Parenteel van Frerick Berents (Frerick Berents) Kleyne

1 Frerick Berents (Frerick Berents) Kleyne. Hij is gedoopt omstreeks 1645 in Hoogeveen. Frerick Berents is overleden na 1713 in Hoogeveen, minstens 68 jaar oud.
Notitie bij Frerick Berents: Frerick Berents ondertekent op 4 maart 1678 "met sijn marck" de acte van trouw aan de Heer van Echten. Haardsteden-register Hoogeveen 1691/1694 het Zuidwoldiger Rot.
Frerick Berents betaald f. 1,- in 1691, in 1693 f. 2,-
Hij wordt in 1704 en 1705 aangeslagen voor f. 2,- in het Zuidwoldiger Rot, in hetzelfde Rot in 1706 t/m. 1712 voor f. 4,- nog steeds in hetelfde Rot in 1713 ook voor f. 4,- maar dan samen met zijn Swager.
Frerick wa na 1713 waarschijnlijk te oud om zelf nog te boeren want in 1714 staat zijn zoon op het zelfde adres vermeld voor f. 2,-.
Beroep:
Keuter
Religie:
Ned. Ger.
Frerick Berents trouwde, ongeveer 25 jaar oud, in 1670 in Hoogeveen met Hillegijn (Hillegijn) Hendriks, ongeveer 18 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in 1670 in Hoogeveen. Zij is gedoopt omstreeks 1652 in Hoogeveen.
Religie:
Ned. Ger.
Kinderen van Frerick Berents en Hillegijn:
1 Hendrik Frerix (Hendrik Frerix) Kleyne, gedoopt omstreeks 1670 in Hoogeveen. Volgt 2.
2 Berent Frerix (Berent Frerix) Kleyne, gedoopt omstreeks 1675 in Hoogeveen. Volgt 3.
3 Femmigjen Frerix (Femmigjen Frerix) Kleyne, geboren omstreeks 1678 in Hoogeveen. Volgt 4.
4 Geesjen Frerix (Geesjen Frerix) Kleyne, geboren omstreeks 1680 in Hoogeveen. Volgt 5.
5 Roelofjen Frerix (Roelofjen Frerix) Kleyne, geboren omstreeks 1685 in Hoogeveen. Volgt 6.
2 Hendrik Frerix (Hendrik Frerix) Kleyne, zoon van Frerick Berents (Frerick Berents) Kleyne (zie 1) en Hillegijn (Hillegijn) Hendriks. Hij is gedoopt omstreeks 1670 in Hoogeveen.
Religie:
Ned. Ger.
Hendrik Frerix trouwde, ongeveer 25 jaar oud, in december 1695 in Hoogeveen met Marchien Fakens (Marchien Fakens) Booys, ongeveer 22 jaar oud. Marchien Fakens is een dochter van Fake (Fake) Booys en Femmigjen (Femmigjen) Bartels. Zij is gedoopt omstreeks 1673 in Meppel. Marchien Fakens is overleden, ongeveer 81 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 3 september 1754 in Zwartsluis.
Religie:
Ned. Ger.
Kinderen van Hendrik Frerix en Marchien Fakens:
1 Frederik (Frederik) Kleyne, geboren in 1697 in Hoogeveen. Hij is gedoopt op zaterdag 19 oktober 1697 in Hoogeveen.
Notitie bij Frederik: Frederik is waarschijnlijk of reeds jong overleden of nooit gehuwd geweest.
Religie:
Ned. Ger.
2 Femmechjen (Femmechjen) Kleyne, gedoopt in september 1699 in Hoogeveen. Volgt 7.
3 Fake (Fake) Kleyne, geboren in 1700 in Hoogeveen. Volgt 8.
4 NN (NN) Kleyne. Hij of zij is gedoopt op woensdag 25 januari 1702 in Hoogeveen.
Notitie bij NN: De naam van dit kind is niet achterhaald, is w.s. jong overleden.
Religie:
Ned. Ger.
5 Klaas (Klaas) Kleyne. Hij of zij is gedoopt in september 1704 in Hoogeveen.
Notitie bij Klaas: De naam van dit kind is niet achterhaald, is w.s. jong overleden.
Religie:
Ned. Ger.
6 Lieewe (Lieewe) Kleyne. Hij is gedoopt op woensdag 5 oktober 1712 in Hoogeveen.
Notitie bij Lieewe: Lieewe is w.s. ook jong overleden, want er is verder niets over hem bekend.
Religie:
Ned. Ger.
7 Jan (Jan) Kleyne. Hij is gedoopt op woensdag 5 oktober 1712 in Hoogeveen.
Notitie bij Jan: Jan is w.s. ook jong overleden, ook van hem is verder niets bekend.
Religie:
Ned. Ger.
3 Berent Frerix (Berent Frerix) Kleyne, zoon van Frerick Berents (Frerick Berents) Kleyne (zie 1) en Hillegijn (Hillegijn) Hendriks. Hij is gedoopt omstreeks 1675 in Hoogeveen. Berent Frerix is overleden in 1723 in Hoogeveen, ongeveer 48 jaar oud.
Notitie bij Berent Frerix: Berent werd voor het eerst vermeld in het haardstedenregister van Hoogeveen in het jaar 1704, 1706 en 1709 t/m. 1722 in het Zuidwoldiger Rot. daarna werd de weduwe Berend Frericks vermeld, zij betaalden 2 caroler guldens.
Beroep:
Keuter
Religie:
Ned. Ger.
Berent Frerix:
(1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op donderdag 21 januari 1700 in Hoogeveen met Aaltjen (Aaltjen) Arents, ongeveer 20 jaar oud, nadat zij op woensdag 23 december 1699 in Hoogeveen in ondertrouw zijn gegaan. Zij is gedoopt omstreeks 1680 in Hoogeveen. Aaltjen is overleden vóór 1702 in Hoogeveen, ten hoogste 22 jaar oud.
Religie:
Ned. Ger.
(2) trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op zondag 19 maart 1702 in Hoogeveen met Geesjen (Geesjen) Booys Fakens, ongeveer 24 jaar oud, nadat zij in Hoogeveen in ondertrouw zijn gegaan. Zij is gedoopt omstreeks 1678 in Meppel. Geesjen is overleden na 1723 in Hoogeveen, minstens 45 jaar oud.
Notitie bij Geesjen: Schulten Ger. 5-1-1745: Geesjen Faken leent 120 car. gulden naar 3 % van zoon Berend. Ze geeft daarbij tot onderpand al haar goederen, de beide huizen en landerijen. De zoon Frerik komt voor als medemomber op 29-7-1757 over de 7 onmondige kinderen van Fake Berends bij wijlen Aaltje Klaas verwekt. Hoofdmomber is daarbij Arend Harms Schokker, bijgestaan door de genoemde Frerik Berends, Klaas Bouwman en Willem Berends.
Religie:
Ned. Ger.
Kind van Berent Frerix en Aaltjen:
1 Frerik Berents (Frerik Berents) Kleyne, geboren in 1703 in Hoogeveen. Volgt 9.
Kinderen van Berent Frerix en Geesjen:
2 Wolter (Wolter) Kleyne. Hij is gedoopt in 1703 in Hoogeveen. Wolter is overleden, ongeveer 67 jaar oud. Hij is begraven omstreeks 1770 in Hoogeveen.
Notitie bij Wolter: Zie Momberprot. 17-12-1770 te Assen.
Religie:
Ned. Ger.
3 Fake Berents (Fake) Kleyne, gedoopt op zondag 18 juli 1706 in Hoogeveen. Volgt 10.
4 Hillegijn (Hillegijn) Kleyne. Zij is gedoopt op zondag 18 juli 1706 in Hoogeveen. Hillegijn is overleden vóór maart 1721 in Hoogeveen, ten hoogste 14 jaar oud.
Religie:
Ned. Ger.
5 Willem Berents (Willem Berents) Kleyne, gedoopt op maandag 12 augustus 1709 in Hoogeveen. Volgt 11.
6 Berend (Berend) Kleyne. Hij is gedoopt op zondag 13 maart 1712 in Hoogeveen.
Religie:
Ned. Ger.
7 Booy (Booy) Kleyne, gedoopt op zondag 16 september 1714 in Hoogeveen. Volgt 12.
8 Klaas Berends (Klaas Berends) Kleyne, gedoopt op zondag 28 maart 1717 in Hoogeveen. Volgt 13.
9 Hillegien (Hillegien) Kleyne, gedoopt op zaterdag 22 maart 1721 in Hoogeveen. Volgt 14.
4 Femmigjen Frerix (Femmigjen Frerix) Kleyne is geboren omstreeks 1678 in Hoogeveen, dochter van Frerick Berents (Frerick Berents) Kleyne (zie 1) en Hillegijn (Hillegijn) Hendriks. Femmigjen Frerix trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op zondag 26 april 1705 in Hoogeveen [bron: Huwelijksaktenummer 494] met Peter (Peter) Peters, nadat zij op zaterdag 28 maart 1705 in Hoogeveen in ondertrouw zijn gegaan.
5 Geesjen Frerix (Geesjen Frerix) Kleyne is geboren omstreeks 1680 in Hoogeveen, dochter van Frerick Berents (Frerick Berents) Kleyne (zie 1) en Hillegijn (Hillegijn) Hendriks. Geesjen Frerix trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op zaterdag 3 februari 1703 in Hoogeveen [bron: Huwelijksaktenummer 460] met Jan (Jan) Janssen.
6 Roelofjen Frerix (Roelofjen Frerix) Kleyne is geboren omstreeks 1685 in Hoogeveen, dochter van Frerick Berents (Frerick Berents) Kleyne (zie 1) en Hillegijn (Hillegijn) Hendriks. Roelofjen Frerix trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1712 met Pieter Pieters (Pieter Pieters) Koenderts. Pieter Pieters is een zoon van Peter (Peter) Koenderts en Geesjen (Geesjen)??.
7 Femmechjen (Femmechjen) Kleyne, dochter van Hendrik Frerix (Hendrik Frerix) Kleyne (zie 2) en Marchien Fakens (Marchien Fakens) Booys. Zij is gedoopt in september 1699 in Hoogeveen.
Religie:
Ned. Ger.
Femmechjen trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1723 in Hoogeveen met Jan (Jan) Ten Kley (Alias Pool), ongeveer 21 jaar oud. Hij is gedoopt omstreeks 1702 in Hoogeveen.
Religie:
Ned. Ger.
8 Fake (Fake) Kleyne is geboren in 1700 in Hoogeveen, zoon van Hendrik Frerix (Hendrik Frerix) Kleyne (zie 2) en Marchien Fakens (Marchien Fakens) Booys. Hij is gedoopt in november 1700 in Hoogeveen. Fake is overleden, 55 of 56 jaar oud. Hij is begraven op maandag 27 september 1756 in Zwartsluis.
Notitie bij Fake: fake is waarschijnlijk ook nooit gehuwd geweest of zeer jong overleden.
Religie:
Ned. Ger.
Fake trouwde, 23 of 24 jaar oud, op zondag 20 augustus 1724 in Zwartsluis met Aaltjen (Aaltjen) Herms. Zij is begraven op vrijdag 4 oktober 1754 in Zwartsluis.
9 Frerik Berents (Frerik Berents) Kleyne is geboren in 1703 in Hoogeveen, zoon van Berent Frerix (Berent Frerix) Kleyne (zie 3) en Aaltjen (Aaltjen) Arents. Frerik Berents is overleden, 69 of 70 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 5 februari 1773 in Hoogeveen.
Notitie bij Frerik Berents: Met Kerst 1730 als Kerklidmaat aangenomen.
Frerik had als bijnaam "Varkenpootjen" (Zie huw. van dochter Elisabeth) en het overlijden van zoon Lambert. Frerik werd vermeld in het Hollandsche Rot in 1729 t/m. 1733, daarna 1740 en 1742. Hij bezat in 1756 grond aan de Zuidkant van het Hollandsche Opgaande. (Dat is nu het Hollandscheveldsche Opgaande).
Op 29 juli 1757 wordt Frerik Berents benoemd tot medemomber over de 7 kinderen van zijn broer Fake Berents en wijlen Aaltje Klaas.
Op 27 december 1770 wordt Frerik Berends Kleijne benoemd tot medemomber over de 3 kinderen van zijn neef Berend Willems Kleijne en wijlen Elisabeth Jans Scholten.
Beroep:
Keuter
Religie:
Ned. Ger.
Frerik Berents trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1728 in Hoogeveen met Elisabeth Lamberts (Elsjen) Hartman, ongeveer 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Frerik Berents en Elsjen: Frerik Berents en Elsjen Lamberts, Eheluiden, worden lidmaat der kerk op 9 april 1730.
Elsjen is een dochter van Lambert Christoffels (Lambert) Hartman en Elisabeth Jans (Elisabeth Jans) Hartman. Zij is gedoopt in augustus 1705 in Hoogeveen. Elsjen is overleden, 67 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 20 juli 1773 in Hoogeveen.
Notitie bij Elsjen: Met Kerst 1730 als Kerklidmaat aangenomen.
Religie:
Ned. Ger.
Kinderen van Frerik Berents en Elsjen:
1 Margjen Freriks (Margje) Kleyne. Zij is gedoopt op zondag 3 oktober 1728 in Hoogeveen. Margje is overleden, 4 maanden oud. Zij is begraven op donderdag 10 februari 1729 in Hoogeveen.
Religie:
Ned. Ger.
2 Margjen Freriks (Margjen Freriks) Kleyne. Zij is gedoopt op zondag 16 april 1730 in Hoogeveen. Margjen Freriks is overleden, ten hoogste 22 jaar oud. Zij is begraven vóór 1752 in Hoogeveen.
Religie:
Ned. Ger.
3 Grietjen (Grietjen) Kleyne, gedoopt omstreeks 1732 in Hoogeveen. Volgt 15.
4 Lambartus (Lambartus) Kleyne. Hij is gedoopt op zondag 15 januari 1736 in Hoogeveen. Lambartus is overleden, ten hoogste 5 jaar oud. Hij is begraven vóór oktober 1741 in Hoogeveen.
Religie:
Ned. Ger.
5 Faake Bois (Faake Bois) Kleyne. Hij is gedoopt op zondag 5 oktober 1738 in Hoogeveen. Faake Bois is overleden, 14 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 6 oktober 1752 in Hoogeveen.
Religie:
Ned. Ger.
6 Lambartus (Lambartus) Kleyne, gedoopt op zondag 29 oktober 1741 in Hoogeveen. Volgt 16.
7 Mette Elisabeth (Anna) Kleyne, gedoopt op donderdag 19 mei 1746 in Hoogeveen. Volgt 17.
10 Fake Berents (Fake) Kleyne, zoon van Berent Frerix (Berent Frerix) Kleyne (zie 3) en Geesjen (Geesjen) Booys Fakens. Hij is gedoopt op zondag 18 juli 1706 in Hoogeveen. Fake is overleden in juli 1761 in Hoogeveen, 54 of 55 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 17 juli 1761 in Hoogeveen.
Notitie bij Fake: Fake werd voor het eerst vermeld in het Haardstederegister in het Zuidwoldiger Rot in 1730, daarna in het Hollandsche Rot in 1740, 1742, 1749.
Beroep:
Keuter
Religie:
Ned. Ger.
Fake trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1729 in Hoogeveen met Aaltien Klaas (Aaltien Klaas) Kleijnmeijer, ongeveer 21 jaar oud. Aaltien Klaas is een dochter van Claas Willems (Claas Willems) Kleijnmeijer en Marrichjen Berents (Marrichjen Berents) Hutte. Zij is gedoopt in november 1708 in Hoogeveen. Aaltien Klaas is overleden, 48 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 18 mei 1757 in Hoogeveen.
Notitie bij Aaltien Klaas: In het begraaf register van Hoogeveen lezen wij een Aaltien Klaas begraven op 18.05.1757.
Van geen der kinderen van Fake en Aaltien een huwelijk gevonden, waar deze kinderen gebleven zijn, blijft vooralsnog een raadsel!!
Zeer waarschijnlijk zijn allen reeds jong gestorven, hoewel als men de lijst met namen bekijkt is er niet 1 dezelfde, dan moeten ze al zijn overleden na 1753, toen was de oudste reeds 22 jaar!
Religie:
Ned. Ger.
Kinderen van Fake en Aaltien Klaas:
1 Berend (Berend) Kleyne. Hij is gedoopt op zondag 23 oktober 1729 in Hoogeveen.
Religie:
Ned. Ger.
2 Klaasje (Klaasje) Kleyne. Zij is gedoopt op zondag 16 maart 1732 in Hoogeveen.
Religie:
Ned. Ger.
3 Vreerk (Vreerk) Kleyne. Hij is gedoopt op zaterdag 1 januari 1735 in Hoogeveen.
Religie:
Ned. Ger.
4 Willem (Willem) Kleyne. Hij is gedoopt op zondag 6 oktober 1737 in Hoogeveen.
Religie:
Ned. Ger.
5 Fake (Fake) Kleyne. Hij is gedoopt op zondag 22 mei 1740 in Hoogeveen.
Religie:
Ned. Ger.
6 Hendrik (Hendrik) Kleyne. Hij is gedoopt op donderdag 7 maart 1743 in Hoogeveen.
Religie:
Ned. Ger.
7 Jan (Jan) Kleyne. Hij is gedoopt op zondag 20 februari 1746 in Hoogeveen.
Religie:
Ned. Ger.
8 Margien (Margien) Kleyne. Zij is gedoopt op zondag 27 april 1749 in Hoogeveen.
Religie:
Ned. Ger.
9 Geesjen (Geesjen) Kleyne. Zij is gedoopt op zondag 23 december 1753 in Hoogeveen.
Religie:
Ned. Ger.
willem_berents_kleyne.jpg
1 Willem Berents Kleyne
11 Willem Berents (Willem Berents) Kleyne (afb. 1), zoon van Berent Frerix (Berent Frerix) Kleyne (zie 3) en Geesjen (Geesjen) Booys Fakens. Hij is gedoopt op maandag 12 augustus 1709 in Hoogeveen. Willem Berents is overleden, 60 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 15 augustus 1769 in Hoogeveen.
Notitie bij Willem Berents: Willem en Grietje woonden te Hoogeveen in het Zuidwoldiger Rot. zie haardsteden register 1732 en 1733, 1742 t/m. 1746. 1762, 1763 en 1766.
In 1740 woonde hij in het Westersche Rot, in 1756 bezat hij grond aan de Zuidkant van de Vaart. (Dat is nu w.s. het Schut).
Beroep:
Boer
Religie:
Ned. Ger.
Willem Berents trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1733 in Hoogeveen met Grietje Wolters (Grietje Wolters) Pijper, ongeveer 22 jaar oud. Grietje Wolters is een dochter van Wolter Egberts (Wolter Egberts) Pijper en Aaltien Gerrits (Aaltien Gerrits) Smant. Zij is gedoopt op zaterdag 31 oktober 1711 in Hoogeveen. Grietje Wolters is overleden, 43 jaar oud. Zij is begraven op maandag 23 december 1754 in Hoogeveen.
Religie:
Ned. Ger.
Kinderen van Willem Berents en Grietje Wolters:
1 Aaltjen (Aaltjen) Kleyne. Zij is gedoopt op zondag 27 december 1733 in Hoogeveen. Aaltjen is overleden, 40 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 27 september 1774 in Hoogeveen.
Notitie bij Aaltjen: Aaltjen is ongehuwd gebleven.
Beroep:
Arbeidster
Religie:
Ned. Ger.
2 Berend (Berend) Kleyne, gedoopt op zondag 4 september 1735 in Hoogeveen. Volgt 18.
3 Wolter (Wolter) Kleyne. Hij is gedoopt op zondag 25 november 1736 in Hoogeveen. Wolter is overleden, ten hoogste 12 jaar oud. Hij is begraven vóór 1748 in Hoogeveen.
4 Fake (Fake) Kleyne. Hij is gedoopt op zondag 9 november 1738 in Hoogeveen. Fake is overleden, ten hoogste 15 jaar oud. Hij is begraven vóór december 1753 in Hoogeveen.
Religie:
Ned. Ger.
5 Geesjen (Geesjen) Kleyne, gedoopt op maandag 1 februari 1740 in Hoogeveen. Volgt 19.
6 Margien (Margien) Kleyne. Zij is gedoopt op zondag 19 augustus 1742 in Hoogeveen. Margien is overleden, 20 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 8 april 1763 in Hoogeveen.
Notitie bij Margien: Margien is ongehuwd gebleven.
Beroep:
Arbeidster
Religie:
Ned. Ger.
7 Hillegien (Hillegien) Kleyne, gedoopt op maandag 6 september 1745 in Hoogeveen. Volgt 20.
8 Wolter (Wolter) Kleyne, gedoopt op donderdag 18 januari 1748 in Hoogeveen. Volgt 21.
9 Fake Willems (Fake Willems) Kleyne, gedoopt op dinsdag 11 december 1753 in Hoogeveen. Volgt 22.
12 Booy (Booy) Kleyne, zoon van Berent Frerix (Berent Frerix) Kleyne (zie 3) en Geesjen (Geesjen) Booys Fakens. Hij is gedoopt op zondag 16 september 1714 in Hoogeveen. Booy is overleden, ten hoogste 38 jaar oud. Hij is begraven vóór 1752 in Hoogeveen.
Notitie bij Booy: Booy en Grietje woonden volgens het Haardsteden register in 1740 in het Hollandsche Rot.
Beroep:
Keuter en schipper
Religie:
Ned. Ger.
Booy trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1738 in Hoogeveen met Grietje (Grietje) Slot, ongeveer 23 jaar oud. Hij of zij is gedoopt op zondag 3 februari 1715 in Hoogeveen.
Notitie bij Grietje: Grietje is met kerst 1734 als kerklidmaat aangenomen.
Religie:
Ned. Ger.
Kinderen van Booy en Grietje:
1 Berent (Berent) Kleyne. Hij is gedoopt op zondag 28 juni 1739 in Hoogeveen. Berent is overleden, ten hoogste 3 jaar oud. Hij is begraven vóór september 1742 in Hoogeveen.
Religie:
Ned. Ger.
2 Geesjen (Geesjen) Kleyne. Zij is gedoopt op zondag 31 juli 1740 in Hoogeveen.
Religie:
Ned. Ger.
3 Berent (Berent) Kleyne, gedoopt op zondag 9 september 1742 in Hoogeveen. Volgt 23.
4 Jan (Jan) Kleyne, gedoopt op zondag 25 september 1746 in Hoogeveen. Volgt 24.
5 Egbert (Egbert) Kleyne, gedoopt op zondag 21 september 1749 in Hoogeveen. Volgt 25.
13 Klaas Berends (Klaas Berends) Kleyne, zoon van Berent Frerix (Berent Frerix) Kleyne (zie 3) en Geesjen (Geesjen) Booys Fakens. Hij is gedoopt op zondag 28 maart 1717 in Hoogeveen. Klaas Berends is overleden, 77 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 9 april 1794 in Hoogeveen.
Notitie bij Klaas Berends: Klaas woonde in het Kerspel hoogeveen. Hij wordt vermeld in het Zuidwoldiger Rot in 1742 t-m. 1745, Nadien is er een periode tot 1762 dat er geen boeken zijn, en erna wordt hij niet meer vermeld. Vermoedelijk is hij nadien vertrokken naar Nijstad in het Kerspel Suydwolde, ook al omdat zijn zoon daar na zijn huwelijk ook woonde.
Volgens de overlijdensboeken in Zuidwolde zou de naam van Klaas z´n vrouw Annegien zijn, want op 07-11-1815 is een Annegien is overleden, wed. van weilen Klaas Berends.
Het zou natuurlijk ook kunnen dat deze Annegien de ongetrouwde dochter van Klaas was die door de aangevers als de weduwe werd aangezien, dit laatste hebben wij maar aangenomen.
Zie ook overl.akte d.d. 03-10-1832 te Zuidwolde van zoon Berend, daar staat dat hij zoon was van Klaas Kleine en Annegien.Annegien was 13 jaar ouder dan Berend (in die tijd nogal een verschil, en men wist ook niet altijd hoe oud men was!) en volgens mij ongehuwd.
Bij het huwelijk van zijn kleinzoon Hendrik erends in 1838 te Hoogeveen met Aaltje van Eck word vermeld dat zijn grootouders van vaders zijde voor meer dan dertig jaren zijn overleden.
Beroep:
Schipper
Religie:
Ned. Ger.
Klaas Berends:
(1) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1739 in Hoogeveen met Geesjen (Geesjen) Faken, ongeveer 20 jaar oud. Zij is gedoopt omstreeks 1719 in Suytwolde - Echten (?). Geesjen is overleden, ongeveer 21 jaar oud. Zij is begraven omstreeks 1740 in Hoogeveen.
Notitie bij Geesjen: Geesje is waarschijnlijk afkomstig uit het Kerspel Zuidwolde of Echten. Klaas was Schipper dus passeerde veelvuldig de verlaten bij Nijstad en Echten. Berent, de zoon van Klaas en zijn tweede vrouw Hendrikje, heeft zelfs altijd in Nijstad gewoond.
Ook komt de patroniem "Faken" tussen 1929 en 1951 in Hoogeveen verder niet voor. Afgaande op de geboorte van eerder genoemde Berent, vermoed ik dat zij ook in de buurt van of in Nijstad gewoond hebben.
Geesje is waarschijnlijk overleden tijdens of direct na de geboorte van haar dochter Geesje.
Religie:
Ned. Ger.
(2) trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1741 in Hoogeveen met Hendrikje (Hendrikje) Lamberts, ongeveer 21 jaar oud. Zij is gedoopt omstreeks 1720 in Suytwolde - Echten (?). Hendrikje is overleden, ongeveer 73 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 11 januari 1793 in Hoogeveen.
Notitie bij Hendrikje: Volgens mij is Hendrikje ook afkomstig uit Suytwolde of Echten en wel om de zelfde reden als bij Geesje, Klaas eerste vrouw. Er zijn ook genealogen die beweren dat zij een dochter is van Lambert Gerrits en Eemse Berents uit Hoogeveen en gedoopt in oktober 1716, doch die bewering weerleg ik om de volgende reden; er worden vier dochters geboren, niet één van deze meisjes krijgt de naam van Eemse of Eemde of iets wat daarop op lijkt, wel word de tweede dochter "Annegien" gedoopt en in Hoogeveen komt geen Lambert en Annigje als ouderpaar in de doopboeken voor in die periode.
Religie:
Ned. Ger.
Kind van Klaas Berends en Geesjen:
1 Geesjen (Geesjen) Kleyne. Zij is gedoopt op zondag 20 maart 1740 in Hoogeveen. Geesjen is overleden, ten hoogste 2 jaar oud. Zij is begraven vóór mei 1742 in Hoogeveen.
Religie:
Ned. Ger.
Kinderen van Klaas Berends en Hendrikje:
2 Geesje (Geesje) Kleyne. Zij is gedoopt op zondag 13 mei 1742 in Hoogeveen.
Notitie bij Geesje: Geen vervolg van Geesjen gevonden, zij is waarschijnlijk jong gestorven.
Religie:
Ned. Ger.
3 Annegien (Annegien) Kleyne. Zij is gedoopt op zondag 1 november 1744 in Hoogeveen.
Notitie bij Annegien: Geen vervolg van Annegien gevonden, zij is waarschijnlijk jong gestorven. Zie ook de tekst bij haar vader!
Religie:
Ned. Ger.
4 Berent (Berent) Kleyne. Hij is gedoopt op zondag 3 september 1747 in Hoogeveen. Berent is overleden, 7 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 20 september 1754 in Hoogeveen.
Notitie bij Berent: In het begraafboek wordt in 1754 op de 20e September vermeld; begraven Klaas Berents erfgenaam f.=,10,=.
Religie:
Ned. Ger.
5 Hillegien (Hillegien) Kleyne, gedoopt op zondag 15 september 1748 in Hoogeveen. Volgt 26.
6 Lammegien (Lammegien) Kleyne. Zij is gedoopt op zondag 10 oktober 1751 in Hoogeveen.
Notitie bij Lammegien: Geen vervolg van Lammegien gevonden, zij is waarschijnlijk jong gestorven.
Religie:
Ned. Ger.
7 Berend Klaas (Berend Klaas) Kleyne, gedoopt op donderdag 19 mei 1757 in Hoogeveen. Volgt 27.
14 Hillegien (Hillegien) Kleyne, dochter van Berent Frerix (Berent Frerix) Kleyne (zie 3) en Geesjen (Geesjen) Booys Fakens. Zij is gedoopt op zaterdag 22 maart 1721 in Hoogeveen. Hillegien is overleden, 66 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 25 januari 1788 in Hoogeveen.
Notitie bij Hillegien: In het begraafboek van Hoogeveen wordt zij vermeld als Hillegien Bosman.
Religie:
Ned. Ger.
Hillegien trouwde, ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 1742 in Hoogeveen met Hendrik (Hendrik) Bosman, ongeveer 22 jaar oud. Hij is gedoopt op woensdag 6 maart 1720 in Hoogeveen. Hendrik is overleden, 45 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 12 april 1765 in Hoogeveen.
Beroep:
Bijker
Religie:
Ned. Ger.
15 Grietjen (Grietjen) Kleyne, dochter van Frerik Berents (Frerik Berents) Kleyne (zie 9) en Elisabeth Lamberts (Elsjen) Hartman. Zij is gedoopt omstreeks 1732 in Hoogeveen. Grietjen is overleden, ongeveer 69 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 29 december 1801 in Hoogeveen.
Religie:
Ned. Ger.
Grietjen trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1755 in Hoogeveen met Arent (Arent) Salomons, ongeveer 27 jaar oud. Hij is gedoopt omstreeks 1728 in Hoogeveen. Arent is overleden op maandag 3 februari 1812 in Hoogeveen, ongeveer 84 jaar oud.
Beroep:
Schipper
Religie:
Ned. Ger.
16 Lambartus (Lambartus) Kleyne, zoon van Frerik Berents (Frerik Berents) Kleyne (zie 9) en Elisabeth Lamberts (Elsjen) Hartman. Hij is gedoopt op zondag 29 oktober 1741 in Hoogeveen. Lambartus is overleden, 32 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 1 februari 1774 in Hoogeveen.
Notitie bij Lambartus: Hij wordt in het begraafboek van Hoogeveen vermeld als Lambert Varkenpootjen.
Religie:
Ned. Ger.
Lambartus trouwde, ongeveer 29 jaar oud, omstreeks 1770 in Hoogeveen met Fijgje (Fijgje) Maat, ongeveer 20 jaar oud. Zij is gedoopt omstreeks 1750. Fijgje is overleden, ongeveer 24 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 15 maart 1774 in Hoogeveen.
Religie:
Ned. Ger.
Kind van Lambartus en Fijgje:
1 Roelof (Roelof) Kleyne. Hij is gedoopt op zondag 27 januari 1771 in Hoogeveen.
Notitie bij Roelof: Verdere gegevens over Roelof niet gevonden, het is natuurlijk mogelijk dat hij na het overlijden van zijn ouders, hij was toen amper twee jaar, verder is opgevoed door de ouders van de moeder. Ook al omdat de ouders van Lambert toen reeds waren overleden. En waar de ouders van Fijgje vandaan kwamen is tot nu toe bij ons niet bekend evenmin waar Fijgje is gedoopt.
17 Mette Elisabeth (Anna) Kleyne, dochter van Frerik Berents (Frerik Berents) Kleyne (zie 9) en Elisabeth Lamberts (Elsjen) Hartman. Zij is gedoopt op donderdag 19 mei 1746 in Hoogeveen. Anna is overleden op vrijdag 8 januari 1808 in Hoogeveen, 61 jaar oud. Zij is begraven op maandag 11 januari 1808 in Hoogeveen.
Religie:
Ned. Ger.
Anna trouwde, 27 jaar oud, op zondag 26 september 1773 in Hoogeveen met Klaas Arents (Klaas) Schokker, 28 jaar oud. Hij is gedoopt op zondag 13 december 1744 in Hoogeveen. Klaas is overleden op woensdag 27 november 1811 in Hoogeveen, 66 jaar oud.
Notitie bij Klaas: Klaas en Anna woonden in het van Echtens Hoogeveen.
18 Berend (Berend) Kleyne, zoon van Willem Berents (Willem Berents) Kleyne (zie 11) en Grietje Wolters (Grietje Wolters) Pijper. Hij is gedoopt op zondag 4 september 1735 in Hoogeveen. Berend is overleden, 64 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 20 februari 1800 in Hoogeveen.
Notitie bij Berend: Berend en Elisabeth woonden volgens het haardensteden register in het Suidwoldinger Sloodsche Rot van 1762 t/m. 1766.
Religies:
Ned. Ger.
Keuter en Schipper
Berend:
(1) trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1761 in Hoogeveen met Elisabeth Jans (Elisabeth Jans) Scholten, ongeveer 23 jaar oud. Zij is gedoopt op zondag 28 december 1738 in Hoogeveen. Elisabeth Jans is overleden, 31 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 6 april 1770 in Hoogeveen.
Religie:
Ned. Ger.
(2) trouwde, ongeveer 36 jaar oud, omstreeks 1771 in Hoogeveen met Margje (Margje) Jeulen, ongeveer 21 jaar oud. Zij is gedoopt op dinsdag 14 juli 1750 in Hoogeveen. Margje is overleden omstreeks 1778 in Hoogeveen, ongeveer 28 jaar oud.
Religie:
Ned. Ger.
(3) trouwde, ongeveer 47 jaar oud, omstreeks 1782 in Hoogeveen met Marchien (Marchien) Bloemberg, ongeveer 30 jaar oud. Zij is gedoopt op zondag 3 december 1752 in Hoogeveen. Marchien is overleden op woensdag 23 maart 1825 in Hoogeveen, 72 jaar oud.
Notitie bij Marchien: Marchien is overleden ten huize van haren zoon in wijk B streek Alteveer nr. 32. (Dit zal waarschijnlijk haar stiefzoon Jan geweest zijn).
Religie:
Ned. Ger.
Kinderen van Berend en Elisabeth Jans:
1 Willem (Willem) Kleyne, gedoopt op zondag 25 april 1762 in Hoogeveen. Volgt 28.
2 Aaltje (Aaltje) Kleyne, gedoopt op zondag 8 januari 1764 in Hoogeveen. Volgt 29.
3 Jan (Jan) Kleyne. Hij is gedoopt op maandag 19 mei 1766 in Hoogeveen. Jan is overleden, ten hoogste 1 jaar oud. Hij is begraven vóór augustus 1767 in Hoogeveen.
Religie:
Ned. Ger.
4 Jan (Jan) Kleyne. Hij is gedoopt op zondag 16 augustus 1767 in Hoogeveen. Jan is overleden, ten hoogste 9 jaar oud. Hij is begraven vóór oktober 1776 in Hoogeveen.
Religie:
Ned. Ger.
Kinderen van Berend en Margje:
5 Trijntje (Trijntje) Kleyne, gedoopt op zondag 20 oktober 1771 in Hoogeveen. Volgt 30.
6 Grietje (Grietje) Kleyne, gedoopt op zondag 3 oktober 1773 in Hoogeveen. Volgt 31.
7 Jan (Jan) Kleyne. Hij is gedoopt op zondag 20 oktober 1776 in Hoogeveen. Jan is overleden, 4 dagen oud. Hij is begraven op donderdag 24 oktober 1776 in Hoogeveen.
Religie:
Ned. Ger.
8 Jan Berends (Jan Berends) Kleyne, gedoopt op zondag 6 september 1778 in Hoogeveen. Volgt 32.
Kinderen van Berend en Marchien:
9 Elisabeth (Elisabeth) Kleyne. Zij is gedoopt op zondag 11 mei 1783 in Hoogeveen. Elisabeth is overleden, ten hoogste 17 jaar oud. Zij is begraven vóór 1800 in Hoogeveen.
Religie:
Ned. Ger.
10 Geesjen (Geesjen) Kleyne. Zij is gedoopt op zondag 19 september 1784 in Hoogeveen. Geesjen is overleden, ten hoogste 16 jaar oud. Zij is begraven vóór 1800 in Hoogeveen.
Religie:
Ned. Ger.
11 Hendrik (Hendrik) Kleyne. Hij is gedoopt op zondag 15 oktober 1786 in Hoogeveen. Hendrik is overleden, 8 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 24 januari 1795 in Hoogeveen.
Religie:
Ned. Ger.
12 Jantjen (Jantjen) Kleyne, gedoopt op zondag 21 oktober 1787 in Hoogeveen. Volgt 33.
13 Hendrik (Hendrik) Kleyne, gedoopt op zondag 2 mei 1790 in Hoogeveen. Volgt 34.
14 Aaltien (Aaltien) Kleyne. Zij is gedoopt op zondag 21 oktober 1792 in Hoogeveen. Aaltien is overleden op zondag 5 maart 1876 in Avereest, 83 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 10 maart 1876 in Avereest.
Notitie bij Aaltien: Aaltien is ongehuwd gebleven, zij overleed te Avereest in wijk D nr. 85.
Religie:
Ned. Ger.
19 Geesjen (Geesjen) Kleyne, dochter van Willem Berents (Willem Berents) Kleyne (zie 11) en Grietje Wolters (Grietje Wolters) Pijper. Zij is gedoopt op maandag 1 februari 1740 in Hoogeveen. Geesjen is overleden, 60 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 2 januari 1801 in Hoogeveen.
Religie:
Ned. Ger.
Geesjen:
(1) trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1767 in Hoogeveen met Arent (Arent) Nijmeyer, ongeveer 27 jaar oud. Hij is gedoopt omstreeks 1740 in NN. Arent is overleden, ongeveer 34 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 22 februari 1774 in Hoogeveen.
Beroep:
Schipper
(2) trouwde, 35 of 36 jaar oud, in 1776 in Hoogeveen met Hilbert (Hilbert) Mennink, 46 of 47 jaar oud. Hij is gedoopt op vrijdag 16 september 1729 in Hoogeveen. Hilbert is overleden, 73 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 2 november 1802 in Hoogeveen.
Notitie bij Hilbert: Hilbert was wedn. van Margjen Wessels, begr. te Hoogeveen d.d. 26.12.1774.
hun kinderen; Jan ged.Hgv. 01.02.1761, Aaltje ged.Deventer 28.07.1763, Klaas ged.Hgv. 27.08.1768.
Beroep:
Schipper
Religie:
Ned. Ger.
20 Hillegien (Hillegien) Kleyne, dochter van Willem Berents (Willem Berents) Kleyne (zie 11) en Grietje Wolters (Grietje Wolters) Pijper. Zij is gedoopt op maandag 6 september 1745 in Hoogeveen. Hillegien is overleden op vrijdag 25 januari 1811 in Hoogeveen, 65 jaar oud.
Religie:
Ned. Ger.
Hillegien trouwde, ongeveer 35 jaar oud, omstreeks 1780 in Hoogeveen met Klaas (Klaas) Hogezand, ongeveer 33 jaar oud. Hij is gedoopt op zondag 23 april 1747 in Hoogeveen. Klaas is overleden, 78 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 6 december 1825 in Hoogeveen.
Notitie bij Klaas: Klaas en Hilligje woonden in de gem. Hoogeveen o.a. in wijk B streek Alteveer nr. 308.
Religie:
Ned. Ger.
Kind van Hillegien en Klaas:
1 Machiel (Machiel) Hogezand, gedoopt op zondag 29 november 1789 in Hoogeveen. Volgt 35.
21 Wolter (Wolter) Kleyne, zoon van Willem Berents (Willem Berents) Kleyne (zie 11) en Grietje Wolters (Grietje Wolters) Pijper. Hij is gedoopt op donderdag 18 januari 1748 in Hoogeveen. Wolter is overleden op vrijdag 2 november 1821 in Hoogeveen, 73 jaar oud.
Notitie bij Wolter: Wolter en Margje woonden in wijk A streek de Sloot nr. 360.
Notaris Abraham Meyer 1811 - 1836 te Hoogeveen
23-12-1811 - nr. B 41 procesverbaal eener Tilbare verkoping;
Hendrik Jans Otten en Wolter Willems Kleine Hoogeveen regten f. 12.00
(Zie notaris protocollen Rijksarchief te Assen).
Beroep:
Schipper
Religie:
Ned. Ger.
Wolter trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1770 in Hoogeveen met Margje (Margje) Moes, ongeveer 25 jaar oud. Zij is gedoopt op zondag 24 oktober 1745 in Hoogeveen. Margje is overleden op maandag 29 januari 1827 in Hoogeveen, 81 jaar oud.
Kinderen van Wolter en Margje:
1 Willem (Willem) Kleyne. Hij is gedoopt op donderdag 18 oktober 1770 in Hoogeveen.
Notitie bij Willem: Over Willem hebben we verder niets kunnen vinden, geen huwelijk, overlijden of anderszins. Waarschijnlijk is hij onderweg op het schip van zijn ouders overleden en dat werd toen nog niet in Hoogeveen gemeld.
Religie:
Ned. Ger.
2 Jantje (Jantje) Kleyne, gedoopt op zondag 10 oktober 1773 in Hoogeveen. Volgt 36.
3 Grietje (Grietje) Kleyne. Zij is gedoopt op zondag 31 augustus 1777 in Hoogeveen.
Notitie bij Grietje: Het is met Grietje al net zo als met haar broer Willem, ook zij zal wellicht aan boord zijn overleden.
Religie:
Ned. Ger.
4 Geert Wolters Kleyne, gedoopt op zondag 12 augustus 1781 in Hoogeveen. Volgt 37.
5 Berent (Berent) Kleyne. Hij is gedoopt op zondag 27 november 1785 in Hoogeveen. Berent is overleden, 1 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 26 mei 1787 in Hoogeveen.
Religie:
Ned. Ger.
6 Berent (Berent) Kleyne. Hij is gedoopt op zondag 16 november 1788 in Hoogeveen. Berent is overleden, 2 maanden oud. Hij is begraven op dinsdag 3 februari 1789 in Hoogeveen.
Religie:
Ned. Ger.
22 Fake Willems (Fake Willems) Kleyne, zoon van Willem Berents (Willem Berents) Kleyne (zie 11) en Grietje Wolters (Grietje Wolters) Pijper. Hij is gedoopt op dinsdag 11 december 1753 in Hoogeveen. Fake Willems is overleden op donderdag 4 februari 1841 in Hoogeveen, 87 jaar oud.
Notitie bij Fake Willems: Fake en Geesje woonden volgens het haardsteden register in 1778 in het loodsche Rot, later woonde hij met Grietje in wijk C streek Noord op nr. 279. In 1839 woonden zij in wijk F streek de Slood.
Beroep:
Huysman en Landbouwer
Religie:
Ned. Ger. (is later ned. herv.)
Fake Willems:
(1) trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1777 in Hoogeveen met Geesje (Geesje) Geerts, ongeveer 21 jaar oud. Zij is gedoopt omstreeks 1756. Geesje is overleden, ten hoogste 32 jaar oud. Zij is begraven vóór 1788 in Hoogeveen.
Notitie bij Geesje: De doop van Geesje niet te Hoogeveen gevonden! Ook haar overlijdens c.q. haar begraaf gegevens ontbreken.
Religie:
Ned. Ger.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op donderdag 18 oktober 1787 in Hoogeveen met Grietje Hindriks (Grietje Hindriks) Boertien, 23 jaar oud. Grietje Hindriks is geboren op dinsdag 16 oktober 1764 in Echten (Ruinen). Zij is gedoopt op zondag 21 oktober 1764 in Echten (Ruinen). Grietje Hindriks is overleden op maandag 27 juni 1842 in Hoogeveen, 77 jaar oud.
Beroep:
Landbouwerse
Religie:
Ned. Ger.
Kinderen van Fake Willems en Geesje:
1 Grietje (Grietje) Kleyne, gedoopt op zondag 17 mei 1778 in Hoogeveen. Volgt 38.
2 Geesje (Geesje) Kleyne, gedoopt op zondag 8 oktober 1780 in Hoogeveen. Volgt 39.
3 Willem (Willem) Kleyne. Hij is gedoopt op zondag 19 oktober 1783 in Hoogeveen. Willem is overleden, 11 maanden oud. Hij is begraven op woensdag 22 september 1784 in Hoogeveen.
Notitie bij Willem: In het begraafboek van Hoogeveen staat achter de datum 22 sept. 1784 vermeld; Fake Willems Kleyne sijn kind.
Religie:
Ned. Ger.
4 Willem (Willem) Kleyne. Hij is gedoopt op zondag 13 november 1785 in Hoogeveen.
Notitie bij Willem: Willem is waarschijnlijk jong overleden, wij hebben geen overlijden, huwelijk of iets van dien aard kunnen vinden. Ook geen Willem Faken.
Religie:
Ned. Ger.
Kinderen van Fake Willems en Grietje Hindriks:
5 Hendrik (Hendrik) Kleyne, gedoopt op zondag 21 juni 1789 in Hoogeveen. Volgt 40.
6 Henderkien (Henderkien) Kleyne, gedoopt op zondag 2 oktober 1791 in Hoogeveen. Volgt 41.
7 Aaltien (Aaltien) Kleyne. Zij is gedoopt op zondag 29 september 1793 in Hoogeveen. Aaltien is overleden, ten hoogste 2 jaar oud. Zij is begraven vóór november 1795 in Hoogeveen.
Religie:
Ned. Ger.
8 Aaltjen (Aaltjen) Kleyne. Zij is gedoopt op zondag 15 november 1795 in Hoogeveen.
Religie:
Ned. Ger.
9 Harm (Harm) Kleyne, gedoopt op zondag 17 juni 1798 in Hoogeveen. Volgt 42.
10 Berend (Berend) Kleyne. Hij is gedoopt op woensdag 4 maart 1801 in Hoogeveen. Berend is overleden, ten hoogste 4 jaar oud. Hij is begraven vóór augustus 1805 in Hoogeveen.
Religie:
Ned. Ger.
11 Fake Faken (Fake Faken) Kleyne, gedoopt op zondag 23 januari 1803 in Hoogeveen. Volgt 43.
12 Berend (Berend) Kleyne. Hij is gedoopt op donderdag 8 augustus 1805 in Hoogeveen. Berend is overleden, ten hoogste 2 jaar oud. Hij is begraven vóór februari 1808 in Hoogeveen.
Religie:
Ned. Ger.
13 Berend (Berend) Kleyne, gedoopt op zondag 14 februari 1808 in Hoogeveen. Volgt 44.
23 Berent (Berent) Kleyne, zoon van Booy (Booy) Kleyne (zie 12). Hij is gedoopt op zondag 9 september 1742 in Hoogeveen. Berent is overleden, 51 jaar oud. Hij is begraven op maandag 3 februari 1794 in Hoogeveen.
Notitie bij Berent: Berend eb Zwaantje woonden in wijk B streek de Huizen nr. 529.
Beroep:
Schipper
Religie:
Ned. Ger.
Berent:
(1) trouwde, 29 of 30 jaar oud, in 1772 in Hoogeveen met Zwaantje (Zwaantje) Boer, 19 of 20 jaar oud. Zij is gedoopt op zondag 16 januari 1752 in Hoogeveen. Zwaantje is overleden, 39 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 8 februari 1791.
(2) trouwde, 49 of 50 jaar oud, in 1792 in Hoogeveen met Trijntien (Trijntien) Kort, 41 of 42 jaar oud. Zij is gedoopt op zondag 4 januari 1750 in Hoogeveen. Trijntien is overleden, 52 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 26 februari 1802 in Hoogeveen.
Kinderen van Berent en Zwaantje:
1 Grietje (Grietje) Kleyne. Zij is gedoopt op zaterdag 5 december 1772 in Hoogeveen. Grietje is overleden, ten hoogste 11 jaar oud. Zij is begraven vóór oktober 1784 in Hoogeveen.
Religie:
Ned. Ger.
2 Booy (Booy) Kleyne. Hij is gedoopt op zondag 28 augustus 1774 in Hoogeveen.
Religie:
Ned. Ger.
3 Berent (Berent) Kleyne. Hij is gedoopt op zondag 19 januari 1777 in Hoogeveen.
Religie:
Ned. Ger.
4 Roelof (Roelof) Kleyne. Hij is gedoopt op zondag 29 augustus 1779 in Hoogeveen. Roelof is overleden, 27 jaar oud. Hij is begraven op zondag 7 december 1806 in Hoogeveen.
Beroep:
Schipper
Religie:
Ned. Ger. = later Ned. Herv.
5 Egbert (Egbert) Kleyne, gedoopt op zondag 23 september 1781 in Hoogeveen. Volgt 45.
6 Grietje (Grietje) Kleyne. Zij is gedoopt op woensdag 20 oktober 1784 in Hoogeveen. Grietje is overleden, 16 dagen oud. Zij is begraven op vrijdag 5 november 1784 in Hoogeveen.
Religie:
Ned. Ger.
7 Grietje (Grietje) Kleyne, gedoopt op zondag 30 april 1786 in Hoogeveen. Volgt 46.
8 Margaretha (Margaretha) Kleyne, gedoopt op zondag 18 april 1790 in Hoogeveen. Volgt 47.
Kind van Berent en Trijntien:
9 Geert (Geert) Kleyne. Hij is gedoopt op zondag 2 juni 1793 in Hoogeveen. Geert is overleden, 9 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 15 december 1802 in Hoogeveen.
24 Jan (Jan) Kleyne, zoon van Booy (Booy) Kleyne (zie 12). Hij is gedoopt op zondag 25 september 1746 in Hoogeveen. Jan is overleden, 57 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 9 maart 1804 in Hoogeveen.
Beroep:
Schipper
Religie:
Ned. Ger.
Jan trouwde, 29 of 30 jaar oud, in 1776 in Hoogeveen met Jantje (Jantje) Hartman, 27 of 28 jaar oud. Zij is gedoopt op zondag 15 september 1748 in Hoogeveen. Jantje is overleden op woensdag 17 december 1817 in Hoogeveen, 69 jaar oud.
Kinderen van Jan en Jantje:
1 Booy (Booy) Kleyne. Hij is gedoopt op zondag 4 augustus 1776 in Hoogeveen. Booy is overleden, 12 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 6 juni 1789 in Hoogeveen.
2 Roelof (Roelof) Slot - Kleyne, gedoopt op zondag 11 oktober 1778 in Hoogeveen. Volgt 48.
3 Booy (Booy) Kleyne. Hij is gedoopt op zondag 8 december 1782 in Hoogeveen. Booy is overleden, 27 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 30 oktober 1810 in Hoogeveen.
4 Grietje (Grietje) Slot - Kleyne, gedoopt op zondag 2 april 1786 in Hoogeveen. Volgt 49.
25 Egbert (Egbert) Kleyne, zoon van Booy (Booy) Kleyne (zie 12). Hij is gedoopt op zondag 21 september 1749 in Hoogeveen. Egbert is overleden op dinsdag 15 december 1812 in Hoogeveen, 63 jaar oud.
Notitie bij Egbert: Egbert en Aaltje woonden w.s. in wijk A streek het Hollandscheveld, Egbert woont daar w.s. ook met Stijntje, zij overlijd op nr. 215.
Beroep:
Schipper
Religie:
Ned. Ger.
Egbert:
(1) trouwde, 37 of 38 jaar oud, in 1787 in Hoogeveen met Aaltje (Aaltje) Kleyne, 22 of 23 jaar oud. Zie 29 voor persoonsgegevens van Aaltje.
(2) trouwde, 48 of 49 jaar oud, in 1798 in Hoogeveen met Stijntje (Stijntje) Pool, 30 of 31 jaar oud. Zij is gedoopt op zondag 18 oktober 1767 in Hoogeveen. Stijntje is overleden op vrijdag 3 november 1837 in Hoogeveen, 70 jaar oud.
Notitie bij Stijntje: Stijntje overleed in wijk A streek het Hollandscheveld nr. 215.
Beroep:
Huisvrouw
Religie:
Ned. Ger.
Kinderen van Egbert en Aaltje:
1 Egbert (Egbert) Kleyne. Hij is gedoopt op zondag 23 december 1787 in Hoogeveen. Egbert is overleden, 4 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 20 november 1792 in Hoogeveen.
Religie:
Ned. Ger.
2 Grietje (Grietje) Kleyne, gedoopt op zondag 18 januari 1789 in Hoogeveen. Volgt 62.
3 Elisabeth (Elisabeth) Kleyne, gedoopt op zondag 13 februari 1791 in Hoogeveen. Volgt 63.
4 Booy (Booy) Kleyne. Hij is gedoopt op zondag 1 december 1793 in Hoogeveen. Booy is overleden, 23 dagen oud. Hij is begraven op dinsdag 24 december 1793 in Hoogeveen.
Religie:
Ned. Ger.
5 Booy (Booy) Kleyne. Hij is gedoopt op donderdag 1 januari 1795 in Hoogeveen. Booy is overleden, 6 maanden oud. Hij is begraven op zaterdag 25 juli 1795 in Hoogeveen.
Religie:
Ned. Ger.
6 Booy (Booy) Kleyne. Hij is gedoopt op zondag 26 juni 1796 in Hoogeveen. Booy is overleden, 23 dagen oud. Hij is begraven op dinsdag 19 juli 1796 in Hoogeveen.
Religie:
Ned. Ger.
7 Berent (Berent) Kleyne. Hij is gedoopt op zondag 16 juli 1797 in Hoogeveen.
Religie:
Ned. Ger.
Kinderen van Egbert en Stijntje:
8 Marrichje (Marrichje) Kleyne, gedoopt op zondag 4 november 1798 in Hoogeveen. Volgt 50.
9 Booi (Booi) Slot, gedoopt op zondag 15 december 1799 in Hoogeveen. Volgt 51.
10 Aaltje (Aaltje) Kleyne, gedoopt op zaterdag 25 juli 1801 in Hoogeveen. Volgt 52.
11 Geesje (Geesje) Kleyne, gedoopt op zondag 10 juli 1803 in Hoogeveen. Volgt 53.
12 Femmigje (Femmigje) Kleyne. Zij is gedoopt op zondag 15 september 1805 in Hoogeveen.
Religie:
Ned. Ger.
13 Harm (Harm) Slot, gedoopt op zondag 13 december 1807 in Hoogeveen. Volgt 54.
26 Hillegien (Hillegien) Kleyne, dochter van Klaas Berends (Klaas Berends) Kleyne (zie 13) en Hendrikje (Hendrikje) Lamberts. Zij is gedoopt op zondag 15 september 1748 in Hoogeveen. Hillegien is overleden op zondag 16 juli 1815 in Linde (Zuidwolde), 66 jaar oud.
Notitie bij Hillegien: Hillegien overleed te Linde nr. 83, Aangevers waren; Harm Hendriks Bos 57 jaren oud,Landbouwer en Jan Leferts Linde 54 jaren oud, Landbouwer, beide geburen van de overledene.
Religie:
Ned. Ger.
Hillegien trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1770 in Zuidwolde Dr. met Koert (Koert) Koerts, ongeveer 25 jaar oud. Hij is gedoopt omstreeks 1745 in Zuidwolde Dr.. Koert is overleden vóór 1815, ten hoogste 70 jaar oud.
27 Berend Klaas (Berend Klaas) Kleyne, zoon van Klaas Berends (Klaas Berends) Kleyne (zie 13) en Hendrikje (Hendrikje) Lamberts. Hij is gedoopt op donderdag 19 mei 1757 in Hoogeveen. Berend Klaas is overleden op woensdag 3 oktober 1832 in Zuidwolde Dr., 75 jaar oud.
Notitie bij Berend Klaas: Berend werd ook wel "Klaassen Kleyn" genoemd. Het gezin woonde eigenlijk in het ’Kerspel’ Zuydwolde in het gehucht Nijstad aan de verlaat, maar waarschijnlijk vanwege de begaanbaarheid van de toenmalige wegen, lieten zij hun kinderen in Hoogeveen dopen. Zij konden toch veel eenvoudiger per boot naar Hoogeveen! Bij de doop van 1 hunner kinderen staat dan ook vermeld, dat zij eigenlijk tot het ’Kerspel’ Suydwolde behoorden.

Notaris Abraham Meyer 1811 - 1836 te Hoogeveen.

07-02-1822-nr. 1863 hypotheek acte;
Berend Klaas Klijne te Zuidwolde, ten laste van Gerard Tissing te Hoogeveen groot f.200=
12 febr. reg.regt 2.60.1/2

13-11-1832-nr. 1953 acte testament;
partij Berend Klaas Kleine bij het zogenaamde Oldebaas Schut onder acte Gemeente Zuidwolde
regten 4 - 41 1/2

(zie not.prot. R.A. te Assen)
Beroep:
Schipper Vallaatmeester Schutmeester Herbergier en Landbouwer (Schutmeester op het z.g. Oldebaasschut)
Religie:
Ned. Ger.
Berend Klaas trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1784 in Zuidwolde Dr. met Geertruyd Aalders (Geertruyd Aalders) van den Berg, ongeveer 24 jaar oud. Zij is gedoopt op zondag 12 oktober 1760 in Hoogeveen. Geertruyd Aalders is overleden op woensdag 30 augustus 1837 in Zuidwolde Dr., 76 jaar oud.
Notitie bij Geertruyd Aalders: Na het overlijden van Berend vertrok Geertruyd naar het gehucht Legeveen waar zij het beroep van tapperse uitoefende w.s. onder de turfgravers.
Beroep:
Winkelierster en Tapperse
Religie:
Ned. Ger.
Kinderen van Berend Klaas en Geertruyd Aalders:
1 Klaas (Klaas) Kleyne, geboren in Nijstad Kerspel Suydwolde. Volgt 55.
2 Aaldert (Aaldert) Cleyne, geboren in Nijstad Kerspel Suydwolde. Volgt 56.
3 Henderkien (Henderkien) Kleyne, geboren in Nijstad Kerspel Suydwolde. Volgt 57.
4 Hendrik Berends (Hendrik Berends) Kleyne, geboren in Nijstad Kerspel Suydwolde. Volgt 58.
5 Lambert (Lambert) Kleyne, geboren in Nijstad Kerspel Suydwolde. Volgt 59.
28 Willem (Willem) Kleyne, zoon van Berend (Berend) Kleyne (zie 18) en Elisabeth Jans (Elisabeth Jans) Scholten. Hij is gedoopt op zondag 25 april 1762 in Hoogeveen. Willem is overleden op donderdag 5 december 1811 in Meppel, 49 jaar oud.
Notitie bij Willem: Willem had als bijnaam "De Pieper". Ten tijde vaqn zijn overlijden lag Willem met zijn vaartuig buiten de Meppeler sluis bij de Zaagmolen. Jan Jans Kok, Frederik Jacobs, Jan Jans Otten, en Jurjen Klaas. allen Schippers. op dat moment ook gelegen buiten de Meppeler-sluis bij de Zaagmolen, getuigden, dat Willem door in brand te geraken, zijn leven heeft verloren.
Beroep:
Schipper
Religie:
Ned. Ger.
Willem:
(1) trouwde, ongeveer 32 jaar oud, omstreeks 1794 in Hoogeveen met Margje (Margje) Otten, ongeveer 26 jaar oud. Zij is gedoopt op zondag 18 september 1768 in Hoogeveen. Margje is overleden op woensdag 19 september 1804 in Hoogeveen, 36 jaar oud.
Beroep:
Schipper
Religie:
Ned. Ger.
(2) trouwde, 43 jaar oud, op zondag 2 februari 1806 in Hoogeveen met Marrichje (Marrichje) Snijder, 25 jaar oud. Zij is gedoopt op zondag 21 januari 1781 in Hoogeveen. Marrichje is overleden, 25 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 12 september 1806 in Hoogeveen.
Religie:
Ned. Ger.
Kinderen van Willem en Margje:
1 Jan (Jan) Kleyne, geboren op woensdag 19 november 1794 in Hoogeveen. Jan is overleden, ten hoogste 9 jaar oud. Hij is begraven vóór januari 1804 in Hoogeveen.
Religie:
Ned. Ger.
2 Berent (Berent) Kleyne, gedoopt op zondag 18 december 1796 in Hoogeveen. Volgt 60.
3 Elsje (Elsje) Kleyne. Zij is gedoopt op zondag 28 oktober 1798 in Hoogeveen. Elsje is overleden, ten hoogste 2 jaar oud. Zij is begraven vóór januari 1801 in Hoogeveen.
Religie:
Ned. Ger.
4 Elsje (Elsje) Kleyne, gedoopt op maandag 12 januari 1801 in Hoogeveen. Volgt 61.
5 Jan (Jan) Kleyne. Hij is gedoopt op woensdag 11 januari 1804 in Hoogeveen. Jan is overleden, 8 maanden oud. Hij is begraven op donderdag 20 september 1804 in Hoogeveen.
Religie:
Ned. Ger.
6 Jan (Jan) Kleyne. Hij is gedoopt op woensdag 11 januari 1804 in Hoogeveen. Jan is overleden, ten hoogste 2 jaar oud. Hij is begraven vóór juni 1806 in Hoogeveen.
Religie:
Ned. Ger.
Kind van Willem en Marrichje:
7 Jan (Jan) Kleyne. Hij is gedoopt op dinsdag 24 juni 1806 in Hoogeveen. Jan is overleden, 4 maanden oud. Hij is begraven op donderdag 20 november 1806 in Hoogeveen.
Religie:
Ned. Ger.
29 Aaltje (Aaltje) Kleyne, dochter van Berend (Berend) Kleyne (zie 18) en Elisabeth Jans (Elisabeth Jans) Scholten. Zij is gedoopt op zondag 8 januari 1764 in Hoogeveen. Aaltje is overleden, 33 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 21 juli 1797 in Hoogeveen.
Religie:
Ned. Ger.
Aaltje trouwde, 22 of 23 jaar oud, in 1787 in Hoogeveen met Egbert (Egbert) Kleyne, 37 of 38 jaar oud. Zie 25 voor persoonsgegevens van Egbert.
Kinderen van Aaltje en Egbert: zie 25.
30 Trijntje (Trijntje) Kleyne, dochter van Berend (Berend) Kleyne (zie 18) en Margje (Margje) Jeulen. Zij is gedoopt op zondag 20 oktober 1771 in Hoogeveen. Trijntje is overleden op donderdag 4 augustus 1842 in Hoogeveen, 70 jaar oud.
Beroep:
Arbeidster en Huisvrouw
Religie:
Ned. Ger.
Trijntje trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1798 in Hoogeveen met Harm (Harm) Smand, ongeveer 36 jaar oud. Hij is gedoopt op zondag 26 december 1762 in Hoogeveen. Harm is overleden op donderdag 26 februari 1829 in Hoogeveen, 66 jaar oud.
Notitie bij Harm: Harm en Trijntje woonden in het Hollandscheveld-A 233 en 232 (1830).
31 Grietje (Grietje) Kleyne, dochter van Berend (Berend) Kleyne (zie 18) en Margje (Margje) Jeulen. Zij is gedoopt op zondag 3 oktober 1773 in Hoogeveen. Grietje is overleden op donderdag 17 juli 1823 in Hoogeveen, 49 jaar oud.
Beroep:
Arbeidster
Religie:
Ned. Ger.
Grietje trouwde, ongeveer 33 jaar oud, omstreeks 1806 in Hoogeveen met Klaas (Klaas) Prins, ongeveer 33 jaar oud. Hij is gedoopt op zondag 12 december 1773 in Hoogeveen. Klaas is overleden op vrijdag 6 februari 1835 in Hoogeveen, 61 jaar oud.
Notitie bij Klaas: Klaas woonde o.a. in wijk A streek het Hollandscheveld nr. 148, 123, 106, 93 en 140.
Religie:
Ned. Ger.
32 Jan Berends (Jan Berends) Kleyne, zoon van Berend (Berend) Kleyne (zie 18) en Margje (Margje) Jeulen. Hij is gedoopt op zondag 6 september 1778 in Hoogeveen. Jan Berends is overleden op vrijdag 9 juni 1848 in Hoogeveen, 69 jaar oud.
Notitie bij Jan Berends: In de trouwakte van Jan en Margje staat vermeld dat de grootouders van Jan, van vaderszijde genaamd waren; Willem Berends Kleine en Grietje Wolters, en van moederszijde genaamd; Jan Hobbe Stobbe en Dikke Triene.
Jan woonde in 1830 in wijk B streek het Schut 477 (1830) en o.a. in de streek het Hollandscheveld wijk A nr. 238.

Notaris Abraham Meyer 1811-1836 te Hoogeveen.
febr. 1822-nr.X 535 hypotheek acte;
Geertje Mulder wed. van Gerrit Brandligt te Zwartsluis, ten laste van Jan Berends Kleine te Hoogeveen groot F.70= 9 mrt. 1822 regt. 0 - 94 1/2.

08.03.1823-nr.2520 acte verkoop;
Jan Berend Kleine aan Jan Winkel beide te Hoogeveen, verkoop van een stukje groenland groot om de dertig Nederandsche roeden, liggende op de zogenaamde Krommewijke op de Zuidwoldigerslood te Hoogeveen voor F.50,= 2 : 52.

Notaris A.J. Carsten Hoogeveen 1845 - 1895
01.05.1848-nr. 94 acte van toestemming;
Jan Berends Kleine te Hoogeveen geeft toestemming tot het huwelijk van zijne dochter Margien Kleine, dienstmeid te Hoogeveen, kosten f.1.10.
(Zie notaris protocollen Rijksarchief te Assen).
Beroep:
Schipper
Religie:
Ned. Ger.
Jan Berends:
(1) trouwde, 31 jaar oud, op zondag 28 januari 1810 in Hoogeveen met Marrigjen (Marrigjen) Ymker, 23 jaar oud. Zij is gedoopt op woensdag 13 december 1786 in Hoogeveen. Marrigjen is overleden op zondag 19 november 1820 in Hoogeveen, 33 jaar oud.
Beroep:
Huisvrouw
Religie:
Ned. Ger.
(2) trouwde, 43 jaar oud, op zondag 24 maart 1822 in Hoogeveen met Aaltje Alberts (Aaltje Alberts) Jonker, 23 jaar oud. Zij is gedoopt op zondag 24 februari 1799 in Hoogeveen. Aaltje Alberts is overleden op dinsdag 2 oktober 1866 in Hoogeveen, 67 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid en Huisvrouw
Kinderen van Jan Berends en Marrigjen:
1 Berend (Berend) Kleine, gedoopt op zaterdag 24 november 1810 in Hoogeveen. Volgt 64.
2 Jan (Jan) Kleine, geboren op woensdag 20 oktober 1813 in Hoogeveen. Volgt 65.
3 Harm (Harm) Kleine, geboren op zondag 11 augustus 1816 in Hoogeveen. Volgt 66.
4 Margien (Margien) Kleine, geboren op donderdag 19 augustus 1819 in Hoogeveen. Volgt 67.
Kinderen van Jan Berends en Aaltje Alberts:
5 Hendrikje (Hendrikje) Kleine, geboren op zondag 30 juni 1822 in Hoogeveen. Volgt 68.
6 Albert (Albert) Kleine, geboren op zondag 23 oktober 1825 in Het Schut (Hoogeveen). Volgt 69.
7 Grietje (Grietje) Kleine, geboren op dinsdag 13 oktober 1829 in Hoogeveen. Volgt 70.
8 Willem (Willem) Kleine, geboren op dinsdag 25 juni 1833 in Hoogeveen. Volgt 71.
9 Lammigje (Lammigje) Kleine, geboren op zondag 25 november 1838 in Hoogeveen. Volgt 72.
10 Aaltje (Aaltje) Kleine, geboren op donderdag 16 december 1841 in Hoogeveen. Volgt 73.
33 Jantjen (Jantjen) Kleyne, dochter van Berend (Berend) Kleyne (zie 18) en Marchien (Marchien) Bloemberg. Zij is gedoopt op zondag 21 oktober 1787 in Hoogeveen. Jantjen is overleden op dinsdag 8 december 1857 in Avereest, 70 jaar oud.
Beroep:
Arbeidster
Religie:
Ned. Ger. = later Ned. Herv.
Jantjen trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 7 mei 1818 in Hoogeveen met Machiel (Machiel) Hogezand, 28 jaar oud. Zie 35 voor persoonsgegevens van Machiel.
34 Hendrik (Hendrik) Kleyne, zoon van Berend (Berend) Kleyne (zie 18) en Marchien (Marchien) Bloemberg. Hij is gedoopt op zondag 2 mei 1790 in Hoogeveen. Hendrik is overleden in 1823 in tot 1832 te ?, 32 of 33 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Hendrik en Geesje woonden in wijk C op het Krakeel nr. 846 en 852 (1830).
Beroep:
Arbeider
Religie:
Ned. Ger.
Hendrik trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 21 maart 1812 in Hoogeveen met Geesjen (Geesjen) Hoepen, 23 jaar oud. Zij is gedoopt op zondag 28 september 1788 in Hoogeveen. Geesjen is overleden op vrijdag 30 januari 1852 in Hoogeveen, 63 jaar oud.
Notitie bij Geesjen: Geesje woonde bij de geboorte van Margaretha in wijk A streek het Hollandscheveld nr.?. bij de geboorte van Aaltje woonde zij op nr. 157 en bij de geboorte van Geertje in wijk C op het Krakeel nr. 846. Of Hendrik daar ook gewoond heeft weet ik niet, want al voor dat Margaretha werd geboren was hij van huis.Hij was remplasant (vervanger) van ?? bij de Nationale Militie, zie de geboorte akten 1813/57 en 1815/159 van de eerste twee kinderen. Bij het derde kind word gesproken van echtgenote van Hendrik Kleine. Maar of Geertje werkelijk van Hendrik was is nog maar de vraag. (zie huw. bijl. 1832). Het eerste kind werd geboren ten huize van Aaltjen Jans, Arbeidster, Geesjens moeder die het kind ook aangaf bij de burgelijke stand. De beide andere kinderen werden aangegeven door Wubbina Hart gebooren Waterborg, Vroedvrouw.

Deel huwelijks bijlagen 1832 - huw. Margaretha x Jan van Zwol.
acte 8 d.d. 31 maart 1832 en op 4 april daaraanvolgend behoorlijk geregistreerd.

volgens verklaring van;
1. Warner Stoter, Veeneigenaar oud 75 jaren.
2. Jan Slagter, Schoenmaker oud 55 jaren.
3. Beekje Koenders Kats, Landbouwersche oud 50 jaren.
4. Jakob Troost, Veeneigenaar oud 50 jaren.
Alle wonende in de Gemeente Hoogeveen.
De welke ieder afzonderlijk voor ons hebben verklaard dat Hendrik Berends Kleine voor ruim zeventien jaren uit deze Gemeente vertrokken is, naar Oostindien zijnde geweest, de vader van Margeretha Hendriks Kleine arbeidster te Hoogeveen, in echte verwerkt bij Geesje Alberts Hoepen arbeidster mede te Hoogeveen zijnde de moeder van gemelde Margaretha Hendriks Kleine. Voorts erklaaren getuigen, dat volgens gerugten gemelde Hendrik Berends Kleine overleden zou zijn. Zullen deze dienen tot een acte van bekendheid ten behoeve van meer gemelde Margaretha Hendriks Kleine, etc. etc. Indien men van 1832. 17 afhaald, wordt dat 1815!, vandaar mijn ? bij het kind Geertje geb. in 1823 akte 445. Geesjen overleed ten huize van haar schoonzoon Jan Jans van Zwol op het Krakeel wijk C nr. 863, zij was toen weduwe van Hendrik Berends Kleine, aangevers waren de buren Karst, Otten Lip oud 65 jaren, Landbouwer van beroep en Koert de Graaf oud 55 jaren, Landbouwer van beroep. (zie akte 16-1852).
Beroep:
Arbeidster
Religie:
Ned. Ger.
Kinderen van Hendrik en Geesjen:
1 Margaretha (Margaretha) Kleine, geboren op vrijdag 14 mei 1813 in Hoogeveen. Volgt 74.
2 Aaltje (Aaltje) Kleine, geboren op zondag 29 oktober 1815 in Hoogeveen. Volgt 75.
3 Geertje (Geertje) Kleine, geboren op maandag 14 juli 1823 in Hoogeveen. Geertje is overleden op donderdag 24 september 1840 in Hoogeveen, 17 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv.
35 Machiel (Machiel) Hogezand, zoon van Klaas (Klaas) Hogezand en Hillegien (Hillegien) Kleyne (zie 20). Hij is gedoopt op zondag 29 november 1789 in Hoogeveen. Machiel is overleden op vrijdag 26 november 1852 in Avereest, 62 jaar oud.
Notitie bij Machiel: Machiel was het 5e en oudste kind van Klaas en Hillegien
Machiel kreeg vrijstelling van de Landelijke Militie (Hij is dan nog ongehuwd) omdat hij een kaal hoofd heeft. Hij woonde met Jantje te Hoogeveen, later te Ambt Ommen aan de Vaart, nadien in de gem. Avereest in wijk B nr. 105, en wijk G te Oostwijk nr. 68.
Beroep:
Arbeider
Religie:
Ned. Ger. = later Ned. Herv.
Onbekend:
Jantjen Kleyne is een nicht van Machiel Hogezand.
Machiel trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 7 mei 1818 in Hoogeveen met Jantjen (Jantjen) Kleyne, 30 jaar oud. Zie 33 voor persoonsgegevens van Jantjen.
36 Jantje (Jantje) Kleyne, dochter van Wolter (Wolter) Kleyne (zie 21) en Margje (Margje) Moes. Zij is gedoopt op zondag 10 oktober 1773 in Hoogeveen. Jantje is overleden op woensdag 10 maart 1858 in Hoogeveen, 84 jaar oud.
Beroep:
Arbeidster
Religie:
Ned. Ger. = later Ned. Herv.
Jantje:
(1) trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1801 in Hoogeveen met Jan (Jan) Dannenberg. Hij is begraven op woensdag 12 februari 1806 in Hoogeveen.
Religie:
Ned. Ger.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op zondag 11 oktober 1807 in Hoogeveen met Jan Willem (Jan Willem) Bennink, 43 jaar oud. Hij is gedoopt op zondag 19 augustus 1764 in Zwolle. Jan Willem is overleden op woensdag 17 oktober 1832 in Hoogeveen, 68 jaar oud.
Notitie bij Jan Willem: Jan en Jantje woonden in Zwolle in de Diezerpoortnabij de Broerenkerk. Hij en Jantje woonden te Hoogeveen in wijk A streek de Slood nr. 361 en 374 (1830), later streek de Huizen nr. 26.
Beroep:
Timmerman
Religie:
Ned. Ger. = later Ned. Herv.
37 Geert Wolters Kleyne, zoon van Wolter (Wolter) Kleyne (zie 21) en Margje (Margje) Moes. Hij is gedoopt op zondag 12 augustus 1781 in Hoogeveen. Geert is overleden op donderdag 22 november 1838 in Zwartsluis, 57 jaar oud.
Notitie bij Geert: Geert woonde in 1830 in wijk F streek de Slood nr. 347.
Notaris Abraham Meyer 1811 - 1836 te Hoogeveen.
04-07-1821 - nr. 1767 huwelijksconsent;
Betreffende Geert Wolters Kleyne te Hoogeveen 07 Juli reg. 59
Notaris A.H. Witsenborg 1823 - 1849 te Hoogeveen.
14-10-1826 - nr. 357 Procuratie van; (volmacht)
Femmechien Hendriks wed. Egbert Luchies Kok woonachtig in de Gemeente Nijeveen op Cornelis Steenbergen en Geert Wolters Kleyne beide op ’t Hogeveen wonende 17 Okt. 2 = 02
(Zie notaris protocollen Rijksarchief te Assen).
Beroep:
Schipper
Religie:
Ned. Ger.
Geert:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op zondag 4 mei 1806 in Hoogeveen met Christina Jannes (Christina) Lunenborg, 27 jaar oud. Zij is gedoopt op woensdag 2 december 1778 in Hoogeveen. Christina is overleden op zondag 18 november 1821 in Hoogeveen, 42 jaar oud.
Beroep:
Arbeidster en Huisvrouw
(2) trouwde, 45 jaar oud, op woensdag 13 juni 1827 in Hoogeveen met Roelofje (Roelofje) Lip, 51 jaar oud. Zij is gedoopt op zondag 22 oktober 1775 in Hoogeveen. Roelofje is overleden op zondag 15 februari 1852 in Hoogeveen, 76 jaar oud.
Beroep:
Arbeidster
Kinderen van Geert en Christina:
1 Wolter (Wolter) Kleine, gedoopt op zondag 23 november 1806 in Hoogeveen. Volgt 76.
2 Jannes Geerts (Jannes) Kleine, gedoopt op woensdag 29 juni 1808 in Hoogeveen. Volgt 77.
3 Willem (Willem) Kleine, geboren op zondag 16 december 1810 in Hoogeveen. Volgt 78.
4 Jan (Jan) Kleine, geboren op woensdag 24 maart 1813 in Hoogeveen. Volgt 79.
5 Berend (Berend) Kleine, geboren op dinsdag 21 november 1815 in Hoogeveen.
Notitie bij Berend: In 1834 heeft Berend zich vrijwillig gemeld voor de militaire keuring (zie mil. reg. 1834 te Hoogeveen)Op zekere dag in Janury in 1841 krijgt de Burgemeester van Hogeveen een brief uit Zwolle gedateerd op den 16e January 1841 "no 62" .
Ik heb de eer UEd. Achtb. hier nevens te doen geworden, een Signalement betreffende den plaatsvervanger B. Kleine Geertzn. die op den 14e dezer maand van het Batn.onder mijne bevelen is vermist, met verzoek wel de nodige last ter opsporing te willen doengeven en mij indien hij mogt worden ontdekt, daarvan wel eenige mededeeling te willen doen.

De Lt. Kolonel kommandant

het Res. Batn. der 7e Afd. Infant.Signalement van

Kleine / Geertszoon / Berend
gediend hebbende als: Fuselier
bij de R Kompagnie Van het Reserve Bataillon der 7e Afdeling Infanterie
en op den Veertienden January 1841
van hetzelve: Vermistden vader Geert Wolters
Naam van de moeder Cristina Jans Lunenburg
Geboorteplaats: Hogeveen / Drenthe
Dag van geboorte: 22 november 1815
Laatste woonplaats vóór het in dienst treden: Hogeveen / Drenthe
Ongehuwd: ,,
Gehuwd: ,,
Woonplaats der Huisvrouw: ,,
Lengte: 1 ellen 6 palmen 2 duimen 6 streepen.
Aangezigt: breed
Voorhoofd: laag
Oogen: blaauw
Neus: Spits
Mond: Klein
Kin: rond
Kleur: ,,
Haar blond
Wenkbraauwen: idem
Bijzondere teekenen: Geen

Te Zwolle den 14 January 1841
De Kommanderende Officier van
het Reserve Battaillon der
7e Afdeling Infanterie
De Luit. Kolonel
Verhorst.

De vorenvermelde fuselier heeft bij deszelfs desertie medegenomen;

Een Lak. pantalon
Een paar Slopkousen
Een Kupak?
Een paar Schoenen
Een Hembd
Een Onderbroek
Een Kwartiermuts
Een Halsdas
Een poetszakje

Vermoedelijke redenen welke aanleiding tot
desertie van gemelde fuselier hebben gegeven
zijn niet bekend.

Een maand later werd er een brief gericht aan Het plaatselijk Bestuur van Hoogeveen.
genummerd: 942 Assen den 16 February 1841

De Gouverneur der Provincie Drenthe
Gelezen eene missive (off.schrijven) van den kommanderenden officier van het Reserve Bataillon der 7de afdeling Infanterie dd 14 dezer no. 206, daar bij naar aanleiding van des Gouverneurs resolutie dd 8 te voren no. 780, berigtende dat de plaatsvervanger B. Kleine Gz, die den 14 January ll van gemeld Bataillon was vermist, den 16 daaraanvolgende bij hetzelve is teruggekomen.

Herzien de betrekkelijke stukken
Besluit:
Van de terugkomst van genoemden plaatsvervanger kennis te geven aan de Plaatselijke Besturen van Meppel en Hoogeveen tot narigt en ten vervolge op des Gouverneurs resolutie van 18 January ll no. 360.

Afschriften uittevaardigen ten fine vermeld.
De Gouverneur voornd.
handtek.

Van Berend hebben wij nadien verder nooit iets vernomen, mischien heeft hij getekend voor de "Oost" en daar of op zee overleden?
Beroep:
Schipper
Religie:
Ned. Ger. = later Ned. Herv.
6 Fijgien (Fijgien) Kleine, geboren op dinsdag 1 december 1818 in Hoogeveen. Volgt 80.
7 Christiaan (Christiaan) Kleine, geboren op vrijdag 16 november 1821 in Hoogeveen. Christiaan is overleden op dinsdag 29 januari 1822 in Hoogeveen, 2 maanden oud.
38 Grietje (Grietje) Kleyne, dochter van Fake Willems (Fake Willems) Kleyne (zie 22) en Geesje (Geesje) Geerts. Zij is gedoopt op zondag 17 mei 1778 in Hoogeveen. Grietje is overleden op maandag 15 maart 1847 in Hoogeveen, 68 jaar oud.
Beroep:
Arbeidster en Landbouwster
Religie:
Ned. Ger. = later Ned. Herv.
Grietje trouwde, 26 jaar oud, op zondag 5 mei 1805 in Hoogeveen met Roelof (Roelof) de Jonge, 32 jaar oud. Hij is gedoopt op zondag 9 augustus 1772 in Hoogeveen. Roelof is overleden op zaterdag 3 juli 1841 in Hoogeveen, 68 jaar oud.
Notitie bij Roelof: Roelof en Grietje woonden in wijk C streek het Achterom nr. 673.
Beroep:
Landbouwer
Religie:
Ned. Ger. = later Ned. Herv.
39 Geesje (Geesje) Kleyne, dochter van Fake Willems (Fake Willems) Kleyne (zie 22) en Geesje (Geesje) Geerts. Zij is gedoopt op zondag 8 oktober 1780 in Hoogeveen. Geesje is overleden op woensdag 28 december 1859 in Hoogeveen, 79 jaar oud.
Notitie bij Geesje: Geesje woonde in 1830 in wijk B streek het Schut nr. 470.
Beroep:
Arbeidster
Religie:
Ned. Ger.
Geesje trouwde, 23 jaar oud, op zondag 27 mei 1804 in Hoogeveen met Berend (Berend) Kreusen, 30 jaar oud. Hij is gedoopt op zondag 3 april 1774 in Hoogeveen. Berend is overleden op zondag 13 oktober 1822 in Hoogeveen, 48 jaar oud.
Notitie bij Berend: Berend en Geesje woonden in wijk B streek de Molendijk nr. 484, later ook B streek het Schut nr. 263.
Beroep:
Arbeider
Religie:
Ned. Ger.
40 Hendrik (Hendrik) Kleyne, zoon van Fake Willems (Fake Willems) Kleyne (zie 22) en Grietje Hindriks (Grietje Hindriks) Boertien. Hij is gedoopt op zondag 21 juni 1789 in Hoogeveen. Hendrik is overleden op woensdag 17 juni 1863 in Hoogeveen, 73 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Hendrik en Albertien woonden in wijk B streek het Schut nr. 445a.

Notaris E.J.Witsenborg 1815 - 1823 HOOGEVEEN
28.02.1817-nr. 29 publieke verkoop;
Hendrik Faken Kleine op ’t Hogeveen, zijnde Tilbaren voor de somma van f.307,00 11 maart 8 = 27
09.02.1821-nr. 26 publieke verkoop van;
sloophout voor Hendrik Faken Kleine woonachtig op ’t Hogeveen voor f.219,00 20 febr. 7 = 39

Notaris A.J.Carsten Hoogeveen 1845 - 1895
26.09.1856-nr.176 Testament;
van Albertien Alberts Schonewille, echtgenote van Hendrik Faken Kleine te Hoogeveen. 13 okt.kost.3/31.5
29.10.1856-nr.183 publieke verkoop;
van roerende goederen gehouden te Hoogeveen, ten verzoeke van 1e Hendrik Faken Kleine te Hoogeveen, 2e Albert Hendriks Kleine te Hoogeveen, 3e Johannes Arends Eshuis te Hoogeveen als gehuwd aan Grietje Hendriks Kleine, 4e Marten Meinen te Hoogeveen als gehuwd met Roelofje Hendriks Kleine, hebbende deze verkoop opgebragt de somma van f. 784,37.5 7 nov. kost. 24/63.5
21.07.1857-nr.148 acte van liquidatie;
tusschen 1e Hendrik Faken Kleine, 2e Marten Meinen als gehuwd met Roelofje Hendriks Kleine, 3e Albert Hendriks Kleine, 4e Johannes Arends Eshuis als gehuwd met Grietje Hendriks Kleine, allen te Hoogeveen, betreffende de nalatenschappen van wijlen Albertien Alberts Schonewille, in leven huisvrouw van Hendrik Faken kleine.
6 aug. kost. 2/21

(zie not.prot. R.A. te Assen)
Beroep:
Schipper
Religie:
Ned. Ger.
Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op zondag 12 juni 1814 in Hoogeveen met Albertien (Àlbertien) Schonewille, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Àlbertien: Notaris A.J. Carsten Hoogeveen 1845 - 1895
26.09.1856-nr. 176 Testament
van Albertien Alberts Schonewille, echtgenote van Hendrik Faken Kleine te Hoogeveen.
13 okt. kost. 3/31.5
Zij is gedoopt op zondag 2 december 1792 in Hoogeveen. Àlbertien is overleden op zaterdag 11 oktober 1856 in Hoogeveen, 63 jaar oud.
Beroep:
Arbeidster en Huisvrouw
Religie:
Ned. Ger. = later Ned. Herv.
Kinderen van Hendrik en Àlbertien:
1 Albert (Albert) Kleine, geboren op woensdag 7 december 1814 in Hoogeveen. Albert is overleden op vrijdag 19 april 1822 in Hoogeveen, 7 jaar oud.
Religie:
Ned. Ger.
2 Roelofjen (Roelofjen) Kleine, geboren op donderdag 11 juli 1816 in Hoogeveen. Volgt 81.
3 Grietje (Grietje) Kleine, geboren op zondag 27 februari 1825 in Hoogeveen. Volgt 82.
4 Alberdina (Alberdina) Kleine, geboren op vrijdag 16 mei 1828 in Hoogeveen. Alberdina is overleden op zondag 4 april 1830 in Hoogeveen, 1 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv.
5 Albert (Albert) Kleine, geboren op vrijdag 28 mei 1830 in Hoogeveen. Albert is overleden op vrijdag 6 augustus 1830 in Hoogeveen, 2 maanden oud.
Religie:
Ned. Herv.
6 Albert (Albert) Kleine, geboren op zaterdag 31 augustus 1833 in Hoogeveen. Volgt 83.
41 Henderkien (Henderkien) Kleyne, dochter van Fake Willems (Fake Willems) Kleyne (zie 22) en Grietje Hindriks (Grietje Hindriks) Boertien. Zij is gedoopt op zondag 2 oktober 1791 in Hoogeveen. Henderkien is overleden op woensdag 24 februari 1847 in Ruinen, 55 jaar oud.
Beroep:
Huisvrouw
Religie:
Ned. Ger. = later Ned. Herv.
Henderkien trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 21 oktober 1815 in Hoogeveen met Hendrik (Hendrik) van Stoefzand, 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Henderkien en Hendrik: Hendrik en Henderkien woonden in de gem. Ruinen in wijk D te Stuifzand, later in de gem. Hoogeveen in de buurtschap Pesse, vandaar opnieuw naar Stuifzand.
Hij is gedoopt op dinsdag 31 januari 1786 in Ruinen. Hendrik is overleden op maandag 13 juli 1857 in Ruinen, 71 jaar oud.
Beroep:
Arbeider en Landbouwer
Religie:
Ned. Ger. = later Ned. Herv.
42 Harm (Harm) Kleyne, zoon van Fake Willems (Fake Willems) Kleyne (zie 22) en Grietje Hindriks (Grietje Hindriks) Boertien. Hij is gedoopt op zondag 17 juni 1798 in Hoogeveen. Harm is overleden op vrijdag 4 maart 1881 in Hoogeveen, 82 jaar oud.
Notitie bij Harm: Harm is als lidmaat aangenomen op 28.02.1829. Hij en Neeltje woonden in 1830 in wijk A streek het Hollandscheveld nr. 93. en later o.a. in wijk A Kleine Kerksteeg 136.
Beroep:
Schippersknecht en Schipper
Religie:
Ned. Ger.
Harm trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 16 oktober 1822 in Hoogeveen met Neeltien (Neeltien) Thalen, 27 jaar oud. Zij is gedoopt op woensdag 4 maart 1795 in Hoogeveen. Neeltien is overleden op zondag 9 september 1866 in Hoogeveen, 71 jaar oud.
Kind van Harm en Neeltien:
1 Fake (Fake) Kleine. Hij is gedoopt op vrijdag 25 oktober 1822 in Hoogeveen. Fake is overleden op zondag 3 november 1822 in Hoogeveen, 9 dagen oud.
43 Fake Faken (Fake Faken) Kleyne, zoon van Fake Willems (Fake Willems) Kleyne (zie 22) en Grietje Hindriks (Grietje Hindriks) Boertien. Hij is gedoopt op zondag 23 januari 1803 in Hoogeveen. Fake Faken is overleden op maandag 17 november 1884 in Hoogeveen, 81 jaar oud.
Notitie bij Fake Faken: Fake werd als lidmaat der kerk te Hoogeveen aangenomen op 06.03.1829.

Fake en Hendrika woonden in wijk B streek de Slood nrs. 279, 357 en 340, daarna in str. het Schut en later in wijk F op Alteveer nr. 10.

Notaris A.J.Carsten Hoogeveen 1845 - 1895
19.01.1852-nr. 10 Publieke verkoop;
van een groote en een kleine praam, beide in de Nederlanden tehuis behoorende, voor Hendrik Velzel te Hoogeveen, Jacob Veldman boer en Arend Pieters Stoter beide te Hoogeveen, de eerste in qualiteit van voogd en de laatste in qualiteit van toeziende voogd over Peter, Hendrikje en Jan Jans Berghuis, minderjarige kinderen van wijlen Albert Jans Berghuis en Femmigje Stoter, beide overleden, als de groote praam aan Hendrik Bergman te Meppel voor f. 842,00, en de kleine praam aan Fake Kleine te Hoogeveen voor f. 235,00 24 jan. kosten 15,73 1/2

15.12.1856-nr. Publieke verkoop;
Koos Robaard vervener te Hoogeveen, wijst toe: 1e Fake Faken Kleine, schipper te Hoogeveen, een perceel ondergrond en water en daarop aanwezige turfwallen en boekweitland groot 50 roeden, gelegen en ’t Kibbelveld onder Hoogeveen, Kadastr. Sectie H no. 629 groot 1 bunder 26 roeden 90 ellen voor f. 66,70

(deze grond behoorde in 1832 toe aan Roelof Arends Steenbergen, zie kadastrale atlas van Drenthe deel 5 Hoogeveen)

(zie not.prot. R.A. te Assen)
Beroep:
Arbeider, Daghuurder en Schipper
Religie:
Ned. Ger. = later Ned. Herv. (daarna chr. afgesch.)
Fake Faken trouwde, 24 jaar oud, op zondag 13 mei 1827 in Hoogeveen met Hendrika Gerrits (Hendrika Gerrits) Schultink, 21 jaar oud. Zij is gedoopt op woensdag 7 augustus 1805 in Coevorden. Hendrika Gerrits is overleden op woensdag 28 februari 1883 in Hoogeveen, 77 jaar oud.
Beroep:
Naaister
Religie:
Ned. Ger. = later Ned. Herv, daarna Chr. afgesch.
Kinderen van Fake Faken en Hendrika Gerrits:
1 Grietje (Grietje) Kleine, geboren op woensdag 14 november 1827 in Hoogeveen. Volgt 84.
2 Johanna (Johanna) Kleine, geboren op donderdag 21 januari 1830 in Hoogeveen. Volgt 85.
3 Gerrit (Gerrit) Kleine, geboren op zondag 11 november 1832 in Hoogeveen. Volgt 86.
4 Femmigje (Femmigje) Kleine, geboren op zondag 11 november 1832 in Hoogeveen. Volgt 87.
5 Berendina (Berendina) Kleine, geboren op zaterdag 24 oktober 1835 in Hoogeveen. Berendina is overleden op dinsdag 22 september 1846 in Hoogeveen, 10 jaar oud.
6 Henderika (Henderika) Kleine, geboren op zaterdag 24 oktober 1835 in Hoogeveen. Henderika is overleden op woensdag 6 januari 1836 in Hoogeveen, 2 maanden oud.
7 Gezina (Gezina) Kleine, geboren op dinsdag 20 november 1838 in Hoogeveen. Volgt 88.
8 Henderika (Henderika) Kleine, geboren op dinsdag 2 november 1841 in Hoogeveen. Henderika is overleden op zaterdag 1 januari 1853 in Hoogeveen, 11 jaar oud.
9 Hendrikje (Hendrikje) Kleine, geboren op dinsdag 2 november 1841 in Hoogeveen. Volgt 89.
10 Geertruida (Geertruida) Kleine, geboren op dinsdag 24 september 1844 in Hoogeveen. Volgt 90.
11 Fake Faken (Fake Faken) Kleine, geboren op woensdag 13 oktober 1847 in Hoogeveen. Volgt 91.
44 Berend (Berend) Kleyne, zoon van Fake Willems (Fake Willems) Kleyne (zie 22) en Grietje Hindriks (Grietje Hindriks) Boertien. Hij is gedoopt op zondag 14 februari 1808 in Hoogeveen. Berend is overleden op dinsdag 7 juli 1891 in Hoogeveen, 83 jaar oud.
Notitie bij Berend: Berend woonde met Maria in wijk B streek de Slood 279a, en met Aaltje ook in wijk B streek de Slood nr. 39.

Notaris Abraham Meyer 1811 - 1836 te Hoogeveen
25.02.1834-nr.3528 Acte verkoop;
Berend Faken Kleine te Hoogeveen, verkoop van sloophout groot f.48,35 1/2 1 maart regt 1.65 1/2

Notaris A.J.Carsten Hoogeveen 1845 - 1895
25.01.1878-nr. 40 Publieke verkoop;
van eenige onroerende goederen gelegen te Hoogeveen ten verzoeke van en toebehorende aan Berend Faken Kleine te Hoogeveen en kinderen, opgebragt f.4109,00

29 jan. 236,80

04.02.1878-nr. 54 Publieke verkoop;
van roerende goederen gehouden te Hoogeveen, ten verzoeke van en toebehorende aan Berend Faken Kleine en kinderen te Hoogeveen, en Siemen van der Linde te Genemuiden, opgebragt f. 692,00

13 febr. 20,15

28.05.1878-nr. 193 Royment;
van hypothecaire inschrijving genoomen door Lukas Alberts Steenbergen te Pesse Gem. Ruinen, ten laste van Berend Faken Kleine te Hoogeveen. 31 mei 1,13

(zie not.prot. R.A. te Assen)
Beroep:
Schipper
Religie:
Ned. Ger.
Berend:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 12 december 1829 in Hoogeveen met Maria (Maria) Klinkien, 22 jaar oud. Zij is gedoopt op zondag 22 maart 1807 in Hoogeveen. Maria is overleden op vrijdag 3 augustus 1832 in Hoogeveen, 25 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid
(2) trouwde, 34 jaar oud, op woensdag 18 januari 1843 in Hoogeveen met Aaltjen (Aaltjen) Faken, 33 jaar oud. Zij is gedoopt op zondag 10 september 1809 in Hoogeveen. Aaltjen is overleden op dinsdag 28 maart 1865 in Hoogeveen, 55 jaar oud.
Kind van Berend en Maria:
1 Fake (Fake) Kleine, geboren op donderdag 16 februari 1832 in Hoogeveen. Fake is overleden op donderdag 11 oktober 1832 in Hoogeveen, 7 maanden oud.
Kinderen van Berend en Aaltjen:
2 Fake (Fake) Kleine, geboren op zaterdag 23 september 1843 in Hoogeveen. Volgt 92.
3 Jan (Jan) Kleine, geboren op donderdag 15 oktober 1846 in Hoogeveen. Volgt 93.
4 Grietje (Grietje) Kleine, geboren op zondag 13 mei 1849 in Hoogeveen. Volgt 94.
5 Hendrikje (Hendrikje) Kleine, geboren op donderdag 27 april 1854 in Hoogeveen. Volgt 95.
45 Egbert (Egbert) Kleyne, zoon van Berent (Berent) Kleyne (zie 23) en Zwaantje (Zwaantje) Boer. Hij is gedoopt op zondag 23 september 1781 in Hoogeveen. Egbert is overleden op maandag 8 november 1852 in Hoogeveen, 71 jaar oud.
Notitie bij Egbert: Egbert en Albertjen woonden in wijk C in streek de Grote Kerksteeg nr. 366 en 798.

Het vervolg op het gezin van Egbert en Albertjen kunt U vinden in een nog te maken "GENEALOGIE" over de FAM.SLOT ,een loot ontstaan uit de "KLEINE’S.
Beroep:
Schipper
Religie:
Ned. Ger. = later Ned. Herv.
Egbert trouwde, 34 jaar oud, op zaterdag 27 januari 1816 in Hoogeveen met Albertjen (Albertjen) Padding, 27 jaar oud. Zij is gedoopt op zondag 10 augustus 1788 in Hoogeveen. Albertjen is overleden op zondag 6 oktober 1861 in Hoogeveen, 73 jaar oud.
46 Grietje (Grietje) Kleyne, dochter van Berent (Berent) Kleyne (zie 23) en Zwaantje (Zwaantje) Boer. Zij is gedoopt op zondag 30 april 1786 in Hoogeveen. Grietje is overleden, 42 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 8 april 1829 in Hoogeveen.
Religie:
Ned. Ger. = later Ned. Herv.
Grietje trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 5 augustus 1812 in Hoogeveen met Evert (Evert) Smit, 25 jaar oud. Hij is gedoopt op zondag 26 november 1786 in Hoogeveen. Evert is overleden op woensdag 8 december 1847 in Meppel, 61 jaar oud.
Notitie bij Evert: Bij zijn huwelijk was Evert marinier a-b. zijn Maj. Schip de ``Rotterdam``, gestationeerd op de ree van Texel. Hij en Grietje woonden eert aan boord van hun vaartuig, later in wijk B streek de Huizen nr. 529. (waladres bij Grietjes ouders), nadien in wijk C de Grote Kerksteeg nr. 801. Na het overlijden van Grietje vertrok Evert naar Meppel, hij overleed in zijn huis in wijk 7 nr. 558
Religie:
Ned. Ger. = later Ned. Herv.
47 Margaretha (Margaretha) Kleyne, dochter van Berent (Berent) Kleyne (zie 23) en Zwaantje (Zwaantje) Boer. Zij is gedoopt op zondag 18 april 1790 in Hoogeveen. Margaretha is overleden op dinsdag 12 februari 1867 in Hoogeveen, 76 jaar oud.
Beroep:
Naaister
Religie:
Ned. Ger. = later Ned. Herv.
Margaretha trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 15 februari 1812 in Hoogeveen met Jan (Jan) de Jonge, 22 jaar oud. Hij is gedoopt op zondag 29 november 1789 in Hoogeveen. Jan is overleden op dinsdag 23 april 1861 in Hoogeveen, 71 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan en Margaretha woonden in wijk B de Huizen nr. 529.
Beroep:
Schipper
48 Roelof (Roelof) Slot - Kleyne, zoon van Jan (Jan) Kleyne (zie 24) en Jantje (Jantje) Hartman. Hij is gedoopt op zondag 11 oktober 1778 in Hoogeveen. Roelof is overleden op zondag 25 juni 1848 in Hoogeveen, 69 jaar oud.
Notitie bij Roelof: Roelof en Lammigje woonden in wijk A streek het Hollandscheveld nr. 166 en 179.

Het vervolg op het gezin van Roelof en Lammigje kunt U vinden in een nog te maken "GENEALOGIE"over de FAM.SLOT ,een loot ontstaan uit de "KLEINE’S".
Beroep:
Arbeider
Roelof trouwde, 22 of 23 jaar oud, in 1801 in Hoogeveen met Lammigje (Lammigje) Smit, 27 of 28 jaar oud. Zij is gedoopt op zondag 10 januari 1773 in Hoogeveen. Lammigje is overleden op zaterdag 14 oktober 1848 in Hoogeveen, 75 jaar oud.
49 Grietje (Grietje) Slot - Kleyne, dochter van Jan (Jan) Kleyne (zie 24) en Jantje (Jantje) Hartman. Zij is gedoopt op zondag 2 april 1786 in Hoogeveen. Grietje is overleden op zondag 7 september 1823 in Hoogeveen, 37 jaar oud.
Notitie bij Grietje: Grietje woonde in de streek het Schut wijk B nrs. 450 en 289.
Religie:
Ned. Ger.
Grietje trouwde, 22 jaar oud, op zondag 26 juni 1808 in Hoogeveen met Aaldert (Aaldert) Mennink, 28 jaar oud. Hij is gedoopt op zondag 7 november 1779 in Hoogeveen. Aaldert is overleden op zondag 19 mei 1833 in Gouda, 53 jaar oud.
Notitie bij Aaldert: Aaldert woonde in de streek het Schut wijk B nrs. 450 en 289 en later in de streek het Hollandscheveld wijk A nr. 167.
Beroep:
Schipper
Religie:
Ned. Ger.
50 Marrichje (Marrichje) Kleyne, dochter van Egbert (Egbert) Kleyne (zie 25) en Stijntje (Stijntje) Pool. Zij is gedoopt op zondag 4 november 1798 in Hoogeveen. Marrichje is overleden op zondag 29 december 1878 in Hoogeveen, 80 jaar oud.
Beroep:
Arbeidster
Religie:
Ned. Ger.
Marrichje trouwde, 28 jaar oud, op zondag 4 februari 1827 in Hoogeveen met Albert (Albert) Booy, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Marrichje en Albert: Albert en Marrigje woonden o.a. in wijk A streek het Hollandscheveld nr. 108.
Hij is gedoopt op zondag 13 juni 1802 in Hoogeveen. Albert is overleden op vrijdag 23 februari 1844 in Hoogeveen, 41 jaar oud.
Notitie bij Albert: Albert en Marrichje woonden o.a. in wijk A streek het Hollandscheveld nr. 108.
Beroep:
Arbeider en Schipper
51 Booi (Booi) Slot, zoon van Egbert (Egbert) Kleyne (zie 25) en Stijntje (Stijntje) Pool. Hij is gedoopt op zondag 15 december 1799 in Hoogeveen. Booi is overleden op maandag 9 februari 1874 in Hoogeveen, 74 jaar oud.
Beroep:
Schipper
Religie:
Ned. Ger.
Booi trouwde, 28 jaar oud, op zondag 27 april 1828 in Hoogeveen met Roelofje (Roelofje) Dekker, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Booi en Roelofje: Booi en Roelofje woonden o.a. in de streek het Hollandscheveld wijk A nr. 120, en in het Hollandscheveld wijk E nrs. 105 en 98.
Zij is gedoopt op maandag 17 december 1804 in Hoogeveen. Roelofje is overleden op donderdag 26 september 1872 in Hoogeveen, 67 jaar oud.
Beroep:
Arbeidster
52 Aaltje (Aaltje) Kleyne, dochter van Egbert (Egbert) Kleyne (zie 25) en Stijntje (Stijntje) Pool. Zij is gedoopt op zaterdag 25 juli 1801 in Hoogeveen. Aaltje is overleden op woensdag 11 juli 1866 in Hoogeveen, 64 jaar oud.
Beroep:
Arbeidster
Religie:
Ned. Ger.
Aaltje trouwde, 37 jaar oud, op woensdag 27 februari 1839 in Hoogeveen met Jan (Jan) Vos, 49 jaar oud. Hij is gedoopt op zondag 24 mei 1789 in Hoogeveen. Jan is overleden op dinsdag 21 juni 1842 in Hoogeveen, 53 jaar oud. Jan is weduwnaar van Jantien (Jantien) Scholten (1795-1837), met wie hij trouwde op zaterdag 20 maart 1819 in Hoogeveen.
Notitie bij Jan: Jan woonde met Jantien op Noord C 67a, en met Aaltje in de streek het Hollandscheveld A 133 en op Noord C 717a.
Beroep:
Schipper
Religie:
Ned. Ger.
53 Geesje (Geesje) Kleyne, dochter van Egbert (Egbert) Kleyne (zie 25) en Stijntje (Stijntje) Pool. Zij is gedoopt op zondag 10 juli 1803 in Hoogeveen. Geesje is overleden op donderdag 5 maart 1840 in Hoogeveen, 36 jaar oud.
Beroep:
Arbeidster
Religie:
Ned. Ger. = later Ned. Herv.
Geesje trouwde, 28 jaar oud, op zondag 15 april 1832 in Hoogeveen met Hendrik (Hendrik) Bijl, 24 jaar oud. Hij is gedoopt op woensdag 11 november 1807 in Hoogeveen. Hendrik is overleden op zondag 29 april 1855 in Hoogeveen, 47 jaar oud. Hendrik trouwde later op dinsdag 26 mei 1840 in Hoogeveen met Lammina (Lammina) Veneman (1814-1856).
Notitie bij Hendrik: Hendrik en Geesje woonden in wijk A streek het Hollandscheveld nrs. 109, 456 en 208. op dit aatste adres woonde Hendrik ook met Lammina.
Beroep:
Schipper
Religie:
Ned. Ger. = later Ned. Herv.
54 Harm (Harm) Slot, zoon van Egbert (Egbert) Kleyne (zie 25) en Stijntje (Stijntje) Pool. Hij is gedoopt op zondag 13 december 1807 in Hoogeveen. Harm is overleden op woensdag 11 december 1861 in Hoogeveen, 53 jaar oud.
Notitie bij Harm: Harm en Albertje woonden in wijk A streek het Hollandscheveld nr. 121, met Annigje woonde hij op nr. 468.
Beroep:
Schipper
Religie:
Ned. Ger.
Harm:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 8 april 1837 in Hoogeveen met Albertje (Albertje) Boer, 27 jaar oud. Zij is gedoopt op zondag 18 maart 1810 in Hoogeveen. Albertje is overleden op dinsdag 11 januari 1848 in Hoogeveen, 37 jaar oud.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op zaterdag 10 maart 1849 in Hoogeveen met Annigje (Annigje) Dekker, 42 jaar oud. Zij is gedoopt op zondag 6 juli 1806 in Hoogeveen. Annigje is overleden op dinsdag 19 mei 1868 in Hoogeveen, 61 jaar oud.
Notitie bij Annigje: Annigje woonde na het overlijden van Harm ook nog op nr.504 van wijk A streek het Hollandscheveld.
Beroep:
Arbeidster
Religie:
Ned. Ger.
55 Klaas (Klaas) Kleyne is geboren in Nijstad Kerspel Suydwolde, zoon van Berend Klaas (Berend Klaas) Kleyne (zie 27) en Geertruyd Aalders (Geertruyd Aalders) van den Berg. Hij is gedoopt op woensdag 13 april 1785 in Hoogeveen. Klaas is overleden op maandag 19 januari 1863 in Hoogeveen, 77 jaar oud.
Notitie bij Klaas: Klaas en Hilligje woonden in Hoogeveen o.a. in wijk A streek het Hollandscheveld nr. 120 en 122.

Notaris Abraham Meyer 1811 - 1836 te Hoogeveen

12.02.1819-nr.1416 borgtocht;
Klaas Berends Klijne te Hoogeveen voor Harm Franschen te Hoogeveen, regten gratis 08.06.1819

(zie not.prot. R.A. te Assen)

Volgens een brief van Geert Raak aan de Kerkvoogdij, in de winter van 1839-1840, was Klaas of grondeigenaar,of vervener.(zie v.Echtens Morgenland blz.378)(zie ook haardst.reg.1839-1840)
Beroep:
Schipper en Landbouwer
Religie:
Ned. Ger.
Klaas trouwde, 25 jaar oud, op zondag 3 februari 1811 in Hoogeveen met Hilligje (Hilligje) Fictorie, 26 jaar oud. Zij is gedoopt op zaterdag 30 oktober 1784 in Hoogeveen. Hilligje is overleden op donderdag 10 januari 1867 in Hoogeveen, 82 jaar oud.
Beroep:
Arbeidster
Kinderen van Klaas en Hilligje:
1 NN (NN) Kleine, levenloos geboren kind, geboren op maandag 14 oktober 1811 in Hoogeveen.
2 Berend (Berend) Kleine, geboren op zondag 27 augustus 1815 in Hoogeveen. Volgt 96.
3 Jan (Jan) Kleine, geboren op maandag 21 juli 1817 in Hoogeveen. Jan is overleden op zaterdag 31 oktober 1818 in Hoogeveen, 1 jaar oud.
4 Jan (Jan) Kleine, geboren op dinsdag 7 september 1819 in Hoogeveen. Volgt 97.
5 Geertruida (Geertruida) Kleine, geboren op dinsdag 30 oktober 1821 in Hoogeveen. Volgt 98.
6 Roelofje (Roelofje) Kleine, geboren op woensdag 22 september 1824 in Hoogeveen. Volgt 99.
56 Aaldert (Aaldert) Cleyne is geboren in Nijstad Kerspel Suydwolde, zoon van Berend Klaas (Berend Klaas) Kleyne (zie 27) en Geertruyd Aalders (Geertruyd Aalders) van den Berg. Hij is gedoopt op zondag 15 februari 1789 in Hoogeveen. Aaldert is overleden op woensdag 4 december 1861 in Hoogeveen, 72 jaar oud.
Notitie bij Aaldert: Aaldert werd vanwege zijn voorkeur voor de braambes," Aaldert Brummel" genoemd.

Aaldert was de eerste in deze familie die zijn naam als "CLEYNE" schreef ! (zie de boeken van naamsaanneming in het Rijksarchief te Assen) Later zou zijn achterkleinzoon BEREND in 1937 de achternaam van zijn zoon MEINE laten veranderen van KLEINE in CLEINE !

Aaldert en Janna woonde in wijk B streek het Schut nrs. 481 en 313.

Notaris Abraham Meyer 1811 - 1836 te Hoogeveen
21.01.1826-nr.1509 huurcontract;
Kerst Jacobs Sempel aan Aaldert Berents Kleine beide te Hoogeveen, verhuren van een ongeboeide Praam met het op-en bijgoed voor de tijd van 7 jaren ten bedrage van f.577,= 23 jan. regt. 3 . 00 1/2

Notaris A.J.Carsten Hoogeveen 1845 - 1895
fice 2 1855 - 1859
03.10.1855-nr.172 publieke verkoop;
van roerende goederen, gehouden te Hoogeveen ten verzoeke van en toebehoorende aan Aaldert Berends Kleine te Hoogeveen voor f. 498,92.5 8 okt. kost. 15/66.5

(zie notaris protocollen Rijksarchief te Assen)
Beroep:
Schipper
Religie:
Ned. Ger. = later Ned. Herv.
Aaldert trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 15 april 1815 in Hoogeveen met Janna (Janna) Tita, 25 jaar oud. Zij is gedoopt op zondag 11 april 1790 in Hoogeveen. Janna is overleden op zaterdag 28 juli 1855 in Hoogeveen, 65 jaar oud.
Beroep:
Arbeidster
Religie:
Ned. Ger. = later Ned. Herv.
Kinderen van Aaldert en Janna:
1 Berend (Berend) Cleyne, geboren op donderdag 24 oktober 1816 in Hoogeveen. Volgt 100.
2 Aaltje (Aaltje) Kleyne, geboren op zondag 18 oktober 1818 in Hoogeveen. Volgt 101.
3 Geertruida (Geertruida) Kleyne, geboren op dinsdag 10 oktober 1820 in Hoogeveen. Volgt 102.
4 Jantje (Jantje) Kleyne, geboren op zondag 15 december 1822 in Hoogeveen. Volgt 103.
5 Johannes (Johannes) Kleine, geboren op donderdag 21 oktober 1824 in Hoogeveen. Volgt 104.
6 Aaldert (Aaldert) Kleyne, geboren op vrijdag 23 maart 1827 in Hoogeveen. Volgt 105.
57 Henderkien (Henderkien) Kleyne is geboren in Nijstad Kerspel Suydwolde, dochter van Berend Klaas (Berend Klaas) Kleyne (zie 27) en Geertruyd Aalders (Geertruyd Aalders) van den Berg. Zij is gedoopt op zondag 18 maart 1792 in Hoogeveen. Henderkien is overleden op zaterdag 20 maart 1869 in Hoogeveen, 77 jaar oud.
Religie:
Ned. Ger.
Henderkien trouwde, 32 jaar oud, op maandag 24 januari 1825 in Zuidwolde Dr. met Jan (Jan) Zantingh, 34 jaar oud. Hij is gedoopt op woensdag 3 maart 1790 in Ruinen. Jan is overleden op zondag 20 december 1857 in Hoogeveen, 67 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan en Henderkien woonden eerst te Zuidwolde, later te Hoogeveen in wijk B streek het Schut nr. 312.
Beroep:
Arbeider
58 Hendrik Berends (Hendrik Berends) Kleyne is geboren in Nijstad Kerspel Suydwolde, dochter van Berend Klaas (Berend Klaas) Kleyne (zie 27) en Geertruyd Aalders (Geertruyd Aalders) van den Berg. Zij is gedoopt op zondag 12 april 1795 in Hoogeveen. Hendrik Berends is overleden op zaterdag 16 april 1864 in Hoogeveen, 69 jaar oud.
Beroep:
Schipper
Religie:
Ned. Ger. = later Ned. Herv, daarna geref.
Hendrik Berends:
(1) trouwde, 34 jaar oud, op zondag 9 augustus 1829 in Hoogeveen met Pietertje Simons (Pietertje Simons) Benjamins, 24 jaar oud. Zij is gedoopt op zondag 20 januari 1805 in Hoogeveen. Pietertje Simons is overleden op maandag 5 september 1836 in Hoogeveen, 31 jaar oud.
Beroep:
Arbeidster
Religie:
Ned. Ger. = later Ned. Herv, daarna geref.
(2) trouwde, 43 jaar oud, op zaterdag 23 juni 1838 in Hoogeveen met Aaltje Adolfs (Aaltje Adolfs) van Eck, 36 jaar oud. Zij is gedoopt op zondag 2 mei 1802 in Hoogeveen. Aaltje Adolfs is overleden op zaterdag 16 mei 1840 in Hoogeveen, 38 jaar oud.
Beroep:
Arbeidster
Religie:
Ned. Ger. = later Ned. Herv, daarna geref.
(3) trouwde, 47 jaar oud, op woensdag 8 juni 1842 in Hoogeveen met Hendrikje Jans (Hendrikje Jans) van Zwol, 34 jaar oud. Zij is gedoopt op zondag 18 oktober 1807 in Hoogeveen. Hendrikje Jans is overleden op maandag 1 februari 1886 in Hoogeveen, 78 jaar oud.
Notitie bij Hendrikje Jans: Hendrikje woonde na het overlijden van Hendrik ook nog in wijk C op Noord 338.
Beroep:
Arbeidster
Religie:
Ned. Ger. = later Ned. Herv, daarna geref.
Kinderen van Hendrik Berends en Pietertje Simons:
1 Geertruida (Geertruida) Kleine, geboren op dinsdag 31 mei 1831 in Hoogeveen. Volgt 106.
2 Geertje (Geertje) Kleine, geboren op donderdag 10 oktober 1833 in Hoogeveen. Volgt 107.
Kind van Hendrik Berends en Aaltje Adolfs:
3 Berend (Berend) Kleine, geboren op zaterdag 16 mei 1840 in Hoogeveen. Volgt 108.
Kinderen van Hendrik Berends en Hendrikje Jans:
4 Beekje (Beekje) Kleine, geboren op woensdag 15 maart 1843 in Hoogeveen. Beekje is overleden op donderdag 22 juni 1843 in Hoogeveen, 3 maanden oud.
5 Jan Hendriks (Jan Hendriks) Kleine, geboren op woensdag 21 augustus 1844 in Hoogeveen. Volgt 109.
59 Lambert (Lambert) Kleyne is geboren in Nijstad Kerspel Suydwolde, zoon van Berend Klaas (Berend Klaas) Kleyne (zie 27) en Geertruyd Aalders (Geertruyd Aalders) van den Berg. Hij is gedoopt op zondag 29 januari 1804 in Hoogeveen. Lambert is overleden op woensdag 25 april 1838 in Zuidwolde Dr., 34 jaar oud.
Notitie bij Lambert: Lambert en Marrichje woonden in de gem. Zuidwolde in het gehucht Nijstad aan de Hoogeveensche vaart nr. 149.
Religie:
Ned. Ger.
Lambert trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 3 mei 1834 in Zuidwolde Dr. met Marrichje (Marrichje) Dekker, 24 jaar oud. Zij is gedoopt op maandag 19 maart 1810 in Beilen. Marrichje is overleden op zaterdag 25 februari 1893 in Emmen, 82 jaar oud.
Notitie bij Marrichje: Het gezin vertrok 01.06.1852 naar de gem. Sleen, inclusief de twee kinderen Zegering. Marrichje vertrok na het overlijden van Harm naar haar dochter in Emmen.
Kinderen van Lambert en Marrichje:
1 Geertruida (Geertruida) Kleine, geboren op dinsdag 14 april 1835 in Zuidwolde Dr.. Volgt 110.
2 Willempjen (Willempjen) Kleine, geboren op zondag 14 mei 1837 in Zuidwolde Dr..
Notitie bij Willempjen: Willempjen verdronk in de vaart voor haar huis in het gehucht Nijstad aan de Hoogeveensche vaart, zij is daar ook geboren.
60 Berent (Berent) Kleyne, zoon van Willem (Willem) Kleyne (zie 28) en Margje (Margje) Otten. Hij is gedoopt op zondag 18 december 1796 in Hoogeveen. Berent is overleden op dinsdag 25 juli 1843 in Hoogeveen, 46 jaar oud.
Notitie bij Berent: Berent is overleden in het Armenwerkhuis
Religie:
Ned. Ger. = later Ned. Herv.
Berent trouwde, 26 jaar oud, op zondag 22 juni 1823 in Hoogeveen met Femmigje (Femmigje) Gorthorst, 22 jaar oud. Zij is gedoopt op woensdag 26 november 1800 in Hoogeveen. Femmigje is overleden op zaterdag 3 april 1841 in Hoogeveen, 40 jaar oud.
Notitie bij Femmigje: Berent en Femmigje woonden in wijk C streek Noord nr. 591, later in wijk F streek Alteveer nr. 756 en 615, hier is Femmigje overleden en naderhand woonde hij in wijk C streek de Kleine Kerksteeg nr. 814.
Beroep:
Arbeidster
Religie:
Ned. Ger. = later Ned. Herv.
Kinderen van Berent en Femmigje:
1 Marchien (Marchien) Kleine, geboren op maandag 16 augustus 1824 in Hoogeveen. Marchien is overleden op maandag 26 maart 1827 in Hoogeveen, 2 jaar oud.
2 Anna (Anna) Kleine, geboren op zondag 4 maart 1827 in Hoogeveen. Anna is overleden op maandag 23 augustus 1841 in Hoogeveen, 14 jaar oud.
3 Willem (Willem) Kleine, geboren op vrijdag 9 oktober 1829 in Hoogeveen. Willem is overleden op dinsdag 7 december 1841 in Hoogeveen, 12 jaar oud.
4 Lefert (Lefert) Kleine, geboren op donderdag 22 maart 1832 in Hoogeveen. Volgt 111.
5 Margje (Margje) Kleine, geboren op zondag 9 november 1834 in Hoogeveen. Margje is overleden op vrijdag 2 februari 1844 in Hoogeveen, 9 jaar oud.
6 Jantien (Jantje) Kleine, geboren op zondag 29 april 1838 in Zwartsluis. Volgt 112.
7 Jan Alberts (Tempen) (Jan) Kleine, geboren op zondag 27 september 1840 in Zwartsluis. Jan is overleden op zaterdag 10 april 1841 in Hoogeveen, 6 maanden oud.
61 Elsje (Elsje) Kleyne, dochter van Willem (Willem) Kleyne (zie 28) en Margje (Margje) Otten. Zij is gedoopt op maandag 12 januari 1801 in Hoogeveen. Elsje is overleden op maandag 26 maart 1888 in Tiendeveen (Beilen), 87 jaar oud.
Notitie bij Elsje: Derk en Elsje woonden in wijk C streek Noord nr. 732, later in de gem. Beilen in wijk O te Tiendeveen nr. 33 en 141.
Beroep:
Dienstmeid en Huisvrouw
Religie:
Ned. Ger. = later Ned. Herv, daarna geref.
Elsje trouwde, 23 jaar oud, op zondag 9 mei 1824 in Hoogeveen met Derk (Derk) de Jonge, 29 jaar oud. Hij is gedoopt op zondag 9 november 1794 in Hoogeveen. Derk is overleden op woensdag 19 maart 1862 in Tiendeveen (Beilen), 67 jaar oud.
Notitie bij Derk: Derk en Elsje woonden in wijk C streek Noord nr, 732, later in de gem. Beilen in de gem. Beien in wijk O te Tiendeveen nr. 33 en 141.
62 Grietje (Grietje) Kleyne, dochter van Egbert (Egbert) Kleyne (zie 25) en Aaltje (Aaltje) Kleyne (zie 29). Zij is gedoopt op zondag 18 januari 1789 in Hoogeveen. Grietje is overleden op vrijdag 23 september 1825 in Hoogeveen, 36 jaar oud.
Beroep:
Arbeidster
Religie:
Ned. Ger.
Grietje trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 8 februari 1817 in Hoogeveen met Jan (Jan) Schonewile, 30 jaar oud. Hij is gedoopt op zondag 17 september 1786 in Hoogeveen. Jan is overleden op woensdag 16 mei 1866 in Hoogeveen, 79 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan woonde met Grietje o.a. in de streek het Hollandscheveld A 119 en 177.
Beroep:
Arbeider
Religie:
Ned. Ger.
63 Elisabeth (Elisabeth) Kleyne, dochter van Egbert (Egbert) Kleyne (zie 25) en Aaltje (Aaltje) Kleyne (zie 29). Zij is gedoopt op zondag 13 februari 1791 in Hoogeveen. Elisabeth is overleden op zaterdag 25 oktober 1851 in Hoogeveen, 60 jaar oud.
Notitie bij Elisabeth: Klaas en Elisabeth woonden in wijk A streek het Haagje nr. 62, later in dezelfde wijk streek de Huizen nr. 39.
Beroep:
Dienstmaagd
Religie:
Ned. Ger.
Elisabeth trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 3 mei 1817 in Hoogeveen met Klaas (Klaas) Padding, 28 jaar oud. Hij is gedoopt op vrijdag 12 september 1788 in Hoogeveen. Klaas is overleden op donderdag 24 december 1863 in Hoogeveen, 75 jaar oud.
Beroep:
Scheepstimmerman
64 Berend (Berend) Kleine, zoon van Jan Berends (Jan Berends) Kleyne (zie 32) en Marrigjen (Marrigjen) Ymker. Hij is gedoopt op zaterdag 24 november 1810 in Hoogeveen. Berend is overleden op donderdag 28 december 1871 in Zwartsluis, 61 jaar oud.
Notitie bij Berend: Berend en Margaretha woonden te Hoogeveen aan boord van hun vaartuig.

Notaris A.J.Carstens Hoogeveen 1845 - 1895

29.01.1859-nr. 24 Koopcontract;

tusschen 1e Jan Geerts Bols voor zich en als mondeling gemagtigde van Geert Zwiers te Dalen in qualiteit van vader en voogd over zijne beide minderjarige kinderen bij wijlen zijne echtgenote Aaltje Jans Bols in echte verwekt, 2e Siemen Jans Bols, 3e Berend Jans Kleine als gehuwd met Margaretha Jans Bols, allen te Hoogeveen, als verkoopers en Harm Jans Post in de Gemeente Ruinen als kooper van het achttwintigste gedeelte in een perceel bouwgrond gelegen in de Gemeente Ruinen, voor de somma van f. 49,00.

8 febr. kost. 2,76

(zie not.prot. R.A. te Assen)
Beroep:
Schipper
Religie:
Ned. Ger. = later Ned. Herv.
Berend trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 27 februari 1834 in Hoogeveen met Margaretha (Margaretha) Bols, 22 jaar oud. Margaretha is geboren op zaterdag 25 januari 1812 in Hoogeveen. Margaretha is overleden op zaterdag 9 januari 1864 in Hoogeveen, 51 jaar oud.
Beroep:
Arbeidster
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen van Berend en Margaretha:
1 Margje (Margje) Kleine, geboren op donderdag 14 april 1836 in Hoogeveen. Volgt 113.
2 Jan (Jan) Kleine, geboren op zaterdag 5 mei 1838 in Hoogeveen. Volgt 114.
3 Jan (Jan) Kleine, geboren op maandag 28 september 1840 in Hoogeveen. Volgt 115.
4 Simon (Simon) Kleine, geboren op dinsdag 7 december 1847 in Zuidwolde Dr.. Volgt 116.
65 Jan (Jan) Kleine is geboren op woensdag 20 oktober 1813 in Hoogeveen, zoon van Jan Berends (Jan Berends) Kleyne (zie 32) en Marrigjen (Marrigjen) Ymker. Jan is overleden op donderdag 27 augustus 1885 in Hoogeveen, 71 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan en Hendrika woonden in wijk E te Hollandscheveld nr. 585.
Jan trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 12 mei 1838 in Hoogeveen met Hendrika (Hendrika) Bloemholt, 20 jaar oud. Hendrika is geboren op maandag 1 september 1817 in Hoogeveen. Hendrika is overleden op maandag 12 januari 1891 in Hoogeveen, 73 jaar oud.
Beroep:
Arbeidster
Kinderen van Jan en Hendrika:
1 Margje (Margje) Kleine, geboren op maandag 3 juni 1839 in Hoogeveen. Volgt 117.
2 Albertje (Albertje) Kleine, geboren op woensdag 28 april 1841 in Hoogeveen. Volgt 118.
3 Jantje (Jantje) Kleine, geboren op zaterdag 7 oktober 1843 in Hoogeveen. Volgt 119.
4 Jan (Jan) Kleine, geboren op maandag 5 juli 1847 in Hoogeveen. Volgt 120.
5 Hendrika (Hendrika) Kleine, geboren op zondag 2 juni 1850 in Hoogeveen. Hendrika is overleden op woensdag 10 juli 1850 in Hoogeveen, 1 maand oud.
6 Johannes (Johannes) Kleine, geboren op donderdag 8 juli 1852 in Hoogeveen. Volgt 121.
7 Hendrika (Hendrika) Kleine, geboren op woensdag 10 oktober 1855 in Hoogeveen. Volgt 122.
8 Gerrit (Gerrit) Kleine, geboren op woensdag 27 oktober 1858 in Hoogeveen. Volgt 123.
66 Harm (Harm) Kleine is geboren op zondag 11 augustus 1816 in Hoogeveen, zoon van Jan Berends (Jan Berends) Kleyne (zie 32) en Marrigjen (Marrigjen) Ymker. Harm is overleden op maandag 7 december 1896 in Zwartsluis, 80 jaar oud.
Beroep:
Schipper
Harm trouwde, 30 jaar oud, op maandag 17 mei 1847 in Hoogeveen met Aaltien (Aaltien) ter Stege, 30 jaar oud. Aaltien is geboren op donderdag 3 oktober 1816 in Hoogeveen. Aaltien is overleden op dinsdag 16 juli 1867 in Hoogeveen, 50 jaar oud.
Notitie bij Aaltien: Aaltje is overleden in hun vaartuig, liggende in de vaart voor "het Haagje nr. 560".
Beroep:
Dienstmeid en Huisvrouw
Kinderen van Harm en Aaltien:
1 Margje (Margje) Kleine, geboren op vrijdag 27 oktober 1848 in Dieverbrug (Dwingelo). Volgt 124.
2 Roelofje (Roelofje) Kleine, geboren op zondag 3 maart 1850 in Assen. Volgt 125.
3 Jan (Jan) Kleine, geboren op woensdag 7 april 1852 in Beilen. Volgt 126.
4 Harm (Harm) Kleine, geboren op woensdag 26 juli 1854 in De Wijk. Harm is overleden op zondag 16 maart 1856 in Hoogeveen, 1 jaar oud.
Notitie bij Harm: In de overlijdens-akte van Harm werd per abuis vermeld dat als beroep had "schippersknecht", oud 1 jaar en 8 mnd., hij overleed in de praam zijner ouders in de streek het Hollandscheveld.
5 Harm (Harm) Kleine, geboren op zondag 24 mei 1857 in Zwartsluis. Harm is overleden op dinsdag 15 september 1857 in Hoogeveen, 3 maanden oud.
Notitie bij Harm: Harm overleed in de praam zijner ouders in de streek het Hollandscheveld, dit is waarschijnlijk bij het huis van zijn oom Willem Kleine, hij was gehuwd met Geesje Zwiers, en zij woonden het Hollandscheveld A nr.97, en later zo omstreeks 1862 op nr.514b.
6 Geert (Geert) Kleine, geboren op vrijdag 20 augustus 1858 in Ruinen. Geert is overleden op vrijdag 1 oktober 1858 in Hoogeveen, 1 maand oud.
Notitie bij Geert: Geert overleed in de praam zijner ouders liggende in de werf van Berghuis, die lag aan de Huizen, en was toen eigendom van Jan Fernhout.
7 Harm (Harm) Kleine, geboren op vrijdag 20 augustus 1858 in Ruinen. Harm is overleden op dinsdag 19 juli 1859 in Hoogeveen, 10 maanden oud.
Notitie bij Harm: Harm overleed in de praam van zijn ouders in de streek het Hollandscheveld voor nr.173.
67 Margien (Margien) Kleine is geboren op donderdag 19 augustus 1819 in Hoogeveen, dochter van Jan Berends (Jan Berends) Kleyne (zie 32) en Marrigjen (Marrigjen) Ymker. Margien is overleden op zaterdag 24 oktober 1891 in Hoogeveen, 72 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid en Huisvrouw
Margien trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 6 mei 1848 in Hoogeveen met Kornelis (Kornelis) Kuiper, 40 jaar oud. Hij is gedoopt op zondag 14 juni 1807 in Zuidwolde Dr.. Kornelis is overleden op maandag 25 juli 1870 in Hoogeveen, 63 jaar oud.
Notitie bij Kornelis: Kornelis en Margien woonden in wijk A streek het Haagje.
Beroep:
Boerenknecht
68 Hendrikje (Hendrikje) Kleine is geboren op zondag 30 juni 1822 in Hoogeveen, dochter van Jan Berends (Jan Berends) Kleyne (zie 32) en Aaltje Alberts (Aaltje Alberts) Jonker. Hendrikje is overleden op zondag 25 april 1858 in Hoogeveen, 35 jaar oud.
Notitie bij Hendrikje: Hendrikje werd als lidmaat der Ned. Herv. Kerk aangenomen op 26 mrt. 1844.
Beroep:
Arbeidster
Religie:
Ned. Ger. = later Ned. Herv.
Hendrikje trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 5 januari 1850 in Hoogeveen met Herman (Herman) Dekker, 36 jaar oud. Herman is geboren op dinsdag 12 oktober 1813 in Hoogeveen. Herman is overleden op zondag 31 maart 1861 in Hoogeveen, 47 jaar oud.
Notitie bij Herman: Herman en Hendrikje woonden in wijk A streek het Hollandscheveld nr. 414, daarna met Margje op nr. 197 en 434.
69 Albert (Albert) Kleine is geboren op zondag 23 oktober 1825 in Het Schut (Hoogeveen), zoon van Jan Berends (Jan Berends) Kleyne (zie 32) en Aaltje Alberts (Aaltje Alberts) Jonker. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 oktober 1825 [bron: Geboorteaktenummer: 208]. Albert is overleden op zaterdag 3 januari 1903 in Westerbork, 77 jaar oud.
Notitie bij Albert: Albert en Hilligje woonden in wijk A streek Hollandscheveld nrs. 505 en 143, daarna in wijk C op Noord nr. 271, daar woonde hij ook met Klaasje. Hij kwam op 29 dec. 1902 naar Nieuweroord waar hij vijf dagen later overleed op het nr. 96, dit is bij ? Zijn tweede vrouw Klaasje was te oud (72) om hem nog langer te verzorgen?

Notaris A.J.Carsten Hoogeveen 1845 - 1895
20.10.1857-nr.186 Publieke verkoop;
van roerende goederen gehouden te Hoogeveen ten verzoeke van Albert Jans Kleine aldaar, welke heeft opgebragt de somma van f. 95,575.

28 okt. kost. 3,105

(zie not.prot. R.A. te Assen)
Beroep:
Arbeider en Schipper
Religie:
Ned. Herv.
Albert:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 2 mei 1851 in Hoogeveen [bron: Huwelijksaktenummer 27] met Hilligje (Heiltje) Bekelaar, 24 jaar oud. Heiltje is geboren op maandag 25 december 1826 om 07:00 in Noord (Hoogeveen), dochter van Lambert Jans (Lambert) Bekelaar en Margje Jans (Margje) Martinus. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 december 1826 [bron: Geboorteaktenummer: 177]. Heiltje is overleden op zondag 9 september 1900 om 20:00 in Noord (Hoogeveen), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 september 1900 [bron: Overlijdensaktenummer: 198]. Bij de overlijdensaangifte van Heiltje waren de volgende getuigen aanwezig: Albert Jacobs (Albert Jacobs) Koster (geb. ±1837) en Karst (Karst) Drenth (geb. ±1857).
Notitie bij overlijden van Heiltje: Hilligje is overleden ten haren huize Wijk C nr. 271.
Beroep:
Dienstmeid en Huisvrouwen en arbeidster
(2) trouwde, 75 jaar oud, op woensdag 7 november 1900 in Hoogeveen met Klaasje (Klaasje) Schonewille, 71 jaar oud. Klaasje is geboren op maandag 7 september 1829 in Hoogeveen. Klaasje is overleden op woensdag 29 juni 1910 in Hoogeveen, 80 jaar oud.
Notitie bij Klaasje: Klaasje woonde als weduwe in wijk D op het Krakeel nr. 46, zij is daar ook overleden.
Beroep:
Huisvrouw
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen van Albert en Heiltje:
1 Aaltje (Aaltje) Kleine, geboren op zondag 7 december 1851 in Hoogeveen. Volgt 127.
2 Lambert (Lambert) Kleine, geboren op zaterdag 12 november 1853 in Hollandscheveld (Hoogeveen). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 november 1853 [bron: Geboorteaktenummer: 282]. Lambert is overleden op donderdag 11 januari 1855 in Hoogeveen, 1 jaar oud.
Religie:
Geref.
3 Lambert (Lambert) Kleine, geboren op woensdag 12 maart 1856 in Hoogeveen. Volgt 128.
4 NN (NN) Kleine, levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 23 oktober 1858 in Kampen.
5 Margje (Margje) Kleine, geboren op maandag 27 oktober 1862 in Hoogeveen. Volgt 129.
6 Jan (Jan) Kleine, geboren op dinsdag 15 november 1864 in Noord (Hoogeveen). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 november 1864 [bron: Geboorteaktenummer: 337]. Jan is overleden op dinsdag 1 september 1868 in Hoogeveen, 3 jaar oud.
Religie:
Geref.
7 Hilligje (Hilligje) Kleine, geboren op vrijdag 6 december 1867 in Hollandscheveld (Hoogeveen). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 december 1867 [bron: Geboorteaktenummer: 344]. Hilligje is overleden op maandag 7 maart 1870 in Hoogeveen, 2 jaar oud.
Religie:
Geref.
8 Alberdina Alberts (Alberdina Alberts) Kleine, geboren op vrijdag 6 december 1867 in Hollandscheveld (Hoogeveen). Volgt 130.
70 Grietje (Grietje) Kleine is geboren op dinsdag 13 oktober 1829 in Hoogeveen, dochter van Jan Berends (Jan Berends) Kleyne (zie 32) en Aaltje Alberts (Aaltje Alberts) Jonker. Grietje is overleden op dinsdag 24 januari 1871 in Hoogeveen, 41 jaar oud.
Beroep:
Arbeidster en Huisvrouw
Religie:
Ned. Herv.
Grietje trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 12 juni 1850 in Hoogeveen met Jan (Jan) Bos, 22 jaar oud. Jan is geboren op donderdag 17 april 1828 in Hoogeveen. Jan is overleden op vrijdag 6 oktober 1871 in Hoogeveen, 43 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan en Grietje woonden in de streek het Hollandscheveld wijk A nr. 100, daarna te Hollandscheveld wijk E nrs. 577 en 42.
Beroep:
IJzersmid
Religie:
Ned. Herv.
71 Willem (Willem) Kleine is geboren op dinsdag 25 juni 1833 in Hoogeveen, zoon van Jan Berends (Jan Berends) Kleyne (zie 32) en Aaltje Alberts (Aaltje Alberts) Jonker. Willem is overleden op dinsdag 26 mei 1903 in Hoogeveen, 69 jaar oud.
Notitie bij Willem: Willem en Geesje woonden in wijk A streek de Huizen, later streek de Slood nr. 320, nadien streek het Hollandscheveld nr. 97 en 514b.
Beroep:
Arbeider en Scheepstimmermansknecht
Religie:
Ned. Herv.
Willem trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 13 mei 1854 in Hoogeveen met Gesina (Gesina) Zwiers, 26 jaar oud. Gesina is geboren op maandag 21 april 1828 in Steenwijkerwold. Gesina is overleden op vrijdag 24 juni 1904 in Assen, 76 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen van Willem en Gesina:
1 Jan (Jan) Kleine, geboren op vrijdag 6 oktober 1854 in Hoogeveen. Volgt 131.
2 Catharina (Catharina) Kleine, geboren op dinsdag 16 juni 1857 in Hoogeveen. Catharina is overleden op zaterdag 3 september 1859 in Hoogeveen, 2 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv.
3 Catharina (Catharina) Kleine, geboren op dinsdag 31 januari 1860 in Hoogeveen. Catharina is overleden op maandag 21 april 1862 in Hoogeveen, 2 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv.
4 Catharina (Catharina) Kleine, geboren op donderdag 5 november 1863 in Hoogeveen. Volgt 132.
5 Aaltje (Aaltje) Kleine, geboren op dinsdag 1 januari 1867 in Hoogeveen. Volgt 133.
6 Johannes (Johannes) Kleine, geboren op maandag 2 mei 1870 in Hoogeveen. Johannes is overleden op zondag 8 oktober 1871 in Hoogeveen, 1 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv.
72 Lammigje (Lammigje) Kleine is geboren op zondag 25 november 1838 in Hoogeveen, dochter van Jan Berends (Jan Berends) Kleyne (zie 32) en Aaltje Alberts (Aaltje Alberts) Jonker. Lammigje is overleden op vrijdag 9 maart 1917 in Hoogeveen, 78 jaar oud.
Beroep:
Huisvrouw
Religie:
Ned. Herv.
Lammigje trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 4 juni 1864 in Hoogeveen met Pieter Bernard Abrahams (Pieter) Reeringh, 26 jaar oud. Pieter is geboren op woensdag 14 februari 1838 in Delft. Pieter is overleden op donderdag 18 oktober 1888 in Noord (Hoogeveen), 50 jaar oud.
Notitie bij Pieter: Pieter en Lammigje woonden in wijk E te Hollandscheveld nr. 550, later in wijk C op Noord nr. 358, na 1880 was dat wijk D het Krakeel nr. 14, naderhand weer terug naar Noord nr. 402, 403 3n 399. Pieter vertrok op 14 dec. 1873 naar de gem. Hoorn w.s. voor zijn werk, hij kwam ... weer terug in Hoogeveen.
Beroep:
Huisschildersknecht en Huisschilder
Religie:
Ned. Herv.
73 Aaltje (Aaltje) Kleine is geboren op donderdag 16 december 1841 in Hoogeveen, dochter van Jan Berends (Jan Berends) Kleyne (zie 32) en Aaltje Alberts (Aaltje Alberts) Jonker. Aaltje is overleden op zaterdag 2 maart 1895 in Hoogeveen, 53 jaar oud.
Notitie bij Aaltje: Aaltje woonde als weduwe in wijk B het Schut nr. 115, zij is daar ook overleden.
Beroep:
Huisvrouw
Religie:
Ned. Herv.
Aaltje trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 7 mei 1870 in Hoogeveen met Jan (Jan) Petersen, 23 jaar oud. Jan is geboren op maandag 15 maart 1847 in Hoogeveen. Jan is overleden op dinsdag 26 januari 1892 in Amsterdam, 44 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan en Aaltje woonden eerst in wijk E te Hollandscheveld nr. 584Bk, later in wijk A het Haagje nr. 277, naderhand zijn zij verhuisd naar wijk B het Schut nr. 321.
Jan kon waarschijnlijk in Hoogeveen niet meer aan de kost komen, want hij vertrok op ..... naar Amsterdam waar hij o.a. heeft gewoond in de Puinstraat nr. 97, hij is daar overleden in het "Buitengasthuis" Kanton 3 nr. 144.
In de overlijdensakte werd vermeld dat hij werkman van beroep was en echtgenote van Aaltje Jans Kleyen.
Beroep:
Inlandsche kramer en Werkman
Religie:
Ned. Herv.
74 Margaretha (Margaretha) Kleine is geboren op vrijdag 14 mei 1813 in Hoogeveen, dochter van Hendrik (Hendrik) Kleyne (zie 34) en Geesjen (Geesjen) Hoepen. Margaretha is overleden op zaterdag 2 november 1850 in Hoogeveen, 37 jaar oud.
Beroep:
Arbeidster
Religie:
Ned. Herv.
Margaretha trouwde, 18 jaar oud, op woensdag 11 april 1832 in Hoogeveen met Jan (Jan) van Zwol, 22 jaar oud. Hij is gedoopt op zondag 24 december 1809 in Hoogeveen. Jan is overleden op woensdag 7 december 1859 in Hoogeveen, 49 jaar oud. Jan trouwde later op zaterdag 20 december 1851 in Hoogeveen met Petronella (Petronella) Vos (1821-1877).
Notitie bij Jan: Jan en Margaretha woonden in wijk C op het Krakeel nr. 863, hij woonde met Petronella in wijk A streek het Hollandscheveld nr. 416, hij is daar ook overleden. Na zijn huwelijk gingen Jan en Margaretha omstreeks 1840 over naar de Christelijke Afscheidings beweging zomede ook zijn kinderen. Niet zijn tweede vrouw Petronella Vos, zij bleef Ned. Hervormd.
Beroep:
Arbeider
Religie:
Ned. Ger. = later Ned. Herv.
75 Aaltje (Aaltje) Kleine is geboren op zondag 29 oktober 1815 in Hoogeveen, dochter van Hendrik (Hendrik) Kleyne (zie 34) en Geesjen (Geesjen) Hoepen. Aaltje is overleden op zondag 13 december 1840 in Hoogeveen, 25 jaar oud.
Beroep:
Arbeiderse
Religie:
Ned. Ger. = later Ned. Herv.
Aaltje trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 13 mei 1840 met Jannes (Jannes) Koster, 24 jaar oud. Jannes is geboren op maandag 21 augustus 1815 in Hoogeveen. Jannes is overleden op maandag 8 juli 1844 in Hoogeveen, 28 jaar oud.
Beroep:
Arbeider
Religie:
Ned. Herv.
76 Wolter (Wolter) Kleine, zoon van Geert Wolters Kleyne (zie 37) en Christina Jannes (Christina) Lunenborg. Hij is gedoopt op zondag 23 november 1806 in Hoogeveen. Wolter is overleden op donderdag 15 februari 1866 in Noord (Hoogeveen), 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 16 februari 1866.
Notitie bij Wolter: Wolter werd als lidmaat der Ned. Herv. Kerk aangenomen op 25 april 1837. Hij en Aaltje woonden in wijk C Krakeel 449, later op Noord 211a en 211d.
Beroep:
Arbeider
Religie:
Ned. Ger. = later Ned. Herv.
Wolter trouwde, 51 jaar oud, op zaterdag 23 oktober 1858 in Hoogeveen met Aaltje (Aaltje) Gort, 33 jaar oud. Aaltje is geboren op woensdag 26 januari 1825 in Hoogeveen. Aaltje is overleden op donderdag 21 februari 1907 in Sibculo (gem. Hardenberg), 82 jaar oud.
Notitie bij Aaltje: Aaltje was een ’natuurlijk niet erkende dochter’ van Grietje Hendriks Gort (met andere woorden een ’buitenechtelijk kind’ Aaltje en Hendrik vertr. april 1873 n.Nieuweroord/Westerbork, en op de 31 okt. van datzelfde jaar gingen ze weer terug naar Hoogeveen. Aaltje vertrok 22 maart 1899 naar de gemeente Hardenberg, als de wed. W.Kleine ??, zij woonde bij haar zoon Jan Schokker in Sibculo.
Beroep:
Arbeidster
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen van Wolter en Aaltje:
1 Geert (Geert) Kleine, geboren op zaterdag 19 november 1859 in Hoogeveen. Volgt 134.
2 Jannes (Jannes) Kleine, geboren op zondag 30 november 1862 in Hoogeveen. Volgt 135.
3 Annigje (Annigje) Kleine, geboren op dinsdag 30 januari 1866 in Hoogeveen. Annigje is overleden op donderdag 15 maart 1866 in Hoogeveen, 1 maand oud.
77 Jannes Geerts (Jannes) Kleine, zoon van Geert Wolters Kleyne (zie 37) en Christina Jannes (Christina) Lunenborg. Hij is gedoopt op woensdag 29 juni 1808 in Hoogeveen. Jannes is overleden op zondag 13 april 1884 in Zuidwolde Dr., 75 jaar oud.
Notitie bij Jannes: Jannes en Jentien woonden in de Gem. Zuidwolde te Kerkingerveld 321, Hij woonde met Barbara te Kerkenveld.
Notaris A.J. Carsten te Hoogeveen.
10-02-1866 - nr. 59 Publieke verkoop;
van eenige onroerende goederen gelegen in de Gemeente Zuidwolde en Hoogeveen ten verzoeke van Jannes Geerts Kleine en kinderen te Hoogeveen, opgebracht de somma van f. 1545,00 20 febr. 71.76
07-12-1866 - nr. 234 Royment;
van de inschrijving van de hypotheek genomen door Roelof Jans Pol te Hoogeveen, genomen ten laste van Jannes Geerts Kleine in de Gemeente Zuidwolde 8 dec. 1.10
07-02-1867 - nr. 58 Royment;
van een inschrijving van een hypotheek genomen door Roelof Jans Pol teHoogeveen, genomen ten laste van Jannes Geerts Kleine in de Gemeente Zuidwolde 7 febr. 1.10
(Zie not. prot. R.A. te Assen).
Beroep:
Schipper
Religie:
Ned. Ger. = later Ned. Herv.
Jannes:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op zondag 3 juni 1832 in Hoogeveen met Jentje Alberts (Jentien) Bisschop, 22 jaar oud. Zij is gedoopt op zondag 4 maart 1810 in Hoogeveen. Jentien is overleden op woensdag 1 februari 1865 in Zuidwolde Dr., 54 jaar oud.
Beroep:
Huisvrouw
Religie:
Ned. Ger. = later Ned. Herv.
(2) trouwde, 56 jaar oud, op donderdag 29 december 1864 in Zuidwolde Dr. met Barbara Pruissen, 49 jaar oud. Barbara is geboren op dinsdag 26 september 1815 in Hoogeveen. Barbara is overleden op dinsdag 25 februari 1879 in Zuidwolde Dr., 63 jaar oud.
Beroep:
Arbeidster
Religie:
Ned. Ger.
Kinderen van Jannes en Jentien:
1 Chistina (Chistina) Kleine, geboren op maandag 22 oktober 1832 in Alteveer (Hoogeveen). Volgt 136.
2 Albert (Albert) Kleine, geboren op zondag 27 juli 1834 in Kerkenbosch (Zuidwolde). Volgt 137.
3 Hilligje (Hilligje) Kleine, geboren op donderdag 8 september 1836 in Kerkenbosch (Zuidwolde). Volgt 138.
4 Geert (Geert) Kleine, geboren op vrijdag 5 oktober 1838 in Kerkenveld (Zuidwolde). Volgt 139.
5 Harm (Harm) Kleine, geboren op maandag 1 februari 1841 in Kerkenveld (Zuidwolde). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 februari 1841. Harm is overleden op donderdag 13 oktober 1842 in Zuidwolde Dr., 1 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv.
6 Margje (Margje) Kleine, geboren op dinsdag 25 juli 1843 in Zuidwolde Dr.. Volgt 140.
7 Hendrikje (Hendrikje) Kleine, geboren op zondag 28 september 1845 in Zuidwolde Dr.. Hendrikje is overleden op vrijdag 12 juni 1846 in Zuidwolde Dr., 8 maanden oud.
Religie:
Ned. Herv.
8 Hendrikje (Hendrikje) Kleine, geboren op zaterdag 13 oktober 1849 in Zuidwolde Dr.. Volgt 141.
9 Wolter (Wolter) Kleine, geboren op zondag 16 november 1851 in Kerkenveld (Zuidwolde). Volgt 142.
78 Willem (Willem) Kleine is geboren op zondag 16 december 1810 in Hoogeveen, zoon van Geert Wolters Kleyne (zie 37) en Christina Jannes (Christina) Lunenborg. Willem is overleden op woensdag 24 februari 1869 in Sloot (Hoogeveen), 58 jaar oud.
Notitie bij Willem: Willem en Maria woonden in wijk B streek de Sloot nr. 147, en met Lammegien op nr. 365d en 151, hier ook met Annegien.

Notaris A.J.Carsten Hoogeveen 1845 1895

23.02.1865 nr. 69 Publieke verkoop;
van roerende goederen gehouden op Alteveer, te Hoogeveen ten verzoeke van 1e Jan Harms Botter voor zich en als voogd over Wolter Willems Kleine, minderjarige zoon van Willem Geerts Kleine en wijlen Maria Harms Botter.
2e Hendrik Harms Botter voor zich en als voogd over de minderjarige Margje Deuten, door Klaas Deuten bij wijlen zijne echtgenoote Hilligje Harms Botter verwekt.
3e Koert Klaas Deuten, 4e Geert Hendriks Gruppen als gehuwd met Margien Harms Botter.
5e Klaas Jans Fik als vader en voogd over zijne minderjarige kinderen Jan en Harmina bij wijlen zijne echtgenoote Hendrikje Harms Botter verwekt.
6e Margaretha Klaas Fik. 7e Geert Willems Kleine. 8e Harm Willems Kleine alle te Hoogeveen als gezamentlijke erfgenamen van wijlen Harm Jans Botter;
opgebracht hebbende f. 606,815.


16.01.1866 nr. 18 Publieke verkoop;
van eenige onroerende goederen gelegen op Alteveer, Gemeente Hoogeveen, ten verzoeke van 1e Geert Hendriks Gruppen, als gehuwd met Margje Harms Botter.
2e Jan Harms Botter voor zich en als voogd over Wolter Willems Kleine, minderjarige zoon van Willen Geerts Kleine en wijlen Marchien Harms Botter en tevens in qualiteit van toeziende voogd over de na te noemen minderjarige kinderen van Klaas Jans Fik.
3e Wolter Geerts Kleine, landbouwer te Hoogeveen als toeziende voogd over opgemelde Wolter Willems Kleine.
4e Hendrik Harms Botter. 5e Pieter Berends Botter als gehuwd met Margje Klaas Deuten. 6e Koert Klaas Deuten.
7e Klaas Jans Fik in qualiteit van vader en voogd over zijne minderjarige kinderen Jan en Harmina bij wijlen zijne echtgenoote Hendrikje Harms Botter in echte verwekt.
8e Willem Geerts Kleine als gevolmagtigde van a/ Geert Willems Kleine en b/ Harm Willems Kleine.
9e Jacob Veldman als gehuwd met Margaretha Klaas Fik, allen wonende te Hoogeveen, opgebragt de somma van f.5472,00.
22 jan. 71,76

(zie not.prot. R.A. te Assen)
Religie:
Ned. Ger. = later Ned. Herv.
Willem:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 28 oktober 1837 in Hoogeveen met Maria (Maria) Botter, 25 jaar oud. Maria is geboren op maandag 22 juni 1812 in Hoogeveen. Maria is overleden op woensdag 28 oktober 1846 in Hoogeveen, 34 jaar oud.
Beroep:
Arbeidster
Religie:
Ned. Ger. = later Ned. Herv.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op woensdag 18 augustus 1847 in Hoogeveen met Lammegien (Lammegien) Meyer, 36 jaar oud. Lammegien is geboren op woensdag 19 december 1810 in Hoogeveen. Lammegien is overleden op zaterdag 8 juni 1867 in Hoogeveen, 56 jaar oud.
Beroep:
Schipperse
Religie:
Ned. Ger. = later Ned. Herv.
(3) trouwde, 57 jaar oud, op woensdag 5 februari 1868 in Hoogeveen met Annegien (Annegien) Kreeft, 56 jaar oud. Annegien is geboren op zaterdag 12 oktober 1811 in Hoogeveen.
Notitie bij Annegien: Notaris A.J.Carsten Hoogeveen 1845 1895


25.03.1869 nr. 96 Publieke verkoop;
van eenige roerende goederen, gehouden op de Sloot te Hoogeveen ten verzoeke van en toebehoorende aan Annigje Kreeft, weduwe Willem Geerts Kleine te Hoogeveen en kinderen van wijlen genoemde Willem Geerts Kleine, opgebragt f.1050,49
5 apr. 77,00

10.04.1869 nr.115 Publieke verkoop;
van eene overdekte praam met op en bijgoed, genaamd "de Jonge Willem" groot zeven vijftig tonnen in het Koningrijk der Nederlanden gebouwd en te huis behoorende alsmede van eenige perceelen bovenveen zonder ondergrond en bovenveen en ondergrond en turf, alles gelegen en staande in de Gemeente Hoogeveen en Zuidwolde, ten verzoeke van 1e Annigje Kreeft weduwe Willem Geerts Kleine, 2e Geert Willems Kleine voor zich en in qualiteit van a/ gemagtigde van Harm Willems Kleine, b/ voogd over de beide minderjarige kinderen van Willem Geerts Kleine en Lammigje Josephs Meyer; met namen Jan en Willem, 3e Evert Everts Veldman in qualiteit van gemagtigde van Wolter Willems Kleine, 4e Jannes Geerts Kleine, allen wonende te Hoogeveen en 5e Harm Jans Dragt wonende te Zuidwolde, opgebragt de praam f.1461,00, bovenveen met en zonder ondergrond en de turf de somma van f. 470,75.
10 apr. 122,41

(zie not.prot. R.A. te Assen)
Beroep:
Arbeidster
Kinderen van Willem en Maria:
1 Geert W. (Geert W.) Kleine, geboren op zondag 4 november 1838 in Hoogeveen. Volgt 143.
2 Harm (Harm) Kleine, geboren op zaterdag 10 april 1841 in Hoogeveen. Volgt 144.
3 Wolter (Wolter) Kleine, geboren op dinsdag 8 oktober 1844 in Hoogeveen. Volgt 145.
Kinderen van Willem en Lammegien:
4 Christina (Christina) Kleine, geboren op vrijdag 26 mei 1848 in Hoogeveen. Volgt 146.
5 Jan (Jan) Kleine, geboren op zaterdag 12 april 1851 in Hoogeveen. Volgt 147.
6 Willem (Willem) Kleine, geboren op zaterdag 10 december 1853 in Hoogeveen. Volgt 148.
79 Jan (Jan) Kleine is geboren op woensdag 24 maart 1813 in Hoogeveen, zoon van Geert Wolters Kleyne (zie 37) en Christina Jannes (Christina) Lunenborg. Jan is overleden op woensdag 27 januari 1892 in De Wijk, 78 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan en Jantien woonden te Echten......, vanaf ca. 1870 te Koekange wijk B nr. 154 en later in Struikberg wijk B nr. 55. Koekange en Struikberg vallen onder de gem. De Wijk.
Beroep:
Arbeider
Religie:
Ned. Herv.
Jan trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 15 december 1838 in Ruinen met Jantien (Jantien) Klomp, 32 jaar oud. Zij is gedoopt op zondag 28 september 1806 in Ruinen. Jantien is overleden op zondag 3 december 1876 in De Wijk, 70 jaar oud.
Beroep:
Arbeiderse
Religie:
Ned. Ger. = later Ned. Herv.
Kinderen van Jan en Jantien:
1 Roelof (Roelof) Kleine, geboren op zaterdag 14 december 1839 in Ruinen. Volgt 149.
2 Stientien (Stientien) Kleine, geboren op woensdag 20 oktober 1841 in Ruinen. Volgt 150.
3 Geert (Geert) Kleine, geboren op vrijdag 9 augustus 1844 in Ruinen. Volgt 151.
4 Jentien (Jentien) Kleine, geboren op woensdag 6 oktober 1847 in Ruinen. Volgt 152.
5 Marchien (Marchien) Kleine, geboren op zondag 13 juli 1851 in Ruinen. Volgt 153.
80 Fijgien (Fijgien) Kleine is geboren op dinsdag 1 december 1818 in Hoogeveen, dochter van Geert Wolters Kleyne (zie 37) en Christina Jannes (Christina) Lunenborg. Fijgien is overleden op maandag 28 september 1874 in Hoogeveen, 55 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid en Huisvrouw
Religie:
Ned. Ger. = later Ned. Herv, daarna Chr. afgesch.
Fijgien trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 1 mei 1850 in Hoogeveen met Jan (Jan) Brookman, 25 jaar oud. Jan is geboren op maandag 4 april 1825 in Hoogeveen. Jan is overleden op vrijdag 5 december 1890 in Deventer, 65 jaar oud.
Beroep:
Timmerman
Religie:
Ned. Ger. = later Ned. Herv, daarna Chr. afgesch.
81 Roelofjen (Roelofjen) Kleine is geboren op donderdag 11 juli 1816 in Hoogeveen, dochter van Hendrik (Hendrik) Kleyne (zie 40) en Albertien (Àlbertien) Schonewille. Roelofjen is overleden op vrijdag 7 februari 1890 in Hoogeveen, 73 jaar oud.
Notitie bij Roelofjen: Roelofje werd aangenomen als lidmaat der Ned. Herv. Kerk op 6 juni 1837.
Beroep:
Arbeidster
Religie:
Ned. Ger. = later Ned. Herv, daarna Chr. afgesch.
Roelofjen trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 27 januari 1838 in Hoogeveen met Marten (Marten) Meinen, 29 jaar oud. Marten is geboren op zondag 25 september 1808 in Hoogeveen. Marten is overleden op woensdag 16 juni 1880 in Hoogeveen, 71 jaar oud.
Notitie bij Marten: Marten en Roelofje woonden in wijk C streek Noord.
Beroep:
Schipper
Religie:
Ned. Ger. = later Ned. Herv, daarna Chr. afgesch.
Kind van Roelofjen en Marten:
1 Aaltje (Aaltje) Meinen, geboren op zaterdag 4 januari 1840 in Hoogeveen. Volgt 154.
82 Grietje (Grietje) Kleine is geboren op zondag 27 februari 1825 in Hoogeveen, dochter van Hendrik (Hendrik) Kleyne (zie 40) en Albertien (Àlbertien) Schonewille. Grietje is overleden op woensdag 22 oktober 1873 in Hoogeveen, 48 jaar oud.
Beroep:
Huisvrouw
Religie:
Ned. Herv.
Grietje trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 4 december 1844 in Hoogeveen met Johannes (Johannes) Eshuis, 18 jaar oud. Johannes is geboren op donderdag 8 juni 1826 in Hoogeveen. Johannes is overleden op vrijdag 15 september 1905 in Hoogeveen, 79 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Johannes en Grietje woonden in wijk B streek het Schut nr. 150.
Beroep:
Wever
Religie:
Ned. Herv.
83 Albert (Albert) Kleine is geboren op zaterdag 31 augustus 1833 in Hoogeveen, zoon van Hendrik (Hendrik) Kleyne (zie 40) en Albertien (Àlbertien) Schonewille. Albert is overleden op woensdag 24 september 1879 in Almelo, 46 jaar oud.
Notitie bij Albert: Albert en Hendrikje woonden in de gem. Hoogeveen in wijk C streek Noord, daarna van 15 juni 1859 t/m 18 mei 1861 in de gem. Beilen in wijk O te Tiendeveen, nadien opnieuw in wijk C streek Noord nr. 179, hij woonde daar ook met Margje, op 7 april 1877 vertrekken zij naar de gem. Westerbork wijk G te Nieuweroord, op 10 juli 1877 vertrekken zij naar het Hijkerveld 188, gem. Beilen.
Op 10 sept. 1877 komen zij weer terug in Nieuweroord.
Beroep:
Arbeider
Religie:
Ned. Herv.
Albert:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 26 juli 1856 in Hoogeveen met Hendrikje (Hendrikje) Kleis, 28 jaar oud. Hendrikje is geboren op vrijdag 10 augustus 1827 in Hoogeveen. Hendrikje is overleden op donderdag 1 december 1870 in Hoogeveen, 43 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid
Religie:
Ned. Herv.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op zaterdag 11 november 1871 in Hoogeveen met Margje (Margje) Oosterveen, 18 jaar oud. Margje is geboren op dinsdag 24 mei 1853 in Hoogeveen. Margje is overleden op woensdag 16 maart 1881 in Hoogeveen, 27 jaar oud.
Notitie bij Margje: Margje is geboren ten huize van Jantje Woering het Haagje A 540, haar ouders woonden toen in Dedemsvaart.
Beroep:
Dienstmeid
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen van Albert en Hendrikje:
1 Albertje (Albertje) Kleine, geboren op zaterdag 19 december 1857 in Hoogeveen. Albertje is overleden op zondag 15 maart 1863 in Hoogeveen, 5 jaar oud.
2 Alberdina (Alberdina) Kleine, geboren op donderdag 5 mei 1859 in Beilen. Alberdina is overleden op woensdag 16 maart 1870 in Hoogeveen, 10 jaar oud.
3 Hendrik (Hendrik) Kleine, geboren op woensdag 8 januari 1862 in Hoogeveen. Hendrik is overleden op zondag 3 april 1870 in Hoogeveen, 8 jaar oud.
4 Jan (Jan) Kleine, geboren op zaterdag 11 november 1865 in Hoogeveen. Jan is overleden op zondag 18 januari 1874 in Hoogeveen, 8 jaar oud.
5 Albert (Albert) Kleine, geboren op dinsdag 20 april 1869 in Hoogeveen. Albert is overleden op maandag 28 maart 1870 in Hoogeveen, 11 maanden oud.
Kinderen van Albert en Margje:
6 Albertje (Albertje) Kleine, geboren op donderdag 26 september 1872 in Hoogeveen. Albertje is overleden op zaterdag 16 juli 1881 in Hoogeveen, 8 jaar oud.
7 Grietje (Grietje) Kleine, geboren op maandag 10 mei 1875 in Hoogeveen. Grietje is overleden op zaterdag 26 maart 1881 in Hoogeveen, 5 jaar oud.
8 Hendrik (Hendrik) Kleine, geboren op zaterdag 26 oktober 1878 in Westerbork. Hendrik is overleden op zaterdag 9 juli 1881 in Hoogeveen, 2 jaar oud.
84 Grietje (Grietje) Kleine is geboren op woensdag 14 november 1827 in Hoogeveen, dochter van Fake Faken (Fake Faken) Kleyne (zie 43) en Hendrika Gerrits (Hendrika Gerrits) Schultink. Grietje is overleden op zaterdag 27 oktober 1894 in Hoogeveen, 66 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid
Religie:
Chr. Afgesch.
Grietje trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 9 juni 1852 in Hoogeveen met Berend (Berend) Santing, 27 jaar oud. Berend is geboren op maandag 17 januari 1825 in Nijeveen. Berend is overleden op zondag 17 oktober 1897 in Hoogeveen, 72 jaar oud.
Notitie bij Berend: Berend en Grietje woonden o.a. in wijk B streek de Slood nr. 153, op 12 juni 1855 vestigden zij zich in de gemeente Zuidwolde, vóór okt. 1857 kwamen zij terug naar Hoogeveen, in de streek de Huizen wijk A nrs. 420 en 330.
Beroep:
Schipper
Religie:
Ned. Herv. later Chr. afgesch.
85 Johanna (Johanna) Kleine is geboren op donderdag 21 januari 1830 in Hoogeveen, dochter van Fake Faken (Fake Faken) Kleyne (zie 43) en Hendrika Gerrits (Hendrika Gerrits) Schultink. Johanna is overleden op maandag 4 maart 1895 in Hoogeveen, 65 jaar oud.
Beroep:
Huisvrouw
Religie:
Chr. Afgesch.
Johanna:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 24 september 1851 in Hoogeveen met Jan Willem (Jan Willem) Damming, 22 jaar oud. Jan Willem is geboren op vrijdag 13 maart 1829 in Hoogeveen. Jan Willem is overleden op maandag 11 oktober 1875 in Hoogeveen, 46 jaar oud.
Notitie bij Jan Willem: Jan Willem en Johanna woonden in wijk A streek de Slood.
Beroep:
Schippersknecht
Religie:
Ned. Herv.
(2) trouwde, 49 jaar oud, op woensdag 16 april 1879 in Hoogeveen met Harm Hendrik (Harm Hendrik) Bange, 60 jaar oud. Harm Hendrik is geboren op dinsdag 13 april 1819 in Veldhausen Kon. Pruissen (Dld). Harm Hendrik is overleden op vrijdag 31 december 1897 in Hoogeveen, 78 jaar oud.
Notitie bij Harm Hendrik: Harm en Johanna woonden in wijk B streek de Slood nrs. 372 en 174.
Beroep:
Grofsmid
86 Gerrit (Gerrit) Kleine is geboren op zondag 11 november 1832 in Hoogeveen, zoon van Fake Faken (Fake Faken) Kleyne (zie 43) en Hendrika Gerrits (Hendrika Gerrits) Schultink. Gerrit is overleden op zondag 29 juli 1866 in Kamperveen, 33 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: Gerrit overleed in zijn vaartuig gelegen in de rivier de IJssel.

Notaris A.J.Carsten Hoogeveen 1845 1895

17.10.1865 nr.209 Huurcontract;
Tusschen Roelof Robaard te Hoogeveen als verhuurder en Gerrit Kleine, gedomicileerd te Hoogeveen als huurder van een on overdekte praam voor tien jaren.
18 okt. 4,25

(zie not.prot. R.A. te Assen)
Beroep:
Schipper
Religie:
Chr. Afgesch.
Gerrit trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 31 mei 1856 in Hoogeveen met Aaltje (Aaltje) van Eck, 25 jaar oud. Aaltje is geboren op dinsdag 11 januari 1831 in Hoogeveen. Aaltje is overleden op vrijdag 14 september 1917 in Zuidwolde Dr., 86 jaar oud.
Notitie bij Aaltje: Aaltje huwd 10.04.1875 te Hoogeveen met Albert Stoter,schipper geb.05.08.1829 te Hoogeveen, overl.10.05.1909 te Zwartsluis, zv.Albert Harms Stoter,landb. en van Wubbigje Jans Veldman + 11.11.1843 Hgv.

Albert was wedn.van Femmigje Gort,arbeiderse, geb.12.07.1828 te Hoogeveen,aldaar. overl.31.03.1872 dv.Klaas Stoffers Gort, landb.en Woltertien Simons de Jonge + 27.07.1852 Hgv.
Hun kinderen; Albert * 28.10.1859 Meppel Klaas * 11.08.1863 Hgv.
Beroep:
Arbeidster
Kinderen van Gerrit en Aaltje:
1 Hendrika (Hendrika) Kleine, geboren op zaterdag 2 mei 1857 in Hoogeveen. Volgt 155.
2 Roelof (Roelof) Kleine, geboren op woensdag 8 juni 1859 in Hoogeveen. Roelof is overleden op zaterdag 19 november 1881 in Hoogeveen, 22 jaar oud.
Notitie bij Roelof: Roelof was nog ongehuwd bij zijn overlijden.
3 Fake (Fake) Kleine, geboren op donderdag 16 januari 1862 in Hoogeveen. Volgt 156.
4 Margje (Margje) Kleine, geboren op dinsdag 9 mei 1865 in Hoogeveen. Volgt 157.
87 Femmigje (Femmigje) Kleine is geboren op zondag 11 november 1832 in Hoogeveen, dochter van Fake Faken (Fake Faken) Kleyne (zie 43) en Hendrika Gerrits (Hendrika Gerrits) Schultink. Femmigje is overleden in Avereest.
Beroep:
Dienstmeid en Huisvrouw
Religie:
Chr. Afgesch.
Femmigje trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 11 juni 1857 in Hoogeveen met Geert (Geert) Bouwmeester, 28 jaar oud. Geert is geboren op maandag 6 april 1829 in Hoogeveen. Geert is overleden in Avereest.
Notitie bij Geert: Geert en Femmigje woonden in de gem. Hoogeveen eerst aan boord van hun vaartuig en later in wijk B Schutstraat 144, nog later in de gem. Zuidwolde, nadien in de gem. Avereest.
Beroep:
Schipper en Landbouwer
Religie:
Ned. Herv.
88 Gezina (Gezina) Kleine is geboren op dinsdag 20 november 1838 in Hoogeveen, dochter van Fake Faken (Fake Faken) Kleyne (zie 43) en Hendrika Gerrits (Hendrika Gerrits) Schultink. Gezina is overleden op maandag 24 februari 1896 in Hoogeveen, 57 jaar oud.
Beroep:
Huisvrouw
Religie:
Chr. Afgesch.
Gezina trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 4 december 1858 in Hoogeveen met Albert (Albert) Voerman, 23 jaar oud. Albert is geboren op donderdag 30 april 1835 in Hoogeveen. Albert is overleden op zondag 1 december 1895 in Hoogeveen, 60 jaar oud.
Notitie bij Albert: Albert en Gezina woonden in wijk A streek het Haagje.
Beroep:
Schipper
Religie:
Chr. Afgesch.
89 Hendrikje (Hendrikje) Kleine is geboren op dinsdag 2 november 1841 in Hoogeveen, dochter van Fake Faken (Fake Faken) Kleyne (zie 43) en Hendrika Gerrits (Hendrika Gerrits) Schultink. Hendrikje is overleden op woensdag 17 oktober 1917 in Hoogeveen, 75 jaar oud.
Beroep:
Huisvrouw
Religie:
Chr. Afgesch.
Hendrikje trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 29 april 1870 in Hoogeveen met Harm (Harm) Wimmenhove, 28 jaar oud. Harm is geboren op dinsdag 22 juni 1841 in Hoogeveen. Harm is overleden op donderdag 14 november 1918 in Hoogeveen, 77 jaar oud.
Notitie bij Harm: Harm en Hendrikje woonden o.a. in wijk E te Hollandscheveld aan de Riegshoogtendijk.
Beroep:
Arbeider
Religie:
Chr. Afgesch.
Kind van Hendrikje en Harm:
1 Hendrika (Hendrika) Wimmenhove, geboren op dinsdag 13 augustus 1872 in Hollandscheveld (Hoogeveen). Volgt 158.
90 Geertruida (Geertruida) Kleine is geboren op dinsdag 24 september 1844 in Hoogeveen, dochter van Fake Faken (Fake Faken) Kleyne (zie 43) en Hendrika Gerrits (Hendrika Gerrits) Schultink. Geertruida is overleden op maandag 11 april 1921 in Hoogeveen, 76 jaar oud.
Beroep:
Huisvrouw
Religie:
Ned. Herv.
Geertruida:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 9 mei 1868 in Hoogeveen met Klaas (Klaas) Otten, 28 jaar oud. Klaas is geboren op dinsdag 21 mei 1839 in Hoogeveen. Klaas is overleden op woensdag 20 april 1892 in Hoogeveen, 52 jaar oud.
Notitie bij Klaas: Klaas en Geertruide woonden in wijk E te Hollandscheveld nr. 527.
Beroep:
Dienstknecht
Religie:
Ned. Herv.
(2) trouwde, 54 jaar oud, op zaterdag 1 april 1899 in Hoogeveen met Harm (Harm) Gruppen, 48 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op woensdag 6 juni 1906 in Hoogeveen. Harm is geboren op vrijdag 19 juli 1850 in Hoogeveen. Harm is overleden in Enschede.
Notitie bij Harm: Harm vertrekt na oktober 1906 naar Enschede.
Beroep:
Landbouwer
Religie:
Ned. Herv.
91 Fake Faken (Fake Faken) Kleine is geboren op woensdag 13 oktober 1847 in Hoogeveen, zoon van Fake Faken (Fake Faken) Kleyne (zie 43) en Hendrika Gerrits (Hendrika Gerrits) Schultink. Fake Faken is overleden op zaterdag 22 december 1877 in Hoogeveen, 30 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer
Religie:
Chr. Afgesch.
Fake Faken trouwde, 24 jaar oud, op zondag 4 februari 1872 in Hoogeveen met Janna (Janna) Kleine, 21 jaar oud. Janna is geboren op vrijdag 19 juli 1850 in Hoogeveen. Janna is overleden op donderdag 2 augustus 1877 in Hoogeveen, 27 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid
Religie:
Chr. Afgesch.
Kinderen van Fake Faken en Janna:
1 Hendrika (Hendrika) Kleine, geboren op zaterdag 28 december 1872 in Hoogeveen. Hendrika is overleden op woensdag 3 mei 1882 in Hoogeveen, 9 jaar oud.
Religie:
Chr. Afgesch.
2 Jentje (Jentje) Kleine, geboren op vrijdag 26 maart 1875 in Hoogeveen. Volgt 159.
92 Fake (Fake) Kleine is geboren op zaterdag 23 september 1843 in Hoogeveen, zoon van Berend (Berend) Kleyne (zie 44) en Aaltjen (Aaltjen) Faken. Fake is overleden op woensdag 28 november 1906 in Hoogeveen, 63 jaar oud.
Notitie bij Fake: Fake en Zwaantje woonden in de gem. Hoogeveen in wijk F streek Slood nr 4.
Beroep:
Schipper
Religie:
Chr. Afgesch.
Fake trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 2 mei 1872 in Hoogeveen met Zwaantje (Zwaantje) Westerveen, 24 jaar oud. Zwaantje is geboren op maandag 22 november 1847 in Hoogeveen. Zwaantje is overleden op vrijdag 31 december 1926 in Hoogeveen, 79 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid
Religie:
Chr. Afgesch.
Kinderen van Fake en Zwaantje:
1 Berend (Berend) Kleine, geboren op zondag 17 november 1872 in Hoogeveen. Berend is overleden op dinsdag 19 juni 1900 in Hoogeveen, 27 jaar oud.
Notitie bij Berend: Berend was bij zijn overlijden nog ongehuwd en woonde bij zijn ouders in wijk F streek Slood nr. 4.
Beroep:
Sjouwersman
Religie:
Chr. Afgesch.
2 Catharina (Catharina) Kleine, geboren op vrijdag 16 oktober 1874 in Hoogeveen. Catharina is overleden op vrijdag 6 juli 1877 in Hoogeveen, 2 jaar oud.
Religie:
Chr. Afgesch.
3 Aaldert (Aaldert) Kleine, geboren op zondag 30 september 1877 in Hoogeveen. Aaldert is overleden op donderdag 4 december 1879 in Hoogeveen, 2 jaar oud.
Religie:
Chr. Afgesch.
4 Catharina (Catharina) Kleine, geboren op vrijdag 28 november 1879 in Hoogeveen. Volgt 160.
5 Aaltje (Aaltje) Kleine, geboren op donderdag 29 maart 1883 in Hoogeveen. Volgt 161.
6 Fake (Fake) Kleine, geboren op vrijdag 13 november 1885 in Hoogeveen. Fake is overleden op dinsdag 2 oktober 1906 in Hoogeveen, 20 jaar oud.
Beroep:
Mandenmaker
Religie:
Chr. Afgesch.
93 Jan (Jan) Kleine is geboren op donderdag 15 oktober 1846 in Hoogeveen, zoon van Berend (Berend) Kleyne (zie 44) en Aaltjen (Aaltjen) Faken. Jan is overleden op vrijdag 3 november 1899 in Leerdam, 53 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan en Jantje woonden aan boord van hun vaartuig en hadden als postadres wijk F streek Alteveer, later wijk A streek Slood nr. 325. Jan voer het laatst als beurtschipper op Amsterdam.
Beroep:
Schipper en Beurtschipper
Religie:
Ned. Herv.
Jan trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 31 januari 1874 in Hoogeveen met Jantje (Jantje) Moes, 26 jaar oud. Jantje is geboren op zaterdag 7 augustus 1847 in Hoogeveen. Jantje is overleden op donderdag 9 augustus 1917 in Amsterdam, 70 jaar oud.
Notitie bij Jantje: Jantje trok na het overlijden van haar echtgenoot in nov.1899, in juni 1900 met dochter Berendina en zoon Egbert naar Amsterdam, waar de dochters Aaltje en Gesina reeds vanaf resp.jan.1798 en jan.1897 in betrekking waren.
Beroep:
Huisvrouw
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen van Jan en Jantje:
1 Aaltje (Aaltje) Kleine, geboren op zondag 1 november 1874 in Hoogeveen. Volgt 162.
2 Gesina (Gesina) Kleine, geboren op vrijdag 28 juli 1876 in Hoogeveen. Gesina is overleden in Amsterdam.
Notitie bij Gesina: Gesina (Geesje) is ongehuwd gebleven.
Religie:
Ned. Herv.
3 NN (NN) Kleine, levenloos geboren kind, geboren op vrijdag 28 juni 1878 in Hoogeveen.
4 Berendina (Berendina) Kleine, geboren op dinsdag 22 juni 1880 in Arnhem. Volgt 163.
5 Egbert (Egbert) Kleine, geboren op zondag 19 november 1882 in Den Ham. Egbert is overleden op donderdag 21 augustus 1884 in Westervoort, 1 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv.
6 Egbert (Egbert) Kleine, geboren op maandag 29 december 1884 in Deventer. Volgt 164.
7 Berend (Berend) Kleine, geboren op zondag 20 februari 1887 in Deventer. Berend is overleden op woensdag 28 november 1888 in Ambt Ommen, 1 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv.
94 Grietje (Grietje) Kleine is geboren op zondag 13 mei 1849 in Hoogeveen, dochter van Berend (Berend) Kleyne (zie 44) en Aaltjen (Aaltjen) Faken. Grietje is overleden op zondag 27 november 1921 in Hoogeveen, 72 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Grietje: Tekst van de overlijdensacte:
Hoogeveen 28 november 1921, Johannes van Genne, 39 jaar oud, schoenmaker en Hilbert Wiegman, 27 jaar oud, brievenbesteller, beiden wonende te Hoogeveen, verklaarden aan de Ambt. der Burg. Stand, dat Grietje Kleine, weduwe van Albert Bischop, wonende Streek het Haagje te Hoogeveen, is overleden op 27 november 1921, dat zij geboren is te Hoogeveen de {18 maart 1850 als dv. Pieter Kleine en Lammigje Swiers beide overleden}.
N.B:
Van wat er tussen { } staat klopt geen meter, want de Grietje van Pieter en Lammigje is te Nieuw Amsterdam gemeente Emmen overleden op 30 augustus 1891 als echtgenote van Albert de Vries. (zie het boek van Hendrick Kleyne pag. 29 VII g).
Hoe zoiets in 1921 kon gebeuren is mij een raadsel, temeer omdat er tussen de beide families helemaal geen sprake is van een familierelatie!
Beroep:
Huisvrouw
Religies:
Ned. Herv. later Chr. afgesch.
Ned. Herv. later Chr. afgesch.
Grietje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 25 april 1874 in Hoogeveen met Albert (Albert) Bisschop, 27 jaar oud. Albert is geboren op dinsdag 6 oktober 1846 in Hoogeveen. Albert is overleden op donderdag 12 april 1906 in Hoogeveen, 59 jaar oud.
Notitie bij Albert: Albert en Grietje vertrokken op 29 april 1874, enkele dagen na hun huwelijk naar de gem. Zuidwolde wijk A het Oosterveld nr. 734, in mei 1885 vertr. zij naar de gem. Hoogeveen wijk F streek Alteveer nr. 89, later wijk E te Hollandscheveld nr. 296, nog later wijk A streek ’t Haagje nr. 296, Grietje als weduwe op nr. 375.
Beroep:
Arbeider
Religie:
Ned. Herv. later Chr. afgesch.
95 Hendrikje (Hendrikje) Kleine is geboren op donderdag 27 april 1854 in Hoogeveen, dochter van Berend (Berend) Kleyne (zie 44) en Aaltjen (Aaltjen) Faken. Hendrikje is overleden op zaterdag 6 april 1912 in Hoogeveen, 57 jaar oud.
Beroep:
Huisvrouw
Hendrikje trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 24 april 1879 in Hoogeveen met Berend (Berend) Blokzijl, 24 jaar oud. Berend is geboren op donderdag 1 februari 1855 in Hoogeveen. Berend is overleden op zaterdag 19 augustus 1882 in Hoogeveen, 27 jaar oud.
Notitie bij Berend: Berend en Hendrikje woonden in wijk A streek Alteveer nr. 443.
Beroep:
Arbeider
96 Berend (Berend) Kleine is geboren op zondag 27 augustus 1815 in Hoogeveen, zoon van Klaas (Klaas) Kleyne (zie 55) en Hilligje (Hilligje) Fictorie. Berend is overleden op woensdag 16 juni 1897 in Hoogeveen, 81 jaar oud.
Notitie bij Berend: Berend en Geesje woonden in wijk A streek het Hollandscheveld nr. 153 en 151.
Beroep:
Schipper
Religie:
Chr. Afgesch.
Berend trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 4 maart 1837 in Hoogeveen met Geesje (Geesje) Booy, 20 jaar oud. Geesje is geboren op vrijdag 17 januari 1817 in Hoogeveen. Geesje is overleden op dinsdag 9 juni 1903 in Hoogeveen, 86 jaar oud.
Beroep:
Arbeidster
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen van Berend en Geesje:
1 Hilligje (Hilligje) Kleine, geboren op vrijdag 7 juli 1837 in Hoogeveen. Volgt 165.
2 Geesje (Geesje) Kleine, geboren op maandag 16 september 1839 in Hoogeveen. Geesje is overleden op vrijdag 23 januari 1857 in Hoogeveen, 17 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv.
3 Klaas (Klaas) Kleine, geboren op vrijdag 12 november 1841 in Hoogeveen. Klaas is overleden op zaterdag 7 juli 1866 in Hoogeveen, 24 jaar oud.
Notitie bij Klaas: Klaas was bij zijn overlijden nog ongehuwd.
Religie:
Ned. Herv.
4 Niesje (Niesje) Kleine, geboren op donderdag 10 oktober 1844 in Hoogeveen. Volgt 166.
5 Jantje (Jantje) Kleine, geboren op zaterdag 13 november 1847 in Hoogeveen. Volgt 167.
6 Roelofje (Roelofje) Kleine, geboren op woensdag 4 september 1850 in Hoogeveen. Volgt 168.
7 Geertruida (Geertruida) Kleine, geboren op woensdag 22 juni 1853 in Hoogeveen. Geertruida is overleden op woensdag 16 april 1856 in Hoogeveen, 2 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv.
8 Berend (Berend) Kleine, geboren op dinsdag 10 augustus 1858 in Wijhe. Berend is overleden op vrijdag 8 maart 1861 in Hoogeveen, 2 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv.
97 Jan (Jan) Kleine is geboren op dinsdag 7 september 1819 in Hoogeveen, zoon van Klaas (Klaas) Kleyne (zie 55) en Hilligje (Hilligje) Fictorie. Jan is overleden op woensdag 16 oktober 1895 in Zutphen, 76 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan en Roelofje woonden eerst in de gem. Avereest te Dedemsvaart, zij vertrokken op 16 juli 1849 naar de gem. Hoogeveen, vandaar op 9 jan. 1867 naar Zutphen. Zij woonden sinds 1849 aan boord van hun schip tot de dood van Roelofje, Jan ging toen naar zijn dochter Geertje waar hij ook overleed.
Beroep:
Schippersknecht
Religie:
Ned. Herv.
Jan trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 1 juni 1844 in Hoogeveen met Roelofje (Roelofje) van Heek, 23 jaar oud. Roelofje is geboren op vrijdag 17 november 1820 in Ambt Ommen. Roelofje is overleden op maandag 16 juni 1884 in Zutphen, 63 jaar oud.
Notitie bij Roelofje: Roelofje werd geboren in het Ariënveld bij Ommen, zij overleed aan boord van hun vaartuig liggende aan de kade te Zutphen.
Beroep:
Arbeidster
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen van Jan en Roelofje:
1 Hillegien (Hillegien) Kleine, geboren op vrijdag 21 maart 1845 in Avereest. Volgt 169.
2 Geertje (Geertje) Kleine, geboren op zaterdag 19 september 1846 in Avereest. Geertje is overleden op maandag 16 juli 1849 in Avereest, 2 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv.
3 Klaas (Klaas) Kleine, geboren op dinsdag 28 maart 1848 in Zwartsluis. Volgt 170.
4 Jan (Jan) Kleine, geboren op donderdag 22 augustus 1850 in Hasselt. Jan is overleden op donderdag 6 februari 1851 in Zutphen, 5 maanden oud.
Religie:
Ned. Herv.
5 Jan (Jan) Kleine, geboren op vrijdag 26 december 1851 in Zutphen. Volgt 171.
6 Berend (Berend) Kleine, geboren op dinsdag 13 juni 1854 in Avereest. Berend is overleden op woensdag 15 november 1854 in Zutphen, 5 maanden oud.
Religie:
Ned. Herv.
7 Geertjen (Geertjen) Kleine, geboren op donderdag 18 september 1856 in Ambt Hardenberg. Volgt 172.
8 Roelofje (Roelofje) Kleine, geboren op donderdag 2 december 1858 in Zwolle. Roelofje is overleden omstreeks 1860, ongeveer 2 jaar oud.
Notitie bij Roelofje: Roelofje is waarschijnlijk ergens tussen Hoogeveen en Zutphen overleden, want in die periode voer haar vader regelmatig vanuit de regio Hoogeveen op Zutphen het Bev.Reg. van Hoogeveen maakt geen vermelding van haar (1850/60 en 1861/80) ook in het Bev. Reg. van Zutphen van 1867 komt zij niet voor.
Religie:
Ned. Herv.
9 Berend (Berend) Kleine, geboren op zondag 23 december 1860 in Zwolle. Berend is overleden op vrijdag 8 maart 1861 in Zutphen, 2 maanden oud.
Religie:
Ned. Herv.
10 Roelof (Roelof) Kleine, geboren op maandag 27 november 1865 in Zutphen. Volgt 173.
98 Geertruida (Geertruida) Kleine is geboren op dinsdag 30 oktober 1821 in Hoogeveen, dochter van Klaas (Klaas) Kleyne (zie 55) en Hilligje (Hilligje) Fictorie. Geertruida is overleden op maandag 1 oktober 1855 in Hoogeveen, 33 jaar oud.
Notitie bij Geertruida: Geertruida overleed in hun schip liggende voor het huis van haar ouders, het Hollandscheveld A 180 (waarschijnlijk was dit het huidige Hollandscheveldse opgaande).
Beroep:
Arbeidster
Geertruida trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 27 mei 1846 in Hoogeveen met Jan (Jan) van Oosten, 24 jaar oud. Jan is geboren op dinsdag 13 november 1821 in Hoogeveen. Jan is overleden op zaterdag 18 december 1897 in Ambt Vollenhove, 76 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan Simon huwde op 28.02.1857 te Hoogeveen met Arendina Kriekjes,geb.op 09.12.1825 te Hoogeveen,als d.v.Jan Kriekjes,wever en Jentien Meeuwes.
Arendina overleed op 16.04.1905 te Ambt Vollenhove.
Uit z’n 2de huw.werden twee kinderen geboren; Arend * 27.09.1859 te Hoogeveen,
en Jan * 06.10.1867 te Zwartsluis,overl.op 27.07.1868 te Hoogeveen.
Beroep:
Schipper
Religie:
Geref.
99 Roelofje (Roelofje) Kleine is geboren op woensdag 22 september 1824 in Hoogeveen, dochter van Klaas (Klaas) Kleyne (zie 55) en Hilligje (Hilligje) Fictorie. Roelofje is overleden op zondag 27 juni 1886 in Hoogeveen, 61 jaar oud.
Beroep:
Arbeidster
Religie:
Ned. Herv.
Roelofje trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 24 september 1845 in Hoogeveen met Berend (Berend) Vos, 23 jaar oud. Berend is geboren op dinsdag 14 mei 1822 in Hoogeveen. Berend is overleden op maandag 4 april 1870 in Hoogeveen, 47 jaar oud.
Notitie bij Berend: Berend werd geboren in wijk A het Hollandscheveld nr. 97.
Beroep:
Schipper
Religie:
Geref.
Kind van Roelofje en Berend:
1 Pieter (Pieter) Vos, geboren op maandag 6 april 1846 in Hoogeveen. Volgt 174.
100 Berend (Berend) Cleyne is geboren op donderdag 24 oktober 1816 in Hoogeveen, zoon van Aaldert (Aaldert) Cleyne (zie 56) en Janna (Janna) Tita. Berend is overleden op donderdag 8 juni 1893 in Hoogeveen, 76 jaar oud.
Beroep:
Schipper
Religie:
Ned. Herv. later Chr. afgesch.
Berend trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 4 mei 1844 in Hoogeveen met Jantje (Jantje) Profijt, 27 jaar oud. Jantje is geboren op dinsdag 26 november 1816 in Hoogeveen. Jantje is overleden op donderdag 2 januari 1896 in Hoogeveen, 79 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid
Religie:
Ned. Herv. later Chr. afgesch.
Kinderen van Berend en Jantje:
1 Johanna (Johanna) Cleyne, geboren op maandag 10 maart 1845 in Hoogeveen. Volgt 175.
2 Grietje (Grietje) Cleyne, geboren op woensdag 14 oktober 1846 in Hoogeveen. Grietje is overleden op zondag 16 maart 1856 in Hoogeveen, 9 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv.
3 Aaldert (Aaldert) Cleyne, geboren op woensdag 13 november 1850 in Hoogeveen. Volgt 176.
4 Pietertje (Pietertje) Cleyne, geboren op donderdag 8 december 1853 in Hoogeveen. Volgt 177.
5 Berend (Berend) Cleyne, geboren op zaterdag 5 september 1857 in Hoogeveen. Berend is overleden op dinsdag 18 februari 1862 in Hoogeveen, 4 jaar oud.
Religie:
Chr. Afgesch.
101 Aaltje (Aaltje) Kleyne is geboren op zondag 18 oktober 1818 in Hoogeveen, dochter van Aaldert (Aaldert) Cleyne (zie 56) en Janna (Janna) Tita. Aaltje is overleden op dinsdag 15 september 1857 in Hoogeveen, 38 jaar oud.
Beroep:
Dienstmaagd
Religie:
Ned. Ger. = later Ned. Herv.
Aaltje trouwde, 19 jaar oud, op vrijdag 27 april 1838 in Zuidwolde Dr. met Hindrik (Hindrik) Zomer, 28 jaar oud. Hij is gedoopt op zondag 10 september 1809 in Koekange. Hindrik is overleden op zaterdag 3 februari 1872 in Koekange (Gem De Wijk), 62 jaar oud.
Notitie bij Hindrik: Hindrik en Aaltje woonden eerst te Zuidwolde en later te Hoogeveen in wijk B het Schut nrs. 312a en 478. Hindrik vertrok op 25 oktober 1866 naar de Wijk. Hij overleed ten huize van Jan Gerrits Kuiper, wijk B 105.
Beroep:
Boerenknecht en Landbouwer
Religie:
Ned. Ger. = later Ned. Herv.
Kind van Aaltje en Hindrik:
1 Hendrik (Hendrik) Zomer, geboren op maandag 13 februari 1843 in Hoogeveen. Volgt 178.
102 Geertruida (Geertruida) Kleyne is geboren op dinsdag 10 oktober 1820 in Hoogeveen, dochter van Aaldert (Aaldert) Cleyne (zie 56) en Janna (Janna) Tita. Geertruida is overleden op dinsdag 20 januari 1891 in De Wijk, 70 jaar oud.
Notitie bij Geertruida: Geertruida werd aangenomen als lidmaat der Ned. Herv. Kerk in mei 1844.
Beroep:
Arbeidster
Religie:
Ned. Ger. = later Ned. Herv.
Geertruida trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 6 mei 1854 in Ruinen met Roelof (Roelof) Hoekman, 27 jaar oud. Roelof is geboren op maandag 21 augustus 1826 in Ambt Ommen. Roelof is overleden op dinsdag 21 augustus 1894 in De Wijk, 68 jaar oud.
Notitie bij Roelof: Roelof en Geertruida woonden te Hoogeveen in wijk B streek het Schut nr. 253, later verhuisden zij naar de gem. De Wijk in wijk B Koekange 212.
Beroep:
Arbeider en Landbouwer
Religie:
Ned. Herv.
103 Jantje (Jantje) Kleyne is geboren op zondag 15 december 1822 in Hoogeveen, dochter van Aaldert (Aaldert) Cleyne (zie 56) en Janna (Janna) Tita. Jantje is overleden op zondag 9 september 1906 in Hoogeveen, 83 jaar oud.
Beroep:
Arbeidster
Jantje trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 21 juni 1848 in Hoogeveen met Harm (Harm) Mannak, 23 jaar oud. Harm is geboren op woensdag 10 november 1824 in Hoogeveen. Harm is overleden op vrijdag 2 maart 1883 in Zwolle, 58 jaar oud.
Notitie bij Harm: Harm en Jantje woonden in hun vaartuig te Hoogeveen.
Beroep:
Schipper
104 Johannes (Johannes) Kleine is geboren op donderdag 21 oktober 1824 in Hoogeveen, zoon van Aaldert (Aaldert) Cleyne (zie 56) en Janna (Janna) Tita. Johannes is overleden op donderdag 11 augustus 1904 in Hoogeveen, 79 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Johannes en Hendrikje woonden in wijk C streek Noord nr. 36 en 190, later op het Achterom nr. 112nk en 63.
Beroep:
Schipper
Religie:
Ned. Herv. later Chr. afgesch.
Johannes trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 29 april 1848 in Hoogeveen met Hendrikje (Hendrikje) Keyfhorst, 26 jaar oud. Hendrikje is geboren op vrijdag 5 april 1822 in Hoogeveen. Hendrikje is overleden op zaterdag 11 maart 1893 in Hoogeveen, 70 jaar oud.
Notitie bij Hendrikje: Hendrikje overleed aan boord van hun vaartuig voor het huis van H.Mastenbroek, wijk A nr.161.
Beroep:
Dienstmeid
Religie:
Ned. Herv. later Chr. afgesch.
Kinderen van Johannes en Hendrikje:
1 Janna (Janna) Kleine, geboren op zaterdag 12 mei 1849 in Hoogeveen. Volgt 179.
2 Derk (Derk) Kleine, geboren op zondag 17 augustus 1851 in Hoogeveen. Derk is overleden op maandag 1 maart 1858 in Hoogeveen, 6 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv.
3 Aaldert (Aaldert) Kleine, geboren op donderdag 7 juni 1855 in Hoogeveen. Volgt 180.
4 Geesje (Geesje) Kleine, geboren op vrijdag 6 november 1857 in Hoogeveen. Geesje is overleden op donderdag 19 december 1861 in Hoogeveen, 4 jaar oud.
5 Hendrikje (Hendrikje) Kleine, geboren op zaterdag 13 oktober 1860 in Hoogeveen. Volgt 181.
105 Aaldert (Aaldert) Kleyne is geboren op vrijdag 23 maart 1827 in Hoogeveen, zoon van Aaldert (Aaldert) Cleyne (zie 56) en Janna (Janna) Tita. Aaldert is overleden op woensdag 16 juni 1852 in Hoogeveen, 25 jaar oud.
Notitie bij Aaldert: Aaldert en Alberdina woonden o.a. in wijk B streek het Schut nr. 462 en 661.

Notaris A.J.Carsten Hoogeveen 1845 1895

04.05.1852 nr. 57 Publieke verkoop;
van roerende goederen gehouden te Hoogeveen ten verzoeke van en toebehoorende aan Aaldert Aalderts Kleine te Hoogeveen voor f. 32,25
11 mei kost. 01,07 1/2

(zie not.prot. R.A. te Assen)
Aaldert trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 1 juni 1850 in Hoogeveen met Alberdina (Alberdina) Smit, 27 jaar oud. Alberdina is geboren op zaterdag 14 september 1822 in Hoogeveen. Alberdina is overleden op zondag 13 april 1851 in Hoogeveen, 28 jaar oud.
Beroep:
Naaister
Kind van Aaldert en Alberdina:
1 Janna (Janna) Kleine, geboren op zondag 30 maart 1851 in Hoogeveen. Janna is overleden op woensdag 17 september 1851 in Hoogeveen, 5 maanden oud.
106 Geertruida (Geertruida) Kleine is geboren op dinsdag 31 mei 1831 in Hoogeveen, dochter van Pietertje Simons (Pietertje Simons) Benjamins, dochter van Hendrik Berends (Hendrik Berends) Kleyne (zie 58). Geertruida is overleden op maandag 9 november 1925 in Hoogeveen, 94 jaar oud.
Notitie bij Geertruida: Geertruida was in 1851 dienstmeid bij Hendrik Jonker en Aaltje Benning te Echten op nr. 341.

N.B:
De aangevers van haar overlijden, Willem Brinkman, 50 jaar oud, scheepsjager en Derk Jan Bosch, 33 jaar oud, scheepsjager, beiden wonende te Hoogeveen, verklaarden aan de Ambt. der Burg. Stand, dat Geertruida Kleine, weduwe van Jan Fictorie, wonende te Noordscheschut Gem. Hoogeveen, is overleden op 9 november 1925, dat zij is geboren te Zuidwolde de {14.04.1835 als dv. Lambert Berents Kleine en van Margje Hendriks Dekker}, beiden overleden.

Hier wordt Geertruida verwisseld met haar nicht Geertuida die was gehuwd met Jan Oosting te Emmen, de tekst tussen { } is op laatst genoemde Geertuida van toepassing! (zie pag.) Deze verwisseling komt bij mij zeer ongeloofwaardig over, want Geertruida van Lambert en Margje heeft nooit in de gemeente Hoogeveen gewoond. Haar vader Lambert heeft altijd in de gemeente Zuidwolde gewoond, hoofdzakelijk te Nijstad ten Westen van Hoogeveen, waar hij schutmeester was en er tevens een tapperij uitbaatte ten gerieve van de passerende schippers en scheepsjagers, hij overleed in 1838. Zijn vrouw Margje die na een huwelijk met Harm Jans Zegering in 1839, hij overleed in 1842, hertrouwde met Harm Jans Groote in 1843 en met hem in 1852 naar Sleen vertrok waar hij een aanstelling als veldwachter had gekregen. Zij vertrok na zijn overlijden in 1864 als weduwe naar Emmen, waar haar dochter inmiddels na gediend te hebben in Weerdinge, in 1867 huwde met Jan Oosting. Margje overleed in februari 1893. De eerstgenoemde Geertruida en haar ouders, Hendrik Kleine en Pietertje Benjamins hebben altijd in de gemeente Hoogeveen gewoond!

Er zijn twee dingen die waarschijnlijk een rol spelen, dat is de naam Geertruida, en het feit dat de beide vaders broers waren.
Omdat haar nicht reeds op 15 april 1898 te Emmen was overleden, gaan wij er vanuit dat het dit geval om Geertruida van Hendrik en Pietertje Benjamins moet gaan, zij wordt per slot ook aangemerkt als de weduwe van Jan Fictorie.
Beroep:
Dienstmeid en Arbeidster
Religie:
Geref.
Geertruida trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 7 november 1857 in Hoogeveen met Jan (Jan) Victorie, 23 jaar oud. Jan is geboren op maandag 14 juli 1834 in Zuidwolde Dr.. Jan is overleden op maandag 30 juli 1917 in Hoogeveen, 83 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan en Geertruida woonden in de gem. Hoogeveen in wijk C streek Noord nr. 273nk, later in wijk F streek de Slood nr. 18Bk, daarna in wijk D op het krakeel nr. 38 en in wijk E te Noordscheschut nr. 19.
Beroep:
Arbeider en Landbouwer
Religie:
Geref.
107 Geertje (Geertje) Kleine is geboren op donderdag 10 oktober 1833 in Hoogeveen, dochter van Pietertje Simons (Pietertje Simons) Benjamins, dochter van Hendrik Berends (Hendrik Berends) Kleyne (zie 58). Geertje is overleden op woensdag 24 maart 1869 in Zutphen, 35 jaar oud.
Notitie bij Geertje: Notaris A.J.Carsten Hoogeveen 1845 1895

05.10.1869 nr.259 Inventaris;
van de nalatenschap van wijlen Geesje (moet Geertje zijn) Hendriks Kleine, in leven echtgenoote van Hendrik Frederiks Lenten te Hoogeveen. 8 okt. 2,21

(zie not.prot. R.A. te Assen)
Beroep:
Arbeidster
Religie:
Geref.
Geertje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 21 juni 1856 in Hoogeveen met Hendrik Frederiks (Hendrik Frederiks) Lenten, 24 jaar oud. Hendrik Frederiks is geboren op zondag 12 februari 1832 in Hoogeveen. Hendrik Frederiks is overleden op zaterdag 19 oktober 1912 in Hoogeveen, 80 jaar oud.
Notitie bij Hendrik Frederiks: Hendrik en Geertje woonden in wijk A streek Slood aan boord van hun vaartuig, de laatste jaren met Janna woonden zij echter aan de wal op nr. 543.
Beroep:
Schipper
Religie:
Geref.
108 Berend (Berend) Kleine is geboren op zaterdag 16 mei 1840 in Hoogeveen, zoon van Aaltje Adolfs (Aaltje Adolfs) van Eck, zoon van Hendrik Berends (Hendrik Berends) Kleyne (zie 58). Berend is overleden op vrijdag 25 juli 1924 in Hoogeveen, 84 jaar oud.
Notitie bij Berend: Berend en Reintje woonden o.a. in wijk E te Hollandscheveld aan de Riegshoogtendijk.
Beroep:
Arbeider
Religie:
Geref.
Berend trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 10 juni 1865 in Hoogeveen met Reintje (Reintje) Baarslag, 25 jaar oud. Reintje is geboren op maandag 25 mei 1840 in Hoogeveen. Reintje is overleden op dinsdag 18 april 1916 in Hoogeveen, 75 jaar oud.
Religie:
Geref.
Kinderen van Berend en Reintje:
1 Arend (Arend) Kleine, geboren op donderdag 9 augustus 1866 in Hoogeveen. Arend is overleden op zondag 9 oktober 1904 in Hoogeveen, 38 jaar oud.
Notitie bij Arend: Arend is nooit gehuwd geweest, en dus ongehuwd overleden.
2 Hendrik (Hendrik) Kleine, geboren op dinsdag 2 maart 1869 in Hoogeveen. Hendrik is overleden op zaterdag 3 april 1869 in Hoogeveen, 1 maand oud.
3 Hendrik (Hendrik) Kleine, geboren op maandag 9 mei 1870 in Hoogeveen. Volgt 182.
4 Aaltje (Aaltje) Kleine, geboren op woensdag 5 november 1873 in Hoogeveen. Volgt 183.
5 Roelof (Roelof) Kleine, geboren op dinsdag 13 maart 1877 in Hoogeveen. Roelof is overleden op zondag 16 juni 1878 in Hoogeveen, 1 jaar oud.
6 Trijntje (Trijntje) Kleine, geboren op dinsdag 20 mei 1879 in Hoogeveen. Volgt 184.
7 Grietje (Grietje) Kleine, geboren op vrijdag 5 december 1884 in Hoogeveen. Volgt 185.
109 Jan Hendriks (Jan Hendriks) Kleine is geboren op woensdag 21 augustus 1844 in Hoogeveen, zoon van Hendrik Berends (Hendrik Berends) Kleyne (zie 58), zoon van Hendrikje Jans (Hendrikje Jans) van Zwol. Jan Hendriks is overleden op zaterdag 25 december 1926 in Hoogeveen, 82 jaar oud.
Notitie bij Jan Hendriks: Jan en Geesje woonden te Hoogeveen in wijk C nr. 96, zij vertrokken 26 april 1895 met de kinderen naar de Gem.Beilen, ze kwamen te wonen in wijk Q te Tiendeveen. Op 27 december 1907 gingen zij weer terug naar Hoogeveen, en woonden toen op Noord C 335.

Jan werd ook wel de "Jan de Keuterboer" genoemd.
Beroep:
Schippersknecht en Keuterboer
Religie:
Geref.
Jan Hendriks trouwde, 37 jaar oud, op woensdag 19 april 1882 in Hoogeveen met Geesje Jans (Geesje Jans) Kleine, 34 jaar oud. Geesje Jans is geboren op maandag 6 maart 1848 in Hoogeveen. Geesje Jans is overleden op vrijdag 20 maart 1891 in Hoogeveen, 43 jaar oud.
Notitie bij Geesje Jans: Geesje Jans had de bijnaam Geeze Kruut.
Beroep:
Arbeidster
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen van Jan Hendriks en Geesje Jans:
1 Hendrikje (Hendrikje) Kleine, geboren op zondag 28 januari 1883 in Hoogeveen. Volgt 186.
2 Anna Jans (Anna Jans) Kleine, geboren op zondag 18 oktober 1885 in Hoogeveen. Volgt 187.
3 Hendrik (Hendrik) Kleine, geboren op vrijdag 20 maart 1891 in Hoogeveen. Hendrik is overleden op woensdag 20 augustus 1975 in Hilversum, 84 jaar oud.
Beroep:
Arbeider
Religie:
Geref.
110 Geertruida (Geertruida) Kleine is geboren op dinsdag 14 april 1835 in Zuidwolde Dr., dochter van Lambert (Lambert) Kleyne (zie 59) en Marrichje (Marrichje) Dekker. Geertruida is overleden op vrijdag 15 april 1898 in Emmen, 63 jaar oud.
Notitie bij Geertruida: Geertruida is geboren in het gehucht Nijstad aan de Hoogeveensche vaart.
Zie ook de tekst bij Geertruida Kleine op pag. 102
Beroep:
Dienstmeid
Religie:
Ned. Herv.
Geertruida trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 2 mei 1867 in Emmen met Jan (Jan) Oosting, 34 jaar oud. Jan is geboren op vrijdag 19 april 1833 in Zuidlaren. Jan is overleden op maandag 15 mei 1911 in Emmen, 78 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan en Geertruida woonden eerst in Weerdinge, nadien te Emmen in de buurtschap Angelsloo.
Beroep:
Dienstknecht en Landbouwer
Religie:
Ned. Herv.
111 Lefert (Lefert) Kleine is geboren op donderdag 22 maart 1832 in Hoogeveen, zoon van Berent (Berent) Kleyne (zie 60) en Femmigje (Femmigje) Gorthorst. Lefert is overleden op maandag 17 november 1919 in Hoogeveen, 87 jaar oud.
Notitie bij Lefert: Lefert en Johanna woonden in wijk F streek het Alteveer nr. 27 en 26nk, later in wijk B streek het Schut nr. 27 en 215a.
Beroep:
Schippersknecht
Religie:
Ned. Herv.
Lefert trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 26 november 1864 in Hoogeveen met Johanna (Johanna) Schultink, 26 jaar oud. Johanna is geboren op woensdag 24 oktober 1838 in Hoogeveen. Johanna is overleden op vrijdag 1 december 1905 in Hoogeveen, 67 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen van Lefert en Johanna:
1 Berend (Berend) Kleine, geboren op zaterdag 11 februari 1865 in Hoogeveen. Volgt 188.
2 Jan (Jan) Kleine, geboren op woensdag 13 november 1867 in Hoogeveen. Volgt 189.
3 Johannes (Johannes) Kleine, geboren op zondag 4 juni 1871 in Hoogeveen. Johannes is overleden op vrijdag 26 juli 1872 in Hoogeveen, 1 jaar oud.
4 Jantje (Jantje) Kleine, geboren op vrijdag 15 augustus 1873 in Hoogeveen. Volgt 190.
5 Johannes (Johannes) Kleine, geboren op dinsdag 25 april 1876 in Hoogeveen. Volgt 191.
6 Femmigje (Femmigje) Kleine, geboren op zaterdag 5 februari 1881 in Hoogeveen. Femmigje is overleden op woensdag 16 februari 1881 in Hoogeveen, 11 dagen oud.
jantien_kleine.jpg
2 Jantien Kleine
112 Jantien (Jantje) Kleine (afb. 2) is geboren op zondag 29 april 1838 in Zwartsluis, dochter van Berent (Berent) Kleyne (zie 60) en Femmigje (Femmigje) Gorthorst. Jantje is overleden op donderdag 23 februari 1928 in Ruinen, 89 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid
Religie:
Ned. Herv.
Jantje trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 20 juli 1864 in Hoogeveen met Albert (Albert) Lonsain, 24 jaar oud. Albert is geboren op zaterdag 21 maart 1840 in Ruinen. Albert is overleden op zaterdag 2 februari 1918 in Ruinen, 77 jaar oud.
Notitie bij Albert: Albert en Jantje woonden te Hoogeveen in wijk B streek de Huizen nr. 379a, later in wijk A streek het Haagje nr. 75, zij vetrokken later naar de gem. Ruinen.
Beroep:
Timmermansknegt
Religie:
Ned. Herv.
113 Margje (Margje) Kleine is geboren op donderdag 14 april 1836 in Hoogeveen, dochter van Berend (Berend) Kleine (zie 64) en Margaretha (Margaretha) Bols. Margje is overleden op zaterdag 28 november 1925 in Hoogeveen, 89 jaar oud.
Notitie bij Margje: Margje werd na het overlijden van haar man Harm Kist, huishoudster, o.a. bij Albert Kuik in de Korremorre, wijk G nr. 57.
Beroep:
Huishoudster
Religie:
Ned. Herv.
Margje trouwde, 44 jaar oud, op zaterdag 11 december 1880 in Hoogeveen met Harm (Harm) Kist, 64 jaar oud. Harm is geboren op dinsdag 13 augustus 1816 in Ruinerwold. Harm is overleden op donderdag 9 april 1885 in Hoogeveen, 68 jaar oud. Harm is weduwnaar van Grietje (Grietje) Marsman (1824-1880), met wie hij trouwde op zaterdag 16 augustus 1851 in Staphorst.
Notitie bij Harm: Harm woonde met Grietje in wijk C streek Noord nr. 299nk en 32nk, later met Margje in wijk A in de van Echtenstraat 185.
Beroep:
Schoenmaker
Religie:
Chr. Afgesch.
114 Jan (Jan) Kleine is geboren op zaterdag 5 mei 1838 in Hoogeveen, zoon van Berend (Berend) Kleine (zie 64) en Margaretha (Margaretha) Bols. Jan is overleden op dinsdag 12 juni 1900 in Hoogeveen, 62 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan woonde in wijk A streek het Haagje nr. 273.
Beroep:
Schippersknecht
Religie:
Ned. Herv.
Jan:
(1) trouwde, 32 jaar oud, op zondag 2 oktober 1870 in Hoogeveen met Alberdina (Alberdina) Rozendal, 36 jaar oud. Alberdina is geboren op zaterdag 21 december 1833 in Hoogeveen. Alberdina is overleden op woensdag 7 augustus 1872 in Hoogeveen, 38 jaar oud.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op zaterdag 6 maart 1880 in Hoogeveen met Lammigje (Lammigje) Giethoorn, 37 jaar oud. Lammigje is geboren op dinsdag 23 augustus 1842 in Kampen. Lammigje is overleden op maandag 24 juli 1922 in Hoogeveen, 79 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv.
Kind van Jan en Alberdina:
1 Berend (Berend) Kleine, geboren op donderdag 29 december 1870 in Hoogeveen. Berend is overleden op vrijdag 2 juli 1886 in Zwartsluis, 15 jaar oud.
Kind van Jan en Lammigje:
2 NN (NN) Kleine, levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 25 maart 1880 in Hoogeveen.
115 Jan (Jan) Kleine is geboren op maandag 28 september 1840 in Hoogeveen, zoon van Berend (Berend) Kleine (zie 64) en Margaretha (Margaretha) Bols. Jan is overleden op woensdag 21 september 1910 in Hoogeveen, 69 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan en Alberdina woonden in wijk B streek het Schut nr. 156, daar woonde hij ook met Aaltje, nadien in wijk A streek het Haagje nr. 316.
Beroep:
Schipper
Religie:
Ned. Herv.
Jan:
(1) trouwde, 32 jaar oud, op zondag 13 juli 1873 in Hoogeveen met Alberdina (Alberdina) Huberts, 27 jaar oud. Alberdina is geboren op woensdag 29 oktober 1845 in Hoogeveen. Alberdina is overleden op donderdag 10 juni 1886 in Hoogeveen, 40 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv.
(2) trouwde, 64 jaar oud, op woensdag 7 juni 1905 in Hoogeveen met Aaltje (Aaltje) Bols, 61 jaar oud. Aaltje is geboren op dinsdag 7 mei 1844 in Hoogeveen. Aaltje is overleden op donderdag 1 maart 1917 in Hoogeveen, 72 jaar oud. Aaltje is weduwe van Jan (Jan) Bremer (1842-1903), met wie zij trouwde op zondag 3 mei 1874 in Hoogeveen.
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen van Jan en Alberdina:
1 Margrieta (Margrieta) Kleine, geboren op donderdag 25 februari 1875 in Hoogeveen. Margrieta is overleden op donderdag 18 maart 1875 in Hoogeveen, 21 dagen oud.
2 Jan (Jan) Kleine, geboren op woensdag 15 maart 1876 in Hoogeveen. Volgt 192.
3 Margaretha (Margaretha) Kleine, geboren op zondag 7 oktober 1877 in Hoogeveen. Volgt 193.
4 Hendrik (Hendrik) Kleine, geboren op woensdag 26 januari 1881 in Hoogeveen. Hendrik is overleden op dinsdag 15 mei 1883 in Hoogeveen, 2 jaar oud.
116 Simon (Simon) Kleine is geboren op dinsdag 7 december 1847 in Zuidwolde Dr., zoon van Berend (Berend) Kleine (zie 64) en Margaretha (Margaretha) Bols. Simon is overleden in Meppel.
Notitie bij Simon: Simon werd geboren in de praam zijner ouders liggende bij het vierde Verlaat in de Hoogeveensche Vaart in de Gemeente Zuidwolde. Hij woonde met Klazina in Meppel in wijk 2 nr. 19, later in wijk 1 op nr. 121.
Beroep:
Schippersknecht
Religie:
Ned. Herv.
Simon trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 24 mei 1873 in Meppel met Klazina (Klazina) Veneman, 30 jaar oud. Klazina is geboren op zaterdag 20 augustus 1842 in Avereest. Klazina is overleden op zondag 3 november 1918 in Zuidlaren, 76 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen van Simon en Klazina:
1 Margaretha (Margaretha) Kleine, geboren op zaterdag 23 augustus 1873 in Meppel. Margaretha is overleden op maandag 27 december 1886 in Meppel, 13 jaar oud.
2 Hilligje (Hilligje) Kleine, geboren op maandag 8 mei 1876 in Meppel. Hilligje is overleden op donderdag 18 oktober 1883 in Meppel, 7 jaar oud.
3 Jan (Jan) Kleine, geboren op zondag 16 februari 1879 in Meppel. Volgt 194.
117 Margje (Margje) Kleine is geboren op maandag 3 juni 1839 in Hoogeveen, dochter van Jan (Jan) Kleine (zie 65) en Hendrika (Hendrika) Bloemholt. Margje is overleden op zaterdag 25 april 1885 in Zwartsluis, 45 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv.
Margje:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 29 februari 1868 in Hoogeveen met Johannes (Johannes) Koster, 24 jaar oud. Johannes is geboren op zaterdag 16 december 1843 in Hoogeveen. Johannes is overleden op dinsdag 8 november 1870 in Hoogeveen, 26 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Johannes en Margje woonden in wijk A streek de Huizen nr. 12k.
Beroep:
Arbeider
Religie:
Ned. Herv.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 2 maart 1872 in Hoogeveen met Hendrik (Hendrik) Zomer, 29 jaar oud. Zie 178 voor persoonsgegevens van Hendrik.
118 Albertje (Albertje) Kleine is geboren op woensdag 28 april 1841 in Hoogeveen, dochter van Jan (Jan) Kleine (zie 65) en Hendrika (Hendrika) Bloemholt. Albertje is overleden op woensdag 30 juli 1924 in Hoogeveen, 83 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv.
Albertje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 3 september 1864 in Hoogeveen met Berend (Berend) Oostindiën, 20 jaar oud. Berend is geboren op zaterdag 9 december 1843 in Hoogeveen. Berend is overleden op zaterdag 26 maart 1921 in Hoogeveen, 77 jaar oud.
Notitie bij Berend: Berend en Albertje woonden in wijk A streek het Hollandscheveld nr. 122, later in wijk C streek Noord nr. 160a.
Beroep:
Schippersknecht en Arbeider
Religie:
Ned. Herv.
119 Jantje (Jantje) Kleine is geboren op zaterdag 7 oktober 1843 in Hoogeveen, dochter van Jan (Jan) Kleine (zie 65) en Hendrika (Hendrika) Bloemholt. Jantje is overleden op woensdag 7 maart 1883 in Hoogeveen, 39 jaar oud.
Beroep:
Arbeidster
Religie:
Ned. Herv.
Jantje trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 27 december 1873 in Hoogeveen met Pieter (Pieter) Vos, 27 jaar oud. Zie 174 voor persoonsgegevens van Pieter.
120 Jan (Jan) Kleine is geboren op maandag 5 juli 1847 in Hoogeveen, zoon van Jan (Jan) Kleine (zie 65) en Hendrika (Hendrika) Bloemholt. Jan is overleden op vrijdag 18 april 1930 in Zwolle, 82 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 22 april 1930 in Zwolle.
Notitie bij Jan: Jan en Egbertje woonden in de gem. Hoogeveen in wijk C streek Noord nr. 28, zij verhuisden na 1885 naar Zwolle wijk K Hoogstraat 403, van 3 juli t/m 26 okt. 1924 woonden zij te Heemse bij Hardenberg, hierna weer in Zwolle aan de Beilerstraat 32.
Beroep:
Schipper en Turfkoopman
Religie:
Geref.
Jan trouwde, 25 jaar oud, op zondag 3 november 1872 in Hoogeveen met Egbertje (Egbertje) Kroesen, 26 jaar oud. Egbertje is geboren op maandag 27 juli 1846 in Hoogeveen. Egbertje is overleden op zaterdag 11 januari 1930 in Zwolle, 83 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 15 januari 1930 in Zwolle.
Beroep:
Dienstmeid
Religie:
Geref.
Kinderen van Jan en Egbertje:
1 Jan (Jan) Kleine, geboren op zondag 16 maart 1873 in Hoogeveen. Volgt 195.
2 Hendrik (Hendrik) Kleine, geboren op vrijdag 23 oktober 1874 in Hoogeveen. Volgt 196.
3 Hendrika (Hendrika) Kleine, geboren op zaterdag 25 november 1876 in Hoogeveen. Hendrika is overleden op zaterdag 6 augustus 1881 in Hoogeveen, 4 jaar oud.
4 Margaretha (Margaretha) Kleine, geboren op dinsdag 21 oktober 1879 in Hoogeveen. Margaretha is overleden op donderdag 28 april 1881 in Hoogeveen, 1 jaar oud.
5 Hendrika (Hendrika) Kleine, geboren op vrijdag 9 oktober 1885 in Hoogeveen. Volgt 197.
6 Maggarietta (Maggarietta) Kleine, geboren op vrijdag 6 april 1888 in Meppel. Volgt 198.
121 Johannes (Johannes) Kleine is geboren op donderdag 8 juli 1852 in Hoogeveen, zoon van Jan (Jan) Kleine (zie 65) en Hendrika (Hendrika) Bloemholt. Johannes is overleden op dinsdag 24 augustus 1886 in Hoogeveen, 34 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Johannes en Geesje woonden in wijk A streek het Haagje nr. 589.
Beroep:
Schipper
Religie:
Geref.
Johannes trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 28 november 1874 in Hoogeveen met Geesje (Geesje) Meyer, 21 jaar oud. Geesje is geboren op donderdag 24 maart 1853 in Hoogeveen. Geesje is overleden op woensdag 8 december 1886 in Hoogeveen, 33 jaar oud.
Religie:
Geref.
Kinderen van Johannes en Geesje:
1 NN (NN) Kleine, levenloos geboren kind, geboren op dinsdag 26 oktober 1875 in Hoogeveen.
2 Geertruida (Geertruida) Kleine, geboren op dinsdag 23 januari 1877 in Hoogeveen. Geertruida is overleden op woensdag 24 juni 1885 in Hoogeveen, 8 jaar oud.
3 Jan (Jan) Kleine, geboren op dinsdag 15 oktober 1878 in Hoogeveen. Jan is overleden op donderdag 1 december 1881 in Hoogeveen, 3 jaar oud.
4 Arend (Arend) Kleine, geboren op vrijdag 29 juli 1881 in Hoogeveen. Arend is overleden op donderdag 25 oktober 1883 in Hoogeveen, 2 jaar oud.
5 Jan (Jan) Kleine, geboren op woensdag 26 mei 1886 in Hoogeveen. Jan is overleden op maandag 30 augustus 1886 in Hoogeveen, 3 maanden oud.
122 Hendrika (Hendrika) Kleine is geboren op woensdag 10 oktober 1855 in Hoogeveen, dochter van Jan (Jan) Kleine (zie 65) en Hendrika (Hendrika) Bloemholt. Hendrika is overleden op vrijdag 30 maart 1917 in Hoogeveen, 61 jaar oud.
Religie:
Geref.
Hendrika trouwde, 34 jaar oud, op zaterdag 28 december 1889 in Hoogeveen met Cornelis (Cornelis) Veldman, 30 jaar oud. Cornelis is geboren op zondag 14 augustus 1859 in Hoogeveen. Cornelis is overleden op dinsdag 10 juni 1902 in Hoogeveen, 42 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: Cornelis en Hendrika woonden in wijk E te Hollandscheveld nr. 569.
Beroep:
Schippersknecht en Arbeider
Religie:
Geref.
123 Gerrit (Gerrit) Kleine is geboren op woensdag 27 oktober 1858 in Hoogeveen, zoon van Jan (Jan) Kleine (zie 65) en Hendrika (Hendrika) Bloemholt. Gerrit is overleden op zondag 15 maart 1942 in Zwolle, 83 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: Gerrit en Elisabeth vertrokken op 25 aug. 1885 naar Zwolle wijk K Achterom 711, nadien in de Hoogstraat 398 en 189.
Zij zijn beiden begraven op de begraafplaats het Heilige Kruis aan het Zwartewater Allee.
Beroep:
Schipper en Fabrieksarbeider
Religie:
Ned. Herv.
Gerrit trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 6 oktober 1883 in Hoogeveen met Elisabeth (Elisabeth) van Sichem, 20 jaar oud. Elisabeth is geboren op dinsdag 18 november 1862 in Termunten. Elisabeth is overleden op zaterdag 24 december 1949 in Zwolle, 87 jaar oud.
Notitie bij Elisabeth: In verband met haar minderjarigheid en dat haar moeder was overleden waren als getuigen aanwezig; Egbert ter Haar, bakker te Zwolle als voogd en Johannes ter Haar, waschdoekmaker te Zwolle als toeziend voogd.
Beroep:
Huisvrouw
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen van Gerrit en Elisabeth:
1 Hendrika (Hendrika) Kleine, geboren op woensdag 6 augustus 1884 in Zwolle. Volgt 199.
2 Geertje (Geertje) Kleine, geboren op woensdag 16 juni 1886 in Zwolle. Geertje is overleden op vrijdag 13 maart 1903 in Zwolle, 16 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv.
3 Jantina Gerarda (Jantina Gerarda) Kleine, geboren op vrijdag 17 mei 1889 in Zwolle. Jantina Gerarda is overleden op zaterdag 4 oktober 1975 in Zwolle, 86 jaar oud.
Notitie bij Jantina Gerarda: Jantina is ongehuwd gebleven.
Beroep:
Dienstbode
Religie:
Ned. Herv.
4 Derkje (Derkje) Kleine, geboren op maandag 14 december 1891 in Zwolle. Derkje is overleden op woensdag 8 december 1897 in Zwolle, 5 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv.
5 Gerhardus (Gerhardus) Kleine, geboren op zaterdag 10 maart 1894 in Zwolle. Volgt 200.
6 Jan (Jan) Kleine, geboren op zondag 27 september 1896 in Zwolle. Volgt 201.
7 Derkje (Derkje) Kleine, geboren op zondag 3 september 1899 in Zwolle. Volgt 202.
124 Margje (Margje) Kleine is geboren op vrijdag 27 oktober 1848 in Dieverbrug (Dwingelo), dochter van Harm (Harm) Kleine (zie 66) en Aaltien (Aaltien) ter Stege. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 oktober 1848. Margje is overleden op maandag 22 januari 1912 in Ambt Hardenberg, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan in 1912.
Notitie bij Margje: Margje is overleden in het "Krankzinnigen Gesticht" te Deventer, waar zij reeds enige jaren verbleef.
Religie:
Chr. Afgesch.
Margje trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 6 september 1879 in Hoogeveen met Hendrik (Hendrik) ten Kate, 23 jaar oud. Hendrik is geboren op maandag 2 juni 1856 om 18:00 in De Huizen (Hoogeveen). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 juni 1856. Hendrik is overleden na 1895, minstens 39 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Hendrik en Margje woonden in de gem. Ambt Hardenberg in wijk Q nr. 53 en 99.

Hendrik heeft in 1895 de Gemeente Hardenberg verlaten met onbekende bestemming.
Toen zijn zoon Harm op 05.05.1911 te Hardenberg wilde trouwen, moest hij net
als ieder ander in die tijd toestemming van zijn ouders hebben.
Harm verklaarde echter zijn vader niet te kunnen bereiken, daar deze reeds
vóór 16 jaren het huis had verlaten, en sindsdien onvindbaar was. En dat zijn
moeder werd verpleegd in een krankzinnigen gesticht te Deventer.

Het overlijden van Hendrik is tot nu toe nog niet gevonden! (1994)
Beroep:
Poldergast en Arbeider
Religie:
Chr. Afgesch.
125 Roelofje (Roelofje) Kleine is geboren op zondag 3 maart 1850 in Assen, dochter van Harm (Harm) Kleine (zie 66) en Aaltien (Aaltien) ter Stege. Roelofje is overleden op zaterdag 12 december 1936 in Hoogeveen, 86 jaar oud.
Notitie bij Roelofje: Na het overlijden van haar man Hendrik Zomer, is zij als huishoudster in betrekking gegaan om de kost te verdienen. (weduwen- en wezengeld was toen nog ver weg) Zij woonde o.a. in het Haagje 92 en 98.
Beroep:
Huishoudster
Religie:
Chr. Afgesch.
Roelofje trouwde, 36 jaar oud, op woensdag 5 mei 1886 in Hoogeveen met Hendrik (Hendrik) Zomer, 43 jaar oud. Zie 178 voor persoonsgegevens van Hendrik.
126 Jan (Jan) Kleine is geboren op woensdag 7 april 1852 in Beilen, zoon van Harm (Harm) Kleine (zie 66) en Aaltien (Aaltien) ter Stege. Jan is overleden op zaterdag 15 april 1922 in Assen, 70 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan woonde zowel met Fummigje als met Margje aan boord van zijn vaartuig "de twee gebroeders", eerst met waladres te Hoogeveen, later te Assen.
Beroep:
Schipper
Religie:
Chr. Afgesch.
Jan:
(1) trouwde, 34 jaar oud, op zaterdag 30 oktober 1886 in Hoogeveen met Fummigje (Fummigje) Nijboer, 27 jaar oud. Fummigje is geboren op maandag 13 december 1858 in Beilen. Fummigje is overleden op dinsdag 11 juli 1893 in Zwartsluis, 34 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid
Religie:
Ned. Herv. later Chr. afgesch.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op zaterdag 1 mei 1897 in Hoogeveen met Margje (Margje) Kleine, 31 jaar oud. Zie 157 voor persoonsgegevens van Margje.
Kind van Jan en Fummigje:
1 Aaltje (Aaltje) Kleine, geboren op maandag 3 juli 1893 in Hoogeveen. Aaltje is overleden op donderdag 17 augustus 1893 in Hoogeveen, 1 maand oud.
Religies:
Chr. Afgesch.
Chr. Afgesch.
Kinderen van Jan en Margje:
2 Harm (Harm) Kleine, geboren op woensdag 18 mei 1898 in Zwartsluis. Volgt 203.
3 Albert (Albert) Kleine, geboren op woensdag 17 mei 1899 in Hoogeveen. Albert is overleden op woensdag 6 juni 1900 in De Wijk, 1 jaar oud.
Notitie bij Albert: Albert is overleden in het vaartuig zijner ouders liggende in de Hoogeveenschevaart te De Wijk.
Religie:
Chr. Afgesch.
4 Gerrit (Gerrit) Kleine, geboren op woensdag 20 maart 1901 in Hoogeveen. Volgt 204.
5 Aaltje (Aaltje) Kleine, geboren op zaterdag 24 januari 1903 in Hoogeveen. Aaltje is overleden op zaterdag 8 februari 1908 in Meppel, 5 jaar oud (oorzaak: Verdronken).
Notitie bij overlijden van Aaltje: Aaltje verdronk in de Heerengracht te Meppel.
Religies:
Chr. Afgesch.
Chr. Afgesch.
6 Albert (Albert) Kleine, geboren op woensdag 6 juli 1904 in Hoogeveen. Albert is overleden op donderdag 8 december 1904 in Hoogeveen, 5 maanden oud.
Religies:
Chr. Afgesch.
Chr. Afgesch.
7 Albert (Albert) Kleine, geboren op zaterdag 7 april 1906 in Hoogeveen. Volgt 205.
8 Aaldert Jan (Aaldert Jan) Kleine, geboren op vrijdag 29 november 1907 in Hoogeveen. Volgt 206.
9 Aaltje (Aaltje) Kleine, geboren op vrijdag 1 september 1911 in Hoogeveen. Volgt 207.
127 Aaltje (Aaltje) Kleine is geboren op zondag 7 december 1851 in Hoogeveen, dochter van Albert (Albert) Kleine (zie 69) en Hilligje (Heiltje) Bekelaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 december 1851 [bron: Geboorteaktenummer: 277]. Aaltje is overleden op zaterdag 29 april 1893 in Hoogeveen, 41 jaar oud.
Religie:
Geref.
Aaltje trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 24 maart 1877 in Hoogeveen [bron: Huwelijksaktenummer 22] met Albert (Albert) Salomons, 26 jaar oud. Albert is geboren op vrijdag 20 september 1850 in Beilen, zoon van Koert Alberts (Koert Alberts) Salomons en Klaasje (Klaasje) Schoonewille. Albert is overleden op maandag 1 juni 1896 in Westerbork, 45 jaar oud. Albert trouwde later op zaterdag 23 februari 1895 in Hoogeveen met Antje (Antje) van Echten (1848-1896).
Notitie bij Albert: Albert en Aaltje woonden eerst te Hoogeveen in wijk C op Noord, zij vertrokken op 11 mei 1880 naar de gem. Westerbork wijk G te Nieuweroord nr. 40 en 116, op dit laatste adres woonde hij ook met Antje, zij zijn daar beiden overleden.
Beroep:
Arbeider
Religie:
Geref.
128 Lambert (Lambert) Kleine is geboren op woensdag 12 maart 1856 in Hoogeveen, zoon van Albert (Albert) Kleine (zie 69) en Hilligje (Heiltje) Bekelaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13 maart 1856 [bron: Geboorteaktenummer: 66]. Lambert is overleden in Meppen (Pruissen) (Dld).
Beroep:
Arbeider
Religie:
Geref.
Lambert trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 7 augustus 1886 in Hoogeveen [bron: Huwelijksaktenummer 81] met Engelstje (Engelstje) Veenstra, 31 jaar oud. Engelstje is geboren op dinsdag 3 oktober 1854 in Smilde, dochter van Eite Annes (Eite Annes) Veenstra en Vroukje Arries (Vroukje Arries) de Kleine. Engelstje is overleden in Meppen (Pruissen) (Dld).
Religie:
Geref.
Kinderen van Lambert en Engelstje:
1 Lambert Albert (Lambert Albert) Kleine, geboren op dinsdag 27 november 1888 in Emmen. Volgt 208.
2 Arie Lambert (Arie Lambert) Kleine, geboren op dinsdag 13 oktober 1891 in Emmen. Arie Lambert is overleden op maandag 5 september 1892 in Emmen, 10 maanden oud.
3 Vroukje (Vroukje) Kleine, geboren op zaterdag 28 oktober 1893 in Emmen. Volgt 209.
129 Margje (Margje) Kleine is geboren op maandag 27 oktober 1862 in Hoogeveen, dochter van Albert (Albert) Kleine (zie 69) en Hilligje (Heiltje) Bekelaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 oktober 1862 [bron: Geboorteaktenummer: 263]. Margje is overleden op maandag 24 februari 1941 in De Wijk, 78 jaar oud.
Notitie bij Margje: Margje woonde als weduwe (als huishoudster) ook te Echten wijk E nr. 64 en vanaf 2 mei 1938 in De Wijk wijk B Oshaar 13.
Beroep:
Huishoudster
Religie:
Geref.
Margje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 23 april 1887 in Hoogeveen [bron: Huwelijksaktenummer 25] met Harm (Harm) Salomons, 25 jaar oud. Harm is geboren op donderdag 5 december 1861 in Hoogeveen, zoon van Koert Alberts (Koert Alberts) Salomons en Klaasje (Klaasje) Schoonewille. Harm is overleden op zondag 22 mei 1932 in Hoogeveen, 70 jaar oud.
Notitie bij Harm: Harm en Margje woonden te Nieuweroord......, vanaf ca. 1890 te Hoogeveen in wijk C Noord nr. 282.
Beroep:
Arbeider
Religie:
Geref.
130 Alberdina Alberts (Alberdina Alberts) Kleine is geboren op vrijdag 6 december 1867 in Hollandscheveld (Hoogeveen), dochter van Albert (Albert) Kleine (zie 69) en Hilligje (Heiltje) Bekelaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 december 1867 [bron: Geboorteaktenummer: 345]. Alberdina Alberts is overleden op vrijdag 8 januari 1943 in Westerbork, 75 jaar oud.
Religie:
Geref.
Alberdina Alberts trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 29 december 1888 in Hoogeveen [bron: Huwelijksaktenummer 114] met Lambert Alberts (Lambert Alberts) Otten, 24 jaar oud. Lambert Alberts is geboren op vrijdag 11 maart 1864 in Tiendeveen (Beilen), zoon van Albert Martinus (Albert Martinus) Otten en Aaltje Lamberts (Aaltje Lamberts) Doldersum. Lambert Alberts is overleden op maandag 26 oktober 1942 in Westerbork, 78 jaar oud. Lambert Alberts trouwde later op donderdag 7 september 1933 in Westerbork met Hendrikje (Hendrikje) Okken (1910-1943).
Notitie bij Lambert Alberts: Lambert en Alberdina woonden eerst in de gem. Emmen te Nieuw Amsterdam, daarna in de gem. Oosterhesselen te Geesbrug, later in de gem. Hoogeveen op Noord en op 16 april 1896 kwamen zij in de gem. Westerbork, en woonden te Nieuweroord aan de 9e wijk nr. 27.
Beroep:
Schipper en Arbeider
Religie:
Geref.
131 Jan (Jan) Kleine is geboren op vrijdag 6 oktober 1854 in Hoogeveen, zoon van Willem (Willem) Kleine (zie 71) en Gesina (Gesina) Zwiers. Jan is overleden op donderdag 16 juli 1936 in Deventer, 81 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan en Elisabeth woonden te Hoogeveen in wijk A streek het Haagje nr. 191, daarna Groote Kerksteeg 47, zij verhuisden op 10 mei 1884 naar Zutphen in de Heukerstraat, vertrokken voor apr. 1886 naar Wilp, waar Elisabeth overleed, hij woonde daar ook nog met Jannetje, vandaar op 1 nov. 1886 naar Deventer in de Langestraat 17, in 1891 naar Gorssel, en in 1894 arriveerden zij in Deventer, in de Wolstraat 143, vertr. op 22 febr. 1901 naar de gem. Voorst naar het dorp Wilp, vandaar naar Zutphen en op 15 aug. 1905 opnieuw naar Deventer in de Bergstraat 26, vandaar opnieuw naar de gem. Gorssel en op 13 juni 1906 weer naar Deventer, vandaar ging het op 21 febr. 1917 naar de gem. Diepenveen de Buurtschap Riele 138. Te Diepenveen woonden zij bij de zoon van Jannetje, Frederik Evers, in, zij verhuisden allen op 1 juli 1925 naar de gem. Apeldoorn.
Beroep:
Scheepstimmerman, Daghuurder en Molenmaker
Religie:
Ned. Herv.
Jan:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 8 mei 1875 in Hoogeveen met Elisabeth (Elisabeth) van Zwol, 22 jaar oud. Elisabeth is geboren op maandag 15 november 1852 in Hoogeveen. Elisabeth is overleden op woensdag 14 april 1886 in Wilp (Gem. Voorst), 33 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid
Religie:
Chr. Afgesch. later Ned. Herv.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 23 oktober 1886 in Voorst met Jannetjen (Jannetjen) Wolters, 31 jaar oud. Jannetjen is geboren op donderdag 26 oktober 1854 in Voorst. Jannetjen is overleden in Diepenveen. Jannetjen is weduwe van Albert Jan (Albert Jan) Evers (1851-1883), met wie zij trouwde omstreeks 1876 in Terwolde (?).
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen van Jan en Elisabeth:
1 Willem (Willem) Kleine, geboren op woensdag 12 april 1876 in Hoogeveen. Willem is overleden op dinsdag 31 januari 1888 in Wilp (Gem. Voorst), 11 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv.
2 Jan (Jan) Kleine, geboren op dinsdag 5 februari 1878 in Hoogeveen.
3 Johannes (Johannes) Kleine, geboren op dinsdag 27 juli 1880 in Hoogeveen. Johannes is overleden op zondag 1 juli 1883 in Hoogeveen, 2 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv.
4 Gezina Wilhelmina (Gezina Wilhelmina) Kleine, geboren op maandag 11 december 1882 in Hoogeveen. Gezina Wilhelmina is overleden op zaterdag 12 april 1884 in Hoogeveen, 1 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv.
5 Gezina Wilhelmina (Gezina Wilhelmina) Kleine, geboren op donderdag 19 maart 1885 in Zutphen. Gezina Wilhelmina is overleden op woensdag 29 december 1886 in Deventer, 1 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen van Jan en Jannetjen:
6 Margaretha Gezina Wilhelmina (Margaretha Gezina Wilhelmina) Kleine, geboren op zaterdag 27 augustus 1887 in Wilp (Gem. Voorst). Margaretha Gezina Wilhelmina is overleden op dinsdag 27 maart 1888 in Wilp (Gem. Voorst), 7 maanden oud.
Religie:
Ned. Herv.
7 Willem (Willem) Kleine, geboren op zaterdag 9 maart 1889 in Wilp (Gem. Voorst). Willem is overleden op zondag 5 januari 1890 in Wilp (Gem. Voorst), 9 maanden oud.
Religie:
Ned. Herv.
8 Gerrit Jan (Gerrit Jan) Kleine, geboren op vrijdag 26 december 1890 in Voorst. Gerrit Jan is overleden op maandag 7 augustus 1922 in Diepenveen, 31 jaar oud.
Notitie bij Gerrit Jan: Gerrit Jan is overleden in de buurtschap Riele nr. 138.
Religie:
Ned. Herv.
9 Willem (Willem) Kleine, geboren op zaterdag 12 mei 1894 in Deventer. Willem is overleden op zaterdag 7 november 1896 in Deventer, 2 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv.
jan_willem_kleine.jpg
3 Jan Willem Kleine
10 Jan Willem (Jan Willem) Kleine (afb. 3), geboren op vrijdag 26 augustus 1898 in Deventer. Jan Willem is overleden op woensdag 5 juli 1978 in Deventer (?), 79 jaar oud.
Notitie bij Jan Willem: Jan Willem vertrok op 15 maart 1925 vanuit de gem. Diepenveen naar de gem. Deventer.
Religie:
Ned. Herv.
132 Catharina (Catharina) Kleine is geboren op donderdag 5 november 1863 in Hoogeveen, dochter van Willem (Willem) Kleine (zie 71) en Gesina (Gesina) Zwiers. Catharina is overleden op maandag 5 oktober 1903 in Assen, 39 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv.
Catharina trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 11 december 1886 in Hoogeveen met Harm (Harm) Kattouw, 24 jaar oud. Harm is geboren op dinsdag 4 februari 1862 in Hoogeveen. Harm is overleden op maandag 17 maart 1930 in Amsterdam, 68 jaar oud. Harm trouwde later op zondag 15 oktober 1905 in Assen met Jacoba (Jacoba) Schokker (1871-1943).
Notitie bij Harm: Harm en Catharina woonden in wijk A streek de Slood op nr. 417, op 17 april 1895 verhuisden zij naar Assen waar zij woonden in de Molenstraat nr. 50 en in de Kloekhorst 12, daar is Catharina overleden. Harm woonde op dit laatste adres ook met Jacoba, met haar vertrok hij naar Amsterdam.

Harm was te Amsterdam schipper op de boot Amsterdam/Kampen.
Beroep:
Schipper en Stoombootkaptein
Religie:
Ned. Herv.
133 Aaltje (Aaltje) Kleine is geboren op dinsdag 1 januari 1867 in Hoogeveen, dochter van Willem (Willem) Kleine (zie 71) en Gesina (Gesina) Zwiers. Aaltje is overleden na augustus 1945 in Amsterdam, minstens 78 jaar oud.
Notitie bij Aaltje: Aaltje vertrok op 21 april 1884 naar de gem. Weesp.
Beroep:
Dienstmeid
Religie:
Ned. Herv.
Aaltje trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 3 oktober 1889 in Weesp (O) met Johan Daniel (Johan Daniel) Heineman, 28 jaar oud. Johan Daniel is geboren op woensdag 5 juni 1861 in Weesp (O). Johan Daniel is overleden na augustus 1945 in Amsterdam, minstens 84 jaar oud.
Notitie bij Johan Daniel: Johan en Aaltje verhuisden op 20 aug. 1945 van Weesp naar Amsterdam.
Beroep:
Timmerman
134 Geert (Geert) Kleine is geboren op zaterdag 19 november 1859 in Hoogeveen, zoon van Wolter (Wolter) Kleine (zie 76) en Aaltje (Aaltje) Gort. Geert is overleden op woensdag 18 december 1935 in Losser, 76 jaar oud.
Notitie bij Geert: Geert en Jacoba vertrokken nog op de huwelijksdag naar Deurne, waar Geert reeds werkte voor de Grientsveen Mij als turfgraver.
Beroep:
Veenarbeider
Religie:
Ned. Herv.
Geert trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 31 december 1887 in Hoogeveen met Jacoba (Jacoba) ten Caat, 19 jaar oud. Jacoba is geboren op dinsdag 11 augustus 1868 in Hoogeveen. Jacoba is overleden in Losser.
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen van Geert en Jacoba:
1 Wouter (Wouter) Kleine, geboren op zondag 19 april 1891 in Deurne Liessel. Volgt 210.
2 Geert (Geert) Kleine, geboren op donderdag 7 december 1893 in Deurne Liessel. Volgt 211.
3 Armandus (Armandus) Kleine, geboren op dinsdag 17 december 1895 in Deurne Liessel. Volgt 212.
4 Anna (Anna) Kleine, geboren op zaterdag 15 oktober 1898 in Deurne Liessel. Volgt 213.
5 Arend (Arend) Kleine, geboren op vrijdag 21 februari 1902 in Horst. Volgt 214.
6 Jacoba Hendrika Jantina (Jacoba Hendrika Jantina) Kleine, geboren op woensdag 15 november 1905 in Horst. Volgt 215.
7 Johanna (Johanna) Kleine, geboren op donderdag 14 mei 1908 in Deurne Liessel. Volgt 216.
135 Jannes (Jannes) Kleine is geboren op zondag 30 november 1862 in Hoogeveen, zoon van Wolter (Wolter) Kleine (zie 76) en Aaltje (Aaltje) Gort. Jannes is overleden op zaterdag 7 december 1912 in Ambt Hardenberg, 50 jaar oud.
Notitie bij Jannes: Jannes en Derkje woonden te Sibculo, Kloosterhaar en te Vriezenveen in de buurtschap Sibculo, later te Coevorden, Jannes is te Slagharen verongelukt.
Beroep:
Arbeider, Veenarbeider en Voerman
Religie:
Ned. Herv.
Jannes trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 17 juni 1892 in Hardenberg met Derkje (Derkje) Beuving, 23 jaar oud. Derkje is geboren op woensdag 28 oktober 1868 in Ommen. Derkje is overleden op zaterdag 19 december 1959 in Ambt Hardenberg, 91 jaar oud.
Notitie bij Derkje: Derkje is na het overlijden van haar man weer vertrokken naar Kloosterhaar, waar zij ook is overleden.
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen van Jannes en Derkje:
1 Aaltje (Aaltje) Kleine, geboren op zondag 29 januari 1893 in Ambt Hardenberg. Volgt 217.
2 Gerrigje (Gerrigje) Kleine, geboren op woensdag 12 september 1894 in Ambt Hardenberg. Volgt 218.
3 Woltertje (Woltertje) Kleine, geboren op donderdag 20 mei 1897 in Vriezenveen. Volgt 219.
4 Jan (Jan) Kleine, geboren op zondag 15 januari 1899 in Vriezenveen. Jan is overleden op woensdag 10 januari 1900 in Buurtschap Sibculo gem. Vriezenveen, 11 maanden oud.
5 Jantje (Jantje) Kleine, geboren op donderdag 28 maart 1901 in Ambt Hardenberg. Volgt 220.
6 Grietje (Grietje) Kleine, geboren op zaterdag 28 maart 1903 in Ambt Hardenberg. Volgt 221.
7 Bertha (Bertha) Kleine, geboren op vrijdag 16 juni 1905 in Ambt Hardenberg. Bertha is overleden op vrijdag 14 juli 1905 in Ambt Hardenberg, 28 dagen oud.
Notitie bij Bertha: Bertha is te Sibculo overleden.
8 Bertha (Bertha) Kleine, geboren op dinsdag 18 december 1906 in Ambt Hardenberg. Volgt 222.
9 Jan (Jan) Kleine, geboren op zaterdag 7 november 1908 in Ambt Hardenberg. Volgt 223.
10 Derkje (Derkje) Kleine, geboren op vrijdag 11 augustus 1911 in Ambt Hardenberg. Volgt 224.
136 Chistina (Chistina) Kleine is geboren op maandag 22 oktober 1832 in Alteveer (Hoogeveen), dochter van Jannes Geerts (Jannes) Kleine (zie 77) en Jentje Alberts (Jentien) Bisschop. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 oktober 1832. Chistina is overleden op vrijdag 28 mei 1909 in Zandveld (Zuidwolde), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 29 mei 1909.
Beroep:
Arbeider
Religie:
Ned. Herv.
Plaats:
"Beschrijving Alteveer"
Chistina trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 4 april 1857 in Zuidwolde Dr. met Willem (Willem) Haar, 27 jaar oud. Willem is geboren op dinsdag 2 februari 1830 in Hoogeveen. Willem is overleden op woensdag 1 juli 1903 in Zuidwolde Dr., 73 jaar oud.
Notitie bij Willem: Willem en Christina woonden te Zuidwolde in wijk D 387 en in wijk B te Kerkenveld nr. 238, 199 en 210.
Beroep:
Arbeider
Religie:
Ned. Herv.
137 Albert (Albert) Kleine is geboren op zondag 27 juli 1834 in Kerkenbosch (Zuidwolde), zoon van Jannes Geerts (Jannes) Kleine (zie 77) en Jentje Alberts (Jentien) Bisschop. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 augustus 1834. Albert is overleden op maandag 9 april 1917 in Noord (Hoogeveen), 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10 april 1917.
Notitie bij Albert: Albert en Grietje woonden te Zuidwolde in wijk B te Kerkenveld nr. 211, later te Hoogeveen in wijk F nr. 146.

Albert heeft in 1913 te Hoogeveen een aanvraag ingediend voor de Invaliditeitswet.

Notaris A.J.Carsten Hoogeveen 1845 1895

03.03.1875 nr. 93 Huurcontract;
Tusschen Berend van Hees als verhuurder en Albert Jans Kleine als huurder van eenige onroerende goederen gelegen op Alteveer Gem. Hoogeveen, huurprijs f. 100,00.
6 mrt. 3,87

(zie not.prot. R.A. te Assen)
Beroep:
Arbeider
Religie:
Ned. Herv.
Albert trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 11 mei 1861 in Zuidwolde Dr. met Grietje (Grietje) Barelds, 23 jaar oud. Grietje is geboren op vrijdag 22 september 1837 in Hoogeveen. Grietje is overleden op zaterdag 7 januari 1865 in Zuidwolde Dr., 27 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen van Albert en Grietje:
1 Jentje (Jentje) Kleine, geboren op dinsdag 23 september 1862 in Zuidwolde Dr.. Jentje is overleden op maandag 16 januari 1871 in Hoogeveen, 8 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv.
2 Grietje (Grietje) Kleine, geboren op zondag 1 mei 1864 in Zuidwolde Dr.. Volgt 225.
138 Hilligje (Hilligje) Kleine is geboren op donderdag 8 september 1836 in Kerkenbosch (Zuidwolde), dochter van Jannes Geerts (Jannes) Kleine (zie 77) en Jentje Alberts (Jentien) Bisschop. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 8 september 1836. Hilligje is overleden op zaterdag 16 september 1905 in Arnhem, 69 jaar oud.
Notitie bij Hilligje: Hilligje overleed te Arnhem in de Nijhoffstraat, aangevers waren; Pieter Vos, koster oud 42 jaar en Gerrit van den Berg, gem. bode oud 63 jaar.

Notaris A.J.Carsten Hoogeveen 1845 1895

15.02.1878 nr. 78 Inventaris;
opgemaakt van de huwelijksgemeenschappelijke boedel zooals die tusschen Hilligje Jans Kleine te Hoogeveen en wijlen haren echtgenoot Albert Klaas Snijder heeft bestaan.
16 febr. 2,21

(zie not.prot. R.A. te Assen)
Beroep:
Arbeidster
Religie:
Ned. Herv. later geref.
Hilligje trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 3 januari 1857 in Hoogeveen met Albert (Albert) Snieder, 35 jaar oud. Albert is geboren op zaterdag 22 september 1821 in Hoogeveen. Albert is overleden op dinsdag 8 augustus 1876 in Assen, 54 jaar oud. Albert is weduwnaar van Annigje (Annigje) Thalen (1829-1855), met wie hij trouwde op zaterdag 4 oktober 1851 in Hoogeveen.
Notitie bij Albert: Albert woonde met Annigje en ook met Hilligje aan boord van hun vaartuig.
Beroep:
Schippersknecht en Schipper
Religie:
Ned. Herv. later Chr. afgesch.
139 Geert (Geert) Kleine is geboren op vrijdag 5 oktober 1838 in Kerkenveld (Zuidwolde), zoon van Jannes Geerts (Jannes) Kleine (zie 77) en Jentje Alberts (Jentien) Bisschop. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 oktober 1838. Geert is overleden op zaterdag 24 september 1892 in Kerkenveld (Zuidwolde), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 september 1892.
Beroep:
Arbeider
Religie:
Ned. Herv.
Geert:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 30 april 1864 in Zuidwolde Dr. met Annigje (Annigje) Gritter, 20 jaar oud. Annigje is geboren op maandag 2 oktober 1843 in Hoogeveen. Annigje is overleden op zaterdag 21 maart 1868 in Zuidwolde Dr., 24 jaar oud.
Beroep:
Arbeiderse
Religie:
Ned. Herv.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 13 maart 1869 in Zuidwolde Dr. met Grietje (Grietje) Mink, 23 jaar oud. Grietje is geboren op zondag 29 juni 1845 in Avereest. Grietje is overleden op maandag 10 mei 1886 in Zuidwolde Dr., 40 jaar oud.
Beroep:
Dienstbode
Religie:
Ned. Herv.
Kind van Geert en Annigje:
1 Johannes (Johannes) Kleine, geboren op zaterdag 26 augustus 1865 in Zuidwolde Dr.. Johannes is overleden op dinsdag 2 maart 1869 in Zuidwolde Dr., 3 jaar oud.
Kinderen van Geert en Grietje:
2 Johannes (Johannes) Kleine, geboren op woensdag 29 december 1869 in Kerkenveld (Zuidwolde). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 december 1869. Johannes is overleden op zondag 18 december 1887 in Zuidwolde Dr., 17 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv.
3 Gerrit (Gerrit) Kleine, geboren op vrijdag 1 november 1872 in Zuidwolde Dr.. Volgt 226.
4 Jan (Jan) Kleine, geboren op dinsdag 23 februari 1875 in Zuidwolde Dr.. Volgt 227.
5 Geert (Geert) Kleine, geboren op donderdag 28 februari 1878 in Zuidwolde Dr.. Volgt 228.
6 Grietje (Grietje) Kleine, geboren op vrijdag 16 januari 1880 in Zuidwolde Dr.. Grietje is overleden op woensdag 25 augustus 1880 in Zuidwolde Dr., 7 maanden oud.
Religie:
Ned. Herv.
7 Albert (Albert) Kleine, geboren op zondag 18 januari 1880 in Zuidwolde Dr.. Albert is overleden op maandag 10 mei 1880 in Zuidwolde Dr., 3 maanden oud.
Religie:
Ned. Herv.
8 Albert (Albert) Kleine, geboren op zaterdag 15 oktober 1881 in Zuidwolde Dr.. Volgt 229.
9 Jan (Jan) Kleine, geboren op donderdag 25 december 1884 in Zuidwolde Dr.. Jan is overleden op woensdag 23 juni 1886 in Zutphen, 1 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv.
140 Margje (Margje) Kleine is geboren op dinsdag 25 juli 1843 in Zuidwolde Dr., dochter van Jannes Geerts (Jannes) Kleine (zie 77) en Jentje Alberts (Jentien) Bisschop. Margje is overleden op woensdag 18 oktober 1871 in Zuidwolde Dr., 28 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv.
Margje trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 30 april 1864 in Zuidwolde Dr. met Aaldert (Aaldert) Zomer, 23 jaar oud. Aaldert is geboren op dinsdag 6 oktober 1840 in Hoogeveen. Aaldert is overleden op woensdag 31 januari 1894 in Hoogeveen, 53 jaar oud.
Notitie bij Aaldert: Aaldert woonde te Zuidwolde in wijk B te Kerkenbosch nr. 210 en 229.
Beroep:
Landbouwer
Religie:
Ned. Herv.
141 Hendrikje (Hendrikje) Kleine is geboren op zaterdag 13 oktober 1849 in Zuidwolde Dr., dochter van Jannes Geerts (Jannes) Kleine (zie 77) en Jentje Alberts (Jentien) Bisschop. Hendrikje is overleden op woensdag 27 juli 1927 in Vriezenveen, 77 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv.
Hendrikje:
(1) trouwde, 17 jaar oud, op zaterdag 10 november 1866 in Hoogeveen met Roelof (Roelof) Geerts, 23 jaar oud. Roelof is geboren op zaterdag 1 juli 1843 in Hoogeveen. Roelof is overleden op dinsdag 10 juni 1884 in Zuidwolde Dr., 40 jaar oud.
Notitie bij Roelof: Roelof en Hendrikje woonden in de gem. Zuidwolde te Alteveer.
Beroep:
Arbeider
Religie:
Ned. Herv.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op vrijdag 27 maart 1885 in Zuidwolde Dr. met Jan (Jan) Wyerts, 35 jaar oud. Jan is geboren op vrijdag 10 augustus 1849 in Zuidwolde Dr.. Jan is overleden op vrijdag 28 augustus 1931 in Westerhaar (Gem. Vriezenveen), 82 jaar oud. Jan begon eerder een relatie met Roelofje (Roelofje) Meinen (1849-1883).
Notitie bij Jan: Jan en Roelofje woonden in de gem. Zuidwolde te Alteveer, met Hendrikje vertrok hij later naar de gem. Vriezenveen en woonden te Westerhaar nr. 28 en 87.
Beroep:
Arbeider
Religie:
Ned. Herv.
wolter_kleine.jpg
4 Wolter Kleine
142 Wolter (Wolter) Kleine (afb. 4) is geboren op zondag 16 november 1851 in Kerkenveld (Zuidwolde), zoon van Jannes Geerts (Jannes) Kleine (zie 77) en Jentje Alberts (Jentien) Bisschop. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 november 1851 [bron: Geboorteaktenummer: 63]. Wolter is overleden op zondag 27 oktober 1940 in Zuidwolde Dr., 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 29 oktober 1940 [bron: Overlijdensaktenummer 37].
Notitie bij Wolter: Wolter woonde in wijk C te Kerkenveld nr. 414.
Notaris Pieter van Andel te Hoogeveen.
15-06-1902 - nr. 2372 Hypotheek;
Wolter Jans Kleine debet f. 200.00 aan Geert, Harm en Nicolaas Bork, allen in de Gemeente Zuidwolde, kosten 1,20.
05-06-1906 - nr. 3225 Hypotheek;
Wolter Jans Kleine op Alteveer debet f. 600.00 aan Geert, Harm en Nicolaas Bork in het Oosterveld te Zuidwolde.
(Zie not.prot. R.A. te Assen).
Beroep:
Arbeider
Religie:
Ned. Herv.
Wolter:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 27 juli 1872 in Zuidwolde Dr. [bron: Huwelijksaktenummer 16] met Wubbigjen (Wubbigje) Gerrits, 24 jaar oud. Wubbigje is geboren op vrijdag 16 juni 1848 in Ambt-Hardenberg, dochter van Gerrit (Gerrit) Gerrits en Grietje Jans (Grietje Jans) Benjamin. Wubbigje is overleden op vrijdag 15 januari 1892 in Kerkenveld (Zuidwolde), 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 januari 1892 [bron: Overlijdensaktenummer 7].
Beroep:
Arbeidster
Religie:
Ned. Herv.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op zaterdag 24 maart 1894 in Zuidwolde Dr. [bron: Huwelijksaktenummer 5] met Annigje (Annigje) van Oosten, 47 jaar oud. Annigje is geboren op dinsdag 9 februari 1847 in Hollandscheveld (Hoogeveen), dochter van Reinder (Reinder) van Oosten en Aaltien (Aaltien) Schonewille. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 februari 1847 [bron: Geboorteaktenummer: 28]. Annigje is overleden op donderdag 13 januari 1916 in Alteveer (Hoogeveen), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 januari 1916 [bron: Overlijdensaktenummer 9].
Beroep:
Huisvrouw
Religie:
Ned. Herv.
(3) trouwde, 66 jaar oud, op vrijdag 15 november 1918 in Zuidwolde Dr. [bron: Huwelijksaktenummer 30] met Trijntje (Trijntje) Mennink, 66 jaar oud. Trijntje is geboren op donderdag 20 november 1851 in Westerveld (Zuidwolde), dochter van Berend Jans (Berend Jans) Mennink en Lummigje Hendriks (Lummigje Hendriks) Bakker. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 november 1851 [bron: Geboorteaktenummer: 65]. Trijntje is overleden op woensdag 7 september 1927 in Alteveer (Hoogeveen), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 september 1927 [bron: Overlijdensaktenummer 140].
Beroep:
Huisvrouw
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen van Wolter en Wubbigje:
1 Jentje (Jentje) Kleine, geboren op vrijdag 4 april 1873 in Kerkenveld (Zuidwolde). Volgt 230.
2 Grietje (Grietje) Kleine, geboren op maandag 22 februari 1875 in Kerkenveld (Zuidwolde). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 februari 1875 [bron: Geboorteaktenummer: 26]. Grietje is overleden op dinsdag 19 mei 1885 in Kerkenveld (Zuidwolde), 10 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 mei 1885 [bron: Overlijdensaktenummer 32].
Religie:
Ned. Herv.
3 Johannes (Johannes) Kleine, geboren op maandag 25 februari 1878 in Kerkenveld (Zuidwolde). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 februari 1878 [bron: Geboorteaktenummer: 23]. Johannes is overleden op zaterdag 8 juni 1878 in Kerkenveld (Zuidwolde), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 juni 1878 [bron: Overlijdensaktenummer 38].
Religie:
Ned. Herv.
4 Christina (Christina) Kleine, geboren op vrijdag 17 oktober 1879 in Kerkenveld (Zuidwolde). Volgt 231.
5 Johannes (Johannes) Kleine, geboren op zaterdag 21 januari 1882 in Kerkenveld (Zuidwolde). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 januari 1882 [bron: Geboorteaktenummer: 5]. Johannes is overleden op dinsdag 22 januari 1884 in Kerkenveld (Zuidwolde), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 januari 1884 [bron: Overlijdensaktenummer 4].
Religie:
Ned. Herv.
6 Jannes (Jannes) Kleine, geboren op dinsdag 30 december 1884 in Kerkenveld (Zuidwolde). Volgt 232.
7 Gerrit (Gerrit) Kleine, geboren op zaterdag 16 november 1889 in Kerkenveld (Zuidwolde). Volgt 233.
geert_en_jantje_kleine.jpg
5 geert en jantje kleine
143 Geert W. (Geert W.) Kleine (afb. 5) is geboren op zondag 4 november 1838 in Hoogeveen, zoon van Willem (Willem) Kleine (zie 78) en Maria (Maria) Botter. Geert W. is overleden op maandag 27 december 1915 in Hoogeveen, 77 jaar oud. Hij is begraven in Hoogeveen.
Notitie bij Geert W.: Geert woonde in wijk B streek het Schut nr. 421, daarna in wijk F streek de Sloot nr. 186, in 1872 was dat streek Alteveer, later wijk A streek de Huizen.


Notaris A.J.Carsten Hoogeveen 1845 1895

05.02.1875 nr. 53 Acte van transport en Hypotheek;
Tusschen Jan Klaas Botter als verkooper en crediteur, en Geert Willems Kleine als kooper en debiteur, beide te Hoogeveen, van eenige onroerende goederen te Hoogeveen. f.1750,00
6 febr. 96,60

27.05.1879 nr.131 Acte van transport;
van een perceel grond in de Gem. Zuidwolde tusschen Jannes Geerts Kleine in de Gem. Zuidwolde en Geert Willems Kleine te Hoogeveen, f. 100,00 29 mei 5,52

23.03.1886 nr. 72 Scheiding;
tusschen Geert Willems kleine en Jantien Alberts Koster ehelieden te Hoogeveen, en de vier minderjarige kinderen van nu wijlen Harm Roelof Koster Geertsz. met name Albert, Lutgerdina, Johanna en Wolterdina geboren uit zijn huwelijk met voormelde Jantien Alberts Koster, van eenige onroerende goederen, waarden en schulden.
24 mrt. 24,315

26.03.1886 nr. 78 Obligatie met Hypotheek;
voor Koert Harms Koster ten laste van Geert Willems Kleine en Jantien Alberts Koster ehelieden allen te Hoogeveen, groot f.4000,00
29 mrt. 1,20

Notaris Meindert Schotman Meinders zoon te Hoogeveen

07.10.1887 nr. 12 Verkoopacte;
verkoop door Antonius Slingenberg, boekhandelaar te Hoogeveen, aan Geert Kleine Wzn., schipper en Koopman te Hoogeveen, van een huis erf en tuin te Hoogeveen, Sectie A nr. 2763 voor f.2200,00
8okt. 7,59

Notaris Pieter van Andel te Hoogeveen

31.12.1897 nr.1049 Scheepsverband Hypotheek;
Albert Koster Hzn. debiteur van f.2000,00 aan Jantien Santing weduwe van Johannes Fernhout Hzn., Geert Willems Kleine en Aaldert
Streutker jr. " zijn zoo mede schuldenaar" hoofdelijk ieder voor f. 500,00.
3 jan. 1,50

(zie not.prot. R.A. te Assen)
Beroep:
Schipper en Koopman
Religie:
Ned. Herv. later Chr. afgesch.
Geert W.:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 6 december 1862 in Hoogeveen met Trijntje (Trijntje) Meinen, 27 jaar oud. Trijntje is geboren op donderdag 8 oktober 1835 in Hoogeveen. Trijntje is overleden op maandag 29 maart 1880 in Hoogeveen, 44 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv. later Chr. afgesch.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op woensdag 1 december 1880 in Hoogeveen met Jantje A. (Jantje A.) Koster, 35 jaar oud. Jantje A. is geboren op zondag 6 juli 1845 in Hoogeveen. Jantje A. is overleden op woensdag 1 januari 1930 in Hoogeveen, 84 jaar oud. Zij is begraven in Hoogeveen.
Beroep:
Dienstmeid en Huisvrouw
Religie:
Ned. Herv. later Chr. afgesch.
Kinderen van Geert W. en Trijntje:
1 Maria (Maria) Kleine, geboren op donderdag 12 februari 1863 in Meppel. Maria is overleden op zondag 15 februari 1863 in Meppel, 3 dagen oud.
2 Lammigje (Lammigje) Kleine, geboren op maandag 17 april 1865 in Hoogeveen. Lammigje is overleden op zaterdag 15 oktober 1887 in Hoogeveen, 22 jaar oud.
Religie:
Chr. Afgesch.
3 Maria (Maria) Kleine, geboren op maandag 1 juli 1867 in Hoogeveen. Volgt 234.
4 Willem (Willem) Kleine, geboren op dinsdag 8 augustus 1871 in Hoogeveen. Willem is overleden op maandag 5 februari 1872 in Hoogeveen, 5 maanden oud.
Notitie bij Willem: Willem is in streek Alteveer overleden.
Religie:
Chr. Afgesch.
Kinderen van Geert W. en Jantje A.:
5 Willem (Willem) Kleine, geboren op vrijdag 4 januari 1884 in Hoogeveen. Volgt 235.
6 Klaas (Klaas) Kleine, geboren op zondag 4 oktober 1885 in Hoogeveen. Volgt 236.
144 Harm (Harm) Kleine is geboren op zaterdag 10 april 1841 in Hoogeveen, zoon van Willem (Willem) Kleine (zie 78) en Maria (Maria) Botter. Harm is overleden op dinsdag 2 mei 1899 in Hoogeveen, 58 jaar oud.
Notitie bij Harm: Notaris A.J.Carsten Hoogeveen 1845 1895

27.02.1866 nr. 76 Koopcontract met Hypotheek;
Tusschen Jan Pieters Smit te Hoogeveen als verkooper en crediteur en Harm Willems Kleine te Hoogeveen als kooper en debiteur, en wijders met borgstelling van Harm Jans Dragt te Zuidwolde en Willem Geerts Kleine te Hoogeveen.
1 maart 49,68

Notaris Pieter van Andel te Hoogeveen

26.01.1895 nr. 85 Scheepsverband Hypotheek;
Harm Willems Kleine debiteur van 400,00 aan Jan en Meine Meinen, alle te Hoogeveen.
1 febr. 1,20

(zie not.prot. R.A. te Assen)
Beroep:
Schipper
Religie:
Chr. Afgesch.
Harm trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 10 februari 1866 in Hoogeveen met Aaltje (Aaltje) Meinen, 26 jaar oud. Zie 154 voor persoonsgegevens van Aaltje.
Kinderen van Harm en Aaltje:
1 Lammigje (Lammigje) Kleine, geboren op zaterdag 3 november 1866 in Hoogeveen. Lammigje is overleden op woensdag 6 maart 1889 in Hoogeveen, 22 jaar oud.
Religie:
Chr. Afgesch.
2 Marten (Marten) Kleine, geboren op dinsdag 30 juni 1868 in Druten. Marten is overleden op woensdag 18 augustus 1869 in Sliedrecht, 1 jaar oud.
Religie:
Chr. Afgesch.
3 Roelofje (Roelofje) Kleine, geboren op zondag 6 februari 1870 in Hoogeveen. Roelofje is overleden op dinsdag 10 juni 1890 in Hoogeveen, 20 jaar oud.
Religie:
Chr. Afgesch.
4 Maria (Maria) Kleine, geboren op vrijdag 5 januari 1872 in Hoogeveen. Maria is overleden op vrijdag 9 januari 1891 in Hoogeveen, 19 jaar oud.
Religie:
Chr. Afgesch.
5 Martina (Martina) Kleine, geboren op woensdag 1 oktober 1873 in Hoogeveen. Martina is overleden op maandag 30 januari 1888 in Arnhem, 14 jaar oud.
Religie:
Chr. Afgesch.
6 Willem (Willem) Kleine, geboren op maandag 15 november 1875 in Hoogeveen. Willem is overleden op donderdag 10 augustus 1876 in Hoogeveen, 8 maanden oud.
Religie:
Chr. Afgesch.
7 Marten (Marten) Kleine, geboren op maandag 15 november 1875 in Hoogeveen. Marten is overleden op zaterdag 24 maart 1877 in Hoogeveen, 1 jaar oud.
Religie:
Chr. Afgesch.
8 Albertje (Albertje) Kleine, geboren op maandag 8 juli 1878 in Hoogeveen. Albertje is overleden op zaterdag 17 juli 1880 in Hoogeveen, 2 jaar oud.
Religie:
Chr. Afgesch.
9 Willemina (Willemina) Kleine, geboren op zondag 25 april 1880 in Hoogeveen. Willemina is overleden op donderdag 3 maart 1881 in Hoogeveen, 10 maanden oud.
Religie:
Chr. Afgesch.
10 Willem (Willem) Kleine, geboren op vrijdag 30 december 1881 in Hoogeveen. Volgt 237.
wolter_en_lammigje_kleine.jpg
6 Wolter en Lammigje Kleine
145 Wolter (Wolter) Kleine (afb. 6) is geboren op dinsdag 8 oktober 1844 in Hoogeveen, zoon van Willem (Willem) Kleine (zie 78) en Maria (Maria) Botter. Wolter is overleden op zaterdag 19 maart 1932 in Hoogeveen, 87 jaar oud. Hij is begraven in Hoogeveen.
Notitie bij Wolter: Wolter en Lammigje woonden o.a. in de Schutstraat.
Beroep:
Schipper
Religie:
Chr. Afgesch.
Wolter trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 6 februari 1869 in Hoogeveen met Lammigje (Lammigje) Veldman, 22 jaar oud. Lammigje is geboren op donderdag 17 december 1846 in Hoogeveen. Lammigje is overleden op woensdag 27 juni 1917 in Hoogeveen, 70 jaar oud. Zij is begraven in Hoogeveen.
Religie:
Chr. Afgesch.
Kinderen van Wolter en Lammigje:
1 Evert (Evert) Kleine, geboren op donderdag 4 november 1869 in Hoogeveen. Evert is overleden op zaterdag 20 augustus 1870 in Hoogeveen, 9 maanden oud.
2 Maria (Maria) Kleine, geboren op maandag 28 november 1870 in Hoogeveen. Volgt 238.
3 Evert (Evert) Kleine, geboren op zaterdag 16 maart 1872 in Hoogeveen. Volgt 239.
4 Hendrikje (Hendrikje) Kleine, geboren op donderdag 31 december 1874 in Hoogeveen. Volgt 240.
5 Willemina (Willemina) Kleine, geboren op vrijdag 26 november 1875 in Hoogeveen. Volgt 241.
6 Willem (Willem) Kleine, geboren op woensdag 10 april 1878 in Hoogeveen. Willem is overleden op zaterdag 23 maart 1895 in Hoogeveen, 16 jaar oud.
7 Lammegien (Lammegien) Kleine, geboren op woensdag 14 april 1880 in Vianen. Lammegien is overleden op zaterdag 28 januari 1882 in Zwolle, 1 jaar oud.
8 Wolterdina (Wolterdina) Kleine, geboren op dinsdag 27 december 1881 in Zwolle. Wolterdina is overleden op maandag 6 augustus 1883 in Hoogeveen, 1 jaar oud.
9 Wolterdina (Wolterdina) Kleine, geboren op maandag 5 november 1883 in Utrecht. Volgt 242.
10 Geert (Geert) Kleine, geboren op zondag 22 februari 1885 in Utrecht. Volgt 243.
11 Lammigje (Lammigje) Kleine, geboren op woensdag 3 augustus 1887 in Amsterdam. Volgt 244.
146 Christina (Christina) Kleine is geboren op vrijdag 26 mei 1848 in Hoogeveen, dochter van Willem (Willem) Kleine (zie 78) en Lammegien (Lammegien) Meyer. Christina is overleden op vrijdag 20 december 1895 in Hoogeveen, 47 jaar oud.
Religie:
Chr. Afgesch.
Christina trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 7 november 1868 in Hoogeveen met Allert (Allert) Koster, 24 jaar oud. Allert is geboren op zondag 5 mei 1844 in Hoogeveen. Allert is overleden op maandag 5 mei 1919 in Hoogeveen, 75 jaar oud.
Notitie bij Allert: Allert en Christina woonden eerst aan boord van hun vaartuig, later na 1880 verkoopt hij zijn schip en wordt landbouwer en woond dan in wijk C streek Noord nr. 10.
Beroep:
Schipper en Landbouwer
Religie:
Chr. Afgesch.
jan_en_hendrika_kleine.jpg
7 Jan en Hendrika Kleine
147 Jan (Jan) Kleine (afb. 7) is geboren op zaterdag 12 april 1851 in Hoogeveen, zoon van Willem (Willem) Kleine (zie 78) en Lammegien (Lammegien) Meyer. Jan is overleden op zaterdag 19 november 1932 in Hoogeveen, 81 jaar oud. Hij is begraven in Hoogeveen.
Notitie bij Jan: Jan en Jantje woonden in wijk A streek de Slood op nr. 112, hij woonde daar ook met Hendrika en in wijk E te Hollandscheveld op nr. 32.
Beroep:
Schipper
Religie:
Chr. Afgesch.
Jan:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 5 februari 1876 in Hoogeveen met Jantje (Jantje) Steen, 23 jaar oud. Jantje is geboren op dinsdag 19 oktober 1852 in Hoogeveen. Jantje is overleden op maandag 5 januari 1880 in Muiden, 27 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv. later Chr. afgesch.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op dinsdag 29 november 1881 in Hoogeveen met Hendrika (Hendrika) Veldman, 21 jaar oud. Hendrika is geboren op maandag 1 oktober 1860 in Hoogeveen. Hendrika is overleden op donderdag 22 oktober 1936 in Hoogeveen, 76 jaar oud. Zij is begraven in Hoogeveen.
Religie:
Chr. Afgesch.
Kinderen van Jan en Jantje:
1 Lammina (Lammina) Kleine, geboren op donderdag 30 november 1876 in Hoogeveen. Volgt 245.
2 Reinder (Reinder) Kleine, geboren op zondag 4 januari 1880 in Muiden. Reinder is overleden op zaterdag 24 januari 1880 in Hoogeveen, 20 dagen oud.
Kinderen van Jan en Hendrika:
3 Hendrikje (Hendrikje) Kleine, geboren op zaterdag 2 december 1882 in Wageningen. Hendrikje is overleden op zondag 3 september 1939 in Wageningen, 56 jaar oud.
Notitie bij Hendrikje: Hendrikje is overleden aan de Bentinckslaan nr. 46, zij is nimmer gehuwd geweest.
Beroep:
Dienstbode
4 Wilhelmina (Wilhelmina) Kleine, geboren op zondag 6 april 1884 in Hoogeveen. Volgt 246.
5 Evert (Evert) Kleine, geboren op maandag 11 oktober 1886 in Oudshoorn. Volgt 247.
6 Christina (Christina) Kleine, geboren op zaterdag 3 januari 1891 in Oudshoorn. Christina is overleden op donderdag 1 september 1892 in Hoogeveen, 1 jaar oud.
7 Willem (Willem) Kleine, geboren op donderdag 1 februari 1894 in Rotterdam. Volgt 248.
148 Willem (Willem) Kleine is geboren op zaterdag 10 december 1853 in Hoogeveen, zoon van Willem (Willem) Kleine (zie 78) en Lammegien (Lammegien) Meyer. Willem is overleden op woensdag 26 december 1928 in Emmen, 75 jaar oud.
Notitie bij Willem: Willem en Aaltje woonden in wijk A streek het Haagje nr. 133, op 12 nov. 1928 vertrok Willem naar de gem. Emmen waarschijnlijk naar dochter Grietje te Erica.

Notaris A.J.Carsten Hoogeveen 1845 1895

22.08.1878 nr.262 Obligatie met Hypotheek;
ten laste van Willem Willems Kleine te Hoogeveen groot f. 4543,00, crediteuren; Lambert Botter, Harm Sieders, Roelof van Laar, allen te Hoogeveen en Hendrik Jans Wolterink, Arie Slot en Johannes Visser te Zwartsluis. 26 aug. 62,79

(zie not.prot. R.A. te Assen)
Beroep:
Schipper
Religie:
Ned. Herv.
Willem trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 7 december 1878 in Hoogeveen met Aaltje (Aaltje) Eshuis, 26 jaar oud. Aaltje is geboren op maandag 27 september 1852 in Hoogeveen. Aaltje is overleden op vrijdag 21 november 1924 in Hoogeveen, 72 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen van Willem en Aaltje:
1 Willem (Willem) Kleine, geboren op zaterdag 31 mei 1879 in Arnhem. Volgt 249.
2 Grietje (Grietje) Kleine, geboren op zondag 5 december 1880 in Naarden. Volgt 250.
3 Johannes (Johannes) Kleine, geboren op dinsdag 15 augustus 1882 in Amsterdam. Volgt 251.
4 Geert (Geert) Kleine, geboren op dinsdag 6 mei 1884 in Heteren. Volgt 252.
5 Lambert (Lambert) Kleine, geboren op dinsdag 9 november 1886 in Haarlem. Lambert is overleden op dinsdag 20 december 1887 in Terheyen, 1 jaar oud.
6 Lammina (Lammina) Kleine, geboren op donderdag 14 juni 1888 in Deventer. Volgt 253.
149 Roelof (Roelof) Kleine is geboren op zaterdag 14 december 1839 in Ruinen, zoon van Jan (Jan) Kleine (zie 79) en Jantien (Jantien) Klomp. Roelof is overleden op zaterdag 15 april 1916 in De Wijk, 76 jaar oud.
Notitie bij Roelof: Roelof en Jentje woonden in de Stapel wijk A nrs. 45, 161a, 59, 242 en 97b.
Beroep:
Boerenknecht en Scheepsjager
Religie:
Ned. Herv.
Roelof trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 16 november 1872 in De Wijk met Jentje (Jentje) Spijkerman, 29 jaar oud. Jentje is geboren op zaterdag 8 april 1843 in Staphorst. Jentje is overleden op donderdag 9 januari 1902 in De Wijk, 58 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen van Roelof en Jentje:
1 Albert (Albert) Kleine, geboren op woensdag 25 november 1874 in De Wijk. Volgt 254.
2 NN (NN) Kleine, levenloos geboren kind, geboren op woensdag 27 december 1876 in De Wijk.
3 Jantje (Jantje) Kleine, geboren op zaterdag 5 juli 1879 in De Wijk. Volgt 255.
150 Stientien (Stientien) Kleine is geboren op woensdag 20 oktober 1841 in Ruinen, dochter van Jan (Jan) Kleine (zie 79) en Jantien (Jantien) Klomp. Stientien is overleden op maandag 13 augustus 1883 in De Wijk, 41 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid
Religie:
Ned. Herv.
Stientien trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 1 oktober 1870 in De Wijk met Roelof (Roelof) Brinkman, 29 jaar oud. Roelof is geboren op zondag 21 februari 1841 in Avereest. Roelof is overleden op donderdag 21 april 1881 in De Wijk, 40 jaar oud.
Beroep:
Timmerman
Religie:
Ned. Herv.
151 Geert (Geert) Kleine is geboren op vrijdag 9 augustus 1844 in Ruinen, zoon van Jan (Jan) Kleine (zie 79) en Jantien (Jantien) Klomp. Geert is overleden op vrijdag 24 januari 1919 in Meppel, 74 jaar oud.
Notitie bij Geert: Geert woonde met Jentje in De Wijk in wijk A Noordwijk 72, later in wijk B te Koekange nr. 110 en met Hendrika te Hesselingen 16 a gemeente Staphorst. Hij woonde met Hillegien te Meppel in wijk 6 aan de Vledderstraat 91 en 33.
Beroep:
Arbeider en Boerenknecht
Religie:
Ned. Herv.
Geert:
(1) begon een relatie, 32 jaar oud, op zaterdag 4 november 1876 in Ruinerwold [bron: Huwelijksaktenummer 5] met Jentje (Jentje) Mulder, 31 jaar oud. Jentje is geboren op maandag 9 december 1844 in Ruinerwold, dochter van Arend (Arend) Mulder / Molderink en Wobbigje (Wobbigje) Brouwer. Jentje is overleden op dinsdag 9 augustus 1881 in Koekange (De Wijk), 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10 augustus 1881 [bron: Overlijdensaktenummer 45].
Notitie bij Jentje: Jentje woonde te de Wijk op Noordwijk A 72, te Koekange in wijk B nr. 110.
Beroep:
Dienstmeid
Religie:
Ned. Herv.
Plaats:
"Beschrijving Ruinerwold"
(2) trouwde, 38 jaar oud, op zaterdag 5 mei 1883 in Meppel met Hendrika (Hendrika) Bouwknecht, 45 jaar oud. Hendrika is geboren op zaterdag 27 januari 1838 in Nijeveen. Hendrika is overleden op zondag 23 april 1905 in Staphorst, 67 jaar oud.
Beroep:
Huisvrouw
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen van Geert en Jentje:
1 Jan (Jan) Kleine, geboren op zaterdag 29 september 1877 in De Wijk. Volgt 256.
2 Arend (Arend) Kleine, geboren op vrijdag 28 maart 1879 in De Wijk. Volgt 257.
3 Jentje (Jentje) Kleine, geboren op maandag 8 augustus 1881 in De Wijk. Volgt 258.
152 Jentien (Jentien) Kleine is geboren op woensdag 6 oktober 1847 in Ruinen, dochter van Jan (Jan) Kleine (zie 79) en Jantien (Jantien) Klomp. Jentien is overleden op maandag 7 september 1925 in Meppel, 77 jaar oud.
Religies:
Ned. Herv.
Ned. Herv.
Jentien begon een relatie met Roelof (Roelof) Gelderman. Roelof is geboren op maandag 19 juni 1848 in Ruinerwold. Roelof is overleden op woensdag 26 november 1919 in Meppel, 71 jaar oud.
Notitie bij Roelof: Roelof en Jentje woonden in de gem. De Wijk in wijk B te Koekange op nr. 33a en 28, zij verhuisden later naar Meppel Kerkplein 7.
Beroep:
Arbeider
Religie:
Ned. Herv.
153 Marchien (Marchien) Kleine is geboren op zondag 13 juli 1851 in Ruinen, dochter van Jan (Jan) Kleine (zie 79) en Jantien (Jantien) Klomp. Marchien is overleden op woensdag 19 april 1916 in Staphorst, 64 jaar oud.
Notitie bij Marchien: Marchien en Hendrik woonden te Staphorst op de Bergerslag.
Religies:
Ned. Herv.
Ned. Herv.
Marchien trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1874 in Staphorst met Hendrik (Hendrik) Tuin, 24 jaar oud. Hendrik is geboren op donderdag 19 juli 1849 in Staphorst. Hendrik is overleden op zondag 22 februari 1931 in Staphorst, 81 jaar oud.
Beroep:
Timmerman
Religie:
Ned. Herv.
154 Aaltje (Aaltje) Meinen is geboren op zaterdag 4 januari 1840 in Hoogeveen, dochter van Marten (Marten) Meinen en Roelofjen (Roelofjen) Kleine (zie 81). Aaltje is overleden op zondag 13 april 1924 in Amsterdam, 84 jaar oud.
Religie:
Chr. Afgesch.
Aaltje trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 10 februari 1866 in Hoogeveen met Harm (Harm) Kleine, 24 jaar oud. Zie 144 voor persoonsgegevens van Harm.
Kinderen van Aaltje en Harm: zie 144.
155 Hendrika (Hendrika) Kleine is geboren op zaterdag 2 mei 1857 in Hoogeveen, dochter van Gerrit (Gerrit) Kleine (zie 86) en Aaltje (Aaltje) van Eck. Hendrika is overleden op zaterdag 17 maart 1917 in Zuidwolde Dr., 59 jaar oud.
Religie:
Chr. Afgesch.
Hendrika trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 7 april 1883 in Hoogeveen met Harm (Harm) Gruppen, 27 jaar oud. Harm is geboren op maandag 15 oktober 1855 in Hoogeveen. Harm is overleden op zondag 3 mei 1936 in Hoogeveen, 80 jaar oud.
Notitie bij Harm: Harm en Hendrika woonden in wijk F streek het Alteveer op nrs. 72, 78, 69, 28 en 178, zij vertr. in mei 1908 naar de gem. Zuidwolde, daarna in juni 1912 weer terug naar Hoogeveen.
Beroep:
Arbeider en Landbouwer
Religie:
Chr. Afgesch.
156 Fake (Fake) Kleine is geboren op donderdag 16 januari 1862 in Hoogeveen, zoon van Gerrit (Gerrit) Kleine (zie 86) en Aaltje (Aaltje) van Eck. Fake is overleden op woensdag 24 oktober 1894 in Hoogeveen, 32 jaar oud.
Beroep:
Schipper
Religie:
Chr. Afgesch.
Fake trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 21 december 1892 in Hoogeveen met Jantje (Jantje) ter Stege, 20 jaar oud. Jantje is geboren op dinsdag 27 augustus 1872 in Hoogeveen. Jantje is overleden op zaterdag 23 december 1961 in Emmen, 89 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 28 december 1961 in Emmen (Wolfsbergen).
Notitie bij Jantje: Op 04.10.1897 kreeg Jantje nog een zoon, genaamd Jan ter Stege, zij was toen reeds drie jaar weduwe. Jan is op 17.02.1898 te Hoogeveen overleden.


Lambertus de Groot, fabr.arb., het enigst overgebleven kind van Koop en Jantje, huwd op 16.04.1927 te Hoogeveen met Aaltje Blokzijl * 29.09.1906 te Hoogeveen, dv. Roelof Blokzijl * 01.02.1874 te Hgv., arb. en Gezina Okken * 11.05.1880 te Oosterhesselen. Als kinderen van Lambert en Aaltje heb ik alleen Jantje * 04.08.1927 te Hoogeveen, verder kinderen zijn w.s. geb. in of na 1930 en alleen via de fam.te achterhalen. Zij woonden aan de Willemskade nr.60.
Religie:
Chr. Afgesch.
Kinderen van Fake en Jantje:
1 Albert (Albert) Kleine, geboren op maandag 29 mei 1893 in Hoogeveen. Volgt 259.
2 Frederika (Frederika) Kleine, geboren op dinsdag 9 oktober 1894 in Hoogeveen. Volgt 260.
157 Margje (Margje) Kleine is geboren op dinsdag 9 mei 1865 in Hoogeveen, dochter van Gerrit (Gerrit) Kleine (zie 86) en Aaltje (Aaltje) van Eck. Margje is overleden op donderdag 8 februari 1962 in Hoogeveen, 96 jaar oud.
Notitie bij Margje: Margje is na het overlijden van haar man met haar kinderen naar Leeuwarden vertrokken. Zij is altijd op een schip of boot blijven wonen, haar laatste ligplaats was aan de Emmakade.
Beroep:
Huisvrouw
Religie:
Chr. Afgesch.
Margje trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 1 mei 1897 in Hoogeveen met Jan (Jan) Kleine, 45 jaar oud. Zie 126 voor persoonsgegevens van Jan.
Kinderen van Margje en Jan: zie 126.
158 Hendrika (Hendrika) Wimmenhove is geboren op dinsdag 13 augustus 1872 in Hollandscheveld (Hoogeveen), dochter van Harm (Harm) Wimmenhove en Hendrikje (Hendrikje) Kleine (zie 89). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Geboorteaktenummer: 244]. Hendrika is overleden op vrijdag 8 november 1957 in Elim (Hoogeveen), 85 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 13 november 1957 in Elim (Hoogeveen).
Notitie bij overlijden van Hendrika: Hendrika woonde na het overlijden van Jan in wijk E Holl.veld 534 en na het overlijden van Johannes later wijk E Holl.veld nr. 570.
Religie:
Geref.
Hendrika trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 31 maart 1900 in Hoogeveen [bron: Huwelijksaktenummer 27] met Johannes Roelofs (Johannes Roelofs) Boer, 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrika en Johannes Roelofs: Johannes en Hendrika woonden in wijk E te Hollandscheveld nr. 547
Johannes Roelofs is geboren op dinsdag 28 september 1869 in De Wijk, zoon van Roelof Hendriks (Roelof Hendriks) Boer en Annigje Johannes (Annigje Johannes) Booy. Johannes Roelofs is overleden op zondag 27 december 1908 in Hollandscheveld (Hoogeveen), 39 jaar oud.
Beroep:
Arbeider
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen van Hendrika en Johannes Roelofs:
1 Roelof (Roelof) Boer, geboren op zaterdag 23 november 1901 in Hoogeveen.
Notitie bij Roelof: Roelof vertrok op 15 febr. 1921 naar Hillegom, hij keerde daaruit terug op 11 jan. 1922, op 8 mei van dat jaar vertrok hij naar Heerlen.
Religie:
Ned. Herv.
2 Hermanna (Hermanna) Boer, geboren op zondag 24 april 1904 in Hoogeveen.
Notitie bij Hermanna: Hermanna vertrok op 1 mei 1931 naar Driebergen.
Religie:
Ned. Herv.
3 Annigje (Annigje) Boer, geboren op zondag 18 augustus 1907 in Hoogeveen.
Notitie bij Annigje: Annigje vertrok op 17 nov. 1932 naar Lonneker.
159 Jentje (Jentje) Kleine is geboren op vrijdag 26 maart 1875 in Hoogeveen, dochter van Fake Faken (Fake Faken) Kleine (zie 91) en Janna (Janna) Kleine. Jentje is overleden op donderdag 9 april 1936 in Rotterdam, 61 jaar oud.
Notitie bij Jentje: Jentje vertrok op 26 nov. 1892 naar Roden, zie bev. reg. Hoogeveen 1880 e.v. boek 8/2 7 183 dienstbode bij ? op A 144 te Hoogeveen. Zie ook boek 8 35 890.

In Roden nergens iets over haar gevonden, noch in de bev. reg. c.q huw.akten/ noch in de overlijdens akten.
Waar blijft een meisje (wees) van 17 jaar? Onderweg de verkeerde mensen tegengekomen?
Wie of wat bracht haar in de eerste plaats op het idee om naar Roden te gaan? Zij moet toch een bestemming gehad hebben, je ging in die tijd toch niet vanuit Hoogeveen op de dolle pof naar Roden?
Beroep:
Dienstbode
Religie:
Chr. Afgesch.
Jentje trouwde met Gerrit (Gerrit) v. Gerrit is geboren op zaterdag 30 januari 1875 in Rotterdam. Gerrit is overleden op donderdag 20 december 1951 in Rotterdam, 76 jaar oud.
wicher_en_catharina_kuilder.jpg
8 Wicher en Catharina Kuilder
160 Catharina (Catharina) Kleine (afb. 8) is geboren op vrijdag 28 november 1879 in Hoogeveen, dochter van Fake (Fake) Kleine (zie 92) en Zwaantje (Zwaantje) Westerveen. Catharina is overleden op woensdag 14 oktober 1959 in Zwolle, 79 jaar oud. Zij is begraven in Hoogeveen.
Beroep:
Dienstbode
Religie:
Chr. Afgesch. later geref.
Catharina trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 21 februari 1907 in Zwolle met Wicher (Wicher) Kuilder, 24 jaar oud. Wicher is geboren op dinsdag 3 oktober 1882 in Ambt Ommen. Wicher is overleden op vrijdag 24 juli 1942 in Hoogeveen, 59 jaar oud. Hij is begraven in Hoogeveen.
Notitie bij Wicher: Wicher en Catharina woonden te Zwolle aan de Diezerkade.
Beroep:
Schipper (Wicher is de Schipper op de "Catharina")
Religie:
Geref.
161 Aaltje (Aaltje) Kleine is geboren op donderdag 29 maart 1883 in Hoogeveen, dochter van Fake (Fake) Kleine (zie 92) en Zwaantje (Zwaantje) Westerveen. Aaltje is overleden op donderdag 3 mei 1945 in Hoogeveen, 62 jaar oud.
Notitie bij Aaltje: Aaltje baarde op 15.05.1905 als ongehuwde een levenloos kind, het werd als zodanig door haar vader op het gemeentehuis aangegeven.
Beroep:
Dienstbode
Religie:
Chr. Afgesch. later geref.
Aaltje trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 19 oktober 1910 in Hoogeveen met Willem (Willem) Swiers, 24 jaar oud. Willem is geboren op donderdag 10 juni 1886 in Hoogeveen. Willem is overleden op zaterdag 2 april 1927 in Hoogeveen, 40 jaar oud.
Notitie bij Willem: Willem en Aaltje woonden in het Haagje wijk A op nr. 174 en 334.
Beroep:
Arbeider
Religie:
Geref.
162 Aaltje (Aaltje) Kleine is geboren op zondag 1 november 1874 in Hoogeveen, dochter van Jan (Jan) Kleine (zie 93) en Jantje (Jantje) Moes.
Beroep:
Dienstbode
Religie:
Ned. Herv.
Aaltje trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 7 mei 1903 in Amsterdam met Hendrik (Hendrik) Lam, ongeveer 26 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1877 in Haarlem.
Beroep:
Koopman
Getuige bij:
21-09-1911     huwelijk Johannes Boomsma (geb. ±1883) en Berendina Kleine (geb. 1880) [zie 163]    [zwager bruid]
163 Berendina (Berendina) Kleine is geboren op dinsdag 22 juni 1880 in Arnhem, dochter van Jan (Jan) Kleine (zie 93) en Jantje (Jantje) Moes.
Beroep:
Dienstbode
Religie:
Ned. Herv.
Berendina trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 21 september 1911 in Amsterdam met Johannes (Johannes) Boomsma, ongeveer 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Berendina en Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Egbert Kleine en Hendrik Lam (geb. ±1877) [zie 162] [zwager bruid].
Notitie bij het huwelijk van Berendina en Johannes: getuigen waren Egbert Kleine (Broer Vd Bruid), Matr. O.E Zeilschip en Hendrik Lam (Zwager van de Bruid)
Johannes is geboren omstreeks 1883 in Heeg (gem. Wymbritseradeel).
Beroep:
fabrieksarbeider
164 Egbert (Egbert) Kleine is geboren op maandag 29 december 1884 in Deventer, zoon van Jan (Jan) Kleine (zie 93) en Jantje (Jantje) Moes. Egbert is overleden op donderdag 11 februari 1937 in Amsterdam, 52 jaar oud.
Beroep:
Schipper en Beurtschipper
Religies:
Geref.
Geref.
Egbert trouwde, 34 jaar oud, op donderdag 22 mei 1919 in Amsterdam met Douwkje (Douwkje) Tolsma, 32 jaar oud. Douwkje is geboren op vrijdag 11 juni 1886 in Haskerdijken gem. Haskerland.
Beroep:
Schippersche
Kind van Egbert en Douwkje:
1 Jan Berend (Jan Berend) Kleine, geboren op woensdag 6 juli 1921 in Amsterdam. Volgt 261.
165 Hilligje (Hilligje) Kleine is geboren op vrijdag 7 juli 1837 in Hoogeveen, dochter van Berend (Berend) Kleine (zie 96) en Geesje (Geesje) Booy. Hilligje is overleden op vrijdag 15 november 1918 in Hoogeveen, 81 jaar oud.
Beroep:
Arbeidster
Religie:
Ned. Herv.
Hilligje trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 17 oktober 1857 in Hoogeveen met Geert (Geert) Maatjes, 21 jaar oud. Geert is geboren op vrijdag 14 oktober 1836 in Hattem. Geert is overleden op zondag 27 september 1903 in Hoogeveen, 66 jaar oud.
Notitie bij Geert: Geert en Hilligje woonden in wijk A streek het Hollandscheveld nr. 474nk., later in wijk E te Hollandscheveld nr. 92nk en 122.
Beroep:
Arbeider en Grafdelver
Religie:
Ned. Herv.
166 Niesje (Niesje) Kleine is geboren op donderdag 10 oktober 1844 in Hoogeveen, dochter van Berend (Berend) Kleine (zie 96) en Geesje (Geesje) Booy. Niesje is overleden op zaterdag 27 januari 1923 in Hoogeveen, 78 jaar oud.
Notitie bij Niesje: Notaris A.J.Carsten Hoogeveen 1845 1895

22.09.1869 nr.257 Publieke verkoop;
van roerende goederen gehouden in het Kerkenveld te Zuidwolde ten verzoeke van en toebehoorende aan Niesje Berends Kleine weduwe Gerard Faken en kinderen aldaar, opgebragt f. 360,35.
1 okt. 10,63

01.04.1870 nr.128 Publieke verkooping;
van eenige onroerende goederen gelegen in de Gemeente Zuidwolde ten verzoeke van en toebehoorende aan Niesje Berends Kleine, weduwe Gerard Hendriks Faken te Hoogeveen en de kinderen van wijlen genoemde gerard Hendriks Faken, opgebragt de somma van f.1013,50.
6 apr. 58,10, 1,10 en 1,10.

(zie not.prot. R.A. te Assen)
Beroep:
Huisvrouw
Religies:
Ned. Herv. later Chr. afgesch. nog later geref.
Ned. Herv. later Chr. afgesch. nog later geref.
Niesje:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 26 mei 1866 in Hoogeveen met Gerhardus (Gerhardus) Faken, 36 jaar oud. Gerhardus is geboren op dinsdag 15 september 1829 in Hoogeveen. Gerhardus is overleden op vrijdag 3 september 1869 in Hoogeveen, 39 jaar oud.
Beroep:
Arbeider en Landbouwer
Religie:
Ned. Herv.
(2) trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 9 juli 1870 in Hoogeveen met Jan (Jan) Kuiper, 31 jaar oud. Jan is geboren op dinsdag 23 oktober 1838 in Hoogeveen. Jan is overleden op zondag 28 februari 1909 in Hoogeveen, 70 jaar oud.
Beroep:
Arbeider
Religie:
Ned. Herv. later Chr. afgesch. nog later geref.
(3) trouwde, 65 jaar oud, op woensdag 23 februari 1910 in Hoogeveen met Jan (Jan) Pool, 71 jaar oud. Jan is geboren op maandag 10 december 1838 in Hoogeveen. Jan is overleden op donderdag 27 december 1928 in Zwolle, 90 jaar oud. Jan is weduwnaar van Albertje (Albertje) Salomons (1841-1904), met wie hij trouwde op zaterdag 23 mei 1868 in Hoogeveen.
Notitie bij Jan: Jan en Albertje woonden te Hoogeveen aan boord, met Niesje woonde hij later in wijk A streek het Hollandscheveld nr. 335. Jan vertrok op 84 jarige leeftijd op 5 febr. 1923 naar Zwolle, kinderen? Hij overleed op het adres Posthoorns Bredehoek deze straat ligt op het Noordereiland.
Beroep:
Schipper
Religie:
Chr. Afgesch.
167 Jantje (Jantje) Kleine is geboren op zaterdag 13 november 1847 in Hoogeveen, dochter van Berend (Berend) Kleine (zie 96) en Geesje (Geesje) Booy. Jantje is overleden op zaterdag 19 maart 1932 in Hoogeveen, 84 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid
Religies:
Chr. Afgesch.
Chr. Geref.
Jantje trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 2 februari 1870 in Hoogeveen met Gerrit (Gerrit) Boertien, 26 jaar oud. Gerrit is geboren op donderdag 30 maart 1843 in Hoogeveen. Gerrit is overleden op zondag 19 februari 1922 in Hoogeveen, 78 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: Gerrit en Jantje woonden in wijk E te Hollandscheveld nr. 412nk, daarna in wijk F te Alteveer nr. 53 en 58, naderhand in wijk A streek het Hollandscheveld nr. 516 en 59.
Beroep:
Dienstknecht
Religie:
Ned. Herv.
albertus_en_roelofje_ter_steege.jpg
9 Albertus en Roelofje ter Steege
168 Roelofje (Roelofje) Kleine (afb. 9) is geboren op woensdag 4 september 1850 in Hoogeveen, dochter van Berend (Berend) Kleine (zie 96) en Geesje (Geesje) Booy. Roelofje is overleden op woensdag 28 februari 1940 in Hoogeveen, 89 jaar oud. Zij is begraven in Hoogeveen.
Religies:
Chr. Afgesch.
Chr. Geref.
Roelofje trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 29 januari 1873 in Hoogeveen met Albertus (Albertus) ter Steege, 25 jaar oud. Albertus is geboren op zondag 5 september 1847 in Avereest. Albertus is overleden op zondag 29 juli 1923 in Hoogeveen, 75 jaar oud. Hij is begraven in Hoogeveen.
Notitie bij Albertus: Albertus en Roelofje woonden eerst te Hoogeveen aan boord, later in wijk B streek Alteveer nr. 266, later streek het Hollandscheveld nr. 529.
Beroep:
Schipper
Religie:
Ned. Herv. later Chr. afgesch.
169 Hillegien (Hillegien) Kleine is geboren op vrijdag 21 maart 1845 in Avereest, dochter van Jan (Jan) Kleine (zie 97) en Roelofje (Roelofje) van Heek. Hillegien is overleden in Gorssel.
Notitie bij Hillegien: Hillegien is op 16.01.1883 als dienstbode bij Jan Vosselman in dienst getreden, na de dood van zijn vrouw Jenneken Nagtegaal op 20.08.1884, bleef zij daar als huishoudster, waarna zij in 1888 met hem in het huwelijk trad.
Beroep:
Dienstbode en Huidhoudster
Religie:
Ned. Herv.
Hillegien trouwde, 42 jaar oud, op zaterdag 14 januari 1888 in Zutphen met Jan (Jan) Vosselman, 44 jaar oud. Jan is geboren op zondag 10 december 1843 in Zutphen. Jan is overleden in Gorssel. Jan is weduwnaar van Jenneken (Jenneken) Nagtegaal (1849-1884), met wie hij trouwde op woensdag 30 juli 1873 in Zutphen.
Notitie bij Jan: Jan en Jenneken woonden in wijk D in de Groensteeg nr. 291, 235, na haar overlijden met Hillegien ook op nr. 275 en ook wijk D Lievenheersteeg nr. 405z. Op 25 sept. 1891 vertrok de fam. naar de gem. Gorssel.
Beroep:
Wijnkopersknecht en Wijnkoper
Religie:
Ned. Herv.
170 Klaas (Klaas) Kleine is geboren op dinsdag 28 maart 1848 in Zwartsluis, zoon van Jan (Jan) Kleine (zie 97) en Roelofje (Roelofje) van Heek. Klaas is overleden op woensdag 16 november 1927 in Kampen, 79 jaar oud.
Notitie bij Klaas: Klaas en Johanna woonden te Zutphen in de wijk Eykenshagen en in de Groenestraat 211, met Christina woonde hij te Kampen.
Beroep:
Varensgezel en Schipper
Religie:
Ned. Herv.
Klaas trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1873 in Groningen met Johanna (Johanna) Kolen, ongeveer 21 jaar oud. Johanna is geboren op maandag 20 september 1852 in Groningen. Johanna is overleden op vrijdag 10 januari 1908 in Rotterdam, 55 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen van Klaas en Johanna:
1 Roelofje (Roelofje) Kleine, geboren op woensdag 25 maart 1874 in Groningen.
2 Elisabeth (Elisabeth) Kleine, geboren op vrijdag 18 februari 1876 in Zutphen.
3 Jan (Jan) Kleine, geboren op donderdag 14 maart 1878 in Zutphen. Volgt 262.
4 Hendrika (Hendrika) Kleine, geboren op dinsdag 29 juni 1880 in Zwartsluis.
5 Klaas (Klaas) Kleine, geboren op woensdag 27 september 1882 in Zutphen. Klaas is overleden op zondag 1 juli 1883 in Zutphen, 9 maanden oud.
6 Johanna (Johanna) Kleine, geboren op woensdag 9 april 1890 in Norg.
7 Klazina (Klazina) Kleine, geboren op donderdag 29 april 1897 in Zwartsluis. Klazina is overleden op zondag 17 oktober 1897 in Vreeswijk, 5 maanden oud.
171 Jan (Jan) Kleine is geboren op vrijdag 26 december 1851 in Zutphen, zoon van Jan (Jan) Kleine (zie 97) en Roelofje (Roelofje) van Heek. Jan is overleden op maandag 15 oktober 1923 in Zutphen, 71 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan en Hermina woonden te Zutphen in de Hovens, later te Dieren, nadien opnieuw te Zutphen in wijk E aan de Zaadmarkt 101.
Beroep:
Schipper
Religie:
Ned. Herv.
Jan trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 18 juli 1877 in Zutphen met Hermina (Hermina) Lubberink, 25 jaar oud. Hermina is geboren op zondag 18 april 1852 in Lonneker. Hermina is overleden op dinsdag 2 augustus 1938 in Zutphen, 86 jaar oud.
Beroep:
Dienstbode
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen van Jan en Hermina:
1 Jan (Jan) Kleine, geboren op woensdag 9 januari 1878 in Zutphen. Jan is overleden op woensdag 11 maart 1891 in Rheden/ Dieren, 13 jaar oud.
2 Derk (Derk) Kleine, geboren op zaterdag 28 juni 1879 in Zutphen. Derk is overleden op woensdag 11 maart 1891 in Rheden/ Dieren, 11 jaar oud.
3 Roelofje (Roelofje) Kleine, geboren op zaterdag 23 juli 1881 in Zutphen. Volgt 263.
4 Herman (Herman) Kleine, geboren op donderdag 1 mei 1884 in Rheden. Volgt 264.
5 Hillegie (Hillegie) Kleine, geboren op woensdag 5 oktober 1887 in Rheden. Volgt 265.
6 Johannes (Johannes) Kleine, geboren op zaterdag 2 november 1889 in Rheden. Volgt 266.
7 Jan (Jan) Kleine, geboren op zaterdag 18 juni 1892 in Coevorden. Volgt 267.
8 Derkje (Derkje) Kleine, geboren op zaterdag 25 augustus 1894 in Vianen. Derkje is overleden op donderdag 5 april 1906 in Zutphen, 11 jaar oud.
9 Roelof (Roelof) Kleine, geboren op woensdag 18 maart 1896 in Doesburg. Volgt 268.
172 Geertjen (Geertjen) Kleine is geboren op donderdag 18 september 1856 in Ambt Hardenberg, dochter van Jan (Jan) Kleine (zie 97) en Roelofje (Roelofje) van Heek. Geertjen is overleden op donderdag 29 oktober 1936 in Zutphen, 80 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv.
Geertjen trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 14 oktober 1880 in Zwolle met Hendrik (Hendrik) Tent, 28 jaar oud. Hendrik is geboren op zaterdag 13 december 1851 in Avereest. Hendrik is overleden op maandag 4 mei 1936 in Zutphen, 84 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Hendrik en Geertje woonde te Zwolle in wijk K Pannekoekendijk 33 , op 28 april 1882 vertr. zij naar Zutphen en woonden daar aan de Emmerikseweg, Buitensingel en wijk E aan de Zaadmarkt nr. 101.
Beroep:
Scheeps-timmermansknegt
Religie:
Ned. Herv.
173 Roelof (Roelof) Kleine is geboren op maandag 27 november 1865 in Zutphen, zoon van Jan (Jan) Kleine (zie 97) en Roelofje (Roelofje) van Heek. Roelof is overleden op vrijdag 6 oktober 1950 in Doesburg, 84 jaar oud.
Notitie bij Roelof: Roelof en Johanna woonden te Zutphen aan de Beekstraat en in wijk D aan de Emmerikscheweg 556, later te Doesburg wijk B aan de Kraakschelaan 155e en in wijk D aan de Beitelstraat 195, na haar overlijden woonde hij nog op nr. 3.
Beroep:
Schipper, Koopman, Knecht op een stoomboot, Stoombootkapitein en Parlevinker (Rivierventer)
Religie:
Ned. Herv.
Roelof trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 27 januari 1886 in Zutphen met Johanna (Johanna) Rouwendal, 24 jaar oud. Johanna is geboren op zaterdag 14 september 1861 in Deventer. Johanna is overleden op zondag 12 november 1933 in Doesburg, 72 jaar oud.
Beroep:
Dienstbode
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen van Roelof en Johanna:
1 Roeloffina Johanna (Roeloffina Johanna) Kleine, geboren op woensdag 8 december 1886 in Zutphen. Volgt 269.
2 Johannes Albertus (Johannes Albertus) Kleine, geboren op zondag 1 januari 1888 in Zutphen. Volgt 270.
3 Derkjen Johanna (Derkjen Johanna) Kleine, geboren op dinsdag 4 februari 1890 in Zutphen. Volgt 271.
4 Jaantje (Jaantje) Kleine, geboren op dinsdag 3 februari 1891 in Zutphen. Volgt 272.
5 Geertjen (Geertjen) Kleine, geboren op zaterdag 25 november 1893 in Zutphen. Volgt 273.
6 Roelof (Roelof) Kleine, geboren op zondag 5 juli 1896 in Doesburg. Volgt 274.
7 Jan (Jan) Kleine, geboren op woensdag 30 maart 1898 in Doesburg. Jan is overleden op vrijdag 19 augustus 1898 in Doesburg, 4 maanden oud.
8 Jan (Jan) Kleine, geboren op woensdag 23 augustus 1899 in Doesburg. Volgt 275.
9 Johanna (Johanna) Kleine, geboren op woensdag 1 juli 1903 in Doesburg. Johanna is overleden op zaterdag 17 juni 1905 in Doesburg, 1 jaar oud.
174 Pieter (Pieter) Vos is geboren op maandag 6 april 1846 in Hoogeveen, zoon van Berend (Berend) Vos en Roelofje (Roelofje) Kleine (zie 99). Pieter is overleden op zondag 19 april 1891 in Hoogeveen, 45 jaar oud.
Beroep:
Schipper
Religie:
Ned. Herv.
Pieter trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 27 december 1873 in Hoogeveen met Jantje (Jantje) Kleine, 30 jaar oud. Zie 119 voor persoonsgegevens van Jantje.
175 Johanna (Johanna) Cleyne is geboren op maandag 10 maart 1845 in Hoogeveen, dochter van Berend (Berend) Cleyne (zie 100) en Jantje (Jantje) Profijt. Johanna is overleden op woensdag 28 januari 1903 in Hoogeveen, 57 jaar oud.
Notitie bij Johanna: "Johanna" werd meestal met "Janna" aangeduid en aangesproken.
Religie:
Ned. Herv. later Chr. afgesch.
Johanna trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 2 juni 1866 in Hoogeveen met Jan (Jan) Schonewille, 24 jaar oud. Jan is geboren op zaterdag 8 januari 1842 in Hoogeveen. Jan is overleden op zaterdag 2 januari 1915 in Hoogeveen, 72 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan en Janna woonden in wijk A streek het Hollandscheveld nr. 322a nk, later in wijk F streek Alteveer nr. 137nk, zo rond 1880 en later aan de Hollandscheveldsche dijk nr. 165, daarna wijk E te Hollandscheveld wijk E nrs. 368 en 354, toen opnieuw naar wijk F nr. 133, en dan weer naar wijk E nr. 333 en 352.
Beroep:
Arbeider
Religie:
Chr. Afgesch.
176 Aaldert (Aaldert) Cleyne is geboren op woensdag 13 november 1850 in Hoogeveen, zoon van Berend (Berend) Cleyne (zie 100) en Jantje (Jantje) Profijt. Aaldert is overleden op zondag 2 oktober 1910 in Smilde, 59 jaar oud.
Notitie bij Aaldert: De kinderen Jantje en Hendrik werden geboren in het schip hunner ouders liggende aan de wal voor het huis van Berend Veuger het Hollandscheveld E 224.

Aaldert en Liebigje woonden in wijk C op Noord nr. 166, daarna aan boord. De familie vertrok d.d.14.03.1907 van Hoogeveen naar Zwolle, waar zoon Hendrik reeds op 20 juni 1904 naar toe gegaan was.
Zij woonden daar aan de Pannekoekendijk wijk E nr. 14 en Musschenhage 21.

Zij hebben verder steeds aan boord van hun schip gewoond.


Notaris A.J.Carsten Hoogeveen 1845 1895

23.02.1876 nr. 90 Acte van transport;
Tusschen Berend Jans Veuger gehuwd met Jantje Hendriks Blokzijl, Hendrik Willems Pastoor gehuwd met Janna Hendriks Blokzijl, Jan Hendriks Blokzijl, Klaas Berends Vos gehuwd met Lammigje Hendriks Blokzijl, Aaldert Berends Kleine gehuwd met Liebigje Hendriks Blokzijl, als verkoopers en Hendrik Jans Blokzijl als kooper, allen te Hoogeveen, van de nalatenschap van wijlen Jantje Seinen Booy, koopsom f. 662,50.
24 febr. 51,34

(zie not.prot. R.A. te Assen)
Beroep:
Arbeider en Schipper
Religie:
Ned. Herv. later Chr. afgesch.
Aaldert trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 7 februari 1874 in Hoogeveen met Liebigje (Liebigje) Blokzijl, 22 jaar oud. Liebigje is geboren op donderdag 9 oktober 1851 in Hoogeveen. Liebigje is overleden op dinsdag 24 augustus 1937 in Zwolle, 85 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv. later Chr. afgesch.
Kinderen van Aaldert en Liebigje:
1 Berend (Berend) Cleine, geboren op zaterdag 28 november 1874 in Zwartsluis. Volgt 276.
2 Jantje (Jantje) Cleine, geboren op dinsdag 5 februari 1878 in Hoogeveen. Jantje is overleden op vrijdag 3 februari 1882 in Hoogeveen, 3 jaar oud.
Religie:
Chr. Afgesch.
3 Hendrik (Hendrik) Cleine, geboren op woensdag 6 juni 1883 in Hoogeveen. Volgt 277.
177 Pietertje (Pietertje) Cleyne is geboren op donderdag 8 december 1853 in Hoogeveen, dochter van Berend (Berend) Cleyne (zie 100) en Jantje (Jantje) Profijt. Pietertje is overleden op zaterdag 1 oktober 1910 in Zwolle, 56 jaar oud.
Beroep:
Schippersche
Religie:
Chr. Afgesch.
Pietertje trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 29 juni 1877 in Hoogeveen met Jan (Jan) Strijker, 25 jaar oud. Jan is geboren op zondag 30 mei 1852 in Hoogeveen. Jan is overleden op maandag 15 juni 1936 in Hoogeveen, 84 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan en Pietertje woonden aan boord van hun schip te Hoogeveen.
Beroep:
Schipper
Religie:
Chr. Afgesch.
178 Hendrik (Hendrik) Zomer is geboren op maandag 13 februari 1843 in Hoogeveen, zoon van Hindrik (Hindrik) Zomer en Aaltje (Aaltje) Kleyne (zie 101). Hendrik is overleden op maandag 23 september 1918 in Hoogeveen, 75 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Hendrik en Aaltje woonden te Hoogeveen in wijk B streek de Huizen nr. 12k, later aan boord van zij vaartuig, nadien in wijk A streek het Haagje nr. 86, hier ook met Roelofje.

Roelofje was een nicht van zijn overleden vrouw Margje.
Beroep:
Arbeider en Schipper
Religie:
Chr. Afgesch.
Hendrik:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 2 maart 1872 in Hoogeveen met Margje (Margje) Kleine, 32 jaar oud. Zie 117 voor persoonsgegevens van Margje.
(2) trouwde, 43 jaar oud, op woensdag 5 mei 1886 in Hoogeveen met Roelofje (Roelofje) Kleine, 36 jaar oud. Zie 125 voor persoonsgegevens van Roelofje.
179 Janna (Janna) Kleine is geboren op zaterdag 12 mei 1849 in Hoogeveen, dochter van Johannes (Johannes) Kleine (zie 104) en Hendrikje (Hendrikje) Keyfhorst. Janna is overleden op zondag 22 mei 1932 in Zuidlaren, 83 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Janna: Janna is overleden op zondag 22 mei 1932 te Zuidlaren in Dennenoord.
Religie:
Ned. Herv.
Janna:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 14 februari 1874 in Hoogeveen met Roelof (Roelof) Koopman, 26 jaar oud. Roelof is geboren op maandag 15 maart 1847 in Hoogeveen. Roelof is overleden op woensdag 12 november 1879 in Hoogeveen, 32 jaar oud.
Notitie bij Roelof: Roelof en Janna woonden in wijk C streek het Achterom nr. 61.
Beroep:
Arbeider
Religie:
Ned. Herv.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op zaterdag 15 september 1883 in Hoogeveen met Minne (Minne) Scholten, 42 jaar oud. Minne is geboren op donderdag 22 april 1841 in Steenwijkerwold. Minne is overleden op dinsdag 10 november 1925 in Hoogeveen, 84 jaar oud.
Beroep:
Arbeider
Religie:
Geref.
180 Aaldert (Aaldert) Kleine is geboren op donderdag 7 juni 1855 in Hoogeveen, zoon van Johannes (Johannes) Kleine (zie 104) en Hendrikje (Hendrikje) Keyfhorst. Aaldert is overleden op woensdag 27 januari 1943 in Hoogeveen, 87 jaar oud.
Notitie bij Aaldert: Aaldert en Henderkien woonen in het Haagje wijk A nrs. 254, 74 en 379, daarna te idem in wijk B op nr. 62, later te Hollandscheveld wijk E nrs. 556, 18, 17, en na de dood van zijn vrouw nog op nr. 609.
Beroep:
Schipper
Religie:
Chr. Afgesch.
Aaldert trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 27 januari 1877 in Hoogeveen met Henderkien (Henderkien) Stuifzand, 24 jaar oud. Henderkien is geboren op zaterdag 11 september 1852 in Stuifzand (Ruinen). Henderkien is overleden op maandag 5 juli 1926 in Hoogeveen, 73 jaar oud.
Religie:
Chr. Afgesch.
Kinderen van Aaldert en Henderkien:
1 Johannes (Johannes) Kleine, geboren op zondag 28 september 1879 in Hoogeveen. Volgt 278.
2 NN (NN) Kleine, levenloos geboren zoon, geboren op dinsdag 26 juli 1881 in Hoogeveen.
3 Everdina (Everdina) Kleine, geboren op dinsdag 13 juni 1882 in Hoogeveen. Everdina is overleden op zaterdag 12 april 1884 in Zwartsluis, 1 jaar oud.
4 Everdina (Everdina) Kleine, geboren op vrijdag 18 april 1884 in Hoogeveen. Volgt 279.
5 Hendrik (Hendrik) Kleine, geboren op zaterdag 18 september 1886 in Hoogeveen. Hendrik is overleden op donderdag 23 september 1886 in Hoogeveen, 5 dagen oud.
6 Hendrikje (Hendrikje) Kleine, geboren op donderdag 1 december 1887 in Hoogeveen. Hendrikje is overleden op woensdag 5 juni 1889 in Hoogeveen, 1 jaar oud.
7 Hendrik (Hendrik) Kleine, geboren op zaterdag 10 oktober 1891 in Hoogeveen. Volgt 280.
8 Henderika (Henderika) Kleine, geboren op maandag 3 juni 1895 in Hoogeveen. Volgt 281.
181 Hendrikje (Hendrikje) Kleine is geboren op zaterdag 13 oktober 1860 in Hoogeveen, dochter van Johannes (Johannes) Kleine (zie 104) en Hendrikje (Hendrikje) Keyfhorst. Hendrikje is overleden op maandag 3 november 1924 in Hoogeveen, 64 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv.
Hendrikje:
(1) trouwde, 18 jaar oud, op zaterdag 1 maart 1879 in Hoogeveen met Allert (Allert) Everts, 24 jaar oud. Allert is geboren op donderdag 16 november 1854 in Hoogeveen. Allert is overleden op vrijdag 24 augustus 1888 in Hoogeveen, 33 jaar oud.
Notitie bij Allert: Allert en Hendrikje woonden in wijk C streek het Achterom nr. 68.
Beroep:
Arbeider en Landbouwer
Religie:
Ned. Herv.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 2 mei 1891 in Hoogeveen met Karst (Karst) Lip, 39 jaar oud. Karst is geboren op donderdag 8 januari 1852 in Hoogeveen. Karst is overleden op dinsdag 21 december 1920 in Hoogeveen, 68 jaar oud.
Beroep:
Arbeider en Landbouwer
Religie:
Ned. Herv.
Kind van Hendrikje en Allert:
1 Hendrika (Hendrika) Everts, geboren op zondag 9 oktober 1881 in Hoogeveen. Volgt 282.
182 Hendrik (Hendrik) Kleine is geboren op maandag 9 mei 1870 in Hoogeveen, zoon van Berend (Berend) Kleine (zie 108) en Reintje (Reintje) Baarslag. Hendrik is overleden op donderdag 20 oktober 1898 in Hoogeveen, 28 jaar oud.
Beroep:
Arbeider
Religie:
Geref.
Hendrik trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 11 mei 1895 in Hoogeveen met Willemiena (Willemiena) Luchies, 21 jaar oud. Willemiena is geboren op zondag 21 september 1873 in Hoogeveen. Willemiena is overleden op vrijdag 6 oktober 1905 in Hoogeveen, 32 jaar oud.
Religie:
Geref.
Kinderen van Hendrik en Willemiena:
1 Berend (Berend) Kleine, geboren op vrijdag 20 september 1895 in Hoogeveen. Berend is overleden op zondag 29 september 1895 in Hoogeveen, 9 dagen oud.
2 Reintje (Reintje) Kleine, geboren op zaterdag 1 augustus 1896 in Hoogeveen. Reintje is overleden op zaterdag 25 april 1981 in Hoogeveen, 84 jaar oud.
Notitie bij Reintje: Reintje is ongehuwd gebleven.
3 Hendrik (Hendrik) Kleine, geboren op vrijdag 18 november 1898 in Hoogeveen. Hendrik is overleden op zaterdag 21 oktober 1899 in Hoogeveen, 11 maanden oud.
aaltje_kleine.jpg
10 Aaltje Kleine
183 Aaltje (Aaltje) Kleine (afb. 10) is geboren op woensdag 5 november 1873 in Hoogeveen, dochter van Berend (Berend) Kleine (zie 108) en Reintje (Reintje) Baarslag. Aaltje is overleden op donderdag 1 februari 1951 in Hoogeveen, 77 jaar oud.
Religie:
Geref.
Aaltje trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 26 november 1892 in Hoogeveen [bron: Huwelijksaktenummer 91] met Gerard (Gerard) Slomp, 28 jaar oud. Gerard is geboren op woensdag 30 december 1863 in Hoogeveen. Gerard is overleden op vrijdag 2 juli 1937 in Hoogeveen, 73 jaar oud.
Notitie bij Gerard: Gerard en Aaltje woonden in de gem. Hoogeveen in wijk C streek Noord nr. 196 en 66, zij verhuisden op...naar Beilen, en op...naar Ruinen.
Beroep:
Arbeider
Religie:
Geref.
trijntje_en_jan_moes.jpg
11 Trijntje en Jan Moes
184 Trijntje (Trijntje) Kleine (afb. 11) is geboren op dinsdag 20 mei 1879 in Hoogeveen, dochter van Berend (Berend) Kleine (zie 108) en Reintje (Reintje) Baarslag. Trijntje is overleden op dinsdag 25 februari 1947 in Zuidwolde Dr., 67 jaar oud.
Religie:
Geref.
Trijntje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 3 november 1900 in Hoogeveen met Jan (Jan) Moes, 24 jaar oud. Jan is geboren op zondag 26 maart 1876 in Hoogeveen. Jan is overleden op zondag 10 juli 1960 in Hoogeveen, 84 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan en Trijntje woonden te Hoogeveen in wijk F streek Alteveer nr. 26, later in wijk C Willemskade 82, op 9 mei 1932 vertrokken zij naar de gem. Zuidwolde (Dr).
Beroep:
Arbeider
Religie:
Geref.
arend_en_grietje_jongevos.jpg
12 Arend en Grietje Jongevos
185 Grietje (Grietje) Kleine (afb. 12) is geboren op vrijdag 5 december 1884 in Hoogeveen, dochter van Berend (Berend) Kleine (zie 108) en Reintje (Reintje) Baarslag. Grietje is overleden op donderdag 8 november 1962 in Hoogeveen, 77 jaar oud. Zij is begraven in Hoogeveen.
Notitie bij Grietje: Notaris Pieter van andel te Hoogeveen

06.05.1912 nr.4857 Huwelijkstoestemming;
door Berend Kleine en Reintje Baarslag te Hoogeveen.
9 mei 1,20

(zie not.prot. R.A. te Assen)
Religie:
Geref.
Grietje trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 11 mei 1912 in Hoogeveen met Arend (Arend) Jongevos, 36 jaar oud. Arend is geboren op maandag 7 februari 1876 in Meppel. Arend is overleden op zaterdag 2 september 1972 in Meppel, 96 jaar oud.
Notitie bij Arend: Arend en Grietje woonden aan boord met ligplaats Hoogeveen, Arend woonde later ergens aan de Hoofdstraat.
Beroep:
Turfschipper
Religie:
Geref.
hendrikje_en_tieme_bork.jpg
13 Hendrikje en Tieme Bork
186 Hendrikje (Hendrikje) Kleine (afb. 13) is geboren op zondag 28 januari 1883 in Hoogeveen, dochter van Jan Hendriks (Jan Hendriks) Kleine (zie 109) en Geesje Jans (Geesje Jans) Kleine. Hendrikje is overleden op maandag 24 november 1975 in Hoogeveen, 92 jaar oud.
Beroep:
Arbeidster en Huisvrouw
Religie:
Geref.
Hendrikje trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 2 mei 1908 in Hoogeveen met Tieme (Tieme) Bork, 28 jaar oud. Tieme is geboren op dinsdag 10 juni 1879 in Hoogeveen. Tieme is overleden op maandag 4 augustus 1980 in Zuidwolde Dr., 101 jaar oud.
Notitie bij Tieme: Tieme en Hendrikje woonden in wijk F streek het Alteveer nr. 40 en 49, daarna in dezelfde wijk aan de Riegshoogtendijk nr. 133, later verhuisden zij naar de gem. Zuidwolde te Oosterveld.
Beroep:
Arbeider en Landbouwer
Religie:
Geref.
Kind van Hendrikje en Tieme:
1 Jan Tiemen (Jan Tiemen) Bork. Volgt 283.
anna_en_roelof_otten.jpg
14 Anna en Roelof Otten
187 Anna Jans (Anna Jans) Kleine (afb. 14) is geboren op zondag 18 oktober 1885 in Hoogeveen, dochter van Jan Hendriks (Jan Hendriks) Kleine (zie 109) en Geesje Jans (Geesje Jans) Kleine. Anna Jans is overleden op vrijdag 15 mei 1964 in Hoogeveen, 78 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 20 mei 1964 in Hoogeveen.
Notitie bij Anna Jans: Notaris Pieter van Andel te Hoogeveen

13.06.1902 nr.2362 Testament;
Anna Kleine vrouw van Hendrik Jans Victorie op Achterom.
geen kosten.

18.08.1913 nr.5124 Inventaris;
ten verzoeke van Anna Kleine, weduwe Hendrik Jans Victorie proxi (nauw verwant P.K) en als moeder en voogdesche voor Geertruida, Geesje en Pieter Victorie op Achterom; Pieter Victorie op Krakeel, als toeziende voogd en als lasthebber van Jan Victorie Hzn. te Hoogeveen; Pieter Victorie te Drijbersche Moerveen (Beilen). Gemeenschap van winst en verlies eens bedoelde echtelieden en nalatenschap man.

(zie not.prot. R.A. te Assen)
Beroep:
Winkelierster en Huishoudster
Religie:
Geref.
Anna Jans:
(1) trouwde, 17 jaar oud, op woensdag 26 november 1902 in Hoogeveen met Hendrik Jans (Hendrik Jans) Victory, 41 jaar oud. Hendrik Jans is geboren op maandag 22 april 1861 in Hoogeveen. Hendrik Jans is overleden op donderdag 12 juni 1913 in Hoogeveen, 52 jaar oud. Hendrik Jans is weduwnaar van Geesje Pieters (Geesje Pieters) Smit (1864-1893), met wie hij trouwde op zaterdag 26 april 1884 in Hoogeveen.
Beroep:
Winkelier
(2) trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 24 oktober 1914 in Hoogeveen [bron: Huwelijksaktenummer: 100] met Roelof Gerrits (Roelof Gerrits) Otten, 39 jaar oud. Roelof Gerrits is geboren op maandag 8 februari 1875 in Tiendeveen (Beilen), zoon van Gerrit Roelofs (Gerrit Roelofs) Otten en Hendrika Hendriks (Hendrika Hendriks) Simmering. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 februari 1875 [bron: Geboorteaktenummer: 15]. Roelof Gerrits is overleden op vrijdag 6 december 1974 in Hoogeveen, 99 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 11 december 1974 in Hoogeveen. Roelof Gerrits is weduwnaar van Jantien Jans (Jantien Jans) Kroezen (1874-1911), met wie hij trouwde op zaterdag 3 maart 1900 in Hoogeveen [bron: Huwelijksaktenummer: 21].
Notitie bij Roelof Gerrits: Roelof woonde o.a. in wijk C streek het Achterom nr. 48.
Beroep:
Opzichter, Kruidenier en Landbouwer
Religie:
Geref.
Kinderen van Anna Jans en Hendrik Jans:
1 Geertruida (Geertruida) Victory, geboren op dinsdag 10 november 1903.
2 Geesje (Geesje) Victory, geboren op zondag 12 augustus 1906.
Kinderen van Anna Jans en Roelof Gerrits:
3 Hendrikje Roelofs (Henny) Otten, geboren op maandag 13 september 1915 in Hoogeveen. Volgt 284.
4 Jan Roelofs (Jan) Otten, geboren op woensdag 26 december 1917 in Hoogeveen. Volgt 285.
5 Hendrikus Roelofs (Rieks) Otten, geboren op zondag 3 juli 1921 in Hoogeveen. Volgt 286.
6 Roelof Roelofs (Roelof) Otten, geboren op vrijdag 28 september 1923 in Hoogeveen. Volgt 287.
7 Jan Roelofs (Jan) Otten, geboren op vrijdag 24 september 1926 in Hoogeveen. Volgt 288.
8 Hendrik Roelofs (Hendrik) Otten, geboren op zaterdag 29 november 1930 in Hoogeveen. Volgt 289.
188 Berend (Berend) Kleine is geboren op zaterdag 11 februari 1865 in Hoogeveen, zoon van Lefert (Lefert) Kleine (zie 111) en Johanna (Johanna) Schultink. Berend is overleden op zaterdag 9 oktober 1937 in Hoogeveen, 72 jaar oud.
Notitie bij Berend: Berend en Jentje woonden aan boord van hun schip met thuishaven Hoogeveen, later woonden zij in wijk B streek het Schut nr. 267.

Notaris Pieter van Andel te Hoogeveen

13.04.1895 nr.136 Scheepsverband Hypotheek;
Berend Kleine debiteur van 5200,00 aan Johannes Blanken, Roelof Eikelboom allen te Hoogeveen, en Jacobus Coster te Zwartsluis.
17 apr. 1,20

(zie not.prot. R.A. te Assen).
Beroep:
Schipper
Religie:
Ned. Herv.
Berend trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 23 februari 1895 in Hoogeveen met Jentje (Jentje) Haar, 28 jaar oud. Jentje is geboren op maandag 17 september 1866 in Zuidwolde Dr.. Jentje is overleden op zondag 9 december 1934 in Hoogeveen, 68 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen van Berend en Jentje:
1 Gerard (Gerard) Kleine, geboren op donderdag 23 maart 1893 in Zwartsluis. Gerard is overleden op vrijdag 17 maart 1899 in Zuidwolde Dr., 5 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv.
2 Johanna (Johanna) Kleine, geboren op donderdag 16 juli 1896 in Zuidwolde Dr.. Volgt 290.
3 Gerard (Gerard) Kleine, geboren op dinsdag 13 februari 1900 in Utrecht. Gerard is overleden op vrijdag 30 oktober 1992 in Emmeloord, 92 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv.
4 Geesje (Geesje) Kleine, geboren op maandag 19 mei 1902 in Hoogeveen. Volgt 291.
lefert_en_gerard_kleine.jpg
15 Lefert en Gerard Kleine
5 Lefert (Lefert) Kleine (afb. 15), geboren op donderdag 29 december 1904 in Utrecht. Lefert is overleden op donderdag 28 september 1989 in Emmeloord, 84 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv.
jan_kleine_1867.jpg johanna_en_jan_kleine.jpg
16 Jan Kleine 1867
17 Johanna en Jan Kleine
189 Jan (Jan) Kleine (afb. 16 en 17) is geboren op woensdag 13 november 1867 in Hoogeveen, zoon van Lefert (Lefert) Kleine (zie 111) en Johanna (Johanna) Schultink. Jan is overleden op zondag 4 juli 1948 in Hoogeveen, 80 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan en Johanna woonden in wijk B streek de Slood nr. 47, later aan boord van de "Johanna" post adres Schutstraat 123.
Beroep:
Turfschipper
Religie:
Geref.
Jan trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 11 mei 1895 in Hoogeveen met Johanna (Johanna) Everts, 28 jaar oud. Johanna is geboren op dinsdag 15 januari 1867 in Hoogeveen. Johanna is overleden op woensdag 6 april 1938 in Hoogeveen, 71 jaar oud.
Religie:
Geref.
Kinderen van Jan en Johanna:
1 Johanna (Johanna) Kleine, geboren op donderdag 30 januari 1896 in Hoogeveen. Johanna is overleden op maandag 2 maart 1896 in Zwartsluis, 1 maand oud.
2 Arend (Arend) Kleine, geboren op donderdag 24 december 1896 in Hoogeveen. Arend is overleden op maandag 22 februari 1897 in Hoogeveen, 1 maand oud.
3 Lefert (Lefert) Kleine, geboren op donderdag 24 december 1896 in Hoogeveen. Volgt 292.
4 Arend (Arend) Kleine, geboren op woensdag 19 januari 1898 in Hoogeveen. Arend is overleden op woensdag 29 juni 1898 in Hoogeveen, 5 maanden oud.
5 Arend (Arend) Kleine, geboren op zondag 12 maart 1899 in Hoogeveen. Arend is overleden op donderdag 27 april 1899 in Utrecht, 1 maand oud.
6 Johanna (Johanna) Kleine, geboren op vrijdag 23 maart 1900 in Hoogeveen. Volgt 293.
7 Hermanna (Hermanna) Kleine, geboren op zaterdag 4 oktober 1902 in Hoogeveen. Volgt 294.
8 Arend (Arend) Kleine, geboren op woensdag 12 juli 1905 in Amsterdam. Volgt 295.
9 Trijntje (Trijntje) Kleine, geboren op donderdag 12 augustus 1909 in Velsen. Trijntje is overleden op zaterdag 24 mei 1919 in Klazinaveen gem. Emmen, 9 jaar oud.
anton_en_jantje_nijmeijer.jpg
18 Anton en Jantje Nijmeijer
190 Jantje (Jantje) Kleine (afb. 18) is geboren op vrijdag 15 augustus 1873 in Hoogeveen, dochter van Lefert (Lefert) Kleine (zie 111) en Johanna (Johanna) Schultink. Jantje is overleden op zondag 14 april 1912 in Amsterdam, 38 jaar oud. Zij is begraven in Hoogeveen.
Notitie bij Jantje: Jantje vertrok met Roelof op 15 mei 1911 naar Amsterdam, met de kinderen, excl. zijn dochters Wicherdina Hendrika en Gerritdina Elisabeth, die verbleven resp. in Hoogeveen en Assen.
Religie:
Ned. Herv.
Jantje:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 19 januari 1895 in Hoogeveen met Anton (Anton) Nijmeyer, 24 jaar oud. Anton is geboren op vrijdag 23 december 1870 in Hoogeveen. Anton is overleden op zaterdag 10 juni 1899 in Hoogeveen, 28 jaar oud. Hij is begraven in Hoogeveen.
Notitie bij Anton: Anton en Jantje woonden in wijk A streek Slood nr. 419a.
Beroep:
Timmerman
Religie:
Ned. Herv.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 10 augustus 1904 in Hoogeveen met Roelof (Roelof) Seinen, 41 jaar oud. Roelof is geboren op donderdag 4 juni 1863 in Hoogeveen. Roelof is overleden op donderdag 7 augustus 1919 in Castricum, 56 jaar oud. Roelof is weduwnaar van Lucretia Alberdina (Lucretia Alberdina) Voskamp (1864-1902), met wie hij trouwde op woensdag 14 november 1888 in Hoogeveen.
Beroep:
Schippersknecht en Bootwerker
Religie:
Ned. Herv.
johannes_en_jentje_kleine.jpg
19 Johannes en Jentje Kleine
191 Johannes (Johannes) Kleine is geboren op dinsdag 25 april 1876 in Hoogeveen, zoon van Lefert (Lefert) Kleine (zie 111) en Johanna (Johanna) Schultink. Johannes is overleden op donderdag 24 september 1959 in Deventer, 83 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Johannes en Jentje hebben laatstelijk aan de Zuiderweg 51 gewoond.

Notaris Pieter van Andel te Hoogeveen

20.04.1902 nr.2311 Hypotheek (schip);
Johannes Kleine Lzn. debiteur van f.1200,00 aan Gezina Goverts, vrouw van Roelof Haasjes, allen te Hoogeveen.
23 apr. 1,20

(zie not.prot. R.A. te Assen)
Beroep:
Schipper
Religie:
Ned. Herv.
Johannes trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 3 december 1902 in Hoogeveen met Jentje (Jentje) Bruins Slot (afb. 19), 24 jaar oud. Jentje is geboren op zondag 13 januari 1878 in Hoogeveen. Jentje is overleden op dinsdag 24 oktober 1922 in Hoogeveen, 44 jaar oud. Zij is begraven in Hoogeveen.
Beroep:
Huisvrouw
Kinderen van Johannes en Jentje:
1 Johanna (Johanna) Kleine, geboren op zondag 14 juni 1903 in Hoogeveen. Volgt 296.
2 Pieter (Pieter) Kleine, geboren op zondag 17 juli 1904 in Hoogeveen. Pieter is overleden op zondag 17 juli 1904 in Hoogeveen, geen dag oud.
3 Pieter (Pieter) Kleine, geboren op donderdag 15 januari 1914 in Utrecht.
Beroep:
Schipper
Religie:
Ned. Herv.
192 Jan (Jan) Kleine is geboren op woensdag 15 maart 1876 in Hoogeveen, zoon van Jan (Jan) Kleine (zie 115) en Alberdina (Alberdina) Huberts. Jan is overleden op maandag 24 juni 1946 in Zwolle, 70 jaar oud.
Beroep:
Schipper
Religie:
Ned. Herv.
Jan trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 23 januari 1909 in Hoogeveen met Roelofje (Roelofje) Smid, 33 jaar oud. Roelofje is geboren op dinsdag 23 maart 1875 in Zuidwolde Dr.. Roelofje is overleden op woensdag 14 februari 1940 in Zwolle, 64 jaar oud.
Beroep:
Dienstbode
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen van Jan en Roelofje:
1 Roelofje (Roelofje) Kleine, geboren op vrijdag 29 oktober 1909 in Hoogeveen. Roelofje is overleden op zaterdag 11 december 1909 in Zwolle, 1 maand oud.
2 Jan (Jan) Kleine, geboren op dinsdag 16 mei 1911 in Hoogeveen. Volgt 297.
3 Lucas (Lucas) Kleine, geboren op zaterdag 23 november 1912 in Avereest. Volgt 298.
193 Margaretha (Margaretha) Kleine is geboren op zondag 7 oktober 1877 in Hoogeveen, dochter van Jan (Jan) Kleine (zie 115) en Alberdina (Alberdina) Huberts. Margaretha is overleden in Zwolle.
Beroep:
Dienstbode
Religie:
Ned. Herv.
Margaretha trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 9 maart 1905 in Zwolle met Jacob (Jacob) van der Klok, 28 jaar oud. Jacob is geboren op woensdag 13 december 1876 in Aengwirden. Jacob is overleden in Zwolle.
Notitie bij Jacob: Jacob en Margaretha woonden te Zwolle in wijk J in de Assendorperstraat 631, later in wijk J aan de Friesche Wal 132a, daarna Dijkstraat en de 3e Bredehoek 2 aan boord, nadien in de Tuinstraat 55a a/b, hierna in het Almelose kanaal en aan het Klein Grachtje 11.
Beroep:
Schipper en Los Arbeider
Religie:
Ned. Herv.
femmigje_en_jan_kleine.jpg
20 Femmigje en Jan Kleine
194 Jan (Jan) Kleine (afb. 20) is geboren op zondag 16 februari 1879 in Meppel, zoon van Simon (Simon) Kleine (zie 116) en Klazina (Klazina) Veneman. Jan is overleden op vrijdag 19 januari 1951 in Wanneperveen, 71 jaar oud.
Beroep:
Arbeider
Religie:
Ned. Herv.
Jan trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 28 januari 1910 in Wanneperveen met Femmigje (Femmigje) Smelt, 33 jaar oud. Femmigje is geboren op zondag 20 februari 1876 in Ruinerwold. Femmigje is overleden op zaterdag 22 september 1951 in Wanneperveen, 75 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen van Jan en Femmigje:
1 Klazina (Klazina) Kleine, geboren op dinsdag 21 maart 1911 in Wanneperveen. Volgt 299.
2 Arendina (Arendina) Kleine, geboren op maandag 29 december 1913 in Wanneperveen. Volgt 300.
3 Annigje (Annigje) Kleine, geboren op zaterdag 21 april 1917 in Wanneperveen. Volgt 301.
4 Jan Siemen (Jan Siemen) Kleine, geboren op dinsdag 15 februari 1921 in Wanneperveen. Volgt 302.
195 Jan (Jan) Kleine is geboren op zondag 16 maart 1873 in Hoogeveen, zoon van Jan (Jan) Kleine (zie 120) en Egbertje (Egbertje) Kroesen. Jan is overleden op dinsdag 15 december 1953 in Enschede, 80 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan en Geertje woonden te Zwolle in wijk D Achter de Broeren nr. 254, later te Enschede.
Beroep:
Schoenmaker en Groenteventer
Religie:
Geref.
Jan trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 9 mei 1901 in Zwolle met Geertje (Geertje) Brand, 30 jaar oud. Geertje is geboren op vrijdag 27 januari 1871 in Avereest. Geertje is overleden op woensdag 5 april 1972 in Enschede, 101 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid
Religie:
Geref.
Kinderen van Jan en Geertje:
1 Johanna (Johanna) Kleine, geboren op zondag 22 juni 1902 in Zwolle. Johanna is overleden in oktober 1978 in Enschede, 76 jaar oud.
Notitie bij Johanna: Johanna was in Zwolle dienstbode op het adres Gasthuisplein 5.
Beroep:
Dienstbode
Religie:
Geref.
2 Tiemen Jan (Tiemen Jan) Kleine, geboren op maandag 4 januari 1904 in Zwolle. Volgt 303.
3 Egbert (Egbert) Kleine, geboren op dinsdag 24 januari 1905 in Zwolle. Volgt 304.
4 Berend (Berend) Kleine, geboren op donderdag 16 januari 1908 in Zwolle. Volgt 305.
5 Hendrika Margaretha (Hendrika Margaretha) Kleine, geboren op vrijdag 25 maart 1910 in Zwolle. Volgt 306.
196 Hendrik (Hendrik) Kleine is geboren op vrijdag 23 oktober 1874 in Hoogeveen, zoon van Jan (Jan) Kleine (zie 120) en Egbertje (Egbertje) Kroesen. Hendrik is overleden op woensdag 24 juli 1946 in Zwolle, 71 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Hendrik en Willempje woonden te Zwolle in wijk D Achter de Broeren nr. 16, en later in wijk K aan de Hoogstraat 362.
Beroep:
Groenteboer
Religie:
Geref.
Hendrik trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 18 augustus 1898 in Zwolle met Willempje (Willempje) Ponstein, 21 jaar oud. Willempje is geboren op zondag 8 juli 1877 in Elburg. Willempje is overleden op donderdag 12 juli 1951 in Zwolle, 74 jaar oud.
Religie:
Geref.
Kinderen van Hendrik en Willempje:
1 Egberdina (Egberdina) Kleine, geboren op maandag 14 november 1898 in Zwolle. Volgt 307.
2 Hendrik Jan (Hendrik Jan) Kleine, geboren op vrijdag 31 augustus 1900 in Zwolle. Volgt 308.
3 Jan Johan (Jan Johan) Kleine, geboren op donderdag 11 december 1902 in Zwolle. Volgt 309.
4 Dirk (Dirk) Kleine, geboren op maandag 22 juni 1908 in Zwolle. Volgt 310.
5 Hendrik Johannes (Hendrik Johannes) Kleine, geboren op vrijdag 30 september 1910 in Zwolle. Hendrik Johannes is overleden op zaterdag 31 mei 1919 in Zwolle, 8 jaar oud.
Religie:
Geref.
6 Albertus (Albertus) Kleine, geboren op vrijdag 20 september 1912 in Zwolle. Albertus is overleden in 1974 in Rotterdam, 61 of 62 jaar oud.
Notitie bij Albertus: Albertus is getrouwd in maart 1967 te Rotterdam, op 54 jarige leeftijd met N.N..
Religie:
Geref.
7 Hendrik Willem (Hendrik Willem) Kleine, geboren op zondag 25 oktober 1914 in Zwolle. Volgt 311.
8 Gerrit (Gerrit) Kleine, geboren op dinsdag 27 november 1917 in Zwolle. Volgt 312.
197 Hendrika (Hendrika) Kleine is geboren op vrijdag 9 oktober 1885 in Hoogeveen, dochter van Jan (Jan) Kleine (zie 120) en Egbertje (Egbertje) Kroesen. Hendrika is overleden op woensdag 20 december 1961 in Assen, 76 jaar oud. Zij is begraven in Hardenberg.
Notitie bij Hendrika: Hendrika is op de nieuwe alg. begraafplaats te Heemse begraven.
Beroep:
Dienstbode
Religie:
Geref.
Hendrika begon een relatie met Cornelis (Cornelis) Pisuisse. Cornelis is geboren op vrijdag 2 maart 1888 in Nieuwer Amstel. Cornelis is overleden op maandag 30 augustus 1976 in Coevorden, 88 jaar oud. Hij is begraven in Hardenberg.
Notitie bij Cornelis: Cornelis en Hendrika woonden te Coevorden aan het Stieltjeskanaal nr. 1.
Cornelis is op de nieuwe alg. begraafplaats te Heemse begraven.
Beroep:
Veldwachter
Religie:
Geref.
198 Maggarietta (Maggarietta) Kleine is geboren op vrijdag 6 april 1888 in Meppel, dochter van Jan (Jan) Kleine (zie 120) en Egbertje (Egbertje) Kroesen. Maggarietta is overleden op dinsdag 12 september 1967 in Kampen, 79 jaar oud.
Beroep:
Dienstbode
Religie:
Geref.
Maggarietta begon een relatie met Jan (Jan) Vorsselman. Jan is geboren op dinsdag 22 mei 1883 in Zwolle. Jan is overleden op dinsdag 4 mei 1971 in Kampen, 87 jaar oud.
Beroep:
Brugwachter
Religie:
Geref.
199 Hendrika (Hendrika) Kleine is geboren op woensdag 6 augustus 1884 in Zwolle, dochter van Gerrit (Gerrit) Kleine (zie 123) en Elisabeth (Elisabeth) van Sichem. Hendrika is overleden op dinsdag 4 april 1972 in Amersfoort, 87 jaar oud.
Beroep:
Huisvrouw
Religie:
Ned. Herv.
Hendrika trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 27 juli 1905 in Zwolle met Hendrik Jan (Hendrik Jan) Teunis, 22 jaar oud. Hendrik Jan is geboren op maandag 5 februari 1883 in Zwolle. Hendrik Jan is overleden op woensdag 18 maart 1942 in Amersfoort, 59 jaar oud.
Notitie bij Hendrik Jan: Hendrik Jan en Hendrika woonden te Zwolle in wijk K in de Hoogstraat nr. 398, zij vertrokken op 23 aug. 1933 naar Zuilen bij Utrecht.
Beroep:
Schilder
Religie:
Ned. Herv.
ebegina_hendrika_en_gerardus_kleine.jpg
21 Ebegina Hendrika en Gerardus Kleine
200 Gerhardus (Gerhardus) Kleine (afb. 21) is geboren op zaterdag 10 maart 1894 in Zwolle, zoon van Gerrit (Gerrit) Kleine (zie 123) en Elisabeth (Elisabeth) van Sichem. Gerhardus is overleden op donderdag 31 juli 1975 in Zwolle, 81 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 5 augustus 1975 in Zwolle.
Beroep:
Boekbinder
Religie:
Ned. Herv.
Gerhardus trouwde, 32 jaar oud, op dinsdag 3 augustus 1926 in Zwolle met Elegina Hendrika (Elegina Hendrika) Strijk, 23 jaar oud. Elegina Hendrika is geboren op woensdag 12 november 1902 in Ambt Hardenberg. Elegina Hendrika is overleden op zaterdag 16 februari 1974 in Zwolle, 71 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 21 februari 1974 in Zwolle.
Beroep:
Huisvrouw
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen van Gerhardus en Elegina Hendrika:
1 NN (NN) Kleine, levenloos geboren kind, geboren op maandag 21 oktober 1935 in Zwolle.
2 NN (NN) Kleine, levenloos geboren kind, geboren op donderdag 30 juni 1938 in Zwolle.
201 Jan (Jan) Kleine is geboren op zondag 27 september 1896 in Zwolle, zoon van Gerrit (Gerrit) Kleine (zie 123) en Elisabeth (Elisabeth) van Sichem. Jan is overleden op woensdag 26 januari 1955 in Zwolle, 58 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan en Hendrika woonden te Zwolle in de van Galenstraat 94 en in de Brederodestraat 9.
Beroep:
Kantoorbediende
Religie:
Ned. Herv.
Jan trouwde, 31 jaar oud, op dinsdag 27 september 1927 in Zwolle met Hendrika Catharina Hermanna Johanna (Hendrika) Bruggeman, 24 jaar oud. Hendrika is geboren op donderdag 25 juni 1903 in Zwolle. Hendrika is overleden op vrijdag 12 september 1975 in Zwolle, 72 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv.
202 Derkje (Derkje) Kleine is geboren op zondag 3 september 1899 in Zwolle, dochter van Gerrit (Gerrit) Kleine (zie 123) en Elisabeth (Elisabeth) van Sichem. Derkje is overleden op vrijdag 4 september 1964 in Zwolle, 65 jaar oud.
Beroep:
Huisvrouw
Religie:
Ned. Herv.
Derkje trouwde, 24 jaar oud, op dinsdag 10 juni 1924 in Zwolle met Jacob (Jacob) van Dijk, 25 jaar oud. Jacob is geboren op vrijdag 10 februari 1899 in Zwollerkerspel. Jacob is overleden op vrijdag 16 december 1960 in Zwolle, 61 jaar oud.
Notitie bij Jacob: Jacob en Derkje woonden te Zwolle in de van der Helststraat 11a, daarna in de Ruysdaelstraat 9, nadien in de Hoogstraat 86a en in de Jan Tooropstraat 9.
Beroep:
Timmerman en Concierge
Religie:
Ned. Herv.
grietje_en_harm_kleine.jpg
22 Grietje en Harm Kleine
203 Harm (Harm) Kleine (afb. 22) is geboren op woensdag 18 mei 1898 in Zwartsluis, zoon van Jan (Jan) Kleine (zie 126) en Margje (Margje) Kleine (zie 157). Harm is overleden omstreeks 1982 in Leeuwarden, ongeveer 84 jaar oud.
Notitie bij Harm: Harm en Grietje woonden te Leeuwarden, hun laatste adres was Insulindelaan nr. 68. Harm was schipper aan boord van de Hoop van Zegen.
Beroep:
Schipper
Religies:
Chr. Afgesch.
Chr. Afgesch.
Harm trouwde, 53 jaar oud, op donderdag 6 maart 1952 in Dokkum met Grietje (Grietje) de Graaff, 49 jaar oud. Grietje is geboren op maandag 2 juni 1902 in Harlingen.
Religie:
Chr. Afgesch.
204 Gerrit (Gerrit) Kleine is geboren op woensdag 20 maart 1901 in Hoogeveen, zoon van Jan (Jan) Kleine (zie 126) en Margje (Margje) Kleine (zie 157). Gerrit is overleden omstreeks 1980 in Leeuwarden, ongeveer 79 jaar oud.
Beroep:
Vervoerder (v.Gent & Loos)
Religie:
Chr. Afgesch.
Gerrit trouwde, 49 jaar oud, op donderdag 20 juli 1950 in Leeuwarden met Sjoerdje (Sjoerdje) van der Heide, 42 jaar oud. Sjoerdje is geboren op maandag 23 maart 1908 in Leeuwarden.
Notitie bij Sjoerdje: Sjoerdje woonde het laatst op Perkwaltje 1 in app. nr. 27.
Beroep:
Dienstbode
Religie:
Chr. Afgesch.
205 Albert (Albert) Kleine is geboren op zaterdag 7 april 1906 in Hoogeveen, zoon van Jan (Jan) Kleine (zie 126) en Margje (Margje) Kleine (zie 157).
Beroep:
Schipper
Religie:
Chr. Afgesch.
Albert trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 24 juli 1935 in Leeuwarden met Hiltje (Hiltje) van der Veen, 22 jaar oud. Hiltje is geboren op dinsdag 31 december 1912 in Tietjerksteradeel.
Religie:
Chr. Afgesch.
Kinderen van Albert en Hiltje:
1 Jan (Jan) Kleine, geboren op maandag 1 juni 1936 in Harlingen. Volgt 313.
2 Jacoba (Jacoba) Kleine, geboren op zondag 13 februari 1938 in Harlingen. Volgt 314.
3 Tjalling (Tjalling) Kleine, geboren op zaterdag 17 februari 1940 in Smilde. Volgt 315.
4 Margje (Margje) Kleine, geboren op dinsdag 7 april 1942 in Smilde. Volgt 316.
5 Douwe Harm (Douwe Harm) Kleine, geboren op zaterdag 22 juni 1946 in Lemmer. Volgt 317.
trijntje_en_albert_jan_kleine.jpg
23 Trijntje en Albert Jan Kleine
206 Aaldert Jan (Aaldert Jan) Kleine (afb. 23) is geboren op vrijdag 29 november 1907 in Hoogeveen, zoon van Jan (Jan) Kleine (zie 126) en Margje (Margje) Kleine (zie 157). Aaldert Jan is overleden op zaterdag 5 augustus 1978 in Leeuwarden, 70 jaar oud.
Beroep:
Schipper
Religie:
Chr. Afgesch.
Aaldert Jan trouwde, 39 jaar oud, op vrijdag 6 december 1946 in Leeuwarden met Trijntje (Trijntje) Bouma, 35 jaar oud. Trijntje is geboren op maandag 30 oktober 1911 in Westergeest (gem. Kollumerland). Trijntje is overleden op dinsdag 11 mei 1999, 87 jaar oud.
Beroep:
Huisvrouw
Religie:
Chr. Afgesch.
207 Aaltje (Aaltje) Kleine is geboren op vrijdag 1 september 1911 in Hoogeveen, dochter van Jan (Jan) Kleine (zie 126) en Margje (Margje) Kleine (zie 157).
Beroep:
Huisvrouw
Religie:
Chr. Afgesch.
Aaltje trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 29 november 1933 in Leeuwarden met Ekke (Ekke) Welles, 28 jaar oud. Ekke is geboren op maandag 24 juli 1905 in Leeuwarden. Ekke is overleden op zondag 17 juni 1984 in Leeuwarden, 78 jaar oud.
Beroep:
Schipper
Religie:
Chr. Afgesch.
208 Lambert Albert (Lambert Albert) Kleine is geboren op dinsdag 27 november 1888 in Emmen, zoon van Lambert (Lambert) Kleine (zie 128) en Engelstje (Engelstje) Veenstra.
Beroep:
Mijnwerker
Lambert Albert trouwde met Grietje (Grietje) Baas. Grietje is geboren op zaterdag 7 mei 1881 in Vlagtwedde.
Beroep:
Huisvrouw
Kinderen van Lambert Albert en Grietje:
1 Hendrik Gerhard (Hendrik Gerhard) Kleine, geboren op woensdag 14 oktober 1908 in Rothausen (Dld). Volgt 318.
2 Lambert (Lambert) Kleine, geboren op dinsdag 12 april 1910 in Gelsenkirchen (Dld). Volgt 319.
3 Gezina (Gezina) Kleine, geboren op dinsdag 10 september 1912 in Bothrop (Westfalen) (Dld). Volgt 320.
4 Engeltje (Engeltje) Kleine, geboren op vrijdag 10 september 1915 in Wanne (Dld). Volgt 321.
5 Willem (Willem) Kleine, geboren op woensdag 8 januari 1919 in Heerlen. Volgt 322.
6 Albert (Albert) Kleine, geboren op woensdag 23 juni 1920 in Heerlen. Volgt 323.
209 Vroukje (Vroukje) Kleine is geboren op zaterdag 28 oktober 1893 in Emmen, dochter van Lambert (Lambert) Kleine (zie 128) en Engelstje (Engelstje) Veenstra. Vroukje trouwde met Tsucholski.
210 Wouter (Wouter) Kleine is geboren op zondag 19 april 1891 in Deurne Liessel, zoon van Geert (Geert) Kleine (zie 134) en Jacoba (Jacoba) ten Caat. Wouter is overleden op zondag 8 juli 1962 in Almelo, 71 jaar oud.
Notitie bij Wouter: Wouter en Jantje woonden in Vriezenveen in wijk A nr. 81.
Beroep:
Veenarbeider en Tuinman
Religie:
Ned. Herv.
Wouter trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 1 september 1911 in Ambt Hardenberg met Jantje (Jantje) Lensen, 26 jaar oud. Jantje is geboren op zondag 1 februari 1885 in Ambt Hardenberg. Jantje is overleden op zondag 20 mei 1973 in Almelo, 88 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv.
211 Geert (Geert) Kleine is geboren op donderdag 7 december 1893 in Deurne Liessel, zoon van Geert (Geert) Kleine (zie 134) en Jacoba (Jacoba) ten Caat. Geert is overleden op zondag 6 januari 1980 in Almelo, 86 jaar oud.
Beroep:
Arbeider
Religie:
Ned. Herv.
Geert trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 15 augustus 1919 in Hardenberg met Hendrikje (Hendrikje) Krikken, 22 jaar oud. Hendrikje is geboren op woensdag 21 oktober 1896 in Ambt Hardenberg. Hendrikje is overleden op vrijdag 10 februari 1950 in Almelo, 53 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen van Geert en Hendrikje:
1 Geert (Geert) Kleine, geboren op zaterdag 27 november 1920 in Ambt Hardenberg. Volgt 324.
2 Hendrik (Hendrik) Kleine, geboren op zaterdag 21 maart 1925 in Ambt Hardenberg. Volgt 325.
3 Jacoba (Jacoba) Kleine, geboren op zaterdag 3 augustus 1929 in Almelo. Volgt 326.
212 Armandus (Armandus) Kleine is geboren op dinsdag 17 december 1895 in Deurne Liessel, zoon van Geert (Geert) Kleine (zie 134) en Jacoba (Jacoba) ten Caat. Armandus is overleden op woensdag 14 oktober 1981 in Almelo, 85 jaar oud.
Beroep:
Veenarbeider en Fabrieksarbeider
Religies:
Ned. Herv.
Ned. Herv.
Armandus trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 28 mei 1920 in Hardenberg met Jantje (Jantje) Post, 23 jaar oud. Jantje is geboren op zondag 21 februari 1897 in Ambt Hardenberg. Jantje is overleden op dinsdag 21 februari 1956 in Almelo, 59 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen van Armandus en Jantje:
1 Jacobus (Jacobus) Kleine, geboren op dinsdag 21 december 1920 in Ambt Hardenberg. Volgt 327.
2 Jan (Jan) Kleine, geboren op zaterdag 3 december 1921 in Ambt Hardenberg. Jan is overleden op donderdag 30 mei 1985 in Almelo, 63 jaar oud. Hij is begraven op maandag 3 juni 1985 in Almelo.
Notitie bij Jan: Jan is geboren te Bruchterveld en is ongehuwd gebleven.
3 Geert (Geert) Kleine, geboren op woensdag 13 juni 1923 in Ambt Hardenberg. Volgt 328.
4 Annigje Jentina (Annigje Jentina) Kleine, geboren op zaterdag 3 oktober 1931 in Ambt Hardenberg. Volgt 329.
213 Anna (Anna) Kleine is geboren op zaterdag 15 oktober 1898 in Deurne Liessel, dochter van Geert (Geert) Kleine (zie 134) en Jacoba (Jacoba) ten Caat. Anna is overleden in Losser.
Religie:
Ned. Herv.
Anna trouwde, 19 jaar oud, op vrijdag 3 mei 1918 in Hardenberg met Douwe (Douwe) Bruinsma, 20 jaar oud. Douwe is geboren op zaterdag 10 juli 1897 in Ambt Hardenberg. Douwe is overleden in Losser.
Beroep:
Veenarbeider en Fabrieksarbeider
Religie:
Ned. Herv.
214 Arend (Arend) Kleine is geboren op vrijdag 21 februari 1902 in Horst, zoon van Geert (Geert) Kleine (zie 134) en Jacoba (Jacoba) ten Caat. Arend is overleden op woensdag 12 september 1979 in Losser, 77 jaar oud.
Beroep:
Peelwerker, Stratenmaker en Fabrieksarbeider
Religie:
Ned. Herv.
Arend trouwde, 42 jaar oud, op dinsdag 11 april 1944 in Losser met Anna Charlotte (Anna Charlotte) Dieckmann, 38 jaar oud. Anna Charlotte is geboren op vrijdag 15 september 1905 in Osnabrück (Dld). Anna Charlotte is overleden op zaterdag 11 februari 1984 in Losser, 78 jaar oud.
Beroep:
Huisvrouw
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen van Arend en Anna Charlotte:
1 Gerard Heinz (Gerard Heinz) Kleine, geboren op dinsdag 30 september 1941 in Losser. Volgt 330.
2 Karel Jacobus (Karel Jacobus) Kleine, geboren op zaterdag 31 oktober 1942 in Losser. Volgt 331.
3 Jacobus Eduard (Jacobus Eduard) Kleine, geboren op zaterdag 14 oktober 1944 in Losser. Volgt 332.
4 Elise Maria Anna Jacoba (Elise Maria Anna Jacoba) Kleine, geboren op zondag 30 juni 1946 in Losser. Volgt 333.
5 Wouter Geert Armandus (Wouter Geert Armandus) Kleine, geboren op donderdag 18 augustus 1949 in Losser. Volgt 334.
215 Jacoba Hendrika Jantina (Jacoba Hendrika Jantina) Kleine is geboren op woensdag 15 november 1905 in Horst, dochter van Geert (Geert) Kleine (zie 134) en Jacoba (Jacoba) ten Caat.
Beroep:
Huisvrouw
Religie:
Ned. Herv.
Jacoba Hendrika Jantina trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 12 april 1930 in Losser met Johannes Frederik (Johannes Frederik) Hankel, 22 jaar oud. Johannes Frederik is geboren op woensdag 18 september 1907 in Westellingwerf.
Beroep:
Textielarbeider
Religie:
Ned. Herv.
216 Johanna (Johanna) Kleine is geboren op donderdag 14 mei 1908 in Deurne Liessel, dochter van Geert (Geert) Kleine (zie 134) en Jacoba (Jacoba) ten Caat.
Religie:
Ned. Herv.
Johanna trouwde, 16 jaar oud, op maandag 26 januari 1925 in Hardenberg met Derk Jan (Derk Jan) Rengeling, 20 jaar oud. Derk Jan is geboren op zondag 19 juni 1904 in Hardenberg. Derk Jan is overleden op zaterdag 18 januari 1964 in Hardenberg, 59 jaar oud.
Beroep:
Arbeider
Religie:
Ned. Herv.
217 Aaltje (Aaltje) Kleine is geboren op zondag 29 januari 1893 in Ambt Hardenberg, dochter van Jannes (Jannes) Kleine (zie 135) en Derkje (Derkje) Beuving. Aaltje is overleden op zaterdag 18 maart 1950 in Vriezenveen, 57 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv.
Aaltje trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 15 augustus 1913 in Hardenberg met Zandrie (Zandrie) van Braam, 21 jaar oud. Zandrie is geboren op donderdag 26 mei 1892 in Gramsbergen. Zandrie is overleden op vrijdag 4 augustus 1972 in Vriezenveen, 80 jaar oud.
Beroep:
Molenaar
Religie:
Ned. Herv.
218 Gerrigje (Gerrigje) Kleine is geboren op woensdag 12 september 1894 in Ambt Hardenberg, dochter van Jannes (Jannes) Kleine (zie 135) en Derkje (Derkje) Beuving. Gerrigje is overleden op zondag 13 november 1983 in Den Ham, 89 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv.
Gerrigje trouwde, 18 jaar oud, op zaterdag 14 september 1912 in Ambt Hardenberg met Roelof (Roelof) Talen, 18 jaar oud. Roelof is geboren op woensdag 12 september 1894 in Zuidwolde Dr.. Roelof is overleden op maandag 21 augustus 1961 in Den Ham, 66 jaar oud.
Beroep:
Veenarbeider
Religie:
Ned. Herv.
219 Woltertje (Woltertje) Kleine is geboren op donderdag 20 mei 1897 in Vriezenveen, dochter van Jannes (Jannes) Kleine (zie 135) en Derkje (Derkje) Beuving. Woltertje is overleden op dinsdag 15 december 1981 in Vriezenveen, 84 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv.
Woltertje trouwde, 17 jaar oud, op vrijdag 29 januari 1915 in Ambt Hardenberg met Jannes (Jannes) Lensen, 20 jaar oud. Jannes is geboren op vrijdag 28 september 1894 in Ambt Hardenberg. Jannes is overleden op woensdag 31 januari 1979 in Almelo, 84 jaar oud.
Beroep:
Veenarbeider
Religie:
Ned. Herv.
220 Jantje (Jantje) Kleine is geboren op donderdag 28 maart 1901 in Ambt Hardenberg, dochter van Jannes (Jannes) Kleine (zie 135) en Derkje (Derkje) Beuving. Jantje is overleden op maandag 11 september 1944 in Kloosterhaar, 43 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv.
Jantje trouwde, 18 jaar oud, op vrijdag 3 oktober 1919 in Ambt Hardenberg met Gerrit (Gerrit) Talen, 22 jaar oud. Gerrit is geboren op maandag 7 juni 1897 in Ambt Hardenberg. Gerrit is overleden op maandag 17 november 1969 in Kloosterhaar, 72 jaar oud.
Beroep:
Veenarbeider
Religie:
Ned. Herv.
221 Grietje (Grietje) Kleine is geboren op zaterdag 28 maart 1903 in Ambt Hardenberg, dochter van Jannes (Jannes) Kleine (zie 135) en Derkje (Derkje) Beuving. Grietje is overleden op vrijdag 15 januari 1982 in Kloosterhaar, 78 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv.
Grietje trouwde, 18 jaar oud, op zaterdag 6 augustus 1921 in Vriezenveen met Theunis (Theunis) Biglaar, 19 jaar oud. Theunis is geboren op woensdag 30 oktober 1901 in Deurne (N-Br.). Theunis is overleden op zaterdag 28 september 1974 in Kloosterhaar, 72 jaar oud.
Beroep:
Veenarbeider en Caféhouder
Religie:
Ned. Herv.
222 Bertha (Bertha) Kleine is geboren op dinsdag 18 december 1906 in Ambt Hardenberg, dochter van Jannes (Jannes) Kleine (zie 135) en Derkje (Derkje) Beuving. Bertha is overleden op dinsdag 17 maart 1987 in Almelo, 80 jaar oud.
Beroep:
Huisvrouw
Religie:
Ned. Herv.
Bertha trouwde, 18 jaar oud, op vrijdag 26 juni 1925 in Den Ham met Jan (Jan) Kroeze, 23 jaar oud. Jan is geboren op maandag 10 maart 1902 in Den Ham. Jan is overleden op zondag 17 juli 1988 in Almelo, 86 jaar oud.
Beroep:
Bakker
Religie:
Ned. Herv.
223 Jan (Jan) Kleine is geboren op zaterdag 7 november 1908 in Ambt Hardenberg, zoon van Jannes (Jannes) Kleine (zie 135) en Derkje (Derkje) Beuving. Jan is overleden in Almelo.
Beroep:
Fabrieks-arbeider
Religie:
Ned. Herv.
Jan trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 2 augustus 1930 in Tubbergen met Joukje (Joukje) Drees, 26 jaar oud. Joukje is geboren op maandag 11 juli 1904 in Coevorden. Joukje is overleden in Almelo.
Beroep:
Arbeidster
Religie:
Ned. Herv.
Kind van Jan en Joukje:
1 Willy (Willy) Kleine, geboren op zaterdag 24 maart 1945 in Groningen. Volgt 335.
224 Derkje (Derkje) Kleine is geboren op vrijdag 11 augustus 1911 in Ambt Hardenberg, dochter van Jannes (Jannes) Kleine (zie 135) en Derkje (Derkje) Beuving.
Beroep:
Huisvrouw
Religie:
Ned. Herv.
Derkje trouwde, 17 of 18 jaar oud, in augustus 1929 in Tubbergen met Hendrik (Hendrik) Drees, 23 jaar oud. Hendrik is geboren op donderdag 8 februari 1906 in Tubbergen. Hendrik is overleden in Almelo.
Beroep:
Textielarbeider
Religie:
Ned. Herv.
225 Grietje (Grietje) Kleine is geboren op zondag 1 mei 1864 in Zuidwolde Dr., dochter van Albert (Albert) Kleine (zie 137) en Grietje (Grietje) Barelds. Grietje is overleden op zondag 27 november 1898 in Hoogeveen, 34 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv. later Chr. afgesch.
Grietje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 5 mei 1888 in Hoogeveen met Jacob (Jacob) Scholten, 25 jaar oud. Jacob is geboren op zondag 14 december 1862 in Hoogeveen. Jacob is overleden op dinsdag 12 september 1944 in Hoogeveen, 81 jaar oud.
Notitie bij Jacob: Jacob en Grietje woonden in wijk C op Noord nr. 161, 157, 163 en 112 (17e wijk?).
Beroep:
Arbeider en Landbouwer en Veehouder
Religie:
Chr. Afgesch.
geesje_en_gerrit_kleine.jpg
24 Geesje en Gerrit Kleine
226 Gerrit (Gerrit) Kleine (afb. 24) is geboren op vrijdag 1 november 1872 in Zuidwolde Dr., zoon van Geert (Geert) Kleine (zie 139) en Grietje (Grietje) Mink. Gerrit is overleden op zondag 12 mei 1935 in Zuidwolde Dr., 62 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: Gerrit en Geesje woonden in de gem. Zuidwolde (Dr) in wijk A te Linde nr. 175a, 221 en 307, en Dennenweg 1.
Beroep:
Arbeider
Religie:
Ned. Herv.
Gerrit trouwde, 34 jaar oud, op vrijdag 14 juni 1907 in Zuidwolde Dr. met Geesje (Geesje) Schoemaker, 17 jaar oud. Geesje is geboren op woensdag 2 april 1890 in Zuidwolde Dr.. Geesje is overleden op donderdag 4 januari 1973 in Zuidwolde Dr., 82 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen van Gerrit en Geesje:
1 Gerhard (Gerhard) Kleine, geboren op zondag 26 juli 1908 in Zuidwolde Dr.. Gerhard is overleden op zaterdag 16 januari 1982 in Hoogeveen, 73 jaar oud.
Notitie bij Gerhard: Gerhard is ongehuwd gebleven, en woonde samen met z’n broer Klaas op de ouderlijke stee te Linde aan de Dennenweg 1. Gerhard is in het ziekenhuis "Bethesda" overleden.
Beroep:
Boerenknecht
Religie:
Ned. Herv.
2 Klaas (Klaas) Kleine, geboren op woensdag 16 april 1913 in Zuidwolde Dr.. Klaas is overleden op donderdag 5 september 1985 in Zuidwolde Dr., 72 jaar oud.
Notitie bij Klaas: Ook Klaas is vrijgezel gebleven, en woonde met z’n broer Gerhard op de ouderlijke stee te Linde.
Beroep:
Boerenknecht
Religie:
Ned. Herv.
willemina_en_jan_kleine.jpg
25 Willemina en Jan Kleine
227 Jan (Jan) Kleine (afb. 25) is geboren op dinsdag 23 februari 1875 in Zuidwolde Dr., zoon van Geert (Geert) Kleine (zie 139) en Grietje (Grietje) Mink. Jan is overleden op vrijdag 2 september 1910 in Zuidwolde Dr., 35 jaar oud.
Beroep:
Schipper en Landbouwer
Religie:
Ned. Herv. later geref.
Jan trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 24 februari 1898 in Zuidwolde Dr. met Willemina (Willemina) Zwarts, 23 jaar oud. Willemina is geboren op zaterdag 3 oktober 1874 in Zuidwolde Dr.. Willemina is overleden op vrijdag 3 april 1959 in Zuidwolde Dr., 84 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 8 april 1959 in Zuidwolde Dr..
Notitie bij Willemina: Willemina vertrok op 7 apr.1924 naar de Gem.Emmen (Luxham), daarna woonde zij in Erica (Cementwijk), en vandaar (1954) vertrok zij weer naar de Gem. Zuidwolde, naar Kerkenveld naar haar dochter Grietje.
Beroep:
Huisvrouw
Religie:
Geref.
Kinderen van Jan en Willemina:
1 Grietje (Grietje) Kleine, geboren op maandag 7 maart 1898 in Zuidwolde Dr.. Grietje is overleden op vrijdag 15 april 1898 in Zuidwolde Dr., 1 maand oud.
2 Grietje (Grietje) Kleine, geboren op zondag 5 februari 1899 in Zuidwolde Dr.. Volgt 336.
3 Albert (Albert) Kleine, geboren op donderdag 21 februari 1901 in Zuidwolde Dr.. Volgt 337.
4 Grietje (Grietje) Kleine, geboren op zaterdag 2 mei 1903 in Zuidwolde Dr.. Grietje is overleden op maandag 10 december 1906 in Zuidwolde Dr., 3 jaar oud.
5 Geert (Geert) Kleine, geboren op zondag 13 augustus 1905 in Zuidwolde Dr.. Geert is overleden op vrijdag 7 september 1923 in Zuidwolde Dr., 18 jaar oud.
6 Jan (Jan) Kleine, geboren op dinsdag 17 augustus 1909 in Hoogeveen. Volgt 338.
228 Geert (Geert) Kleine is geboren op donderdag 28 februari 1878 in Zuidwolde Dr., zoon van Geert (Geert) Kleine (zie 139) en Grietje (Grietje) Mink. Geert is overleden op dinsdag 6 januari 1970 in Avereest, 91 jaar oud.
Beroep:
Arbeider
Religie:
Ned. Herv. later geref.
Geert trouwde, 34 jaar oud, op vrijdag 17 mei 1912 in Zuidwolde Dr. [bron: Huwelijksaktenummer 20] met Annigje (Annigje) Mink, 24 jaar oud. Annigje is geboren op dinsdag 6 september 1887 in Zuidwolde Dr., dochter van Jannes (Jannes) Mink en Jantje (Jantje) Zwiers. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 7 september 1887 [bron: Geboorteaktenummer: 55]. Annigje is overleden op zondag 22 september 1968 in Avereest, 81 jaar oud.
Beroep:
Arbeidster
Kinderen van Geert en Annigje:
1 Geert (Geert) Kleine, geboren op dinsdag 8 augustus 1916 in Avereest. Volgt 339.
2 Jantje (Jantje) Kleine, geboren op zaterdag 17 maart 1923 in Avereest. Volgt 340.
229 Albert (Albert) Kleine is geboren op zaterdag 15 oktober 1881 in Zuidwolde Dr., zoon van Geert (Geert) Kleine (zie 139) en Grietje (Grietje) Mink. Albert is overleden op dinsdag 7 december 1943 in Arriën (gem. Ommen), 62 jaar oud.
Notitie bij Albert: Albert en Zwaantje woonden na hun huwelijk in de gem. Avereest te Dedemsvaart, hij was daar op 3 juni 1898 reeds naar toe vertrokken, daarna vertrokken zij op 18 april 1918 naar de gem. Ambt Ommen in wijk N te Arriën nr. 64, dit is laterCoevorderweg 18, Albert is daar ook overleden.
Albert trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 28 april 1911 in Avereest met Zwaantje (Zwaantje) Westerhof, 23 jaar oud. Zwaantje is geboren op maandag 12 december 1887 in Zuidwolde Dr.. Zwaantje is overleden in Ommen.
Religie:
Ned. Herv.
230 Jentje (Jentje) Kleine is geboren op vrijdag 4 april 1873 in Kerkenveld (Zuidwolde), dochter van Wolter (Wolter) Kleine (zie 142) en Wubbigjen (Wubbigje) Gerrits. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 april 1873 [bron: Geboorteaktenummer: 41]. Jentje is overleden op zondag 11 juni 1950 in Manitoba (Canada), 77 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv.
Jentje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 9 februari 1895 in Hoogeveen [bron: Huwelijksaktenummer 18] met Jan (Jan) Moman, 28 jaar oud. Jan is geboren op vrijdag 1 februari 1867 in Hollandscheveld (Hoogeveen), zoon van Jan Hendrik (Jan Hendrik) Moman en Jantje (Jantje) Scholten. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 februari 1867 [bron: Geboorteaktenummer: 31]. Jan is overleden op zondag 14 april 1946 in Manitoba (Canada), 79 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan en Jentje woonden o.a te Hollandscheveld wijk E nrs. 316 en 392, in Thörn en Duisburg woonden zij tijdelijk i.v.m. werkzaamheden (vermoedelijk turfgraven en bruinkool graven). Het gezin vertrok resp.in 1922 1924, en 1926 naar Canada, behalve Wubbigje, die was inmiddels op 15.11.1919 te Hoogeveen gehuwd met Harm Metselaar.
Beroep:
Arbeider
Religie:
Ned. Herv.
231 Christina (Christina) Kleine is geboren op vrijdag 17 oktober 1879 in Kerkenveld (Zuidwolde), dochter van Wolter (Wolter) Kleine (zie 142) en Wubbigjen (Wubbigje) Gerrits. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 oktober 1879 [bron: Geboorteaktenummer: 102]. Christina is overleden op maandag 17 december 1962 in Zuidwolde Dr., 83 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv.
Christina:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 3 november 1899 in Zuidwolde Dr. [bron: Huwelijksaktenummer 26] met Hendrik (Hendrik) Bennink, 24 jaar oud. Hendrik is geboren op zaterdag 21 augustus 1875 in Schottershuizen (Zuidwolde), zoon van Jan (Jan) Bennink en Lammigje (Lammigje) Dekker. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 augustus 1875 [bron: Geboorteaktenummer: 87]. Hendrik is overleden op woensdag 14 april 1909 in Schottershuizen (Zuidwolde), 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 15 april 1909 [bron: Overlijdensaktenummer 30].
Notitie bij Hendrik: Hendrik en Christina woonden in de gem. Zuidwolde te Schottershuizen.
Beroep:
Landbouwer
Religie:
Ned. Herv.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op vrijdag 25 februari 1916 in Zuidwolde Dr. [bron: Huwelijksaktenummer 5] met Jan (Jan) Ringenier, ongeveer 35 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1881 in Hoogeveen.
karsje_en_jannes_kleine.jpg jannes_en_karsje.jpg
26 Karsje en Jannes Kleine
27 Jannes en Karsje
232 Jannes (Jannes) Kleine (afb. 26 en 27) is geboren op dinsdag 30 december 1884 in Kerkenveld (Zuidwolde), zoon van Wolter (Wolter) Kleine (zie 142) en Wubbigjen (Wubbigje) Gerrits. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 31 december 1884 [bron: Geboorteaktenummer: 124]. Jannes is overleden op dinsdag 30 december 1975 in Zuidwolde Dr., 91 jaar oud.
Notitie bij Jannes: Jannes en Karsje woonden te Hoogeveen in wijk F streek Alteveer nr. 35, op 13 febr. 1921 verhuisden zij naar de gem. Zuidwolde en woonden o.a. aan de Meppelerweg nr. 22.
Beroep:
Landbouwer
Religie:
Ned. Herv.
Jannes trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 9 juni 1917 in Hoogeveen [bron: Huwelijksaktenummer 53] met Karsje (Karsje) van der Weide, 22 jaar oud. Karsje is geboren op donderdag 18 oktober 1894 in Hollandscheveld (Hoogeveen), dochter van Koert (Koert) van der Weide en Susanna (Susanna) Blokzijl. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 oktober 1894 [bron: Geboorteaktenummer: 279]. Karsje is overleden op dinsdag 30 oktober 1984 in Zuidwolde Dr., 90 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 3 november 1984 in Zuidwolde Dr..
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen van Jannes en Karsje:
1 Wubbigje (Wub) Kleine, geboren op zaterdag 15 september 1917 in Kerkenveld. Volgt 341.
2 Susanna (Sannie) Kleine, geboren op dinsdag 30 december 1919 in Hoogeveen. Volgt 342.
3 Wolter (Wolter) Kleine, geboren op zondag 15 mei 1921 in Hoogeveen. Volgt 343.
4 Coertdina (Dien) Kleine, geboren op zondag 17 december 1922 in Kerkenveld. Volgt 344.
5 Johannes (Johannes) Kleine, geboren op zondag 20 februari 1927 in Zuidwolde Dr.. Johannes is overleden op donderdag 11 oktober 1928 in Zuidwolde Dr., 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 12 oktober 1928 [bron: Overlijdensaktenummer 42].
6 Johanna (Jo) Kleine, geboren op maandag 8 juli 1929 in Zuidwolde Dr.. Volgt 345.
7 Jan (Jan) Kleine, geboren op vrijdag 15 maart 1935 in Zuidwolde Dr.. Volgt 346.
8 Gerrit (Gerrit) Kleine, geboren op maandag 1 februari 1937 in Hoogeveen. Volgt 347.
gerrit_kleine.jpg jentje_moes.jpg hendrikje_kamps.jpg
28 Gerrit Kleine
29 Jentje Moes
30 Hendrikje Kamps
233 Gerrit (Gerrit) Kleine (afb. 28 en 28) is geboren op zaterdag 16 november 1889 in Kerkenveld (Zuidwolde), zoon van Wolter (Wolter) Kleine (zie 142) en Wubbigjen (Wubbigje) Gerrits. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 november 1889 [bron: Geboorteaktenummer: 92]. Gerrit is overleden op woensdag 25 december 1963 in Zuidwolde Dr., 74 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: Gerrit en Jentje woonden te Hoogeveen, zij verh. op 17 aug. 1912 naar de gem. Zuidwolde in de Slagen, voor juni 1914 zijn ze heen en terug Recklinghausen (Dld) (Roergebied) geweest (bruinkool graven?) daar is de 1e Wolter oveleden, ze vestigden zich toen in wijk C Kerkenveld nr. 38a, op 28.04.1917 vertr. ze naar de gem. Hoogeveen wijk E te Hollandscheveld nr. 608, zij gaan op 29 april 1918 weer terug naar Kerkenveld 38a, op 8 mei 1925 verh. zij naar de gem. Beilen zijn daar echter voor okt. 1927 weer vertr. naar Hoogeveen, daar is Jentje overleden en vertrekt hij voor febr. 1929 naar Zuidwolde waar hij huwd met Hendrikje Kamps met haar woonde hij later aan de Meppelerweg 22.
Beroep:
Visscher, Los Arbeider en Houtbewerker
Religie:
Ned. Herv. later geref.
Gerrit:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 4 augustus 1911 in Avereest [bron: Huwelijksaktenummer 31] met Jentje (Jentje) Moes (afb. 29), 17 jaar oud. Jentje is geboren op maandag 11 september 1893 in Avereest, dochter van Hendrik (Hendrik) Moes en Gerritdina (Gerritdina) Hofsink. Jentje is overleden op maandag 31 oktober 1927 in Schut (Hoogeveen), 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 november 1927 [bron: Overlijdensaktenummer 167].
Beroep:
Arbeiderse
Religie:
Geref.
(2) trouwde, 39 jaar oud, op vrijdag 8 februari 1929 in Zuidwolde Dr. met Hendrikje (Hendrikje) Kamps (afb. 30), 26 jaar oud. Hendrikje is geboren op zaterdag 19 april 1902 in Hoogeveen. Hendrikje is overleden op vrijdag 16 oktober 1981 in Zuidwolde Dr., 79 jaar oud.
Beroep:
Dienstbode
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen van Gerrit en Jentje:
1 Wolter (Wolter) Kleine, geboren op dinsdag 2 januari 1912 in Zuidwolde Dr.. Wolter is overleden vóór juni 1914 in Recklinghausen (Dld), ten hoogste 2 jaar oud.
Religie:
Geref.
2 Wolter Jans (Wolter Jans) Kleine, geboren op zondag 28 juni 1914 in Recklinghausen (Dld). Volgt 348.
3 Hendrik (Hendrik) Kleine, geboren op zaterdag 12 mei 1917 in Hoogeveen. Volgt 349.
4 Wubbigje (Wubbigje) Kleine, geboren op donderdag 5 augustus 1920 in Zuidwolde Dr.. Volgt 350.
5 Johan (Johan) Kleine, geboren op zondag 2 juli 1922 in Zuidwolde Dr.. Volgt 351.
Kinderen van Gerrit en Hendrikje:
6 Jan (Jan) Kleine, geboren op donderdag 28 februari 1929 in Zuidwolde Dr.. Jan is overleden op zaterdag 20 juli 1929 in Zuidwolde Dr., 4 maanden oud.
Religie:
Geref.
7 Johanna (Johanna) Kleine, geboren op donderdag 19 juni 1930 in Zuidwolde Dr.. Volgt 352.
8 Jentje (Jentje) Kleine, geboren op maandag 14 september 1931 in Zuidwolde Dr.. Volgt 353.
9 Evertje (Evie) Kleine, geboren op donderdag 16 januari 1936 in Zuidwolde Dr.. Volgt 354.
klaas_en_maria_haasjes.jpg
31 Klaas en Maria Haasjes
234 Maria (Maria) Kleine (afb. 31) is geboren op maandag 1 juli 1867 in Hoogeveen, dochter van Geert W. (Geert W.) Kleine (zie 143) en Trijntje (Trijntje) Meinen. Maria is overleden op woensdag 21 december 1938 in Hoogeveen, 71 jaar oud. Zij is begraven in Hoogeveen.
Notitie bij Maria: Maria is overleden aan boord van hun vaartuig.
Maria trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 17 februari 1894 in Hoogeveen met Klaas (Klaas) Haasjes, 26 jaar oud. Klaas is geboren op donderdag 27 juni 1867 in Hoogeveen. Klaas is overleden op zaterdag 9 mei 1953 in Hoogeveen, 85 jaar oud. Hij is begraven in Hoogeveen.
Notitie bij Klaas: Klaas en Maria woonden eerst aan boord van hun schip, daarna in wijk B streek de Slood nr. 272 en 49a, later weer aan boord van hun vaartuig genaamd "Geert".
Beroep:
Schipper
Religie:
Geref.
235 Willem (Willem) Kleine is geboren op vrijdag 4 januari 1884 in Hoogeveen, zoon van Geert W. (Geert W.) Kleine (zie 143) en Jantje A. (Jantje A.) Koster. Willem is overleden op maandag 21 juni 1965 in Hoogeveen, 81 jaar oud.
Notitie bij Willem: Willem en Jentje woonden in wijk F streek Alteveer nr. 15, later in wijk E te Hollandscheveld nr. 580.
Beroep:
Bakker en Landbouwer
Religie:
Geref.
Willem trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 17 mei 1913 in Hoogeveen met Jentje (Jentje) Booy, 29 jaar oud. Jentje is geboren op maandag 31 december 1883 in Hoogeveen. Jentje is overleden op zondag 14 juli 1957 in Hoogeveen, 73 jaar oud.
Beroep:
Dienstbode
Religie:
Geref.
Kinderen van Willem en Jentje:
1 Geert (Geert) Kleine, geboren op zondag 21 februari 1915 in Hoogeveen. Volgt 355.
2 Geert (Geert) Kleine, geboren op woensdag 11 oktober 1916 in Hoogeveen. Volgt 356.
3 Klaas (Klaas) Kleine, geboren op vrijdag 31 december 1920 in Hoogeveen. Volgt 357.
4 Evert (Evert) Kleine, geboren op donderdag 19 april 1923 in Hoogeveen. Volgt 358.
5 Jantje (Jantje) Kleine, geboren op dinsdag 19 mei 1925 in Hoogeveen. Volgt 359.
236 Klaas (Klaas) Kleine is geboren op zondag 4 oktober 1885 in Hoogeveen, zoon van Geert W. (Geert W.) Kleine (zie 143) en Jantje A. (Jantje A.) Koster. Klaas is overleden op donderdag 17 april 1975 in Groningen, 89 jaar oud.
Notitie bij Klaas: Klaas en Geertruid woonden in Groningen aan de Akkerstraat 18a.
Beroep:
Hoofdonderwijzer
Religie:
Geref.
Klaas trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 10 augustus 1910 in Winsum met Geertruid (Geertruid) Hommes, 23 jaar oud. Geertruid is geboren op zondag 23 januari 1887 in Winsum. Geertruid is overleden op vrijdag 2 april 1971 in Groningen, 84 jaar oud.
Religie:
Geref.
Kinderen van Klaas en Geertruid:
1 Geert Willem (Geert Willem) Kleine, geboren op maandag 10 juli 1911 in Groningen. Volgt 360.
2 Jan (Jan) Kleine, geboren op donderdag 27 maart 1913 in Groningen. Volgt 361.
3 Jantje (Jantje) Kleine, geboren op zaterdag 28 april 1917 in Groningen. Volgt 362.
4 Geertina (Geertina) Kleine, geboren op woensdag 10 juli 1918 in Groningen. Volgt 363.
5 Willem Albert (Willem Albert) Kleine, geboren op woensdag 23 maart 1921 in Groningen. Volgt 364.
237 Willem (Willem) Kleine is geboren op vrijdag 30 december 1881 in Hoogeveen, zoon van Harm (Harm) Kleine (zie 144) en Aaltje (Aaltje) Meinen (zie 154). Willem is overleden op donderdag 19 december 1963 in Amsterdam, 81 jaar oud.
Notitie bij Willem: Willem en Jantje woonden in Hoogeveen o.a. in wijk A streek de Huizen nr. 206.

In 1959 wordt Willen vanwege het feit dat hij 30 jaar bestuurslid is van de Ned. Prot. Chr. Schippers Bond onderscheiden met de versierselen van ridder in de orde van Oranje Nassau.

Onderstaande fragmenten zijn overgenomen uit het Jubileum nummer van de N.P.C.S.B. uit 1959.

Van plakzegels en een vaandel.
In juni 1946 wordt een voorstel van Kleine aangenomen om "met plakzegels op de uitgaande brieven reclame te maken voor de bond en tevens voor vervoer te water".
Het laatste lijkt kennelijk de beste weg. In deze periode zijn er kontakten met de Duymaer van Twistbond 27 leden en 4 donateurs over aansluiting. Het probleem is nog steeds de bestuurswisseling in de 30 er jaren. In 1946 ziet voorzitter Krijger het tij verlopen, verzet de bakens en wordt lid van de PvdA. Voor de anderen is niet te verenigen met zijn funktie in de bond. (Waarom wel bedrijfsorganisatie op christelijke beginsel en geen politiek?). Krijger bedankt dan ook.
Op de ledenvergadering zegt vice voorzitter Kleine, dat de hoofdvoorzitter om politieke redenen is afgetreden en bedankt hem voor al wat hij deed.
Kleine uit kritiek op de regering Schermerhorn/Drees "die in staatssocialistische richting stuwt". De bond verzet zich hier principieel tegen. Alle grond is immers geen ankergrond! Burgemeester Z. Bruins Slot van Nijkerk wordt tot voorzitter gekozen. Hij is er blij mee "omreden hij tussen de stevens is opgegroeid en nog met familiebanden aan de schipperij verbonden is". Geboren in een Hoogeveens schippersgezin volgde hij slechts lager onderwijs en bekwaamde zichzelf verder in het leven. Sinds 1939 is hij eerste burger van Nijkerk. De kontributie wordt met 100% verhoogd plus voor 1947 een cent per ton ter dekking van het tekort over 1946!
Op 8 november gaat de Stichting Watertransport van start, opgericht door 4 schippersorganisaties, waaronder de NPCSB. Tot de bondsbezigheden behoren in deze periode het inkasseren van vrachtgeld, het vragen van vrijstelling voor militaire dienst en kledingdistributie.
In 1949 is de algemene vergadering op 19 januari, de verjaardag van prinses Margriet. Het voorstel haar een telegram te sturen wordt met "daverend applaus" goedgekeurd. Ook wordt het eerste vers van het Wilhelmus gezongen. Het is echter niet enkel vreugde: herdacht wordt het recente overlijden van oprichter Jacob Drijfhout. In september 1949 neemt men afscheid van geestelijk adviseur Ds Kalkman, die geen tijd meer heeft. Opvolger wordt Ds Van der Most te Rotterdam. Het gaat in deze tijd fiancieel wat beter. De oude "aandelen" uit de beginjaren worden nu als "ereschuld" gezien en verzilverd.
15 januari 1951 viert men voorafgaande aan de 30e jaarvergadering feest. Een "Vaandelcomité" biedt een fraai vaandel aan met een zeilschip boven het geopende Woord. Het bestuur hoopt dit vaandel hoog te houden en dankt het comité. Op de jaarvergadering zelf betreurt voorzitter Bruins Slot de lage opkomst "terwijl gisteravond op de feestavond zovelen aanwezig waren".
Velen hadden kennelijk het vaandel gestreken! Met gejuich wordt een voorstel tot fusie met de Ned. Prot. Schippersbond "Duymaer van Twist"aanvaard. "Velen spreken er hun vreugde over uit, dat onze afgedwaalde leden terug zullen keren in onze gelederen", aldus de notulen wat eenzijdig. Dit alles 16 jaar na 1935.
Bij Rijkswaterstaat klaagt de NPCSB over het te langzaam draaien van de brug te Galemerdamme. Met het Loodswezen wordt gepraat over de fuiken, waarmee vissers in het Buiten IJ anderen in hun vaarwater komen. Om maar wat kwesties te noemen.
Bruins Slot, sinds 1953 eerste burger van Alphen aan de Rijn, moet om gezondheidsredenen het voorzitterschap neerleggen. Opvolger wordt het CHU kamerlid F.H. van der Wetering met ingang van 17 mei 1954.

Jubileum in 1959

Januari 1959 komt er een bizonder nummer uit van het Schippersblad. het teld 8 forse pagina’s en is geheel gewijd aan het bondsjubileum. Voorzitter van der Wetering start natuurlijk met een "Na veertig jaren". Schrijvers van beide andere stukjes op de voorpagina zijn nota bene twee (ARP ) ministers. Mr. J. van Aartsen (Verkeer en Waterstaat) schrijft onder de kop "Dank aan initiatiefnemers" en Prof. Dr. J. Zijlstra (Economische Zaken) heeft als titel "Christelijke beginselen als enig betrouwbaar compas". Onder de schrijvers treft men verder aan Amsterdams burgemeester Mr. G. van Hall, Mr. J. Elshout van de Ned. Particuliere Rijnvaartcentrale en Mr. C.W. Kroes van de Stichting Ned. Particuliere Binnenvaart. Ds Van der Most gaat uitgebreid in op de naam NPCSB. Hij stelt: "40 jaar Nederlander zijn is moeilijk. 40 jaar Nederlandse schipper zijn is moeilijk. 40 jaar Nederlandse protestants christelijke schipper zijn is het allermoeilijkst". Verder schrijft hij nog: "In bondsleven wordt ook over bonzen gesproken. Wanneer de bond een band is, blijft men voor de bonzen bewaard".
Ds G.J. van Kamp, Gereformeerd schipperspredikant te Amsterdam en al sinds de 40 er jaren adviseur, schrijft over "Het allereerste begin". Hij denkt in dankbare herinnering aan de geloofsmoed van mannen als Drijfhout en stelt: "Ze moesten de vuurproef terwille van hun Christelijk beginsel doorstaan. In Gods kracht hebben ze volgehouden".
Op het jubileum wordt het oudste bestuurslid W. Kleine ridder in de orde van Oranje Nassau. Minister van Aartsen speldt hem de bijbehorende versierselen op. Hij is dan 30 jaar bestuurslid en verzorgt vanaf 1950 het blad. In het jubileumnummer staat in de kop van zijn pagina: "Want ook dit werk is door Gods alvermogen, door ’s Heren hand alleen geschied".
Beroep:
Schipper, Winkelier en Makelaar (Makelaar in Schepen)
Religie:
Geref.
Willem trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 29 mei 1909 in Hoogeveen met Jantje (Jantje) Meinen, 24 jaar oud. Jantje is geboren op woensdag 6 mei 1885 in Hoogeveen. Jantje is overleden op vrijdag 5 april 1963 in Amsterdam, 77 jaar oud.
Religie:
Geref.
Kinderen van Willem en Jantje:
1 Harm (Harm) Kleine, geboren op woensdag 30 maart 1910 in Zwartsluis. Volgt 365.
2 Magcheltje (Magcheltje) Kleine, geboren op zondag 28 april 1912 in Hoogeveen.
Religie:
Geref.
3 Alie (Alie) Kleine, geboren op maandag 5 oktober 1914 in Hoogeveen. Volgt 366.
4 Jantina (Jantina) Kleine, geboren op zondag 28 januari 1917 in Amsterdam. Volgt 367.
5 Lammegien (Lammegien) Kleine, geboren in 1919. Lammegien is overleden in 1926 in Amsterdam, 6 of 7 jaar oud.
6 Machteld Maria (Machteld Maria) Kleine, geboren op maandag 5 september 1921 in Amsterdam. Volgt 368.
7 Maria (Maria) Kleine, geboren op zaterdag 13 oktober 1923 in Amsterdam.
Notitie bij Maria: Maria was in 1992 nog steeds ongehuwd.
Beroep:
Secretaresse
Religie:
Geref.
8 Johan (Johan) Kleine, geboren op zaterdag 27 februari 1926 in Amsterdam.
Notitie bij Johan: Johan was in 1992 nog steeds ongehuwd.
Religie:
Geref.
9 Jan (Jan) Kleine, geboren op dinsdag 25 oktober 1927 in Amsterdam. Volgt 369.
10 Willem (Willem) Kleine, geboren op zaterdag 8 november 1930 in Amsterdam. Volgt 370.
238 Maria (Maria) Kleine is geboren op maandag 28 november 1870 in Hoogeveen, dochter van Wolter (Wolter) Kleine (zie 145) en Lammigje (Lammigje) Veldman. Maria is overleden in Amsterdam.
Religie:
Geref.
Maria trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 28 augustus 1897 in Hoogeveen met Albert (Albert) Gort, 28 jaar oud. Albert is geboren op maandag 19 april 1869 in Zwolle. Albert is overleden in Amsterdam.
Notitie bij Albert: Albert en Maria woonden in wijk B streek de Huizen nr. 327, later in de Kleine kerkstraat.
De familie vertrok op 17 jan. 1905 naar Amsterdam, mischien zijn daar nog kinderen geboren? We zijn daar niet achter gekomen, de benodigde registers waren nu (1994) nog niet openbaar en er wonen daar te veel mensen met de fam. naam Gort om te benaderen.
Beroep:
Schipper
Religie:
Geref.
239 Evert (Evert) Kleine is geboren op zaterdag 16 maart 1872 in Hoogeveen, zoon van Wolter (Wolter) Kleine (zie 145) en Lammigje (Lammigje) Veldman. Evert is overleden op dinsdag 11 maart 1952 in Hoogeveen, 79 jaar oud.
Notitie bij Evert: Evert en Hendrika woonden in wijk E te Hollandscheveld nr. 85, hij was schipper aan boord van de "Nieuwe Zorg".
Beroep:
Schipper
Religie:
Geref.
Evert trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 6 juni 1896 in Hoogeveen met Hendrika (Hendrika) Gort, 23 jaar oud. Hendrika is geboren op zaterdag 24 augustus 1872 in Hoogeveen. Hendrika is overleden op dinsdag 30 oktober 1956 in Hoogeveen, 84 jaar oud.
Religie:
Geref.
Kinderen van Evert en Hendrika:
1 Wolter (Wolter) Kleine, geboren op zaterdag 23 januari 1897 in Hoogeveen. Volgt 371.
2 Geertje (Geertje) Kleine, geboren op zaterdag 29 oktober 1898 in Hoogeveen. Volgt 372.
3 Lammigje (Lammigje) Kleine, geboren op vrijdag 30 november 1900 in Hoogeveen. Volgt 373.
4 Allertdina (Allertdina) Kleine, geboren op donderdag 30 juli 1903 in Hoogeveen. Volgt 374.
5 Maria (Maria) Kleine, geboren op dinsdag 24 oktober 1905 in Hoogeveen. Volgt 375.
6 Vrouwkje (Vrouwkje) Kleine, geboren op zaterdag 7 maart 1908 in Ubbergen.
Notitie bij Vrouwkje: Vrouwkje was in 1992 nog ongehuwd.
7 Allert (Allert) Kleine, geboren op dinsdag 15 februari 1910 in Arnhem. Volgt 376.
8 Geert (Geert) Kleine, geboren op dinsdag 15 oktober 1912 in Hoogeveen. Volgt 377.
hendrikje_kleine.jpg
32 Hendrikje Kleine
240 Hendrikje (Hendrikje) Kleine (afb. 32) is geboren op donderdag 31 december 1874 in Hoogeveen, dochter van Wolter (Wolter) Kleine (zie 145) en Lammigje (Lammigje) Veldman. Hendrikje is overleden op woensdag 19 maart 1958 in Hoogeveen, 83 jaar oud. Zij is begraven in Hoogeveen.
Notitie bij Hendrikje: Hendrikje trok later weer naar Hoogeveen naar de Notaris Mulderstraat 19.
Religie:
Geref.
Hendrikje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 28 augustus 1897 in Hoogeveen met Dirk (Dirk) Elsinga, 29 jaar oud. Dirk is geboren op donderdag 9 april 1868 in Schoterland. Dirk is overleden op dinsdag 27 december 1921 in Delft, 53 jaar oud.
Notitie bij Dirk: Dirk en Hendrikje woonden op hun schip "Res Nova" en voeren door heel Nederland.
Zij hadden hun domicilie in Schellingwoude, gemeente Ransdorp.
Beroep:
Schipper
Religie:
Geref.
jacob_en_willemina_tigelaar.jpg
33 Jacob en Willemina Tigelaar
241 Willemina (Willemina) Kleine (afb. 33) is geboren op vrijdag 26 november 1875 in Hoogeveen, dochter van Wolter (Wolter) Kleine (zie 145) en Lammigje (Lammigje) Veldman. Willemina is overleden op zaterdag 8 mei 1954 in Hoogeveen, 78 jaar oud. Zij is begraven in Hoogeveen.
Religie:
Geref.
Willemina trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 2 mei 1903 in Hoogeveen met Jacob (Jacob) Tigelaar, 27 jaar oud. Jacob is geboren op zondag 10 oktober 1875 in Hoogeveen. Jacob is overleden op vrijdag 24 januari 1964 in Hoogeveen, 88 jaar oud. Hij is begraven in Hoogeveen.
Notitie bij Jacob: Jacob en Willemina woonden eerst in wijk C op Noord nr. 38, toen hij schipper werd woonden zij aan boord.
Beroep:
Schippersknecht en Schipper
Religie:
Geref.
242 Wolterdina (Wolterdina) Kleine is geboren op maandag 5 november 1883 in Utrecht, dochter van Wolter (Wolter) Kleine (zie 145) en Lammigje (Lammigje) Veldman. Wolterdina is overleden op zaterdag 22 december 1945 in Hoogeveen, 62 jaar oud.
Religie:
Geref.
Wolterdina trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 15 juni 1907 in Hoogeveen met Stoffer (Stoffer) Gort, 27 jaar oud. Stoffer is geboren op zaterdag 13 september 1879 in Hoogeveen. Stoffer is overleden op zaterdag 7 december 1968 in Hoogeveen, 89 jaar oud.
Notitie bij Stoffer: Stoffer en Wolterdina woonden in Hoogeveen aan boord van hun vaartuig de "Dina".
Beroep:
Schipper
Religie:
Geref.
243 Geert (Geert) Kleine is geboren op zondag 22 februari 1885 in Utrecht, zoon van Wolter (Wolter) Kleine (zie 145) en Lammigje (Lammigje) Veldman. Geert is overleden op woensdag 2 maart 1966 in Rotterdam, 81 jaar oud.
Notitie bij Geert: Geert en Margaretha woonden in Hoogeveen aan boord van hun vaartuig.
Beroep:
Schipper
Religie:
Geref.
Geert trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 12 november 1913 in Raamsdonk met Margaretha (Margaretha) Wisselink, 24 jaar oud. Margaretha is geboren op zondag 4 augustus 1889 in Mijdrecht. Margaretha is overleden op vrijdag 4 mei 1979 in Rotterdam, 89 jaar oud.
Religie:
Geref.
Kinderen van Geert en Margaretha:
1 Wolter (Wolter) Kleine, geboren op donderdag 4 februari 1915 in Meppel. Volgt 378.
2 Grietje (Grietje) Kleine, geboren op zondag 27 april 1930 in Heenvliet. Volgt 379.
herman_en_lammigje_faas.jpg
34 Herman en Lammigje Faas
244 Lammigje (Lammigje) Kleine (afb. 34) is geboren op woensdag 3 augustus 1887 in Amsterdam, dochter van Wolter (Wolter) Kleine (zie 145) en Lammigje (Lammigje) Veldman. Lammigje is overleden op zaterdag 17 oktober 1981 in Hoogeveen, 94 jaar oud. Zij is begraven in Hoogeveen.
Notitie bij Lammigje: Lammigje overleed in het verzorgingstehuis "Weydensteyn" te Hoogeveen.
Beroep:
Dienstbode
Religie:
Geref.
Lammigje trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 2 november 1912 in Hoogeveen met Herman (Herman) Faas, 27 jaar oud. Herman is geboren op dinsdag 27 januari 1885 in Hoogeveen. Herman is overleden op donderdag 7 maart 1968 in Hoogeveen, 83 jaar oud. Hij is begraven in Hoogeveen.
Notitie bij Herman: Herman en Lammigje woonden in Deventer in de Bloemstraat nr. 27d en in de Oosterstraat 64, later trokken zij weer naar Hoogeveen en vestigden zich in het Bej. Centrum in de Notaris Mulderstraat 19.
245 Lammina (Lammina) Kleine is geboren op donderdag 30 november 1876 in Hoogeveen, dochter van Jan (Jan) Kleine (zie 147) en Jantje (Jantje) Steen. Lammina is overleden in Amsterdam.
Beroep:
Dienstbode
Religie:
Geref.
Lammina trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 13 april 1898 in Amsterdam met Jan (Jan) de Kruif, ongeveer 26 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1872 in Utrecht. Jan is overleden in Amsterdam.
Beroep:
Letterzetter
Religie:
Geref.
geert_en_willemina_koster.jpg
35 geert en willemina koster
246 Wilhelmina (Wilhelmina) Kleine (afb. 35) is geboren op zondag 6 april 1884 in Hoogeveen, dochter van Jan (Jan) Kleine (zie 147) en Hendrika (Hendrika) Veldman. Wilhelmina is overleden op dinsdag 19 mei 1953 in Hoogeveen, 69 jaar oud. Zij is begraven in Hoogeveen.
Beroep:
Dienstbode
Religie:
Ned. Herv.
Wilhelmina trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 22 juli 1905 in Hoogeveen met Geert (Geert) Koster, 28 jaar oud. Geert is geboren op zaterdag 5 mei 1877 in Hoogeveen. Geert is overleden op donderdag 19 februari 1959 in Vorden, 81 jaar oud. Hij is begraven in Hoogeveen.
Notitie bij Geert: Geert en Wilhelmina woonden te Hoogeveen in wijk B streek het Schut nr. 256, later in wijk A streek het Haagje nr. 346 en 312, zij vertrokken zo rond 1928 naar Amsterdam.
Beroep:
Schipper
Religie:
Ned. Herv.
247 Evert (Evert) Kleine is geboren op maandag 11 oktober 1886 in Oudshoorn, zoon van Jan (Jan) Kleine (zie 147) en Hendrika (Hendrika) Veldman. Evert is overleden op vrijdag 5 december 1947 in Duisburg/Mitte Ruhrort (Dld), 61 jaar oud.
Notitie bij Evert: Evert en Roelofje woonden in wijk A aan de Grote Kerkstraat 72.


Notaris Pieter van Andel te Hoogeveen

16.07.1914 nr.5351 Hypotheek schip;
ten behoeve van Roelof en Nicolaas Boxel te Hoogeveen, ten laste van Evert Kleine Janzn. aldaar groot f.4200,00.
20 juli 1,20

16.07.1914 nr.5352 Hypotheek schip;
ten behoeve van Pieter Smeding te Hoogeveen, ten laste van Evert Janz. bij vorig vermeld genoemd groot f.4000,00
24 juli 1,20

(zie not.prot. R.A. te Assen)
Beroep:
Schipper en Kapitein o.e. Rijnschip
Religie:
Ned. Herv.
Evert trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 4 juli 1914 in Hoogeveen met Roelofje (Roelofje) Smeding, 30 jaar oud. Roelofje is geboren op maandag 10 december 1883 in Hoogeveen. Roelofje is overleden op woensdag 13 januari 1971 in Zwolle, 87 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen van Evert en Roelofje:
1 Hendrika (Hendrika) Kleine, geboren op zaterdag 26 mei 1917 in Hoogeveen. Volgt 380.
2 Geesje (Geesje) Kleine, geboren op woensdag 21 mei 1919 in Hoogeveen. Volgt 381.
3 Jan (Jan) Kleine, geboren op zondag 18 december 1921 in Amsterdam. Volgt 382.
4 Pieter (Pieter) Kleine, geboren op dinsdag 29 mei 1923 in Zwartsluis. Volgt 383.
willem_en_siena_kleine.jpg
36 Willem en Siena Kleine
248 Willem (Willem) Kleine (afb. 36) is geboren op donderdag 1 februari 1894 in Rotterdam, zoon van Jan (Jan) Kleine (zie 147) en Hendrika (Hendrika) Veldman. Willem is overleden op maandag 17 september 1973 in Hoogeveen, 79 jaar oud. Hij is begraven in Hoogeveen.
Notitie bij Willem: Willem en Siena woonden te Hoogeveen in wijk B streek de Slood nr. 10.
Beroep:
Schipper
Religie:
Ned. Herv.
Willem trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 27 juli 1921 in Hoogeveen met Siena (Siena) Seinen, 26 jaar oud. Siena is geboren op zaterdag 1 december 1894 in Hoogeveen. Siena is overleden op zondag 20 maart 1983 in Hoogeveen, 88 jaar oud. Zij is begraven in Hoogeveen.
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen van Willem en Siena:
1 Hendrika Jantina (Hendrika Jantina) Kleine, geboren op zaterdag 10 juni 1922 in Hoogeveen. Volgt 384.
2 Seine Jan (Seine Jan) Kleine, geboren op donderdag 18 oktober 1923 in Hoogeveen. Volgt 385.
3 Jan (Jan) Kleine, geboren op dinsdag 2 februari 1926 in Hoogeveen. Volgt 386.
4 Evert (Evert) Kleine, geboren op donderdag 25 augustus 1927 in Hoogeveen. Volgt 387.
5 Jantinus (Jantinus) Kleine, geboren op dinsdag 2 juni 1931 in Hoogeveen. Volgt 388.
willem_en_aaltje_kleine.jpg
37 Willem en Aaltje Kleine
249 Willem (Willem) Kleine (afb. 37) is geboren op zaterdag 31 mei 1879 in Arnhem, zoon van Willem (Willem) Kleine (zie 148) en Aaltje (Aaltje) Eshuis. Willem is overleden op dinsdag 16 mei 1933 in Hoogeveen, 53 jaar oud. Hij is begraven in Hoogeveen.
Notitie bij Willem: Willem en Alberdina woonden in wijk B streek het Schut nr. 129, daarna werd hij de eerste koster van de Chr.Geref.Kerk aan de Bentinckslaan te Hoogeveen, hij werd in juli 1906 benoemd met een vergoeding van Fl. 10,00 per jaar en vrij wonen tot zijn dood. Zij woonden aan de Bentinckslaan nr. 33, na zijn dood moest Alberdina verhuizen en woonde Alteveerstraat 140.
Beroep:
Schipper, Koopman en Koster
Religie:
Chr. Afgesch.
Willem trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 4 mei 1904 in Hoogeveen met Alberdina (Aaltje) Smit, 28 jaar oud. Aaltje is geboren op maandag 3 april 1876 in Hoogeveen. Aaltje is overleden op zaterdag 24 januari 1970 in Hoogeveen, 93 jaar oud. Zij is begraven in Hoogeveen.
Religie:
Chr. Afgesch.
grietje_en_jan_bols.jpg
38 Grietje en Jan Bols
250 Grietje (Grietje) Kleine (afb. 38) is geboren op zondag 5 december 1880 in Naarden, dochter van Willem (Willem) Kleine (zie 148) en Aaltje (Aaltje) Eshuis. Grietje is overleden op dinsdag 13 maart 1951 in Hoogeveen, 70 jaar oud. Zij is begraven in Hoogeveen.
Beroep:
Winkelierster
Religie:
Chr. Afgesch.
Grietje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 1 juli 1905 in Hoogeveen met Jan (Jan) Bols, 27 jaar oud. Jan is geboren op zaterdag 18 mei 1878 in Hoogeveen. Jan is overleden op woensdag 15 oktober 1958 in Hoogeveen, 80 jaar oud. Hij is begraven in Hoogeveen.
Notitie bij Jan: Jan en Grietje woonden te Hoogeveen in wijk B streek de Slood nr. 8a, zij vertrokken op 5 april 1918 naar de gem. Emmen en woonden te Erica, zij gingen later terug naar Hoogeveen.
Beroep:
Schipper, Sluiswachter en Winkelier
Religie:
Chr. Afgesch.
johanna_en_johannes_kleine.jpg
39 Johanna en Johannes Kleine
251 Johannes (Johannes) Kleine (afb. 39) is geboren op dinsdag 15 augustus 1882 in Amsterdam, zoon van Willem (Willem) Kleine (zie 148) en Aaltje (Aaltje) Eshuis. Johannes is overleden op zaterdag 9 december 1950 in Hoogeveen, 68 jaar oud. Hij is begraven in Hoogeveen.
Notitie bij Johannes: Johannes woonde met Jantje te Hoogeveen wijk A de Huizen nr. 26, daarna vertrokken zij naar Veenoord wijk E nr. 86a, later naar Noord Sleen wijk B nrs. 65b en 66. Na de dood van Jantje vetrok Johannes weer naar Hoogeveen wijk G Emmastraat 19 waar hij ook met Johanna woonde.
Beroep:
Mandenmaker
Religie:
Chr. Afgesch.
Johannes:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 9 mei 1908 in Hoogeveen met Jantje (Jantje) Overdijk, 24 jaar oud. Jantje is geboren op woensdag 4 juli 1883 in Hoogeveen. Jantje is overleden op maandag 14 februari 1910 in Sleen, 26 jaar oud.
Religie:
Chr. Afgesch.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 1 juni 1912 in Hoogeveen met Johanna (Johanna) Oosterhuis, 25 jaar oud. Johanna is geboren op maandag 4 oktober 1886 in Hoogeveen. Johanna is overleden op vrijdag 28 mei 1971 in Hoogeveen, 84 jaar oud. Zij is begraven in Hoogeveen.
Religie:
Chr. Afgesch.
Kind van Johannes en Jantje:
1 Willem (Willem) Kleine, geboren op dinsdag 1 februari 1910 in Sleen. Willem is overleden op dinsdag 14 juni 1910 in Hoogeveen, 4 maanden oud.
Kinderen van Johannes en Johanna:
2 Aaltje (Aaltje) Kleine, geboren op woensdag 25 december 1912 in Hoogeveen. Volgt 389.
3 Egbert (Egbert) Kleine, geboren op dinsdag 2 juni 1914 in Hoogeveen. Volgt 390.
4 Willem (Willem) Kleine, geboren op donderdag 5 mei 1921 in Hoogeveen. Willem is overleden op zondag 26 maart 1922 in Hoogeveen, 10 maanden oud.
252 Geert (Geert) Kleine is geboren op dinsdag 6 mei 1884 in Heteren, zoon van Willem (Willem) Kleine (zie 148) en Aaltje (Aaltje) Eshuis. Geert is overleden op woensdag 21 juni 1972 in Amsterdam, 88 jaar oud.
Beroep:
Schipper, Havenarbeider en Kapitein (Kapitein op pass.boot Amsterdam/IJmuiden)
Religie:
Chr. Afgesch.
Geert:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 12 augustus 1911 in Hoogeveen met Jentje (Jentje) Onvlee, 30 jaar oud. Jentje is geboren op donderdag 14 juli 1881 in Hoogeveen. Jentje is overleden omstreeks 1956 in Amsterdam, ongeveer 75 jaar oud.
Notitie bij Jentje: Jentje was voor haar huwelijk eerst in betrekking te ’s Gravenhage (mei 1900 tot juni. 1904, daarna van juli 1904 tot haar huwelijk te Hoogezand.
Beroep:
Dienstmeid
Religie:
Chr. Afgesch.
(2) trouwde, 76 jaar oud, op donderdag 27 april 1961 in Amsterdam met Grietje (Grietje) Scholten, 76 jaar oud. Grietje is geboren op vrijdag 14 november 1884 in Zuidwolde Dr.. Grietje is overleden op dinsdag 15 februari 1977 in Zuidwolde Dr., 92 jaar oud.
Kinderen van Geert en Jentje:
1 Willem Roelof (Willem Roelof) Kleine, geboren op zondag 11 augustus 1912 in Amsterdam. Volgt 391.
2 Hilligje Jentje (Hilligje Jentje) Kleine, geboren op vrijdag 12 juli 1918 in Amsterdam. Volgt 392.
3 Aaldert Jan Reinder (Aaldert Jan Reinder) Kleine, geboren op zaterdag 8 december 1923 in Amsterdam. Aaldert Jan Reinder is overleden in 1944 in Amsterdam, 20 of 21 jaar oud.
Notitie bij Aaldert Jan Reinder: A.J.R. is verongelukt bij het opspringen op het achterbalkon van een rijdende tram te Amsterdam waarbij hij kwam te vallen.
Hij is ook enige tijd ondergedoken geweest vanwege de "arbeidseinsatz". Hij had belangstelling voor literatuur, poëzie en muziek, speelde orgel en piano; als hobby of bijverdienste zette hij notenschrift om in klaverscribo.
dirk_en_lammina_koster.jpg
40 Dirk en Lammina Koster
253 Lammina (Lammina) Kleine (afb. 40) is geboren op donderdag 14 juni 1888 in Deventer, dochter van Willem (Willem) Kleine (zie 148) en Aaltje (Aaltje) Eshuis. Lammina is overleden op maandag 15 februari 1954 in Hoogeveen, 65 jaar oud. Zij is begraven in Hoogeveen.
Beroep:
Dienstbode
Religie:
Chr. Afgesch.
Lammina trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 20 mei 1911 in Hoogeveen met Dirk (Dirk) Koster, 28 jaar oud. Dirk is geboren op dinsdag 22 augustus 1882 in Hoogeveen. Dirk is overleden op donderdag 30 mei 1957 in Terneuzen, 74 jaar oud. Hij is begraven in Hoogeveen.
Notitie bij Dirk: Dirk en Lammina woonden te Hoogeveen aan boord van hun vaartuig, hij vertrok na haar overlijden naar één der kinderen te Terneuzen.
Beroep:
Schipper
Religie:
Chr. Afgesch.
Kinderen van Lammina en Dirk:
1 Johanna Hendrika (Johanna Hendrika) Koster, geboren op maandag 30 december 1912 in Amsterdam.
2 Willem (Willem) Koster, geboren op woensdag 13 juni 1917 in Hoogeveen. Volgt 393.
254 Albert (Albert) Kleine is geboren op woensdag 25 november 1874 in De Wijk, zoon van Roelof (Roelof) Kleine (zie 149) en Jentje (Jentje) Spijkerman. Albert is overleden op vrijdag 5 juni 1931 in Zwolle, 56 jaar oud.
Notitie bij Albert: Albert en Roelofje woonden in De Wijk in wijk A op nr. 97b., zij verhuisden later naar Meppel.
Beroep:
Landbouwer, Scheepsjager en Klompenmaker
Religie:
Ned. Herv.
Albert trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 22 februari 1902 in De Wijk met Roelofje (Roelofje) Westerhuis, 23 jaar oud. Roelofje is geboren op zondag 12 mei 1878 in Ruinerwold. Roelofje is overleden op woensdag 17 februari 1954 in Meppel, 75 jaar oud.
Beroep:
Dienstbode
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen van Albert en Roelofje:
1 NN (NN) Kleine, levenloos geboren zoon, geboren in 1902.
2 Roelof (Roelof) Kleine, geboren op maandag 23 mei 1904 in De Wijk.
Religie:
Ned. Herv.
3 Jan (Jan) Kleine, geboren op maandag 12 februari 1906 in De Wijk. Volgt 394.
4 Jentje (Jentje) Kleine, geboren op vrijdag 13 november 1914 in De Wijk. Volgt 395.
5 Roelofje (Roelofje) Kleine, geboren op vrijdag 27 juli 1917 in De Wijk. Volgt 396.
255 Jantje (Jantje) Kleine is geboren op zaterdag 5 juli 1879 in De Wijk, dochter van Roelof (Roelof) Kleine (zie 149) en Jentje (Jentje) Spijkerman. Jantje is overleden op vrijdag 23 augustus 1974 in Staphorst, 95 jaar oud. Zij is begraven in Staphorst.
Religie:
Ned. Herv.
Jantje trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 6 januari 1900 in Staphorst met Harm (Harm) Wijngaarden, 24 jaar oud. Harm is geboren op vrijdag 28 mei 1875 in Staphorst. Harm is overleden op woensdag 21 juli 1948 in Staphorst, 73 jaar oud.
Notitie bij Harm: Harm en Jantje woonden eerst te Hesselingen, daarna te Meppel en nog later te Staphorst in wijk N nr. 46.

Harm en Jantje zijn begraven op het Kerkhof te Staphorst achter de Ned. Herv. Kerk na de eerste heg halverwege links onder nr. 233 en 234. (gez. grafsteen).
Beroep:
Jager
Religie:
Ned. Herv.
256 Jan (Jan) Kleine is geboren op zaterdag 29 september 1877 in De Wijk, zoon van Geert (Geert) Kleine (zie 151) en Jentje (Jentje) Mulder. Jan is overleden op woensdag 21 maart 1956 in Meppel, 78 jaar oud.
Beroep:
Boerenknecht en Arbeider
Religie:
Ned. Herv.
Jan trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 4 mei 1907 in Meppel [bron: Huwelijksaktenummer 28] met Geertje (Geertje) Tuit, 26 jaar oud. Geertje is geboren op dinsdag 15 juni 1880 in Nijeveen. Geertje is overleden op vrijdag 10 augustus 1962 in Meppel, 82 jaar oud.
Beroep:
Dienstbode en Werkster
Kinderen van Jan en Geertje:
1 Jentje (Jentje) Kleine, geboren op zondag 6 oktober 1907 in Meppel. Volgt 397.
2 Grietje (Grietje) Kleine, geboren op dinsdag 14 juni 1921 in Lankhorst (Gem. Staphorst). Volgt 398.
257 Arend (Arend) Kleine is geboren op vrijdag 28 maart 1879 in De Wijk, zoon van Geert (Geert) Kleine (zie 151) en Jentje (Jentje) Mulder. Arend is overleden op dinsdag 5 december 1944 in Ambarawa (Ned.Indië), 65 jaar oud.
Notitie bij Arend: Arend is herbegraven op de " Erebegraafplaat" PANDU te BANDUNG op W JAVA in Indonesië. Volgens het bevolkingsregister van Staphorst vertrok hij op 26 september 1895 naar het Instructie Bataljon te Kampen.
Beroep:
Adjudant onderd.off. K.N.I.L.
Religie:
Ned. Herv.
Arend trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 27 juli 1910 in Padang Pandjang (Sumatra) Ned. Indië met Paulina Maria Emilia Johanna (Paulina Maria Emilia Johanna) Paulsen, 17 jaar oud. Paulina Maria Emilia Johanna is geboren op zaterdag 4 maart 1893 in Fort de Kock (Sumatra) Ned.Indië. Paulina Maria Emilia Johanna is overleden op woensdag 13 februari 1985 in Assen, 91 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen van Arend en Paulina Maria Emilia Johanna:
1 Paul Johan (Paul Johan) Kleine, geboren op zondag 27 augustus 1911 in Fort de Kock (Sumatra) Ned.Indië. Volgt 399.
2 Nelly Ida (Nelly Ida) Kleine, geboren op dinsdag 27 mei 1913 in Bandjarmasin (Borneo) (Ned.Indië). Volgt 400.
3 Adolphine Anna (Adolphine Anna) Kleine, geboren op zondag 5 juli 1914 in Bukittinggi (Sumatra) Ned.Indië. Volgt 401.
4 Pauline Hermine (Pauline Hermine) Kleine, geboren op maandag 21 januari 1924 in Soerabaja (Java) Ned.Indië. Volgt 402.
258 Jentje (Jentje) Kleine is geboren op maandag 8 augustus 1881 in De Wijk, dochter van Geert (Geert) Kleine (zie 151) en Jentje (Jentje) Mulder. Jentje is overleden op maandag 7 november 1938 in Meppel, 57 jaar oud.
Notitie bij Jentje: Jentje overleed in het ziekenhuis aan de Hoogeveenscheweg nr. 38.
Beroep:
Dienstmeid
Religie:
Ned. Herv.
Jentje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 4 februari 1905 in Meppel [bron: Huwelijksaktenummer 138] met Roelof (Roelof) van der Wijk, 25 jaar oud. Roelof is geboren op woensdag 19 november 1879 in Staphorst. Roelof is overleden op zondag 11 april 1943 in Meppel, 63 jaar oud.
Notitie bij Roelof: Roelof en Jentje woonden eerst te Meppel, zij vertrokken op 15 okt. 1930 naar de gem. Staphorst (ws. Hesselingen) zij woonden het laatst te Meppel in de Havenstraat nr. 1.
Beroep:
Pakhuisknecht
Religie:
Ned. Herv.
albert_en_hillegonda_kleine.jpg
41 Albert en Hillegonda Kleine
259 Albert (Albert) Kleine (afb. 41) is geboren op maandag 29 mei 1893 in Hoogeveen, zoon van Fake (Fake) Kleine (zie 156) en Jantje (Jantje) ter Stege. Albert is overleden op woensdag 8 juni 1966 in Hoogeveen, 73 jaar oud. Hij is begraven in Hoogeveen.
Notitie bij Albert: Albert en Hillegonda woonden in wijk A streek de Huizen nr. 27, later in wijk C streek Noord.
Beroep:
Metselaar
Religie:
Ned. Herv.
Albert trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 20 februari 1915 in Hoogeveen met Hillegonda (Hillegonda) van der Hulst, 21 jaar oud. Hillegonda is geboren op zaterdag 20 mei 1893 in Hoogeveen. Hillegonda is overleden op vrijdag 13 oktober 1972 in ’s Gravenhage, 79 jaar oud. Zij is begraven in Hoogeveen.
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen van Albert en Hillegonda:
1 Jantje (Jantje) Kleine, geboren op maandag 12 juli 1915 in Hoogeveen. Volgt 403.
2 Hendrikje (Hendrikje) Kleine, geboren op zondag 13 augustus 1916 in Hoogeveen. Volgt 404.
3 Koba Faakje (Koba Faakje) Kleine, geboren op donderdag 10 januari 1918 in Hoogeveen. Volgt 405.
4 Jan (Jan) Kleine, geboren op donderdag 26 februari 1920 in Hoogeveen. Volgt 406.
5 Rika (Rika) Kleine, geboren op vrijdag 26 augustus 1921 in Hoogeveen. Volgt 407.
6 Albert (Albert) Kleine, geboren op vrijdag 29 februari 1924 in Hoogeveen. Albert is overleden op woensdag 12 augustus 1925 in Hoogeveen, 1 jaar oud.
7 Albert (Albert) Kleine, geboren op zondag 13 december 1925 in Hoogeveen. Volgt 408.
8 Hillegonda (Hillegonda) Kleine, geboren op woensdag 7 september 1927 in Hoogeveen. Volgt 409.
9 Maria (Maria) Kleine, geboren op dinsdag 5 juli 1932 in Hoogeveen. Volgt 410.
260 Frederika (Frederika) Kleine is geboren op dinsdag 9 oktober 1894 in Hoogeveen, dochter van Fake (Fake) Kleine (zie 156) en Jantje (Jantje) ter Stege. Frederika is overleden op donderdag 9 juni 1983 in Emmen, 88 jaar oud.
Beroep:
Dienstbode
Religie:
Ned. Herv.
Frederika trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 31 mei 1919 in Hoogeveen met Jan (Jan) Jongkind, 28 jaar oud. Jan is geboren op donderdag 5 juni 1890 in Groot Ammers. Jan is overleden op donderdag 2 februari 1978 in Emmen, 87 jaar oud.
Beroep:
Marechaussee
Religie:
Ned. Herv.
261 Jan Berend (Jan Berend) Kleine is geboren op woensdag 6 juli 1921 in Amsterdam, zoon van Egbert (Egbert) Kleine (zie 164) en Douwkje (Douwkje) Tolsma.
Notitie bij Jan Berend: De plaats waar zij huwden "Salisbury" heet thans "Harere" en Rhodesia is Zimbabwe geworden.
Beroep:
Zakenman
Jan Berend trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 15 januari 1955 in Salisbury (Rhodesia) met Emilie Henriëtte (Emilie Henriëtte) Koene, 32 jaar oud. Emilie Henriëtte is geboren op donderdag 9 november 1922 in Djember (Indonesië).
Beroep:
Huisvrouw
Kinderen van Jan Berend en Emilie Henriëtte:
1 Nicolette (Nicolette) Kleine, geboren op zaterdag 16 maart 1957 in Salisbury (Rhodesia).
2 Astrid Mariëtte (Astrid Mariëtte) Kleine, geboren op zaterdag 26 juli 1958 in Salisbury (Rhodesia).
262 Jan (Jan) Kleine is geboren op donderdag 14 maart 1878 in Zutphen, zoon van Klaas (Klaas) Kleine (zie 170) en Johanna (Johanna) Kolen. Jan is overleden in Rotterdam.
Notitie bij Jan: Advertentie geplaatst 16 mei 1995
in Groot Feyenoord (het Zuiden)

Geen reakties op gekomen

Jan en Trijntje woonden lange tijd aan boord van hun vaartuig, eerst in Zwolle aan de Hasselterdijk 13a (de ouders van Trijntje), later te Zwollerkerspel, op 31 jan. 1921 vertrokken zij naar Zutphen en op 5 maart 1935 vaarden zij naar Rotterdam en betrokken een woning aan de Eendrachtstraat op nr. 138/4.
Beroep:
Schipper
Religie:
Ned. Herv.
Jan trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 16 augustus 1906 in Zwolle met Trijntje (Trijntje) Brinkman, 24 jaar oud. Trijntje is geboren op zondag 14 mei 1882 in Zwollerkerspel. Trijntje is overleden in Rotterdam.
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen van Jan en Trijntje:
1 Johanna (Johanna) Kleine, geboren op woensdag 30 september 1908 in Zwolle.
2 Jan (Jan) Kleine, geboren op donderdag 30 juni 1910 in Zwollerkerspel.
3 Reindert (Reindert) Kleine, geboren op woensdag 14 februari 1912 in Zwollerkerspel.
263 Roelofje (Roelofje) Kleine is geboren op zaterdag 23 juli 1881 in Zutphen, dochter van Jan (Jan) Kleine (zie 171) en Hermina (Hermina) Lubberink. Roelofje is overleden in Zutphen.
Beroep:
Waschvrouw
Religie:
Ned. Herv.
Roelofje trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 28 september 1904 in Zutphen met Johannes (Johannes) Brugman, 24 jaar oud. Johannes is geboren op vrijdag 23 april 1880 in Rheden/ Dieren (R.C.). Johannes is overleden in Zutphen.
Notitie bij Johannes: Johannes en Roelofje woonden in Zutphen aan de Groenesteeg, nadien te Bergh (Gld) en te Rotterdam, naderhand weer te Zutphen aan de Dieserstraat.
Beroep:
Sigarenmaker, Machinist en Tapper
264 Herman (Herman) Kleine is geboren op donderdag 1 mei 1884 in Rheden, zoon van Jan (Jan) Kleine (zie 171) en Hermina (Hermina) Lubberink. Herman is overleden in 1965 in Rotterdam, 80 of 81 jaar oud.
Beroep:
Schippersknecht en Schipper (Schippersknecht op een Stoomboot)
Religie:
Ned. Herv.
Herman trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 9 mei 1906 in Zutphen met Catharina (Catharina) Salomons, 21 jaar oud. Catharina is geboren op donderdag 9 april 1885 in Zwolle. Catharina is overleden in 1975 in Rotterdam, 89 of 90 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen van Herman en Catharina:
1 ? (?) Kleine, geboren omstreeks 1908. ? is overleden omstreeks 1910, ongeveer 2 jaar oud.
Notitie bij ?: Dit jongetje is bij een brand op het schip van zijn vader om het leven gekomen.
2 Maike (Maike) Kleine, geboren op maandag 27 maart 1911 in Rotterdam. Maike is overleden op zondag 16 september 1990 in Rotterdam, 79 jaar oud.
Notitie bij Maike: Maike is ongehuwd gebleven.
265 Hillegie (Hillegie) Kleine is geboren op woensdag 5 oktober 1887 in Rheden, dochter van Jan (Jan) Kleine (zie 171) en Hermina (Hermina) Lubberink. Hillegie is overleden op donderdag 28 februari 1957 in Warnsveld, 69 jaar oud.
Beroep:
Dienstbode en Huisvrouw
Religie:
Ned. Herv.
Hillegie trouwde, 19 jaar oud, op vrijdag 28 juni 1907 in Zutphen met Johannes Catharinus (Johannes Catharinus) Nagtegaal, 22 jaar oud. Johannes Catharinus is geboren op woensdag 24 december 1884 in Zutphen. Johannes Catharinus is overleden op zaterdag 6 maart 1971 in Warnsveld, 86 jaar oud.
Beroep:
Schippersknecht en Bankwerker
Religie:
Ned. Herv.
266 Johannes (Johannes) Kleine is geboren op zaterdag 2 november 1889 in Rheden, zoon van Jan (Jan) Kleine (zie 171) en Hermina (Hermina) Lubberink. Johannes is overleden op woensdag 18 maart 1970 in Hengelo, 80 jaar oud.
Beroep:
Los arbeider, Metselaar en Aannemer
Religie:
Ned. Herv.
Johannes trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 7 januari 1922 in Hengelo met Hendrina (Hendrina) Averesch, 38 jaar oud. Hendrina is geboren op woensdag 10 januari 1883 in Rijssen. Hendrina is overleden op zaterdag 2 november 1968 in Hengelo, 85 jaar oud.
Beroep:
Huisvrouw
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen van Johannes en Hendrina:
1 Arend Jan (Arend Jan) Kleine, geboren op vrijdag 8 december 1922 in Hengelo (O). Volgt 411.
2 Hermina (Hermina) Kleine, geboren op maandag 11 april 1927 in Hengelo (O). Volgt 412.
267 Jan (Jan) Kleine is geboren op zaterdag 18 juni 1892 in Coevorden, zoon van Jan (Jan) Kleine (zie 171) en Hermina (Hermina) Lubberink. Jan is overleden vóór 1970, ten hoogste 78 jaar oud.
Beroep:
Schipper
Jan trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1915 in ? met Lies (Lies) NN, ongeveer 25 jaar oud. Lies is geboren omstreeks 1890 in België.
268 Roelof (Roelof) Kleine is geboren op woensdag 18 maart 1896 in Doesburg, zoon van Jan (Jan) Kleine (zie 171) en Hermina (Hermina) Lubberink. Roelof is overleden op donderdag 10 oktober 1946 in Zutphen, 50 jaar oud.
Notitie bij Roelof: Roelof en Johanna woonden te Zutphen in de Polsbroek 212.
Beroep:
Turfventer en Kolenhandelaar,
Religie:
Ned. Herv.
Roelof trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 24 januari 1917 in Zutphen met Johanna Elisabeth (Johanna Elisabeth) Scholten, 21 jaar oud. Johanna Elisabeth is geboren op vrijdag 21 juni 1895 in Zutphen. Johanna Elisabeth is overleden op woensdag 8 maart 1978 in Zutphen, 82 jaar oud.
Beroep:
Winkelierster
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen van Roelof en Johanna Elisabeth:
1 Hermina Dina (Hermina Dina) Kleine, geboren op vrijdag 19 februari 1915 in Zutphen. Volgt 413.
2 Roeloffina (Roeloffina) Kleine, geboren op maandag 1 oktober 1917 in Zutphen. Roeloffina is overleden op vrijdag 10 oktober 1919 in Zutphen, 2 jaar oud.
3 Martinus (Martinus) Kleine, geboren op woensdag 10 maart 1920 in Zutphen. Volgt 414.
4 Derkje (Derkje) Kleine, geboren op donderdag 8 december 1921 in Zutphen. Volgt 415.
5 Jan (Jan) Kleine, geboren op woensdag 12 september 1923 in Zutphen. Volgt 416.
6 Hendrika Wilhelmina (Hendrika Wilhelmina) Kleine, geboren op dinsdag 2 december 1924 in Zutphen. Volgt 417.
7 Roelof (Roelof) Kleine, geboren op zondag 27 januari 1929 in Zutphen. Volgt 418.
269 Roeloffina Johanna (Roeloffina Johanna) Kleine is geboren op woensdag 8 december 1886 in Zutphen, dochter van Roelof (Roelof) Kleine (zie 173) en Johanna (Johanna) Rouwendal. Roeloffina Johanna is overleden op vrijdag 8 oktober 1976 in Doesburg, 89 jaar oud.
Beroep:
Dienstbode
Religie:
Ned. Herv.
Roeloffina Johanna trouwde, 34 jaar oud, op vrijdag 14 oktober 1921 in Doesburg met Evert Bernardus (Evert Bernardus) ten Loo, 28 jaar oud. Evert Bernardus is geboren op zondag 13 november 1892 in Rheden. Evert Bernardus is overleden op dinsdag 30 juli 1957 in Doesburg, 64 jaar oud.
Beroep:
Sigarenmaker en Concierge
Religie:
Ned. Herv.
270 Johannes Albertus (Johannes Albertus) Kleine is geboren op zondag 1 januari 1888 in Zutphen, zoon van Roelof (Roelof) Kleine (zie 173) en Johanna (Johanna) Rouwendal. Johannes Albertus is overleden op dinsdag 26 december 1967 in Doesburg, 79 jaar oud.
Notitie bij Johannes Albertus: Johannes en Johanna woonden te Doesburg in wijk C aan de Kloosterstraat 159c.
Beroep:
Smid en Garagehouder
Religie:
Ned. Herv.
Johannes Albertus trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 5 december 1914 in Doesburg met Johanna (Johanna) van Binsbergen, 25 jaar oud. Johanna is geboren op zaterdag 18 mei 1889 in Angerlo. Johanna is overleden op zondag 10 januari 1982 in Doesburg, 92 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen van Johannes Albertus en Johanna:
1 Johannes Albertus (Johannes Albertus) Kleine, geboren op vrijdag 14 mei 1915 in Doesburg. Volgt 419.
2 Roelof (Roelof) Kleine, geboren op maandag 30 oktober 1916 in Doesburg. Volgt 420.
271 Derkjen Johanna (Derkjen Johanna) Kleine is geboren op dinsdag 4 februari 1890 in Zutphen, dochter van Roelof (Roelof) Kleine (zie 173) en Johanna (Johanna) Rouwendal. Derkjen Johanna is overleden op dinsdag 13 november 1979 in Doetinchem, 89 jaar oud.
Beroep:
Dienstbode
Religie:
Ned. Herv.
Derkjen Johanna trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 9 januari 1914 in Doesburg met Johan Willem (Johan Willem) Agterkamp, 26 jaar oud. Johan Willem is geboren op dinsdag 29 november 1887 in Doesburg. Johan Willem is overleden in juni 1952 in Apeldoorn, 64 jaar oud.
Notitie bij Johan Willem: Johan en Derkje woonden te Doesburg in wijk D in Contre Escarpe 28, nadien vertrokken zij naar Apeldoorn.
Beroep:
Fabrieksbaas en Gasfitter
Religie:
Ned. Herv.
272 Jaantje (Jaantje) Kleine is geboren op dinsdag 3 februari 1891 in Zutphen, dochter van Roelof (Roelof) Kleine (zie 173) en Johanna (Johanna) Rouwendal. Jaantje is overleden op donderdag 25 juli 1985 in Doesburg, 94 jaar oud.
Beroep:
Naaister
Religies:
Ned. Herv.
Ned. Herv.
Jaantje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 27 september 1913 in Doesburg met Johannes (Johannes) Thijsen, 25 jaar oud. Johannes is geboren op woensdag 14 maart 1888 in Steenderen. Johannes is overleden op woensdag 31 januari 1968 in Doesburg, 79 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Johannes en Jaantje woonden te Doesburg in wijk A aan de Boekholtstraat nr. 81, 87 en 34.
Beroep:
Steenmaker
Religie:
Ned. Herv.
273 Geertjen (Geertjen) Kleine is geboren op zaterdag 25 november 1893 in Zutphen, dochter van Roelof (Roelof) Kleine (zie 173) en Johanna (Johanna) Rouwendal. Geertjen is overleden in Utrecht.
Beroep:
Dienstbode
Religie:
Ned. Herv.
Geertjen trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 17 juli 1919 in Doesburg met Jan (Jan) Dubbelman, 26 of 27 jaar oud. Jan is geboren in 1892 in Dordrecht. Jan is overleden in Dordrecht.
Beroep:
Handelsreiziger
Religie:
Ned. Herv.
274 Roelof (Roelof) Kleine is geboren op zondag 5 juli 1896 in Doesburg, zoon van Roelof (Roelof) Kleine (zie 173) en Johanna (Johanna) Rouwendal. Roelof is overleden op zondag 3 december 1978 in Deventer, 82 jaar oud.
Beroep:
Chauffeur en Monteur
Religie:
Ned. Herv.
Roelof trouwde, 23 jaar oud, op zondag 23 november 1919 in Rheden met Wilhelmina (Wilhelmina) Pieper, 22 jaar oud. Wilhelmina is geboren op woensdag 6 januari 1897 in Rheden. Wilhelmina is overleden op woensdag 13 mei 1981 in Deventer, 84 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen van Roelof en Wilhelmina:
1 Roelof Jan Willem (Roelof Jan Willem) Kleine, geboren op zaterdag 25 oktober 1919 in Rheden. Volgt 421.
2 Jan Willem (Jan Willem) Kleine, geboren op maandag 7 maart 1921 in Rheden. Volgt 422.
3 Johanna Wilhelmina (Johanna Wilhelmina) Kleine, geboren op woensdag 27 februari 1924 in Rheden. Volgt 423.
275 Jan (Jan) Kleine is geboren op woensdag 23 augustus 1899 in Doesburg, zoon van Roelof (Roelof) Kleine (zie 173) en Johanna (Johanna) Rouwendal. Jan is overleden op donderdag 8 april 1993 in Doesburg, 93 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan en Johanna woonden te Doesburg aan de Dremptseweg, Looierswal en in de Gasthuisstraat nr. 216 en later aan de Julianastraat 14.
Beroep:
Gasfitter
Religie:
Ned. Herv.
Jan trouwde, 36 jaar oud, op vrijdag 24 januari 1936 in Lochum met Johanna Hendrika (Johanna Hendrika) Zweverink, 26 jaar oud. Johanna Hendrika is geboren op zaterdag 27 februari 1909 in Gorssel. Johanna Hendrika is overleden op maandag 21 mei 1990 in Zutphen, 81 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen van Jan en Johanna Hendrika:
1 Roelof (Roelof) Kleine, geboren op woensdag 27 januari 1937 in Doesburg. Volgt 424.
2 Frederika Johanna (Frederika Johanna) Kleine, geboren op maandag 26 december 1938 in Doesburg. Frederika Johanna is overleden op dinsdag 23 november 1954 in Zutphen, 15 jaar oud.
3 Jan (Jan) Kleine, geboren op maandag 30 november 1942 in Doesburg. Volgt 425.
4 Johanna (Johanna) Kleine, geboren op donderdag 29 mei 1947 in Doesburg. Volgt 426.
276 Berend (Berend) Cleine is geboren op zaterdag 28 november 1874 in Zwartsluis, zoon van Aaldert (Aaldert) Cleyne (zie 176) en Liebigje (Liebigje) Blokzijl. Berend is overleden op vrijdag 21 september 1962 in Almelo, 87 jaar oud.
Beroep:
Turfschipper
Religie:
Chr. Afgesch.
Berend trouwde, 40 jaar oud, op dinsdag 23 februari 1915 in Zwolle met Roelofje (Roelofje) Bols, 40 jaar oud. Roelofje is geboren op zondag 20 september 1874 in Arnhem. Roelofje is overleden op maandag 19 februari 1968 in Almelo, 93 jaar oud.
Religie:
Chr. Afgesch.
Kind van Berend en Roelofje:
1 Meine (Meine) Cleine, geboren op woensdag 19 september 1917 in Hoogeveen. Volgt 427.
277 Hendrik (Hendrik) Cleine is geboren op woensdag 6 juni 1883 in Hoogeveen, zoon van Aaldert (Aaldert) Cleyne (zie 176) en Liebigje (Liebigje) Blokzijl. Hendrik is overleden op woensdag 27 maart 1935 in Zwolle, 51 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Hendrik heeft toen hij naar Zwolle kwam op 20 juni 1904, eerst op een lichtschip gewerkt aan de Pannekoekendijk.
Hij en Klaasje woonden na hun huwelijk ook aan de Pannekoeken wijk E nr. 124, nadien aan de Olivier van Noortstraat 7 en later aan de Piet Heinstraat 59.
Beroep:
Schipper en Werkman
Religie:
Chr. Afgesch.
Hendrik trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 15 mei 1912 in Zwolle met Klaasje (Klaasje) van der Sloot, 24 jaar oud. Klaasje is geboren op woensdag 29 februari 1888 in Zwartsluis. Klaasje is overleden op zondag 3 maart 1963 in Zwolle, 75 jaar oud.
Beroep:
Dienstbode
Religie:
Chr. Afgesch.
Kinderen van Hendrik en Klaasje:
1 Liebigje (Liebigje) Cleine, geboren op dinsdag 1 september 1914 in Zwolle. Volgt 428.
2 Aaltje (Aaltje) Cleine, geboren op donderdag 31 juli 1924 in Zwolle. Volgt 429.
3 Aaldertdina (Aaldertdina) Cleine, geboren op donderdag 22 oktober 1925 in Zwolle. Volgt 430.
4 Jentje (Jentje) Cleine, geboren op maandag 17 oktober 1927 in Zwolle. Volgt 431.
5 Hendrik (Hendrik) Cleine, geboren op vrijdag 12 december 1930 in Zwolle. Volgt 432.
6 Klaasje (Klaasje) Cleine, geboren op woensdag 27 juli 1932 in Zwolle. Klaasje is overleden op zondag 16 maart 1986 in Zwolle, 53 jaar oud.
Notitie bij Klaasje: Klaasje is ongehuwd gebleven.
278 Johannes (Johannes) Kleine is geboren op zondag 28 september 1879 in Hoogeveen, zoon van Aaldert (Aaldert) Kleine (zie 180) en Henderkien (Henderkien) Stuifzand. Johannes is overleden op woensdag 17 juli 1957 in Hoogeveen, 77 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Johannes en Aaltje woonden in wijk B streek de Slood nr. 44, nadien in wijk A streek het Haagje nr. 325 en 406, hier op dit laatste adres woonde hij ook met Annigje.
Beroep:
Opperman i.d.bouw en Arbeider o.e. Timmerfabriek
Religie:
Geref.
Johannes:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1903 in Hoogeveen met Aaltje (Aaltje) Padding, 19 jaar oud. Aaltje is geboren op vrijdag 16 november 1883 in Hoogeveen. Aaltje is overleden op donderdag 18 februari 1954 in Hoogeveen, 70 jaar oud.
Beroep:
Waschvrouw
Religie:
Geref.
(2) trouwde, 74 jaar oud, op zaterdag 7 augustus 1954 in Hoogeveen met Annigje (Annigje) Bremer, 23 jaar oud. Annigje is geboren op woensdag 11 februari 1931 in Hoogeveen. Annigje trouwde later op woensdag 30 juli 1958 in Hoogeveen met Hilbert (Hilbert) de Jonge (1907-1994).
Notitie bij Annigje: Het kind "Annie" dat ten huize van Johannes Kleine werd geboren, is door hem als zodanig wettelijk niet erkend. Toch is zij volgens haarzelf (haar verteld door een tante) wel een kind van Johannes, de moeder gevraagd (1992) wil zich daar niet over uitlaten.
Mischien zwijgt zij van wege het feit dat zij in 1958 (30 juli) hertrouwde met Hilbert de Jonge, die ook aan "Annie" zijn naam gaf.
Beroep:
Dienstbode
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen van Johannes en Aaltje:
1 Aaldert (Aaldert) Kleine, geboren op maandag 11 juli 1904 in Hoogeveen. Volgt 433.
2 Berendina (Berendina) Kleine, geboren op donderdag 4 oktober 1906 in Hoogeveen. Berendina is overleden op zaterdag 20 oktober 1928 in Hoogeveen, 22 jaar oud.
Beroep:
Dienstbode
Religie:
Geref.
3 Hendrikje (Hendrikje) Kleine, geboren op zaterdag 30 mei 1908 in Hoogeveen. Hendrikje is overleden op woensdag 13 juli 1994 in Groningen, 86 jaar oud.
Notitie bij Hendrikje: Hendrikje is ongehuwd gebleven en verbleef haar laatste levensjaren bij de Stichting bejaardenzorg Patrimonium aan de Beukenlaan 36 te Groningen.
Beroep:
Medewerker Badhuis
Religie:
Geref.
4 Derkje (Derkje) Kleine, geboren op zaterdag 30 mei 1908 in Hoogeveen.
5 Geertje (Geertje) Kleine, geboren op maandag 10 oktober 1910 in Hoogeveen. Volgt 434.
6 Egberdina (Egberdina) Kleine, geboren op woensdag 14 augustus 1912 in Hoogeveen. Volgt 435.
7 Dirk (Dirk) Kleine, geboren op woensdag 22 september 1915 in Hoogeveen. Volgt 436.
8 Johannes (Johannes) Kleine, geboren op maandag 24 november 1919 in Hoogeveen. Volgt 437.
Kind van Johannes en Annigje:
9 Jan Johannes (Jan Johannes) Kleine, geboren op maandag 31 januari 1955 in Hoogeveen. Volgt 438.
everdina_en_berend_vos.jpg
42 Everdina en Berend Vos
279 Everdina (Everdina) Kleine (afb. 42) is geboren op vrijdag 18 april 1884 in Hoogeveen, dochter van Aaldert (Aaldert) Kleine (zie 180) en Henderkien (Henderkien) Stuifzand. Everdina is overleden op dinsdag 24 maart 1936 in Hoogeveen, 51 jaar oud.
Religie:
Geref.
Everdina trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 16 mei 1906 in Hoogeveen met Berend (Berend) Vos, 22 jaar oud. Berend is geboren op zaterdag 3 mei 1884 in Hoogeveen. Berend is overleden op maandag 18 april 1955 in Hoogeveen, 70 jaar oud. Hij is begraven in Hoogeveen.
Notitie bij Berend: Berend en Everdina woonden eerst te Hollandscheveld wijk E nr. 571, daarna in het Haagje wijk A nrs. 325 en 395, toen weer te Hollandscheveld wijk E nrs. 608 en weer 571.
Beroep:
Arbeider en Molenaar
Religie:
Geref.
hendrik_en_zwaantje_kleine.jpg
43 Hendrik en Zwaantje Kleine
280 Hendrik (Hendrik) Kleine (afb. 43) is geboren op zaterdag 10 oktober 1891 in Hoogeveen, zoon van Aaldert (Aaldert) Kleine (zie 180) en Henderkien (Henderkien) Stuifzand. Hendrik is overleden op donderdag 22 januari 1959 in Groningen, 67 jaar oud. Hij is begraven in Hoogeveen.
Notitie bij Hendrik: Hendrik en Zwaantje woonden o.a in de Grote Kerkstraat 5 en 74 en in het Haagje 169, nog later aan de Coevorderstraatweg.
Beroep:
Letterzetter (Typograaf)
Religie:
Geref.
Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 6 mei 1916 in Hoogeveen met Zwaantje (Zwaantje) Stuifzand, 32 jaar oud. Zwaantje is geboren op zondag 23 december 1883 in Ruinen. Zwaantje is overleden op vrijdag 2 oktober 1970 in Hoogeveen, 86 jaar oud. Zij is begraven in Hoogeveen.
Beroep:
Dienstbode
Religie:
Geref.
Kinderen van Hendrik en Zwaantje:
1 Hendrikje (Hendrikje) Kleine, geboren op zondag 4 februari 1917 in Hoogeveen. Volgt 439.
2 Hilligje (Hilligje) Kleine, geboren op donderdag 22 april 1920 in Hoogeveen. Volgt 440.
3 Alida (Alida) Kleine, geboren op dinsdag 22 augustus 1922 in Hoogeveen. Volgt 441.
4 Roelof (Roelof) Kleine, geboren op donderdag 16 december 1926 in Hoogeveen. Volgt 442.
5 Hendrik (Hendrik) Kleine, geboren op zondag 4 januari 1931 in Hoogeveen. Volgt 443.
henderika_en_lambertus_prijs.jpg
44 Henderika en Lambertus Prijs
281 Henderika (Henderika) Kleine (afb. 44) is geboren op maandag 3 juni 1895 in Hoogeveen, dochter van Aaldert (Aaldert) Kleine (zie 180) en Henderkien (Henderkien) Stuifzand. Henderika is overleden op donderdag 5 augustus 1943 in Hoogeveen, 48 jaar oud.
Religie:
Geref.
Henderika trouwde, 18 jaar oud, op zaterdag 18 oktober 1913 in Hoogeveen met Lambertus (Lambertus) Prijs, 24 jaar oud. Lambertus is geboren op vrijdag 6 september 1889 in Hoogeveen. Lambertus is overleden op zondag 18 mei 1986 in Hoogeveen, 96 jaar oud.
Notitie bij Lambertus: Lambertus en Hendrika woonden o.a. aan de Wolfsbosstraat 28.
Beroep:
Arbeider
Religie:
Geref.
282 Hendrika (Hendrika) Everts is geboren op zondag 9 oktober 1881 in Hoogeveen, dochter van Allert (Allert) Everts en Hendrikje (Hendrikje) Kleine (zie 181). Hendrika is overleden op dinsdag 22 januari 1907 in Hoogeveen, 25 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv.
Hendrika trouwde, 18 jaar oud, op zaterdag 29 september 1900 in Hoogeveen met Hermannus (Hermannus) Kleine, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrika en Hermannus: Hendrika woonden in wijk D op het Krakeel nr. 36.
Hermannus is geboren op zondag 22 oktober 1871 in Hoogeveen, zoon van Hendrik (Hendrik) Kleine en Roeloffien (Roeloffien) Veldman. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 oktober 1871 [bron: Geboorteaktenummer: 319]. Hermannus is overleden op woensdag 28 augustus 1907 in Hoogeveen, 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29 augustus 1907 [bron: Overlijdensaktenummer: 238].
Beroep:
Arbeider
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen van Hendrika en Hermannus:
1 Roelofje (Roelofje) Kleine, geboren op vrijdag 21 maart 1902 in Hoogeveen. Volgt 444.
2 Albert (Albert) Kleine, geboren op zaterdag 9 januari 1904 in Hoogeveen. Volgt 445.
3 Hendrikje (Hendrikje) Kleine, geboren op maandag 29 oktober 1906 in Hoogeveen. Volgt 446.
283 Jan Tiemen (Jan Tiemen) Bork, zoon van Tieme (Tieme) Bork en Hendrikje (Hendrikje) Kleine (zie 186). Jan Tiemen trouwde op woensdag 31 augustus 1949 in Hoogeveen met Hendrikje Roelofs (Henny) Otten, 33 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op woensdag 31 augustus 1949 in Nieuweroord. Zie 284 voor persoonsgegevens van Henny.
284 Hendrikje Roelofs (Henny) Otten is geboren op maandag 13 september 1915 in Hoogeveen, dochter van Roelof Gerrits (Roelof Gerrits) Otten en Anna Jans (Anna Jans) Kleine (zie 187). Henny:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 25 februari 1944 in Zuidwolde Dr. met Hendrik (Hendrik) Dunning, nadat zij op dinsdag 1 februari 1944 in Zuidwolde Dr. in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 27 februari 1944 in Hoogeveen.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op woensdag 31 augustus 1949 in Hoogeveen met Jan Tiemen (Jan Tiemen) Bork. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op woensdag 31 augustus 1949 in Nieuweroord. Zie 283 voor persoonsgegevens van Jan Tiemen.
285 Jan Roelofs (Jan) Otten is geboren op woensdag 26 december 1917 in Hoogeveen, zoon van Roelof Gerrits (Roelof Gerrits) Otten en Anna Jans (Anna Jans) Kleine (zie 187). Jan is overleden op zaterdag 25 augustus 1979 in Hoogeveen, 61 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 30 augustus 1979 in Hoogeveen. Jan trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 12 juni 1946 in Hoogeveen met Grietje Aalderts (Grietje Aalderts) Smit, 26 jaar oud. Grietje Aalderts is geboren op maandag 29 december 1919 in Hoogeveen.
Kinderen van Jan en Grietje Aalderts:
1 Anna (Anneke) Otten, geboren op maandag 10 februari 1947 in Hoogeveen. Volgt 447.
2 Carolina (Carla) Otten, geboren op maandag 10 februari 1947 in Hoogeveen. Volgt 448.
3 Geertruida (Truus) Otten, geboren op vrijdag 10 december 1948 in Hoogeveen. Volgt 449.
4 Aaldert (Aaldert) Otten, geboren op zaterdag 20 mei 1950 in Hoogeveen. Volgt 450.
5 Alida Elisabeth (Alida) Otten, geboren op zaterdag 13 september 1952 in Hoogeveen. Volgt 451.
6 Henderika (Ria) Otten, geboren op zaterdag 13 september 1952 in Hoogeveen. Volgt 452.
7 Roelof (Roelof) Otten, geboren op vrijdag 8 juni 1956 in Hoogeveen. Volgt 453.
8 Johanna Rolina Jantina (Ans) Otten, geboren op zaterdag 10 mei 1958 in Hoogeveen. Volgt 454.
286 Hendrikus Roelofs (Rieks) Otten is geboren op zondag 3 juli 1921 in Hoogeveen, zoon van Roelof Gerrits (Roelof Gerrits) Otten en Anna Jans (Anna Jans) Kleine (zie 187).
Beroep:
Groepscommandant Rijkspolitie
Rieks trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 15 februari 1951 in Ruinerwold met Jantje Geerts (Jantje) Mos. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op donderdag 15 februari 1951 in Ruinerwold.
Kinderen van Rieks en Jantje:
1 Roelof (Roelof) Otten, geboren op vrijdag 25 januari 1952 in Ruinerwold.
2 Annigje (Anneke) Otten, geboren op zaterdag 17 januari 1953 in Buinen. Volgt 455.
3 Anna Geertruida (Anna) Otten, geboren op maandag 31 december 1956 in Buinen. Anna is overleden op maandag 9 februari 1959 in Assen, 2 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 13 februari 1959 in Borger.
Notitie bij overlijden van Anna: Anna is 9 februari 1959 overleden in het Wilhelmina-ziekenhuis te Assen na een ziekte van ongeveer 3 weken.
4 Geert Pieter (Geert) Otten, geboren op vrijdag 7 oktober 1960 in Borger.
5 Hans Gerard (Hans) Otten, geboren op dinsdag 28 januari 1964 in Borger.
287 Roelof Roelofs (Roelof) Otten is geboren op vrijdag 28 september 1923 in Hoogeveen, zoon van Roelof Gerrits (Roelof Gerrits) Otten en Anna Jans (Anna Jans) Kleine (zie 187). Roelof is overleden op zondag 11 augustus 1985 in Naaldwijk, 61 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 15 augustus 1985 in Naaldwijk. Roelof trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 17 augustus 1949 in Hoogeveen met Aaltje (Alie) Blokzijl, 25 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op woensdag 17 augustus 1949 in Nieuweroord. Alie is geboren op woensdag 20 februari 1924 in Westerbork.
Kinderen van Roelof en Alie:
1 Roelof (Roel) Otten, geboren op vrijdag 5 mei 1950 in Amsterdam. Volgt 456.
2 Carientje Corry (Karin) Otten, geboren op zaterdag 22 december 1951 in Amsterdam. Volgt 457.
3 Anna Geertruida (Ankie) Otten, geboren op zondag 28 juni 1953 in Amsterdam. Volgt 458.
4 Dirkje Aleida (Dikky) Otten, geboren op zondag 17 oktober 1954 in Krommenie. Volgt 459.
5 Hendrik (Hendrik) Otten, geboren op donderdag 2 februari 1956 in Naaldwijk. Volgt 460.
6 Petronella Hennie (Elly) Otten, geboren op vrijdag 9 augustus 1957 in Naaldwijk. Volgt 461.
7 Arend (Arend) Otten, geboren op woensdag 22 oktober 1958 in Naaldwijk. Volgt 462.
8 Jan (Jan) Otten, geboren op dinsdag 9 januari 1962 in Naaldwijk. Jan is overleden op dinsdag 25 maart 1969 in Delft, 7 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 29 maart 1969 in Naaldwijk.
Notitie bij overlijden van Jan: Jan is gestorven op 19 februari 1969 in het ziekenhuis "Bethel" te Delft na een ernstig ongeval.
288 Jan Roelofs (Jan) Otten is geboren op vrijdag 24 september 1926 in Hoogeveen, zoon van Roelof Gerrits (Roelof Gerrits) Otten en Anna Jans (Anna Jans) Kleine (zie 187). Jan trouwde, 34 jaar oud, op donderdag 23 februari 1961 in Hoogeveen met Christina Elisabeth (Christina Elisabeth) Booy, 27 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op donderdag 23 februari 1961 in Hoogeveen. Christina Elisabeth is geboren op donderdag 2 november 1933 in Westerbork.
Kinderen van Jan en Christina Elisabeth:
1 Roelof (Roelof) Otten, geboren op vrijdag 20 juli 1962 in Hoogeveen.
2 Hilbert Booy (Hilbert) Otten, geboren op dinsdag 30 juli 1963 in Hoogeveen.
3 Anna Geertruida (Anneke) Otten, geboren op zaterdag 23 januari 1965 in Hoogeveen.
289 Hendrik Roelofs (Hendrik) Otten is geboren op zaterdag 29 november 1930 in Hoogeveen, zoon van Roelof Gerrits (Roelof Gerrits) Otten en Anna Jans (Anna Jans) Kleine (zie 187). Hendrik trouwde, 43 jaar oud, op vrijdag 23 augustus 1974 in Groningen met Boukje (Boukje) Kuin, 33 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op vrijdag 23 augustus 1974 in Groningen. Boukje is geboren op dinsdag 19 november 1940 in Almelo.
Kind van Hendrik en Boukje:
1 Roelof Jacob (Rob) Otten, geboren op zondag 5 september 1976 in Rotterdam.
290 Johanna (Johanna) Kleine is geboren op donderdag 16 juli 1896 in Zuidwolde Dr., dochter van Berend (Berend) Kleine (zie 188) en Jentje (Jentje) Haar. Johanna is overleden op dinsdag 14 juni 1988 in ’s Gravenhage, 91 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv.
Johanna trouwde, 19 of 20 jaar oud, in 1916 in Ws. Rotterdam met Jan (Jan) Bos, 22 of 23 jaar oud. Jan is geboren in 1893 in Rotterdam. Jan is overleden in ’s Gravenhage.
Beroep:
Schipper
291 Geesje (Geesje) Kleine is geboren op maandag 19 mei 1902 in Hoogeveen, dochter van Berend (Berend) Kleine (zie 188) en Jentje (Jentje) Haar. Geesje is overleden op donderdag 25 november 1982 in Amsterdam, 80 jaar oud.
Beroep:
Dienstbode
Religies:
Ned. Herv.
Ned. Herv.
Geesje trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 2 januari 1925 in Doesburg met Hendrikus Marinus (Hendrikus Marinus) Meulenbrug, 22 jaar oud. Hendrikus Marinus is geboren op woensdag 2 juli 1902 in Steenderen. Hendrikus Marinus is overleden op woensdag 29 maart 1961 in Amsterdam, 58 jaar oud.
Notitie bij Hendrikus Marinus: Hendrikus en Geesje woonden te Doesburg in wijk C Ooipoortstraat 106, zij verhuisden op ? naar de gem. Ede, vandaar weer terug naar Doesburg Kerkstraat 43.
Beroep:
Molenaar, Reiziger, Bierhuishouder en Caféhouder
Religie:
Ned. Herv.
292 Lefert (Lefert) Kleine is geboren op donderdag 24 december 1896 in Hoogeveen, zoon van Jan (Jan) Kleine (zie 189) en Johanna (Johanna) Everts.
Beroep:
Schipper
Religie:
Ned. Herv.
Lefert:
(1) trouwde in Amsterdam met Berendina (Berendina) Brakel.
(2) trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 24 april 1924 in Groningen met Geertruida (Geertruida) Buining, 26 jaar oud. Geertruida is geboren op vrijdag 7 mei 1897 in Odoorn.
Notitie bij Geertruida: Geertruida werd geboren te Valtermond in het schip van haar vader. (zie geb. akte nr. 149 te Odoorn)
Beroep:
Dienstbode
derk_en_johanna_buter.jpg derk_buter_en_johanna_kleine.jpg
45 Derk en Johanna Buter
46 Derk Buter en Johanna Kleine
293 Johanna (Johanna) Kleine (afb. 45) is geboren op vrijdag 23 maart 1900 in Hoogeveen, dochter van Jan (Jan) Kleine (zie 189) en Johanna (Johanna) Everts. Johanna is overleden op dinsdag 29 december 1970 in Hoogeveen, 70 jaar oud. Zij is begraven in Hoogeveen.
Religie:
Ned. Herv.
Johanna trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 5 oktober 1928 in Avereest met Derk (Derk) Buter (afb. 46), 28 jaar oud. Derk is geboren op woensdag 22 november 1899 in Avereest. Derk is overleden op maandag 24 mei 1971 in Hoogeveen, 71 jaar oud. Hij is begraven in Hoogeveen.
Notitie bij Derk: Derk en Johanna woonden aan boord van hun schip.
Beroep:
Schipper
Religie:
Ned. Herv.
stoffer_en_hermanna_oelen.jpg
47 Stoffer en Hermanna Oelen
294 Hermanna (Hermanna) Kleine (afb. 47) is geboren op zaterdag 4 oktober 1902 in Hoogeveen, dochter van Jan (Jan) Kleine (zie 189) en Johanna (Johanna) Everts. Hermanna is overleden op zaterdag 13 juli 2002 in Hoogeveen, 99 jaar oud. Zij is begraven in Hoogeveen.
Beroep:
Dienstbode
Religie:
Ned. Herv.
Hermanna trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 5 oktober 1927 in Hoogeveen met Stoffer (Stoffer) Oelen, 24 jaar oud. Stoffer is geboren op zondag 26 oktober 1902 in Hoogeveen. Stoffer is overleden op woensdag 1 januari 1992 in Hoogeveen, 89 jaar oud. Hij is begraven in Hoogeveen.
Notitie bij Stoffer: Stoffer en Hermanna woonden te Hoogeveen aan de Schutstraat 207 en aan de Zuiderweg 51, nadien op oudere leeftijd zijn ze in de "Westerkim" getrokken aan de Bosboomstraat 26 te Hoogeveen.
Beroep:
Hulp Brievenbesteller
Religie:
Ned. Herv.
arend_en_jantje_kleine.jpg
48 Arend en Jantje Kleine
295 Arend (Arend) Kleine (afb. 48) is geboren op woensdag 12 juli 1905 in Amsterdam, zoon van Jan (Jan) Kleine (zie 189) en Johanna (Johanna) Everts. Arend is overleden op dinsdag 20 september 1983 in Hoogeveen, 78 jaar oud. Hij is begraven in Hoogeveen.
Notitie bij Arend: Toen Arend was overleden is Jantje verhuisd naar huize "Beatrix" aan de Alteveerstraat 140 te Hoogeveen.
Beroep:
Turfschipper
Religie:
Ned. Herv.
Arend trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 15 juli 1931 in Hoogeveen met Jantje (Jantje) Post, 21 jaar oud. Jantje is geboren op maandag 18 oktober 1909 in Hoogeveen. Jantje is overleden op donderdag 4 januari 1996 in Hoogeveen, 86 jaar oud. Zij is begraven in Hoogeveen.
Notitie bij Jantje: Arend en Jantje woonden aan boord van hun schip de "Trijntje" .
Religie:
Ned. Herv.
johanna_en_wessel_drent.jpg
49 Johanna en Wessel Drent
296 Johanna (Johanna) Kleine (afb. 49) is geboren op zondag 14 juni 1903 in Hoogeveen, dochter van Johannes (Johannes) Kleine (zie 191) en Jentje (Jentje) Bruins Slot. Johanna is overleden op donderdag 10 januari 2002, 98 jaar oud. Zij is begraven in Hoogeveen.
Religie:
Ned. Herv.
Johanna trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 13 maart 1926 in Hoogeveen met Wessel (Wessel) Drent, 26 jaar oud. Wessel is geboren op dinsdag 29 augustus 1899 in Hoogeveen. Wessel is overleden op vrijdag 23 december 1955 in Groningen, 56 jaar oud (oorzaak: Verongelukt).
Notitie bij Wessel: Wessel en Johanna woonden te Hoogeveen in wijk B streek de Huizen nr. 449, later de Hoofdstraat H 27 en 19, zij verhuisden op 19 okt. 1933 naar Groningen.
Beroep:
Koperslager, Loodgieter en Gas Waterfitter
Religie:
Ned. Herv.
297 Jan (Jan) Kleine is geboren op dinsdag 16 mei 1911 in Hoogeveen, zoon van Jan (Jan) Kleine (zie 192) en Roelofje (Roelofje) Smid. Jan is overleden op donderdag 11 maart 1982 in Zwolle, 70 jaar oud.
Beroep:
Schipper
Religie:
Ned. Herv.
Jan trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 1 augustus 1940 in Zwolle met Jantina Willemina (Jantina Willemina) van Klinken, 19 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op woensdag 2 januari 1946 in Zwolle. Jantina Willemina is geboren op zondag 17 april 1921 in Emmen.
Beroep:
Dienstbode
Religie:
Ned. Herv.
Kind van Jan en Jantina Willemina:
1 Jan (Jan) Kleine, geboren op donderdag 23 april 1942 in Zwolle. Volgt 463.
298 Lucas (Lucas) Kleine is geboren op zaterdag 23 november 1912 in Avereest, zoon van Jan (Jan) Kleine (zie 192) en Roelofje (Roelofje) Smid.
Beroep:
Schipper
Religie:
Ned. Herv.
Lucas trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 4 juni 1941 in Hoogeveen met Margaretha (Margaretha) Boer, 27 jaar oud. Margaretha is geboren op donderdag 19 juni 1913 in Oosterhesselen. Margaretha is overleden op woensdag 14 maart 1979 in Zwolle, 65 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen van Lucas en Margaretha:
1 Roelofje Hendrikje (Roelofje Hendrikje) Kleine, geboren op woensdag 29 april 1942 in Hoogeveen. Volgt 464.
2 Hendrikje (Hendrikje) Kleine, geboren op woensdag 13 oktober 1943 in Hoogeveen. Volgt 465.
3 Trijntje Margaretha (Trijntje Margaretha) Kleine, geboren op dinsdag 19 juni 1945 in Nieuwleusen. Trijntje Margaretha is overleden op zondag 3 februari 1946 in Schoonebeek, 7 maanden oud.
4 Jan Evert (Jan Evert) Kleine, geboren op vrijdag 13 december 1946 in Nieuwleusen. Volgt 466.
5 Trijntje Margaretha (Trijntje Margaretha) Kleine, geboren op dinsdag 17 juli 1951 in Nieuwleusen. Volgt 467.
299 Klazina (Klazina) Kleine is geboren op dinsdag 21 maart 1911 in Wanneperveen, dochter van Jan (Jan) Kleine (zie 194) en Femmigje (Femmigje) Smelt.
Beroep:
Huishoudster
Religie:
Ned. Herv.
Klazina begon een relatie met Jan (Jan) van Benthem. Jan is geboren op zondag 28 januari 1906 in Vollenhove. Jan is overleden op zondag 20 december 1981 in Zwolle, 75 jaar oud.
Notitie bij Jan: De reden van het ongehuwd blijven van Jan en Klazina is het feit dat Jan’s eerste vrouw werd verpleegd in Ermelo (geestesz. waarsch.na langd. postnat. depress.) Dus scheiden was onmogelijk.
Beroep:
Veehouder
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen van Klazina en Jan:
1 Femmigje (Femmigje) Kleine, geboren op zaterdag 1 augustus 1936 in Stad-Vollenhove. Volgt 468.
2 Klaas (Klaas) Kleine, geboren op maandag 29 november 1937 in Stad-Vollenhove. Klaas is overleden op zaterdag 6 januari 1979 in Meppel, 41 jaar oud.
Notitie bij Klaas: Klaas was ongehuwd.
3 Aaltje Annigje (Aaltje Annigje) Kleine, geboren op donderdag 6 april 1939 in Ambt-Vollenhove. Aaltje Annigje is overleden op zaterdag 13 april 1940 in Meppel, 1 jaar oud.
4 Aaltje Annigje (Aaltje Annigje) Kleine, geboren op woensdag 17 juli 1940 in Ambt-Vollenhove. Volgt 469.
5 Arend Jan (Arend Jan) Kleine, geboren op dinsdag 4 november 1941 in Ambt-Vollenhove. Volgt 470.
6 Jantje (Jantje) Kleine, geboren op maandag 26 april 1943 in Vollenhove. Volgt 471.
7 Dini (Dini) Kleine, geboren op maandag 18 december 1944 in Vollenhove. Volgt 472.
8 Klazina (Klazina) Kleine, geboren op woensdag 22 mei 1946 in Vollenhove. Volgt 473.
9 Jan (Jan) Kleine, geboren op donderdag 30 oktober 1947 in Meppel. Jan is overleden op donderdag 26 september 1968 in Noord Oost Polder, 20 jaar oud (oorzaak: Verdronken).
10 Annie (Annie) Kleine, geboren op zondag 6 februari 1949 in Zwolle. Volgt 474.
11 Albertus (Albertus) Kleine, geboren op woensdag 15 november 1950 in Zwolle. Volgt 475.
300 Arendina (Arendina) Kleine is geboren op maandag 29 december 1913 in Wanneperveen, dochter van Jan (Jan) Kleine (zie 194) en Femmigje (Femmigje) Smelt. Arendina is overleden op donderdag 7 juli 1966 in Meppel, 52 jaar oud. Zij is begraven in Wanneperveen.
Beroep:
Huisvrouw
Religie:
Ned. Herv.
Arendina trouwde, ongeveer 43 jaar oud, omstreeks 1956 in Wanneperveen met Hendrik (Hendrik) Stevens, ongeveer 63 jaar oud. Hendrik is geboren op donderdag 7 september 1893 in Giethoorn. Hendrik is overleden op maandag 31 januari 1983 in Dedemsvaart, 89 jaar oud. Hij is begraven in Wanneperveen.
Notitie bij Hendrik: Hendrik was in de kost bij Arendina’s moeder, Femmigje Smelt, toen zij in 1951 overleed bleef Hendrik bij Dinie, zoals zij genoemd werd, in de kost. Als hij was weg gegaan had zij geen inkomsten gehad want een vrouwtje van haar lengte kreeg in die tijd niet gauw werk. Zij was volgens haar tantezegger mw. Jantje Stevens Wemmi niet groter dan 110 cm. (oorzaak Engelse ziekte)
Vijf jaar na haar moeders overlijden besluiten zij en Hendrik te trouwen, zij mochten elkaar wel en als Hendrik mocht komen te overlijden had zij een weduwen pensioen, zo redeneerde Hendrik. Zij verhuisden naar de Gasthuisdijk nr. 4.
Maar dat zij nog voor hem kwam te overlijden daar had hij niet op gerekend! Hij bleef dan ook een beetje ontredderd en eenzaam achter, hij was inmiddels de 73 gepasseerd. Hij woonde nog een tijdje in een bejaardenwoning maar ging toen op voorstel van oomzegger Tieme richting Dedemsvaart, zij konden onderling nogal goed overweg en dan kon hij ook nog eens aanwippen.
Hendrik overleed in het bejaardenoord "Avondlicht" te Dedemsvaart.
Beroep:
Arbeider
Religie:
Ned. Herv.
301 Annigje (Annigje) Kleine is geboren op zaterdag 21 april 1917 in Wanneperveen, dochter van Jan (Jan) Kleine (zie 194) en Femmigje (Femmigje) Smelt.
Beroep:
Fabrieks-arbeidster
Religie:
Ned. Herv.
Annigje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1938 in Wanneperveen met Gerrit (Gerrit) Huisman, 25 jaar oud. Gerrit is geboren op donderdag 21 november 1912 in Oldemarkt. Gerrit is overleden op dinsdag 11 maart 1980 in Meppel, 67 jaar oud.
Beroep:
Rietteler
Religie:
Ned. Herv.
302 Jan Siemen (Jan Siemen) Kleine is geboren op dinsdag 15 februari 1921 in Wanneperveen, zoon van Jan (Jan) Kleine (zie 194) en Femmigje (Femmigje) Smelt.
Beroep:
Timmerman
Religie:
Ned. Herv.
Jan Siemen trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 5 februari 1949 in Meppel met Lena (Lena) Westerhuis, 25 jaar oud. Lena is geboren op woensdag 24 oktober 1923 in Steenwijkerwold.
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen van Jan Siemen en Lena:
1 Femmigje (Femmigje) Kleine, geboren op zondag 14 augustus 1949 in Meppel. Volgt 476.
2 Lambert Jan (Lambert Jan) Kleine, geboren op dinsdag 29 december 1953 in Meppel. Volgt 477.
303 Tiemen Jan (Tiemen Jan) Kleine is geboren op maandag 4 januari 1904 in Zwolle, zoon van Jan (Jan) Kleine (zie 195) en Geertje (Geertje) Brand. Tiemen Jan is overleden op vrijdag 2 april 1971 in Enschede, 67 jaar oud.
Beroep:
Bakker
Religie:
Geref.
Tiemen Jan trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 4 mei 1934 in Den Ham met Hendrikje (Hendrikje) Brouwer, 32 jaar oud. Hendrikje is geboren op maandag 12 augustus 1901 in Den Ham.
Religie:
Geref.
Kinderen van Tiemen Jan en Hendrikje:
1 Jan (Jan) Kleine, geboren op vrijdag 28 december 1934 in Enschede. Volgt 478.
2 Klaas Johan (Klaas Johan) Kleine, geboren op vrijdag 2 oktober 1936 in Enschede. Volgt 479.
3 Gerard (Gerard) Kleine, geboren op zaterdag 13 april 1940 in Enschede.
Notitie bij Gerard: Gerard was in 1992 nog ongehuwd.
4 Johan (Johan) Kleine, geboren op dinsdag 18 augustus 1942 in Enschede.
Notitie bij Johan: Johan was in 1992 nog ongehuwd.
5 Annie Johanna (Annie Johanna) Kleine, geboren op zaterdag 26 februari 1944 in Enschede. Volgt 480.
304 Egbert (Egbert) Kleine is geboren op dinsdag 24 januari 1905 in Zwolle, zoon van Jan (Jan) Kleine (zie 195) en Geertje (Geertje) Brand. Egbert is overleden op maandag 26 juli 1976 in Enschede, 71 jaar oud.
Beroep:
Zandstraler
Religie:
Geref.
Egbert trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 11 juni 1936 in Enschede met Trijntje (Trijntje) van de Knokke, 27 jaar oud. Trijntje is geboren op zaterdag 27 februari 1909 in Enschede.
Beroep:
Huisvrouw
Religie:
Geref.
Kinderen van Egbert en Trijntje:
1 Jan (Jan) Kleine, geboren op zondag 20 februari 1938 in Enschede. Volgt 481.
2 Arie (Arie) Kleine, geboren op woensdag 19 april 1939 in Enschede. Volgt 482.
3 Gerard (Gerard) Kleine, geboren op vrijdag 10 mei 1940 in Enschede. Volgt 483.
4 Hendrikus (Hendrikus) Kleine, geboren op zaterdag 6 december 1941 in Enschede. Volgt 484.
5 Titia (Titia) Kleine, geboren op donderdag 30 december 1943 in Enschede. Volgt 485.
6 Egbert (Egbert) Kleine, geboren op zaterdag 24 februari 1945 in Enschede. Egbert is overleden op zondag 18 maart 1945 in Enschede, 22 dagen oud.
7 Hendrika Margaretha (Hendrika Margaretha) Kleine, geboren op maandag 5 april 1948 in Enschede. Volgt 486.
305 Berend (Berend) Kleine is geboren op donderdag 16 januari 1908 in Zwolle, zoon van Jan (Jan) Kleine (zie 195) en Geertje (Geertje) Brand. Berend trouwde met Elisabeth (Elisabeth)?.
Kinderen van Berend en Elisabeth:
1 Gerda (Gerda) Kleine.
2 Jos (Jos) Kleine.
hendrika_margaretha_en_hendrik_verveld.jpg
50 Hendrika Margaretha en Hendrik Verveld
306 Hendrika Margaretha (Hendrika Margaretha) Kleine (afb. 50) is geboren op vrijdag 25 maart 1910 in Zwolle, dochter van Jan (Jan) Kleine (zie 195) en Geertje (Geertje) Brand. Hendrika Margaretha is overleden op vrijdag 3 april 1998, 88 jaar oud.
Beroep:
Huisvrouw
Religie:
Geref.
Hendrika Margaretha trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 1 oktober 1936 in Enschede met Hendrik (Hendrik) Verveld, 29 jaar oud. Hendrik is geboren op zondag 3 maart 1907 in Lonneker. Hendrik is overleden op donderdag 1 februari 1945, 37 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Hendrik was wedn. van ?? Uit dit huwelijk één dochter; Hendrika Verveld * 17.05.1932 te Enschede.
Beroep:
Arbeider
Religie:
Geref.
307 Egberdina (Egberdina) Kleine is geboren op maandag 14 november 1898 in Zwolle, dochter van Hendrik (Hendrik) Kleine (zie 196) en Willempje (Willempje) Ponstein. Egberdina is overleden op maandag 23 april 1984 in Boxtel, 85 jaar oud. Zij is gecremeerd in Hees.
Beroep:
Dienstbode en Huisvrouw
Religie:
Geref.
Egberdina trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 12 mei 1921 in Zwolle met Gerrit (Gerrit) Boerendans, 29 jaar oud. Gerrit is geboren op vrijdag 29 mei 1891 in Lemmer (gem. Lemsterland). Gerrit is overleden op donderdag 17 april 1980 in Zwolle, 88 jaar oud.
Beroep:
kommies Rijksbelasting
Religie:
Geref.
308 Hendrik Jan (Hendrik Jan) Kleine is geboren op vrijdag 31 augustus 1900 in Zwolle, zoon van Hendrik (Hendrik) Kleine (zie 196) en Willempje (Willempje) Ponstein. Hendrik Jan is overleden op woensdag 3 januari 1973 in Zwolle, 72 jaar oud.
Beroep:
Spoorwerker, Winkelier en Groenteventer
Religie:
Geref.
Hendrik Jan trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 28 juni 1923 in Zwolle met Johanna (Johanna) Contermans, 23 jaar oud. Johanna is geboren op woensdag 3 januari 1900 in Zwolle. Johanna is overleden op donderdag 15 april 1993 in Zwolle, 93 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv. later geref.
Kinderen van Hendrik Jan en Johanna:
1 Gesina (Gesina) Kleine, geboren op dinsdag 17 augustus 1926 in Zwolle. Volgt 487.
2 Hendrik (Hendrik) Kleine, geboren op woensdag 16 september 1931 in Zwolle. Volgt 488.
3 Willem (Willem) Kleine, geboren op donderdag 30 juli 1936 in Zwolle. Volgt 489.
309 Jan Johan (Jan Johan) Kleine is geboren op donderdag 11 december 1902 in Zwolle, zoon van Hendrik (Hendrik) Kleine (zie 196) en Willempje (Willempje) Ponstein. Jan Johan is overleden op zaterdag 10 maart 1956 in Zwolle, 53 jaar oud.
Notitie bij Jan Johan: Jan en Hendrika woonden te Zwolle o.a. in de Krommejak 6 en van Galenstraat 64.
Beroep:
Kantoorloper en Groenteventer
Religie:
Geref.
Jan Johan trouwde, 24 jaar oud, op dinsdag 14 december 1926 in Zwolle met Hendrika Johanna (Hendrika Johanna) van Enk, 21 jaar oud. Hendrika Johanna is geboren op vrijdag 3 februari 1905 in Oldebroek. Hendrika Johanna is overleden op vrijdag 15 januari 1971 in Zwolle, 65 jaar oud.
Religie:
Geref.
Kinderen van Jan Johan en Hendrika Johanna:
1 Hendrik (Hendrik) Kleine, geboren op zaterdag 15 oktober 1927 in Zwolle. Volgt 490.
2 Anni (Anni) Kleine, geboren op dinsdag 5 november 1929 in Zwolle. Volgt 491.
310 Dirk (Dirk) Kleine is geboren op maandag 22 juni 1908 in Zwolle, zoon van Hendrik (Hendrik) Kleine (zie 196) en Willempje (Willempje) Ponstein. Dirk is overleden op zaterdag 9 februari 1985 in Abbotsford B.C. Canada, 76 jaar oud.
Beroep:
Groenteboer, Chief Vegetable man en Cook
Religie:
Geref.
Dirk trouwde, 23 jaar oud, op zondag 23 augustus 1931 in Zwolle met Antonia Jacoba Johanna (Antonia Jacoba Johanna) van Enk, 23 jaar oud. Antonia Jacoba Johanna is geboren op vrijdag 24 januari 1908 in Zwolle.
Beroep:
Huisvrouw
Religie:
Geref.
Kinderen van Dirk en Antonia Jacoba Johanna:
1 Willempje (Willempje) Kleine, geboren op zaterdag 10 juni 1933 in Zwolle. Volgt 492.
2 Derk (Derk) Kleine, geboren op donderdag 2 april 1936 in Zwolle. Volgt 493.
3 NN (NN) Kleine, levenloos geboren kind, geboren op dinsdag 21 september 1937 in Zwolle.
4 Hendrik (Hendrik) Kleine, geboren op maandag 23 februari 1942 in Zwolle. Volgt 494.
5 Johan (Johan) Kleine, geboren op zaterdag 6 januari 1945 in Zwolle.
Notitie bij Johan: Johan was in 1992 nog ongehuwd.
Beroep:
Seaman (Zeeman) en many different jobs (div.banen),
6 Peter (Peter) Kleine, geboren op dinsdag 15 oktober 1946 in Zwolle. Volgt 495.
311 Hendrik Willem (Hendrik Willem) Kleine is geboren op zondag 25 oktober 1914 in Zwolle, zoon van Hendrik (Hendrik) Kleine (zie 196) en Willempje (Willempje) Ponstein.
Beroep:
Schilder
Religie:
Geref.
Hendrik Willem begon een relatie met Alida (Alida) van der Sluis. Alida is geboren op donderdag 31 oktober 1918 in Hasselt.
Beroep:
Dienstmeid
Religie:
Geref.
Kinderen van Hendrik Willem en Alida:
1 Willempje (Willempje) Kleine, geboren op woensdag 4 augustus 1943 in Zwolle.
2 Jan (Jan) Kleine, geboren op maandag 24 juni 1946 in Zwolle.
3 Hendrik (Hendrik) Kleine, geboren op zaterdag 10 december 1949 in Zwolle. Hendrik is overleden.
4 Betsy (Betsy) Kleine, geboren op donderdag 27 augustus 1953 in Zwolle.
312 Gerrit (Gerrit) Kleine is geboren op dinsdag 27 november 1917 in Zwolle, zoon van Hendrik (Hendrik) Kleine (zie 196) en Willempje (Willempje) Ponstein. Gerrit is overleden op donderdag 25 september 1986 in Zwolle, 68 jaar oud.
Beroep:
Arbeider
Religie:
Geref.
Gerrit trouwde, 24 jaar oud, op maandag 9 maart 1942 in Zwolle met Jennigje (Jennigje) Roelofs, 18 jaar oud. Jennigje is geboren op donderdag 20 december 1923 in Zwollerkerspel.
Beroep:
Huisvrouw
Religie:
Geref.
Kinderen van Gerrit en Jennigje:
1 Willempje (Willempje) Kleine, geboren op maandag 7 februari 1944 in Zwolle. Volgt 496.
2 Alberdina (Alberdina) Kleine, geboren op dinsdag 2 april 1946 in Zwolle. Volgt 497.
3 Jacolien (Jacolien) Kleine, geboren op zondag 24 januari 1954 in Zwolle. Volgt 498.
4 Marjon (Marjon) Kleine, geboren op dinsdag 31 oktober 1961 in Zwolle. Volgt 499.
313 Jan (Jan) Kleine is geboren op maandag 1 juni 1936 in Harlingen, zoon van Albert (Albert) Kleine (zie 205) en Hiltje (Hiltje) van der Veen.
Beroep:
Bakker
Religie:
Chr. Afgesch.
Jan trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 21 juni 1963 in Bunschoten/Spakenburg met Heintje (Heintje) Koelewijn, 24 jaar oud. Heintje is geboren op zaterdag 18 maart 1939 in Spakenburg. Heintje is overleden op maandag 31 oktober 1988 in Bunschoten/Spakenburg, 49 jaar oud.
Beroep:
Huisvrouw
Religie:
Chr. Afgesch.
Kinderen van Jan en Heintje:
1 Albert (Albert) Kleine, geboren op woensdag 13 januari 1965 in Amersfoort. Volgt 500.
2 Herremijn (Herremijn) Kleine, geboren op zaterdag 14 december 1968 in Bunschoten/Spakenburg.
314 Jacoba (Jacoba) Kleine is geboren op zondag 13 februari 1938 in Harlingen, dochter van Albert (Albert) Kleine (zie 205) en Hiltje (Hiltje) van der Veen.
Beroep:
Huisvrouw
Religie:
Chr. Afgesch.
Jacoba trouwde, 19 jaar oud, op vrijdag 29 maart 1957 in Bunschoten/Spakenburg met Jochem (Jochem) van Halteren, 20 jaar oud. Jochem is geboren op zaterdag 24 oktober 1936 in Bunschoten.
Beroep:
Directeur
Religie:
Chr. Afgesch.
315 Tjalling (Tjalling) Kleine is geboren op zaterdag 17 februari 1940 in Smilde, zoon van Albert (Albert) Kleine (zie 205) en Hiltje (Hiltje) van der Veen.
Beroep:
Grondwerker
Religie:
Chr. Afgesch.
Tjalling:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 29 april 1960 in Bunschoten/Spakenburg met Hermina (Hermina) van Schie, 18 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op woensdag 18 november 1981 in Bunschoten/Spakenburg. Hermina is geboren op zondag 26 april 1942 in Bunschoten.
Beroep:
Huisvrouw
Religie:
Chr. Afgesch.
(2) trouwde, 46 jaar oud, op vrijdag 7 november 1986 in Bunschoten/Spakenburg met Irene (Irene) Beekman, 47 jaar oud. Irene is geboren op zondag 6 augustus 1939 in Balikpapan (Borneo) Ned.Indië.
Beroep:
Huisvrouw
Religie:
Chr. Afgesch.
Kinderen van Tjalling en Hermina:
1 Albert (Albert) Kleine, geboren op maandag 15 augustus 1960 in Bunschoten.
2 Gerritje (Gerritje) Kleine, geboren op donderdag 15 augustus 1963 in Bunschoten. Volgt 501.
3 Hiltje (Hiltje) Kleine, geboren op zondag 31 oktober 1965 in Bunschoten. Volgt 502.
4 Hendrik (Hendrik) Kleine, geboren op zaterdag 8 maart 1969 in Bunschoten. Volgt 503.
316 Margje (Margje) Kleine is geboren op dinsdag 7 april 1942 in Smilde, dochter van Albert (Albert) Kleine (zie 205) en Hiltje (Hiltje) van der Veen.
Beroep:
Huisvrouw
Religie:
Chr. Afgesch.
Margje trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 7 maart 1968 in Bunschoten met Gijsbert (Gijsbert) Vastenouw, 26 jaar oud. Gijsbert is geboren op zaterdag 7 maart 1942 in Bunschoten.
Beroep:
Omroepmedewerker
Religie:
Chr. Afgesch.
317 Douwe Harm (Douwe Harm) Kleine is geboren op zaterdag 22 juni 1946 in Lemmer, zoon van Albert (Albert) Kleine (zie 205) en Hiltje (Hiltje) van der Veen.
Beroep:
PTT besteller
Religie:
Chr. Afgesch.
Douwe Harm trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 29 april 1970 in Bunschoten/Spakenburg met Willemijntje (Willemijntje) Hertog, 20 jaar oud. Willemijntje is geboren op zaterdag 16 juli 1949 in Bunschoten.
Beroep:
Huisvrouw
Kinderen van Douwe Harm en Willemijntje:
1 Marretje (Marretje) Kleine, geboren op dinsdag 4 mei 1971 in Bunschoten.
2 Albert (Albert) Kleine, geboren op zaterdag 20 juli 1974 in Bunschoten.
3 Hiltje (Hiltje) Kleine, geboren op dinsdag 6 januari 1976 in Bunschoten.
4 Willemijn (Willemijn) Kleine, geboren op maandag 19 januari 1981 in Amersfoort.
318 Hendrik Gerhard (Hendrik Gerhard) Kleine is geboren op woensdag 14 oktober 1908 in Rothausen (Dld), zoon van Lambert Albert (Lambert Albert) Kleine (zie 208) en Grietje (Grietje) Baas.
Beroep:
Metselaar
Hendrik Gerhard trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 18 april 1935 in Heerlen met Anna Catharina (Anna Catharina) Schoutrop, 23 jaar oud. Anna Catharina is geboren op zaterdag 9 maart 1912 in Duisburg (Dld).
Beroep:
Huisvrouw
Kind van Hendrik Gerhard en Anna Catharina:
1 Albert (Albert) Kleine, geboren op woensdag 12 augustus 1936 in Heerlen. Volgt 504.
319 Lambert (Lambert) Kleine is geboren op dinsdag 12 april 1910 in Gelsenkirchen (Dld), zoon van Lambert Albert (Lambert Albert) Kleine (zie 208) en Grietje (Grietje) Baas. Lambert is overleden op woensdag 15 juni 1983 in Sittard, 73 jaar oud.
Beroep:
Bouwkundige
Lambert trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 4 mei 1939 in Heerlen met Annie (Annie) Maas, 22 jaar oud. Annie is geboren op zaterdag 29 juli 1916 in Heerlen.
Beroep:
Huisvrouw
Kinderen van Lambert en Annie:
1 Maria Elisabeth Wilhelmina (Maria Elisabeth Wilhelmina) Kleine, geboren op dinsdag 27 mei 1941 in Amstenrade. Volgt 505.
2 Albert Hildegard (Albert Hildegard) Kleine, geboren op dinsdag 13 juni 1944 in Amstenrade. Volgt 506.
320 Gezina (Gezina) Kleine is geboren op dinsdag 10 september 1912 in Bothrop (Westfalen) (Dld), dochter van Lambert Albert (Lambert Albert) Kleine (zie 208) en Grietje (Grietje) Baas.
Beroep:
Huisvrouw
Gezina trouwde, 42 jaar oud, op zaterdag 23 juli 1955 in Amsterdam met Jacobus (Jacobus) van der Houten, 47 jaar oud. Jacobus is geboren op dinsdag 28 januari 1908 in Zierikzee.
Beroep:
Schilder
321 Engeltje (Engeltje) Kleine is geboren op vrijdag 10 september 1915 in Wanne (Dld), dochter van Lambert Albert (Lambert Albert) Kleine (zie 208) en Grietje (Grietje) Baas.
Beroep:
Huisvrouw
Engeltje trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 10 februari 1938 in Amstenrade met Hendrikus (Hendrikus) van Diesen, 24 jaar oud. Hendrikus is geboren op maandag 12 januari 1914 in Tungerlok.
Beroep:
Fitter
322 Willem (Willem) Kleine is geboren op woensdag 8 januari 1919 in Heerlen, zoon van Lambert Albert (Lambert Albert) Kleine (zie 208) en Grietje (Grietje) Baas.
Beroep:
Mijnwerker
Willem trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 2 oktober 1943 in Schinnen met Hildegarde Elfride (Hildegarde Elfride) Stuyts, 28 jaar oud. Hildegarde Elfride is geboren op zaterdag 10 juli 1915 in Gladbeck (Dld).
Beroep:
Huisvrouw
Kinderen van Willem en Hildegarde Elfride:
1 Albertus Jozefina Maria Gemma (Albertus Jozefina Maria Gemma) Kleine, geboren op zondag 7 januari 1945 in Schinnen. Volgt 507.
2 Maria Elisabeth (Maria Elisabeth) Kleine, geboren op zaterdag 6 april 1946 in Heerlen.
3 Franciscus Emanuèl (Franciscus Emanuèl) Kleine, geboren op zondag 25 december 1949 in Schinnen. Volgt 508.
323 Albert (Albert) Kleine is geboren op woensdag 23 juni 1920 in Heerlen, zoon van Lambert Albert (Lambert Albert) Kleine (zie 208) en Grietje (Grietje) Baas.
Beroep:
Ambt. NS en Assurandeur
Albert trouwde, 31 jaar oud, op dinsdag 30 oktober 1951 in Amstenrade met Helene Ida (Helene Ida) Schamberger, 26 jaar oud. Helene Ida is geboren op woensdag 17 december 1924 in Coburg (Dld).
Beroep:
Huisvrouw
Kind van Albert en Helene Ida:
1 Albert Hans (Albert Hans) Kleine, geboren op donderdag 4 februari 1954 in Heerlen. Volgt 509.
324 Geert (Geert) Kleine is geboren op zaterdag 27 november 1920 in Ambt Hardenberg, zoon van Geert (Geert) Kleine (zie 211) en Hendrikje (Hendrikje) Krikken. Geert is overleden op donderdag 8 augustus 1991 in Almelo, 70 jaar oud.
Beroep:
Arbeider
Religie:
Ned. Herv.
Geert trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 5 oktober 1946 in Almelo met Lummechien (Lummechien) Steenkamp, 20 jaar oud. Lummechien is geboren op dinsdag 20 april 1926 in Emmen.
Beroep:
Huisvrouw
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen van Geert en Lummechien:
1 Geert (Geert) Kleine, geboren op dinsdag 24 juni 1947 in Almelo. Volgt 510.
2 Gezinus (Gezinus) Kleine, geboren op vrijdag 4 maart 1949 in Almelo. Volgt 511.
3 Hendrik (Hendrik) Kleine, geboren op zondag 5 augustus 1951 in Almelo. Volgt 512.
4 Albertje (Albertje) Kleine, geboren op zondag 20 december 1959 in Almelo. Albertje is overleden op zondag 2 augustus 1981 in Almelo, 21 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 6 augustus 1981 in Almelo.
5 Hendrikje (Hendrikje) Kleine, geboren op woensdag 20 maart 1963 in Almelo. Volgt 513.
325 Hendrik (Hendrik) Kleine is geboren op zaterdag 21 maart 1925 in Ambt Hardenberg, zoon van Geert (Geert) Kleine (zie 211) en Hendrikje (Hendrikje) Krikken.
Beroep:
Arbeider
Religie:
Ned. Herv.
Hendrik trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 8 september 1956 in Tubbergen met Bertha (Bertha) Lensen, 25 jaar oud. Bertha is geboren op zondag 12 april 1931 in Tubbergen.
Beroep:
Arbeidster
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen van Hendrik en Bertha:
1 Hendrikje (Hendrikje) Kleine, geboren op dinsdag 2 december 1958 in Borne. Hendrikje is overleden op woensdag 4 februari 1959 in Borne, 2 maanden oud.
2 Jannes (Jannes) Kleine, geboren op dinsdag 8 mei 1962 in Tubbergen. Volgt 514.
3 Hendrikje (Hendrikje) Kleine, geboren op woensdag 21 oktober 1964 in Almelo.
4 Woltertje (Woltertje) Kleine, geboren op zondag 3 april 1966 in Almelo.
326 Jacoba (Jacoba) Kleine is geboren op zaterdag 3 augustus 1929 in Almelo, dochter van Geert (Geert) Kleine (zie 211) en Hendrikje (Hendrikje) Krikken. Jacoba is overleden op zaterdag 5 juli 1986 in Almelo, 56 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 9 juli 1986 in Almelo.
Beroep:
Huisvrouw
Religie:
Ned. Herv.
Jacoba trouwde in Almelo met Klaas (Klaas) Oldenburger. Klaas is geboren op vrijdag 19 juni 1925 in Almelo.
Notitie bij Klaas: Klaas is geboren tussen vrijdag 19 juni 1925 en 1928 te Almelo.
Beroep:
Arbeider
Religie:
Ned. Herv.
327 Jacobus (Jacobus) Kleine is geboren op dinsdag 21 december 1920 in Ambt Hardenberg, zoon van Armandus (Armandus) Kleine (zie 212) en Jantje (Jantje) Post. Jacobus is overleden op dinsdag 15 juni 1982 in Almelo, 61 jaar oud.
Notitie bij Jacobus: Jacobus is te Kloosterhaar geboren.
Beroep:
Fabrieks-arbeider
Jacobus trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 21 december 1946 met Froukje (Froukje) Moelard, 22 jaar oud. Froukje is geboren op zaterdag 30 augustus 1924 in Zwolle.
Beroep:
Arbeidster
Kinderen van Jacobus en Froukje:
1 Anton Jacobus (Anton Jacobus) Kleine, geboren op maandag 3 maart 1947 in Almelo. Volgt 515.
2 Armandus Berend Johan (Armandus Berend Johan) Kleine, geboren op maandag 24 mei 1954 in Almelo. Volgt 516.
3 Jan Hendrik (Jan Hendrik) Kleine, geboren op zondag 26 juli 1959 in Almelo. Volgt 517.
4 Albertha Hendrika Jantiena (Albertha Hendrika Jantiena) Kleine, geboren op woensdag 3 april 1963 in Almelo. Albertha Hendrika Jantiena is overleden op maandag 2 februari 1970 in Almelo, 6 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 6 februari 1970 in Almelo.
5 Paulien (Paulien) Kleine, geboren op woensdag 21 december 1966 in Almelo.
328 Geert (Geert) Kleine is geboren op woensdag 13 juni 1923 in Ambt Hardenberg, zoon van Armandus (Armandus) Kleine (zie 212) en Jantje (Jantje) Post. Geert is overleden op maandag 6 oktober 1986 in Almelo, 63 jaar oud.
Notitie bij Geert: Geert is geboren te Bruchterveld.
Geert trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 7 september 1951 in Almelo met Petronella (Petronella) Kuipers, 25 jaar oud. Petronella is geboren op zondag 14 maart 1926 in Almelo.
329 Annigje Jentina (Annigje Jentina) Kleine is geboren op zaterdag 3 oktober 1931 in Ambt Hardenberg, dochter van Armandus (Armandus) Kleine (zie 212) en Jantje (Jantje) Post.
Notitie bij Annigje Jentina: Annigje is te Kloosterhaar geboren.
Beroep:
Huisvrouw
Annigje Jentina trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 26 oktober 1951 in Almelo met Jan (Jan) Moes, 22 jaar oud. Jan is geboren op dinsdag 29 januari 1929 in Vriezenveen.
Beroep:
Dragline Machinist
330 Gerard Heinz (Gerard Heinz) Kleine is geboren op dinsdag 30 september 1941 in Losser, zoon van Arend (Arend) Kleine (zie 214) en Anna Charlotte (Anna Charlotte) Dieckmann.
Notitie bij Gerard Heinz: Gerard Heinz is gewettigd bij het huwelijk van zijn ouders,(vóórkind).
Beroep:
Stoker/ Menger
Gerard Heinz trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 6 mei 1966 in Losser met Alida (Alida) Vormeer, 20 jaar oud. Alida is geboren op donderdag 28 maart 1946 in Losser.
Beroep:
Huisvrouw
Kind van Gerard Heinz en Alida:
1 Roy (Roy) Kleine, geboren op woensdag 24 juni 1970 in Enschede.
331 Karel Jacobus (Karel Jacobus) Kleine is geboren op zaterdag 31 oktober 1942 in Losser, zoon van Arend (Arend) Kleine (zie 214) en Anna Charlotte (Anna Charlotte) Dieckmann. Karel Jacobus is overleden op zondag 25 augustus 1991 in Enschede, 48 jaar oud.
Notitie bij Karel Jacobus: Karel Jacobus is gewettigd bij het huwelijk van zijn ouders,(vóórkind). Karel Jacobus is overleden in het ziekenhuis te Enschede.
Beroep:
Schilder
Karel Jacobus trouwde, 28 jaar oud, op dinsdag 19 januari 1971 in Losser met Theodora Albertha (Theodora Albertha) Olde Benneker, 24 jaar oud. Theodora Albertha is geboren op maandag 14 oktober 1946 in Losser.
Beroep:
Verkoopster
Kinderen van Karel Jacobus en Theodora Albertha:
1 Esther Maria (Esther Maria) Kleine, geboren op zondag 19 december 1971 in Losser.
2 Raymond Johannes (Raymond Johannes) Kleine, geboren op zondag 2 september 1973 in Losser.
332 Jacobus Eduard (Jacobus Eduard) Kleine is geboren op zaterdag 14 oktober 1944 in Losser, zoon van Arend (Arend) Kleine (zie 214) en Anna Charlotte (Anna Charlotte) Dieckmann. Jacobus Eduard is overleden op zondag 16 september 1990 in Overdinkel (Gem. Losser), 45 jaar oud.
Beroep:
Opperman
Jacobus Eduard trouwde, 36 jaar oud, op donderdag 6 augustus 1981 in Enschede met Maria Elisabeth (Maria Elisabeth) Dopmeyer, 32 jaar oud. Maria Elisabeth is geboren op dinsdag 30 november 1948 in Enschede.
Beroep:
Medisch Secretaresse
333 Elise Maria Anna Jacoba (Elise Maria Anna Jacoba) Kleine is geboren op zondag 30 juni 1946 in Losser, dochter van Arend (Arend) Kleine (zie 214) en Anna Charlotte (Anna Charlotte) Dieckmann.
Beroep:
Huisvrouw
Elise Maria Anna Jacoba trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 21 juni 1968 in Losser met Peter (Peter) Schwidder, 25 jaar oud. Peter is geboren op maandag 5 april 1943 in Zeithain (Dld) (DDR).
Beroep:
Buschauffeur
334 Wouter Geert Armandus (Wouter Geert Armandus) Kleine is geboren op donderdag 18 augustus 1949 in Losser, zoon van Arend (Arend) Kleine (zie 214) en Anna Charlotte (Anna Charlotte) Dieckmann.
Beroep:
Shovelmachinist
Wouter Geert Armandus trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 23 maart 1973 in Enschede met Johanna Maria Woutera (Johanna Maria Woutera) Hofte, 19 jaar oud. Johanna Maria Woutera is geboren op maandag 2 november 1953 in Enschede.
Beroep:
Huisvrouw
Kinderen van Wouter Geert Armandus en Johanna Maria Woutera:
1 Freddy (Freddy) Kleine, geboren op maandag 22 april 1974 in Losser.
2 René (René) Kleine, geboren op donderdag 15 april 1976 in Losser.
3 Anita Johanna Woutera (Anita Johanna Woutera) Kleine, geboren op zaterdag 3 maart 1979 in Losser.
4 Arend Jan (Arend Jan) Kleine, geboren op dinsdag 29 juli 1980 in Losser.
5 Erwin (Erwin) Kleine, geboren op zondag 15 november 1981 in Losser.
6 Elroy (Elroy) Kleine, geboren op zondag 14 augustus 1983 in Losser.
7 Chantal (Chantal) Kleine, geboren op vrijdag 20 september 1985 in Enschede.
335 Willy (Willy) Kleine is geboren op zaterdag 24 maart 1945 in Groningen, zoon van Jan (Jan) Kleine (zie 223) en Joukje (Joukje) Drees.
Notitie bij Willy: Willy is geadopteerd.
Beroep:
Chauffeur
Willy trouwde, 19 jaar oud, op maandag 22 februari 1965 in Tubbergen met Anna Aghata (Anna Aghata) van Bentheim, 16 jaar oud. Anna Aghata is geboren op dinsdag 22 februari 1949 in Haarlemmermeer.
Beroep:
Huisvrouw
Kinderen van Willy en Anna Aghata:
1 Johanna Agatha (Johanna Agatha) Kleine, geboren op zondag 31 januari 1965 in Almelo. Volgt 518.
2 Pieternella Anna (Pieternella Anna) Kleine, geboren op vrijdag 26 mei 1967 in Wierden. Volgt 519.
3 Wilhelmina Maria (Wilhelmina Maria) Kleine, geboren op zaterdag 19 september 1970 in Wierden. Volgt 520.
grietje_en_frens_bloemert.jpg
51 Grietje en Frens Bloemert
336 Grietje (Grietje) Kleine (afb. 51) is geboren op zondag 5 februari 1899 in Zuidwolde Dr., dochter van Jan (Jan) Kleine (zie 227) en Willemina (Willemina) Zwarts. Grietje is overleden op maandag 17 november 1975 in Hoogeveen, 76 jaar oud.
Notitie bij Grietje: Grietje is overleden in het ziekenhuis te hoogeveen.
Beroep:
Huisvrouw
Grietje trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 11 november 1921 in Zuidwolde Dr. met Frens (Frens) Bloemert, 26 jaar oud. Frens is geboren op zondag 3 november 1895 in Zuidwolde Dr.. Frens is overleden op donderdag 26 februari 1987 in Hoogeveen, 91 jaar oud.
Notitie bij Frens: Frens en Grietje woonden in de gem. Zuidwolde te Kerkenveld aan de Ringdijk nr. 3. Frens is in Verpleeghuis Weydenstein te Hoogeveen overleden.
Beroep:
Handelaar in varkens en pluimvee
albert_en_geertien_bennink.jpg
52 Albert en Geertien Bennink
337 Albert (Albert) Kleine (afb. 52) is geboren op donderdag 21 februari 1901 in Zuidwolde Dr., zoon van Jan (Jan) Kleine (zie 227) en Willemina (Willemina) Zwarts. Albert is overleden op vrijdag 14 april 1972 in Veenoord (Gem Sleen), 71 jaar oud.
Beroep:
Bouwvakker
Religie:
Ned. Herv.
Albert trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 6 december 1929 in Sleen met Geertien (Geertien) Bennink, 31 jaar oud. Geertien is geboren op donderdag 1 december 1898 in Sleen. Geertien is overleden op maandag 5 juli 1971 in Veenoord (Gem Sleen), 72 jaar oud.
Beroep:
Huisvrouw
Kinderen van Albert en Geertien:
1 Wilhelmina (Wilhelmina) Kleine, geboren op dinsdag 25 augustus 1931 in Sleen. Volgt 521.
2 Hendrik (Hendrik) Kleine, geboren op woensdag 15 januari 1936 in Sleen, zoon van Geertien (Geertien) Bennink.
Notitie bij Hendrik: Hendrik was in 1992 nog ongehuwd.
Beroep:
Wever
3 Zwaantje (Zwaantje) Kleine, geboren op dinsdag 7 november 1939 in Sleen. Volgt 522.
338 Jan (Jan) Kleine is geboren op dinsdag 17 augustus 1909 in Hoogeveen, zoon van Jan (Jan) Kleine (zie 227) en Willemina (Willemina) Zwarts. Jan is overleden op donderdag 22 juli 1982 in Emmen, 72 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 27 juli 1982 in Emmen.
Beroep:
Congierge
Jan trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 8 november 1929 in Sleen met Faakje (Faakje) Peters, 19 jaar oud. Faakje is geboren op zondag 28 november 1909 in Sleen.
Beroep:
Huisvrouw
Religie:
Ned. Herv.
Kinderen van Jan en Faakje:
1 Jan (Jan) Kleine, geboren op zondag 27 april 1930 in Sleen. Volgt 523.
2 Froukje (Froukje) Kleine, geboren op vrijdag 22 januari 1932 in Sleen. Volgt 524.
3 Wilhelmina (Wilhelmina) Kleine, geboren op maandag 31 juli 1933 in Amsterdam. Wilhelmina is overleden op vrijdag 5 juli 1991 in Emmen, 57 jaar oud.
Notitie bij Wilhelmina: Wilhelmina is ongehuwd gebleven.
Beroep:
Oefentherapeut (Cesar) en Fysiotherapeut
4 Hendrikje (Hendrikje) Kleine, geboren op maandag 14 september 1936 in Amsterdam. Volgt 525.
339 Geert (Geert) Kleine is geboren op dinsdag 8 augustus 1916 in Avereest, zoon van Geert (Geert) Kleine (zie 228) en Annigje (Annigje) Mink. Geert is overleden op maandag 6 september 1976 in Avereest, 60 jaar oud.
Beroep:
Adm.medewerker en Kassier
Religie:
Geref.
Geert trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 29 mei 1942 in Avereest met Aaltje (Aaltje) van Egten, 22 jaar oud. Aaltje is geboren op zondag 19 oktober 1919 in Zuidwolde Dr.. Aaltje is overleden op donderdag 16 maart 1995 in Dordrecht, 75 jaar oud.
Beroep:
Huisvrouw
Kinderen van Geert en Aaltje:
1 Annigje (Annigje) Kleine, geboren op vrijdag 4 december 1942 in Avereest. Volgt 526.
2 Aaltje (Aaltje) Kleine, geboren op donderdag 12 oktober 1944 in Avereest. Volgt 527.
3 Gerarda Johanna (Gerarda Johanna) Kleine, geboren op vrijdag 15 februari 1946 in Avereest. Volgt 528.
340 Jantje (Jantje) Kleine is geboren op zaterdag 17 maart 1923 in Avereest, dochter van Geert (Geert) Kleine (zie 228) en Annigje (Annigje) Mink. Jantje is overleden op dinsdag 30 april 1968 in Groningen, 45 jaar oud.
Notitie bij Jantje: Jantje is overleden in het ziekenhuis te Groningen.
Beroep:
Huisvrouw
Religie:
Geref.
Jantje trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 6 april 1945 in Avereest met Jan (Jan) Dekker, 26 jaar oud. Jan is geboren op maandag 13 januari 1919 in Hoogeveen. Jan is overleden op maandag 17 augustus 1981 in Hoogeveen, 62 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer
tinus_en_wub.jpg tinus_op_de__planken.jpg
53 Tinus en Wub
54 Tinus op de planken
341 Wubbigje (Wub) Kleine is geboren op zaterdag 15 september 1917 in Kerkenveld, dochter van Jannes (Jannes) Kleine (zie 232) en Karsje (Karsje) van der Weide. Wub is overleden op maandag 4 december 2006 in Meppel, 89 jaar oud. Zij is gecremeerd op vrijdag 8 december 2006 in Assen.
Beroep:
Huisvrouw
Wub trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 4 oktober 1940 in Zuidwolde Dr. met Tienus (Tienus) Scheper (afb. 53 en 54), 25 jaar oud. Tienus is geboren op dinsdag 27 oktober 1914 in Fort (Zuidwolde), zoon van Derk (Dirk) Scheper en Annechien (Annechien) Kuik.
Notitie bij de geboorte van Tienus: Gees is een tweelingzus van Tinus.
Tienus is overleden op donderdag 11 december 2003 in Zuidwolde Dr., 89 jaar oud. Hij is gecremeerd in Meppel.
Notitie bij Tienus: Tinus had als hobby conferencier en stond regelmatig op de planken
Beroep:
Veehouder Arbeider Gemeentewerker
Plaats:
"Beschrijving Fort"
Kinderen van Wub en Tienus:
1 Dirk (Dirk) Scheper, geboren op zondag 30 maart 1941 in Kerkenveld. Volgt 529.
2 Jannes (Jannes) Scheper, geboren op donderdag 3 september 1942 in Fort (Zuidwolde). Volgt 530.
3 Annechien (Annie) Scheper, geboren op donderdag 18 oktober 1945 in Hoogeveen. Volgt 531.
4 Klaas (Klaas) Scheper, geboren op woensdag 30 september 1953 in Fort (Zuidwolde).
Beroep:
Gemeentewerker Plantsoenen
5 Jan (Jan) Scheper, geboren op woensdag 30 september 1953 in Fort (Zuidwolde). Volgt 532.
6 Carla (Carla) Scheper, geboren op vrijdag 22 februari 1957 in Fort (Zuidwolde). Volgt 533.
susanna_kleine.jpg
55 Susanna Kleine
342 Susanna (Sannie) Kleine (afb. 55) is geboren op dinsdag 30 december 1919 in Hoogeveen, dochter van Jannes (Jannes) Kleine (zie 232) en Karsje (Karsje) van der Weide. Sannie is overleden op zondag 7 februari 1982 in Westzaan, 62 jaar oud. Zij is begraven in Westzaan.
Beroep:
Huisvrouw
Sannie trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 29 mei 1943 in Zuidwolde Dr. met Hendrikus Jantinus (Rieks) Ten Cate, 34 jaar oud. Rieks is geboren op vrijdag 15 januari 1909 in Zuidwolde Dr., zoon van Gerrit (Gerrit) Ten Cate en Margje (Margje) ten Brink. Rieks is overleden op zondag 21 november 1982 in Westzaan, 73 jaar oud. Hij is begraven in Westzaan.
Beroep:
Bouwvakker
Kinderen van Sannie en Rieks:
1 Gerrit (Gerrit) Ten Cate, geboren op dinsdag 27 januari 1948 in Westzaan. Volgt 534.
2 Jan (Jan) Ten Cate, geboren op donderdag 4 september 1952 in Westzaan. Volgt 535.
wolter_en_jentje.jpg wolter1.jpg jentje_kikkert.jpg
56 Wolter en Jentje
57 wolter1
58 Jentje Kikkert
343 Wolter (Wolter) Kleine (afb. 56 en 57) is geboren op zondag 15 mei 1921 in Hoogeveen, zoon van Jannes (Jannes) Kleine (zie 232) en Karsje (Karsje) van der Weide. Wolter is overleden op zondag 23 augustus 1987 in Hoogeveen, 66 jaar oud.
Beroep:
Rijwielhersteller, Rijwielhandelaar en Taxi-ondernemer
Wolter:
(1) ging samenwonen met Trijntje (Trijntje) Pastoor. Trijntje is geboren op maandag 23 juni 1930 in Hoogeveen.
Religie:
Ned. Herv.
(2) trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 5 april 1950 in Hoogeveen met Jentje (Jentje) Kikkert (afb. 58), 25 jaar oud. Jentje is geboren op zaterdag 14 februari 1925 in Hollandscheveld Hoogeveen. Jentje is overleden op vrijdag 1 februari 1980 in Hollandscheveld Hoogeveen, 54 jaar oud.
Beroep:
Huisvrouw
Kinderen van Wolter en Jentje:
1 Johannes (Johan) Kleine, geboren op woensdag 15 juni 1955 in Hollandscheveld Hoogeveen. Volgt 536.
2 Jentje (Jentje) Kleine, geboren op woensdag 2 augustus 1961 in Hoogeveen. Jentje is overleden op zondag 22 augustus 1965 in Groningen, 4 jaar oud.
coertdina_beekelaar_kleine.jpg hendrik_beekelaar.jpg hendrik_en_coertdina.jpg henk_en_dien.jpg
59 Coertdina Beekelaar Kleine
60 Hendrik Beekelaar